2018 इनकम मॉर्टगेज ट्रान्सक्रिप्शन बॉक्स काय आहे?

मी माझ्या करांवर किती तारण व्याज वजा करू शकतो?

La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TJCA) se promulgó en 2017. La ley casi duplicó la deducción estándar y eliminó o limitó muchas deducciones detalladas. El efecto de la reforma fiscal fue que muchas personas que solían detallar en el Anexo A tomaron la deducción estándar en su lugar. A continuación hay una lista de exenciones, deducciones y créditos que fueron eliminados, limitados, reducidos o cambiados por la aprobación de la TCJA.

Las exenciones y deducciones reducen la cantidad de ingresos imponibles que usted reclama en su declaración de impuestos anual. Los créditos fiscales se restan de los impuestos que debes. Estos tres elementos fueron impactados por la TCJA, y cada uno afecta la cantidad que usted paga de una manera diferente.

La nueva ley suspendió las exenciones personales y de dependientes entre 2018 y 2025. Aunque una exención no es técnicamente una deducción, funciona de la misma manera al permitirle reducir su ingreso gravable por el monto de la exención. En este caso, digamos que la exención era de 4.050 dólares para usted y para cada dependiente que reclame. Ahora, es cero. Tenga en cuenta, sin embargo, que aunque no pueda reclamar una exención personal o por dependiente, puede tener derecho a otros beneficios fiscales.

W2 o declaración de la renta para la hipoteca

जेव्हा तुम्ही गृहकर्ज फेडता तेव्हा, देयके जवळजवळ संपूर्णपणे व्याजाची असतात आणि पहिल्या काही वर्षांसाठी मुद्दल नसते. नंतरही, व्याजाचा भाग अजूनही तुमच्या पेमेंटचा महत्त्वपूर्ण भाग असू शकतो. तथापि, जर कर्जाने IRS तारण आवश्यकता पूर्ण केल्या तर तुम्ही भरलेले व्याज वजा करू शकता.

तुमची तारण देयके व्याज कपातीच्या अधीन राहण्यासाठी, कर्ज तुमच्या घराद्वारे सुरक्षित असणे आवश्यक आहे आणि कर्जाची रक्कम तुमचे प्राथमिक निवासस्थान खरेदी करण्यासाठी, बांधण्यासाठी किंवा सुधारण्यासाठी वापरली गेली असावी, तसेच तुमच्या मालकीचे दुसरे घर. तुमच्या मालकीचे. वैयक्तिक हेतूंसाठी देखील वापरा.

जर तुम्ही तुमचे दुसरे घर भाडेकरूंना वर्षभरात भाड्याने दिले, तर ते वैयक्तिक कारणांसाठी वापरले जात नाही आणि तुम्ही तारण व्याज वजावटीसाठी पात्र नाही. तथापि, भाड्याची घरे तुम्ही वर्षातून किमान 15 दिवस किंवा तुम्ही भाडेकरूंना भाड्याने दिलेल्या दिवसांपैकी 10% पेक्षा जास्त दिवसांसाठी निवासस्थान म्हणून वापरत असल्यास, जे जास्त असेल ते वजा केले जाऊ शकतात.

IRS तुम्ही प्रत्येक वर्षी किती व्याज कपात करू शकता यावर विविध मर्यादा ठेवते. 2018 च्या आधीच्या कर वर्षांसाठी, तुम्ही वजावटीचे वर्णन केल्यास, संपादन कर्जाचे $100.000 दशलक्ष पर्यंतचे व्याज वजावट मिळेल. काही आवश्यकता पूर्ण झाल्यास अतिरिक्त $XNUMX कर्जावरील व्याज वजा केले जाऊ शकते.

2021 मध्ये तारण व्याज कपात करण्यायोग्य आहे

Si es propietario de una vivienda, es probable que tenga derecho a una deducción por los intereses de su hipoteca. La deducción fiscal también se aplica si paga intereses por un condominio, una cooperativa, una casa móvil, una embarcación o un vehículo recreativo utilizado como residencia.

वजा करण्यायोग्य गहाण व्याज हे तुम्ही प्राथमिक किंवा द्वितीय घराद्वारे सुरक्षित केलेल्या कर्जावर भरलेले कोणतेही व्याज आहे ज्याचा वापर तुमचे घर खरेदी करण्यासाठी, बांधण्यासाठी किंवा मोठ्या प्रमाणात सुधारण्यासाठी केला गेला होता. 2018 पूर्वीच्या कर वर्षांमध्ये, कर्जाची कमाल रक्कम $1 दशलक्ष होती. 2018 पर्यंत, कर्जाची कमाल रक्कम $750.000 पर्यंत मर्यादित आहे. 14 डिसेंबर 2017 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या गहाणांना जुन्या नियमांनुसार समान कर उपचार मिळत राहतील. याव्यतिरिक्त, 2018 पूर्वीच्या कर वर्षांसाठी, $100.000 पर्यंतच्या होम इक्विटी कर्जावर दिलेले व्याज देखील वजा करण्यायोग्य होते. या कर्जांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

होय, तुमचे पहिले घर (आणि दुसरे घर, लागू असल्यास) विकत घेण्यासाठी, बांधण्यासाठी किंवा सुधारण्यासाठी वापरण्यात येणारे सर्व गहाण 1 पूर्वीच्या कर वर्षांसाठी एकूण $500,000 दशलक्ष (विवाहित फाइलिंगची स्वतंत्र स्थिती वापरल्यास $2018) पेक्षा जास्त असल्यास तुमची वजावट सामान्यतः मर्यादित असते. 2018 पासून, ही मर्यादा $750.000 पर्यंत कमी केली आहे. 14 डिसेंबर 2017 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या गहाणांना जुन्या नियमांनुसार समान कर उपचार मिळत राहतील.

जा शेड्यूल अ

हे प्रकाशन ओपन गव्हर्नमेंट लायसन्स v3.0 च्या अटींनुसार परवानाकृत आहे, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय. हा परवाना पाहण्यासाठी Nationalarchives.gov.uk/doc/open-goverment-licence/version/3 ला भेट द्या किंवा माहिती धोरण कार्यसंघ, The National Archives, Kew, London TW9 4DU किंवा ईमेलवर लिहा: [ईमेल संरक्षित]

Las personas que reciben ingresos por el alquiler de una propiedad residencial en el Reino Unido o en otro lugar y que incurren en gastos financieros (como los intereses de la hipoteca), excepto cuando la propiedad cumple todos los criterios para ser un alquiler vacacional amueblado.

Los gastos de financiación incluyen los intereses hipotecarios, los intereses de los préstamos para la compra de mobiliario y los gastos incurridos al contratar o reembolsar hipotecas o préstamos. No hay desgravación para los reembolsos de capital de una hipoteca o préstamo.

Los propietarios ya no podrán deducir todos sus gastos financieros de sus ingresos inmobiliarios para obtener sus beneficios. En su lugar, recibirán una reducción del tipo básico del impuesto sobre la renta por sus gastos financieros.