ഒരു മോർട്ട്ഗേജിൽ നോൺ-പേയ്മെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണോ?

എന്താണ് ലെൻഡർ മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻഷുറൻസ്? എത്ര?

ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കനേഡിയൻ എന്ന നിലയിൽ, മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉടൻ മനസ്സിലാക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ 20% ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റിൽ താഴെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. നിയമപ്രകാരം, മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ടായി ഇൻഷ്വർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ഈ കുറഞ്ഞ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റോടെ യോഗ്യരായ വീട്ടുടമസ്ഥർക്ക് മോർട്ട്ഗേജ് ഫിനാൻസിംഗ് നൽകാൻ മാത്രമേ കനേഡിയൻ ബാങ്കുകൾക്ക് കഴിയൂ. ഇത് വലിയ പണമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ തിരയുന്ന വീടിന്റെ തരം, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് 20% ഒരു വലിയ തുകയാണ്. മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളതിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും വാങ്ങുന്നയാളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക.

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ മോർട്ട്ഗേജിൽ "ഡിഫോൾട്ട്" ആയ സാഹചര്യത്തിൽ കടം കൊടുക്കുന്നയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു-അതായത്, ക്ലോസിങ്ങിൽ ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പേയ്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ. ഈ കവറേജ് നിങ്ങളെ കടം വാങ്ങുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റുകളുമായുള്ള ഇടപാടിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടമായാൽ പിന്നോട്ട് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും നൽകിക്കൊണ്ട് കടം കൊടുക്കുന്നയാളുടെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കാനഡയിൽ, 20% ൽ താഴെയുള്ള ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റുള്ള ഏതൊരു മോർട്ട്ഗേജിനും മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണ്:

കാനഡയിൽ മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ്? സാഗന്റെ കൂടെ

മൊത്തം ചെലവിന്റെ 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് കനേഡിയൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മോർട്ട്ഗേജ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസുമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇത് കടം കൊടുക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും വിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ്.

ഇതാണ് മോശം വാർത്ത. നിങ്ങളുടെ മോർട്ട്ഗേജ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ മോർട്ട്ഗേജ് ലെൻഡർമാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പ്രീമിയങ്ങൾ അടച്ചാലും, അടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കില്ല.

അതെ, നിങ്ങൾക്ക് 20% കുറഞ്ഞ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ. 5 ശതമാനം വരെ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ ഇത് വ്യക്തികളെ അനുവദിക്കുന്നു. കനേഡിയൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് കോർപ്പറേഷന് (CMHC) മോർട്ട്ഗേജ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ട്.

മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എങ്ങനെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്? പ്രീമിയം വായ്പയുടെ ശതമാനമായി കണക്കാക്കുകയും ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റ് തുകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. നിങ്ങൾ വായ്പയെടുക്കുന്ന മൊത്തം വീടിന്റെ വിലയുടെ/മൂല്യത്തിന്റെ ശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ, മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അടയ്‌ക്കും. കാനഡ മോർട്ട്ഗേജ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള CMHC മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഇതാ.

മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണോ?

"പിഗ്ഗിബാക്ക്" രണ്ടാം മോർട്ട്ഗേജുകൾ സൂക്ഷിക്കുക മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻഷുറൻസിന് ബദലായി, ചില കടം കൊടുക്കുന്നവർ "പിഗ്ഗിബാക്ക്" രണ്ടാം മോർട്ട്ഗേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. ഈ ഓപ്ഷൻ കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് വിലകുറഞ്ഞതായി വിപണനം ചെയ്യപ്പെടാം, എന്നാൽ അത് അത് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും മൊത്തം ചെലവ് താരതമ്യം ചെയ്യുക. പിഗ്ഗിബാക്ക് രണ്ടാം മോർട്ട്ഗേജുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക. സഹായം എങ്ങനെ നേടാം നിങ്ങളുടെ മോർട്ട്ഗേജ് പേയ്‌മെന്റിൽ നിങ്ങൾ പിന്നിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, HUD അംഗീകരിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഹൗസിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് ഏജൻസികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിനായി നിങ്ങൾക്ക് CFPB ഫൈൻഡ് എ കൗൺസിലർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് HOPE™ ഹോട്ട്‌ലൈനിലേക്ക് വിളിക്കാനും കഴിയും, ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും തുറന്ന് (888) 995-HOPE (4673).

എന്താണ് FHA മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം?

ഒരു പരമ്പരാഗത മോർട്ട്ഗേജിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് സാധാരണയായി ആവശ്യമായ 20% ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റിൽ കുറവ് വീട് വാങ്ങുന്നവർ താഴെയിടുമ്പോൾ മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കാനഡ ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമാണ്. മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് മോർട്ട്ഗേജ് ലെൻഡർമാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. മോർട്ട്ഗേജ് പേയ്‌മെന്റുകൾ നടത്താത്തതാണ് ഡിഫോൾട്ടിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം.

മോർട്ട്ഗേജ് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷുറൻസിനായി യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ വായ്പ ആവശ്യകതകളും നിങ്ങളുടെ മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻഷുററുടെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നിയമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാനഡ മോർട്ട്ഗേജ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ (CMHC) ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻഷുറർമാർ ഇൻഷുറൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.