Rueda jieħu r-riedni tal-PPdeG u jitgħallem jipprepara dawk muniċipali

SEGWI

Il-PPdeG qata’ definittivament dalgħodu, f’Pontevedra, il-kurdun taż-żokra li għaqqadha ma’ Alberto Núñez Feijóo. Daqskemm tiegħu mhux addiju, imma narak wara, u issa jibqa’ jkun il-kap, imma minn Ġenova, għalkemm bil-wegħda li ma jidderiġix mill-bogħod lis-suċċessur tiegħu, li jikkmanda minn dan il-Ħadd huwa Alfonso Rueda, ipproklamat b’ is-97 2% tal-voti —inkluż dak tal-kelliem parlamentari, Pedro Puy, li attenda għal ftit żmien Pontevedra, minkejja li se jirkupra mill-attakk tal-qalb li se jkun biżżejjed għalih fid-dibattitu tal-investitura, f’OHórreo—, ġodda president reġjonali. B'ġimgħa ta' dewmien fir-rigward tal-gvern Galizjan, is-suċċessjoni organika ġiet formalizzata fil-Kungress XVIII, b'karattru straordinarju u ċelebrazzjoni f'Pontevedra, f'post ta' fiera fejn Rueda lagħab, saħansitra aktar, f'daru.

“Nassumi l-presidenza ta’ partit li hu marbut ma’ l-istorja tal-Galicia,” ipproklama. “Jien ilni ħafna snin naf dan il-partit, għextu fis-sens wiesa’ tal-kelma, inħobb dan il-partit u għalhekk inħossni onorat ħafna bil-fiduċja li għadek tajtni,” qal ftit minuti wara Ana Pastor, president tal-Mejda, żvela li vvutaw 1,164 mill-1,500 delegat, fosthom Feijóo; b’1,130 vot affermattiv, 33 vojt u wieħed invalidu. Ibda, diġà bil-liġi kollha, il-'kien Rueda' wkoll fil-PPgallego.

Il-Kap il-ġdid beda l-ġurnata, kif kien diġà ħabbar il-ġurnata ta’ qabel – xi wħud jistgħu jieħdu bħala ċajta – billi mar jiġri fis-7.30 flimkien mas-segretarju ġenerali tal-PP, Cuca Gamarra – “dak li kien fil- l-aħjar forma" -, u l-koordinatur nazzjonali, Elías Bendodo. U wera ħeġġa li uħud mir-rigali diġà riedu għalihom infushom, li lilhom, kif Rueda ma waqafx jinnota b’mod malizzjuż, kien ħalla piż biex jaqbel mat-talba tal-president lokali, Rafa Domínguez, li kien ċempel biex isellef. spalla lill-Ospitalità Pontevedra. “Għandek xi uċuħ żgħar,” innota l-president il-ġdid tal-PPdeG, li akkwista ċ-ċajta b’waħda minn dawk il-frażijiet mitiċi ta’ Mariano Rajoy li hija attribwita biex, b’xi mod, jibqa’ mfakkar ukoll il-president onorarju. Ċajt apparti, il-mexxej li għadu kif ġie elett deher b’ton, figura u qagħda presidenzjali aktar mill-ġurnata ta’ qabel. Iddedika parti tajba mill-aktar minn 40 minuta li ħa mid-diskors tiegħu għall-obbligatorju u obbligatorju grazzi għall-predeċessur tiegħu fil-kariga, iżda poġġiet ukoll id-dar. Għax, kif qal Feijóo stess, meta d-dwal tal-kungressi jintfew, li trid tagħmel hu li tibda taħdem. U t-tliet baruni provinċjali —Diego Calvo, Elena Candia u Manuel Baltar—, biċċiet fir-riżoluzzjoni tas-sudoku tas-suċċessjoni, kienu wkoll ippuntaw f’dik id-direzzjoni.

Filwaqt li semma lill-president ta’ Ourense —għalkemm Feijóo rrefera wkoll għall-accountant— Rueda fakkar li fadal 371 jum ilbieraħ, u llum 370, biex isiru l-elezzjonijiet lokali. “Ftit fadal żmien”, skopra, “biex niżguraw li l-PPdeG jibqa’ (…) il-partit ta’ kull wieħed u waħda mill-kunsilli tagħna. Tagħna nilagħbu ħafna aktar minn sindki u Kunsilli Provinċjali (...), nilagħbu biex inkomplu nkunu partit purament lokali, u biex inkunu f’forma għal dak li għandu jiġi wara, dik il-ħames maġġoranza assoluta “fl-elezzjonijiet reġjonali tal-2024, li ilu g[al mira minn mindu mar ’il quddiem u li l-president nazzjonali talab ukoll minuti qabel.

Il-PPdeG, żied jgħid, huwa partit “muniċipalista”, li “jiġbor l-essenza u d-dieqa” tar-residenti tat-313-il kunsill, fejn jistinka biex “jagħmel politika utli”. Huwa għalhekk li talab għal "sforz": biex jiġu ppreservati l-gvernijiet muniċipali miksuba fl-2019, iżda wkoll biex jinkiseb aċċess għal dawk li rreżistu dak iż-żmien. B’formula: “Ħu l-eżempju tal-aqwa trajettorji (...), in-nies li għandhom l-aktar xewqa, l-aktar enerġija, ipoġġuhom fuq quddiem”; jappella għall-“ġenerożità” ta’ dawk li, min-naħa tagħhom, iridu jagħmlu “pass lura għall-ġid komuni”.

Għall-ħajt, huwa sejjaħ biex "jegħlbu l-inerzja u l-kumplessi", u saħaq li huwa "fundamentali (...) li trid tirbaħ, li trid tirbaħ". Konvint li, aktar ma jgħaddu l-ġranet, dak il-momentum "se jkompli jikber." meħtieġ, wissa, għax, fis-sena li ġejja, se jkollu jaħdem “ħafna” u “ma jaħlix minuta”. Il-partit, huwa enfasizza, "ma jistax jieqaf" u "għandu dejjem iħares 'il quddiem". Huwa stabbilixxa l-homework, iżda ta wkoll inkoraġġiment: "Se jkollna riżultat eċċellenti s-sena d-dieħla fl-elezzjonijiet muniċipali, se tara kif se jkun." F’dan il-każ, “mhu se jaħraq l-ebda sforz, ħin jew sagrifiċċju biex jintlaħaq,” wiegħed. “Hekk jiġri kollox, u l-Galicia ħaqqha”.

Rueda, li kien appoġġjat minn dawk tas-soltu, dawk mid-dar, iżda wkoll il-mexxejja nazzjonali li kienu diġà nhar is-Sibt, li ngħaqdu magħhom mexxejja reġjonali —Alfonso Fernández Mañueco ġie minn Castilla y León u José Antonio Monago għamel l-istess minn Extremadura— , għal darb’oħra sejjaħ għall-għaqda – “Qed noqgħod fuqkom ilkoll” -, influwenza l-messaġġi li ilu joffri fl-aħħar ġimgħat: l-għaqda – “Qed noqgħod fuqkom ilkoll” –, iżżomm l-essenzi li jagħmlu il-PPdeG l-aktar partit li jixbah lil Galizia, biex jippreserva n-“normalità eċċezzjonali”.

Fid-diskors tiegħu qabeż bejn il-passat, il-preżent u l-futur. Jista’ jiġi delimitat f’sentenza waħda: ‘Naf minn fejn ġej, fejn jien u, ovvjament (...), fejn irrid immur’. Il-passat jirreferi għal dak li nkiseb u Feijóo. Rueda żvela dak li qaltlu martu meta rrakkonta l-laqgħa fejn offrew li jġibu lit-tim tiegħu flimkien: "Tan hu ċar li trid tgħid le, żgur li se tgħid iva." Daħk mill-udjenza u thumbs up minn Feijóo, li s-suċċessur tiegħu xeħet bi tifħir, li miegħu żied messaġġ snippy: “Minn issa ’l quddiem norbtu d-destin tagħna ma’ tiegħek. Mill-inqas ikun aħjar li tmur tajjeb!” U kkonferma li f’dawn il-ġimgħat kien “assolutament rispettabbli” u offra l-gwida tiegħu biss meta Rueda talabha. “Naturalment se nibqa’ nitlobkom parir, ovvjament se nibqgħu neħtieġuk,” garantit.

Fiż-żmien preżenti, immarka distanzi mal-oppożizzjoni, PSOE vittma tal-“ipoteki” tiegħu u BNG li huwa “lupu b’ilbies tan-nagħaġ” u bi ħsiebu jġiegħel lil Galizia tixbahhom. “Sakemm jiddependi minni, minna, nagħmlu dak kollu possibbli biex il-Galicia tkun assolutament ħielsa minn din il-politika ta’ kumplessi, dwejjaq, dommatiżmu u impożizzjonijiet,” wiegħed. U fil-ġejjieni, insista fuq it-tliet assi li postula fl-investitura tiegħu —xogħol, familja u futur—; b’ċedim lill-anzjani, li “mhux il-passat”, u liż-żgħażagħ, dawk “nies ġodda” li "Mhumiex Galiza New," irrimarka.

Mingħajr "ħin x'jitlef", iddeskriva xi wħud mill-isfidi li se jkollu jiffaċċja fil-bqija tal-leġiżlatura, minn "ikompli jnaqqas it-taxxi", "b'ras", sa li jwettaq l-isfida demografika. Xogħol li fih, insista, fil-Xunta se jkunu “veru claimants” mal-Gvern, kif diġà rrifletta fl-ittra li bagħat din il-ġimgħa lil Pedro Sánchez; minbarra li talab laqgħa, poġġa lista sewda fuq bajda ta’ “impenji pendenti”. “B’kull fermezza, impenn, lealtà, imma nafu li dak li qed nitolbu, qed nitolbuh b’ġustizzja, għax jixraqlu,” saħaq.

Fit-2 ta’ Marzu, Feijóo ħabbar li kien qed jagħżel li jippresiedi l-PP. Inqas minn xahrejn wara, Rueda huwa ppresedut mill-PPdeG. “Pass ġdid” li jiffaċċja b’“entużjażmu, responsabbiltà u rispett enormi”. “Il-Galiċja tgħodd fuqna lkoll, ma nistgħux infalluh”, irrisolva.