געזעץ פון קריגעריש אַדמיניסטראַטיווע דזשוריסדיקשאַן

געזעץ פון קריגעריש אַדמיניסטראַטיווע דזשוריסדיקשאַן

וואָס איז די קריגעריש-אַדמיניסטראַטיווע דזשוריסדיקשאַן? די קאַנטענשאַס אַדמיניסטראַטיווע דזשוריסדיקשאַן (LJCA) איז די צווייַג פון די דזשודישאַל מאַכט וואָס איז די ...

מער אינפֿאָרמאַציעגעזעץ פון קריגעריש אַדמיניסטראַטיווע דזשוריסדיקשאַן