അസോസിയേഷൻ നിയമം

അസോസിയേഷൻ നിയമം

എന്താണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ? ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ആളുകളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുന്നത് അസോസിയേഷനെ വിളിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളുണ്ട്…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾഅസോസിയേഷൻ നിയമം

നിയമപരമായ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അധികാരപരിധി

നിയമപരമായ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അധികാരപരിധി

എന്താണ് വിവാദ-ഭരണപരമായ അധികാരപരിധി? ജുഡീഷ്യൽ പവറിന്റെ ശാഖയാണ് കണ്ടൻ‌ഷ്യസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജുറിസ്‌ഡിക്ഷൻ (എൽ‌ജെ‌സി‌എ) ...

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾനിയമപരമായ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അധികാരപരിധി

നിയമം 1437 2011. കൊളംബിയയിലെ ഭരണപരമായ നിശബ്ദത

1437 ലെ നിയമം 2011

അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സൈലൻസ് എന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ അഭാവം നിയമം നൽകുന്ന ഒരു നടപടിക്രമമാണ് ...

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾനിയമം 1437 2011. കൊളംബിയയിലെ ഭരണപരമായ നിശബ്ദത

പെപെസിനിലേക്കുള്ള സീരീസുകളും സിനിമകളും കാണാനുള്ള ഇതരമാർഗങ്ങൾ

പെപെസിൻ

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിക്ക് നന്ദി, ആളുകൾ സ്വയം രസിപ്പിക്കുന്ന രീതി വികസിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ...

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾപെപെസിനിലേക്കുള്ള സീരീസുകളും സിനിമകളും കാണാനുള്ള ഇതരമാർഗങ്ങൾ

ഫുൾ എച്ച്ഡിയിലേക്ക് സ alternative ജന്യ ഇതര പേജുകൾ

പൂർണ്ണ എച്ച്ഡി

ഇന്ന്, സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നന്ദി, വിനോദ മാധ്യമങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് തിരിയുന്നു. എന്ത് …

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾഫുൾ എച്ച്ഡിയിലേക്ക് സ alternative ജന്യ ഇതര പേജുകൾ

സീരീസ് പപ്പായയിലേക്കുള്ള ഇതര ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ

പപ്പായ സീരീസ്

സിനിമകളും സീരീസുകളും കാണുന്ന പ്രേമികൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ റിലീസുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിരന്തരം താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ൽ…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾസീരീസ് പപ്പായയിലേക്കുള്ള ഇതര ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ