നാഷണൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐ‌എൻ‌എസ്എസ്) മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിനെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും?

സാധാരണ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ അപകടം എന്നിവ കാരണം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു തൊഴിലാളി താൽക്കാലിക വൈകല്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തിയേക്കാം, അതിനർത്ഥം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടിവരും മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് സ്വീകരിക്കുക യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ മുഖേന അദ്ദേഹം തന്റെ തൊഴിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനിയിൽ വീണ്ടും ചേരുക.

നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലല്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലോ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ “അറിയിപ്പിൽ” ഉടനടി ഈ സംയോജനം നടത്തണം.

എന്താണ് മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ്?

മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അനുബന്ധ സാങ്കേതിക ടീം നൽകിയ, ഇത് വ്യവസ്ഥകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു താൽക്കാലിക വൈകല്യം, അവിടെ ജോലിചെയ്യാൻ തൊഴിലാളിക്ക് പൂർണ്ണ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

താൽക്കാലിക വൈകല്യത്തിന്റെ പര്യവസാനം അംഗീകാരമുള്ള പ്രമാണത്തെ വിളിക്കുന്നു അൽട്ട ഭാഗം കൂടാതെ ഇത് കുടുംബ വൈദ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ വൈദ്യൻ നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, കൂടാതെ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം:

 • തൊഴിലാളിയുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ.
 • ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ.
 • കൃത്യമായ രോഗനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡ്.
 • പ്രാരംഭ പിൻവലിക്കൽ തീയതി.

എസ് മെഡിക്കൽ അവധി ഇനിപ്പറയുന്ന പരിഗണനകൾ കണക്കിലെടുക്കണം:

 • ഇത് വളരെ ഹ്രസ്വകാല അവധി ആണെങ്കിൽ; അതായത്, അഞ്ച് (5) ദിവസത്തിൽ താഴെ, ഒരേ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ്, ഡിസ്ചാർജ് തീയതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടും, അതിനാൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു നടപടിക്രമവും ആവശ്യമില്ല. നിശ്ചിത ദിവസം മാത്രമേ തൊഴിലാളി തന്റെ ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങാവൂ.
 • ഹ്രസ്വ, ഇടത്തരം, ദീർഘകാല അസുഖ അവധിയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ കുടുംബ ഡോക്ടറുമായി മാത്രമേ ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ച അഭ്യർത്ഥിക്കൂ, അവർ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വിലയിരുത്തുകയും അനുബന്ധ ഡിസ്ചാർജ് നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യും.
 • കേസ് 365 ദിവസത്തെ പിൻവലിക്കലാണെങ്കിൽ, ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഇഷ്യു ചെയ്യേണ്ടത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി (INSS), ഒരു മുൻ‌ അഭിപ്രായത്തോടെ മെഡിക്കൽ മൂല്യനിർണ്ണയ കോടതി.
 • അവധി പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു സന്ദർശനം നടത്തിയെന്നും ഈ വിലയിരുത്തലിൽ ചുമതലയുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് വ്യക്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് നൽകാം, അതിനാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യു ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവർ ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും വേണം.

മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് നൽകുന്നതിനുള്ള ചുമതലയുള്ള ബോഡി ആരാണ്?

മെഡിക്കൽ അവധി സംബന്ധിച്ച് (സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ രോഗങ്ങൾ കാരണം) തൊഴിലാളി സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ ആശ്രയിച്ച്, മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് വേർതിരിച്ചറിയണം.

സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാത്ത രോഗത്തിന്:

മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ഡോക്ടർ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, ഐ‌എൻ‌എസ്എസ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, ഡിസ്ചാർജുകൾക്കായി എസ്‌പി‌എസിന്റെ പരിശോധന യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ മ്യൂച്വൽ സൊസൈറ്റികൾക്ക് കഴിയും, ഇത് പ്രാഥമിക പരിചരണ ഡോക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാനും മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് സ്ഥിരീകരിക്കാനും അയയ്ക്കും.

പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ രോഗം കാരണം:

മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇനിപ്പറയുന്നവ പുറപ്പെടുവിക്കും: കമ്പനി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യത്തിന്റെ മാനേജ്മെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയാലോ ആരോഗ്യ സേവനത്തിലെ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പരിശീലകൻ ഐ.എൻ.എസ്.എസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായി പരിശോധനയിലൂടെ ഐ.എൻ.എസ്.എസ്.

ഇത് മ്യൂച്വൽ വഴിയാണെങ്കിൽ:

കമ്പനി ഒരു മ്യൂച്വലുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മാനേജർ പഠനം നടത്തുകയും തൊഴിലാളിയ്ക്ക് ആരോഗ്യപരമായ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും, കാരണം ഡിസ്ചാർജ് സാധ്യമാണ്, തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോടതിയിൽ മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിനുള്ള നിർദ്ദേശം മ്യൂച്വലിന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, അത് തൊഴിലാളിയെ അറിയിക്കും.

മെഡിക്കൽ കോടതിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ, അനുബന്ധ പ്രക്രിയ പരമാവധി അഞ്ച് (5) ദിവസത്തെ കാലാവധിയോടെ ആരംഭിക്കും.

ആരോഗ്യ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഐ‌എൻ‌എസ്‌എസ്:

ഹെൽത്ത് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി (ഐ‌എൻ‌എസ്‌എസ്) ആണ് പ്രധാന വിഷയം അൽട്ട ഭാഗം ഒരു തൊഴിലാളി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അവന്റെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിനെ ഐ‌എൻ‌എസ്എസ് എങ്ങനെ അറിയിക്കും?

ഡിസ്ചാർജ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് ഒരു ഐ‌എൻ‌എസ്എസ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ചുമതലയുണ്ട്, ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾ കണക്കിലെടുക്കണം:

 • രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഉടനടി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബിസിനസ്സ് ദിവസം ബന്ധപ്പെട്ട എസ്‌പി‌എസിലേക്കും മറ്റൊന്ന് മ്യൂച്വലിലേക്കും (കമ്പനിയുമായി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചുമതലയുള്ള എന്റിറ്റി) കൊണ്ടുവരിക.
 • ഇഷ്യു ചെയ്ത അടുത്ത ബിസിനസ്സ് ദിവസം ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് രണ്ട് പകർപ്പുകൾ തൊഴിലാളിക്ക് നൽകുക, ഒന്ന് അവരുടെ അറിവിനും മറ്റൊന്ന് കമ്പനിക്ക്.
 • ആകസ്മിക നിർണ്ണയ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പരസ്പരമുള്ള വിവരങ്ങൾ.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ അവലോകനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മ്യൂച്വലിനുള്ള വിവരങ്ങൾ, അതുവഴി മ്യൂച്വലിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും.