papaya

Yn guon kultueren is it wurd "Papaya" synonym foar maklik, ienfâldich en rap, trije konsepten dy't oerhearskje en karakterisearje ...

Mear ynformaasjepapaya