Kako Nacionalni inštitut za socialno varnost (INSS) obvesti odpust?

Delavec se lahko zaradi različnih razlogov znajde v začasni invalidnosti bodisi zaradi pogoste bolezni ali nesreče bodisi zaradi službene ali poklicne nesreče, kar pomeni, da bo moral kadar koli prejeli zdravniški odpust pristojni organi in se ponovno pridružijo podjetju, v katerem opravlja svoje storitve dela.

To vključitev je treba izvesti takoj po vašem „obvestilu“, razen če se ne strinjate ali če menite, da niste v stabilnih zdravstvenih razmerah, in se odločite, da to zahtevate.

Kaj je odpust?

Medicinski izpust se nanaša na zdravniška izjava, ki ga izda ustrezna tehnična skupina, ki pripravi potrdilo, ki določa pogoje za začasna invalidnost, kjer je navedeno, da je delavec v celoti sposoben začeti z delom.

Pokliče se dokument, s katerim je akreditiran vrhunec začasne invalidnosti Alta del gre za postopek, ki ga izda družinski zdravnik ali ocenjevalni zdravnik, ki opravlja zdravstveni pregled, in mora vsebovati naslednje podatke:

 • Osebni podatki delavca.
 • Razlogi za odpust.
 • Koda, ki ustreza dokončni diagnozi.
 • Datum začetnega umika.

V bolniška odsotnost treba je upoštevati naslednje:

 • Če gre za zelo kratkotrajno bolniško odsotnost; torej manj kot pet (5) dni, bo isto sporočilo vključevalo datum odvajanja in odvajanja, zato v tem primeru postopek ni potreben. Delavec se mora vrniti na delovno mesto šele v predvidenem dnevu.
 • Če morate v primeru kratke, srednje in dolgotrajne bolniške odsotnosti zahtevati le sestanek pri družinskem zdravniku, ki bo ocenil vaše zdravje in določil ustrezen odpust.
 • Če gre za 365-dnevni umik, mora v tem zelo posebnem primeru razrešnico izdati Nacionalni inštitut za socialno varnost (INSS), s predhodnim mnenjem Zdravniško sodišče.
 • Če pride do primera, da se opravi obisk zaradi nadaljnjega dopusta in v tej oceni odgovorno zdravstveno osebje potrdi, da je oseba v delovnem stanju, se lahko izda zdravniški odpust in zato registracija morajo biti predloženi podjetju, v katerem delajo, v 24 urah po izdaji in se morajo vrniti na delo naslednji delovni dan.

Kdo je organ, pristojen za izdajo zdravniške razrešnice?

Glede na pogoje, v katerih se delavec znajde zaradi zdravstvenega dopusta (bodisi zaradi pogostih ali poklicnih bolezni), je treba razlikovati med zdravstvenim odpustom.

Za pogoste ali nedelujoče bolezni:

Zdravniški odpust bodo izdali zdravnik javne zdravstvene službe, zdravstveni inšpektorji javne zdravstvene službe, Zdravstveni inšpektorji INSS, Vzajemne družbe lahko predložijo predloge za odpust, ki bodo usmerjeni na inšpekcijske enote SPS, ti pa jih bodo poslali zdravnikom primarne zdravstvene oskrbe, da odobrijo predlog in potrdijo odpust.

Zaradi poklicne ali poklicne bolezni:

Razrešnico bo izdal: zdravnik ali zdravstveni inšpektor zdravstvene službe ali izvajalec vzajemne družbe, če je podjetje povezano z njim ali če upravljanje gospodarske koristi izvaja INSS, ali preprosto s pregledom INSS.

Če gre za Vzajemno:

Če je družba povezana z vzajemno družbo, bo to vodja, ki bo primer preučil in preveril, ali delavec nima zdravstvenih ovir, saj je odpust mogoč, nato pa lahko vzajemni predloži predlog za razrešnico na zdravniškem sodišču, če dokumentacijo, za katero meni, da je potrebna, in hkrati o tem obvesti delavca.

Ko zdravniško sodišče prejme predlog za razrešnico, se začne ustrezen postopek z največ petimi (5) dnevi.

Zdravstvena služba ali INSS:

Zdravstvena služba ali Nacionalni inštitut za socialno varnost (INSS) je glavni organ, ki ga izda družinski zdravnik Alta del delavca, kadar to zahteva, in meni, da je v optimalnih zdravstvenih pogojih za opravljanje svojega dela.

Kako INSS obvesti odpust?

Za izdajo poročila o odpustu je zadolžen zdravstveni inšpektor INSS, pri čemer je treba upoštevati naslednje zahteve:

 • Kopijo obrazca za registracijo takoj ali naslednji delovni dan odnesite na ustrezni SPS, drugega pa v Vzajemno družbo (subjekt, ki je odgovoren za upravljanje postopkov registracije s podjetjem).
 • Delavcu dostavite dve kopiji, eno za njihovo znanje in drugo za podjetje, za vrnitev na delo naslednji delovni dan po izdaji.
 • Informacije vzajemni družbi v primeru postopkov za določanje izrednih razmer.
 • Informacije Vzajemnemu v primeru pregleda registracije, da lahko Vzajemni zahteva.