Lwa sou jiridiksyon administratif kontwovèsyal

Ki Jiridiksyon Kontansyel-Administratif?

Jiridiksyon Kontansye-Administratif (LJCA) se branch pouvwa Jidisyè a ki an chaj konesans ak enspeksyon tout pwosesis ki gen rapò ak aplikasyon lalwa Moyiz la, se sa ki, youn nan refere li a seri a normatif destine nan kontwòl la nan legalite a ki gen rapò ak aksyon administratif la ak, soumèt nan aktivite sa a nan rezon ki jistifye li, osi byen ke atansyon a nan tout moun ki resous nan administre a ki kontinye kont rezolisyon yo nan administrasyon an ke yo konsidere enjis.

Se poutèt sa, Jiridiksyon Litij Administratif la etabli nan bi pou yo jije konfli administratif ak litij ki rive ki gen rapò ak aktivite a nan antite piblik yo ak moun ki prive ki an chaj pou fè diferan fonksyon yo entèn yo nan ògàn yo diferan ki koresponn ak Eta a. .

Tou depan de peyi yo, yon pati nan administrasyon jistis la ka koresponn, tankou nan ka a nan Espay, oswa li ka tou fè pati nan yon kò administratif segondè, jeneralman yon Konsèy nan Eta, tankou nan ka a nan Lafrans.

Kijan jiridiksyon administratif kontwovèsyal la reprezante e ki aksyon li fè?

Nan jiridiksyon administratif kontwovèsyal la, Eta a reprezante sitou pa otorite administratif, ak nan operasyon li yo ki gen rapò ak moun, de kalite zak yo te pote soti, ki se:

 • Jesyon Acts: Èske zak sa yo nan ki Eta a aji kòm yon moun legal, kòm yon sijè nan lwa prive, aksyon sa a ka nan selebrasyon an nan akò oswa kontra. Otorite administratif la sijè a sistèm jidisyè a, menm jan ak nan ka moun yo.
 • Travay Otorite: Yo se zak ki egzekite pa Leta atravè otorite a, se sa ki, aksyon yo ka te pote soti "Kòmandman, entèdi, pèmèt oswa sanksyon". Nan ka sa yo, otorite a se sèlman sijè a Lwa a, eksepte ke ak zak yo aplike li ka mal Dwa yo Politik oswa Sivil nan moun, li se lè sa a kote zak nan tèt li ta vin yon zak ilegal oswa abizif ak, Se poutèt sa, li ta dwe sijè a reklamasyon yo.

Reklamasyon moun nan te fè sou zak ilegal oswa abizif otorite Administrasyon an devan Pouvwa Jidisyè a, se sa ke yo rekonèt kòm "Litij Administratif". Li se rezime lè sa a, ke zak sa a se dispit ki genyen ant Otorite Administratif la (Eta) ak moun.

Ki lwa ki gouvène jiridiksyon administratif kontwovèsyal la?

Kontwòl jidisyè nan zak yo ak règleman ki te pwodwi pa Administrasyon Piblik nan Espay garanti pa Atizay 106.1 nan Konstitisyon an Panyòl.

Atik sa a 106.1 nan Konstitisyon an Panyòl se youn nan ki etabli ke "Tribinal yo" ka kontwole pouvwa a regilasyon ak Se poutèt sa legalite ki koresponn ak aksyon administratif la, osi byen ke soumèt li nan objektif yo ki jistifye li.

Dapre Lwa 29/1998, nan 13 jiyè, Reglemante jiridiksyon an kontwovèsyal-administratif, li endike nan Atizay li yo 1., ke Tribinal yo ak Tribinal yo an chaj nan lòd la kontwovèsyal-administratif e ke, Se poutèt sa, yo dwe konnen reklamasyon ke yo dedwi an relasyon ak aksyon an nan korespondan Administrasyon Piblik yo ki sijè a Lwa Administratif, ki gen rapò ak dispozisyon jeneral yo nan yon ran pi ba pase lalwa Moyiz la epi tou, ak lwa lejislatif la lè sa yo depase an tèm de limit yo nan delegasyon an.

Ki moun ki fè moute Administrasyon Piblik la?

Dapre Atizay 2., nan Lwa 29/1998, nan 13 jiyè, reglemante jiridiksyon an kontwovèsyal-administratif, sa ki annapre yo pral konprann pa efè yo nan Administrasyon Piblik:

 • Administrasyon Leta Jeneral la.
 • Administrasyon yo nan kominote yo Otonòm.
 • Antite yo ki fè moute Administrasyon lokal la
 • Lwa Piblik antite ki depann oswa lye nan Eta a, kominote yo Otonòm oswa antite lokal yo.

Ki moun ki fè moute kontantye-Administratif lòd jiridiksyon an?

Li se te fè leve nan kò sa yo:

 • Tribinal Contencieux-Administratif.
 • Tribinal nan santral nan kontwovèsyal-Administratif la.
 • Chanm Kontansyel-Administratif nan Tribinal Siperyè Jistis yo.
 • Chanm Konteni-Administratif nan Tribinal Nasyonal la.
 • Chanm kontwovèsyal. Administratif nan Tribinal Siprèm lan.

Ki pouvwa ki koresponn ak Tribinal Kontenye-Administratif yo?

Jiridiksyon tribinal administratif yo, ki se yon sèl tribinal, se bagay sa yo:

 • Apèl nan kalite a kontwovèsyal-administratif ki gen relasyon ak pwoteksyon jiridiksyon dwa fondamantal, eleman yo reglemante ak desizyon nan konpansasyon yo ki te vini ki gen rapò ak zak yo nan Gouvènman oswa nan Konsèy yo Gouvènan nan kominote yo Otonòm, kèlkeswa si li te nati zak sa yo.
 • Kontra administratif respektif yo ak zak preparasyon ak prim nan lòt kontra yo ki sijè a lejislasyon akizisyon nan Administrasyon Piblik yo.
 • Konsènan zak yo ak dispozisyon ki nan Kòporasyon Lwa Piblik, adopte nan fè egzèsis la respektif nan fonksyon piblik yo.
 • Ki sa ki koresponn ak zak administratif yo nan kontwòl oswa sipèvizyon ke yo dikte nan administrasyon an akòde, ki gen rapò ak sa yo ki dikte pa konsesyonèr yo nan sèvis piblik ki vle di fè egzèsis la nan pouvwa administratif konfere sou yo.
 • Responsablite patrimwàn Administrasyon piblik yo, kèlkeswa nati aktivite a oswa ki kalite relasyon ki soti nan li, e pou rezon sa a yo pa ka ankòz devan lòd sivil oswa sosyal jiridiksyon yo.
 • Ak tout lòt zafè ki gen rapò oswa ekspreseman atribiye pa lalwa Moyiz la.

Nan jiridiksyon kontwovèsyal ki zak eskli?

Pwoblèm sa yo eskli nan lòd kontwovèsyal jiridiksyon an:

 • Moun sa yo ki atribiye a lòd sivil, kriminèl ak sosyal jiridiksyon, menm si yo gen rapò ak aktivite ki koresponn lan ak Administrasyon Piblik la.
 • Konsènan kontestasyon-administratif apèl la militè yo.
 • Konsènan konfli yo nan jiridiksyon ant Tribinal yo ak Tribinal ak respektif Administrasyon Piblik la, osi byen ke konfli yo nan pouvwa ki rive ant kò nan menm Administrasyon an.

Ki dat limit pou ranpli apèl la?

Dat limit pou ranpli kontestasyon-administratif apèl la yo jan sa a:

 • Eksprime zak: Yo se de (2) mwa apre jou ki vini apre piblikasyon dispozisyon ki koresponn konteste a oswa notifikasyon oswa piblikasyon zak la, kote pwosedi administratif la dwe sispann, si li eksprime.
 • Zak swadizan yo: yo rele silans administratif, nan ki gen sis (6) ke yo pral konte pou aplikan an ak lòt pati posib ki enterese yo. Soti nan jou kap vini an pou tout moun, ki moun ki, dapre règleman espesifik yo, zak la sipoze administratif rive.

Se enpòtan pou remake ke Tribinal la Konstitisyonèl konplè (TC) nan jijman an nan, 10 avril 2014, byen klè etabli ke lè Administrasyon an rejte yon petisyon nan men yon moun akòz silans administratif, pa gen okenn dat limit pou fè yon apèl devan kontwovèsyal-administratif la. jiridiksyon.

Kontestasyonèl-administratif ka apèl pou aksyon an reyalite.

Nan ka an patikilye nan ki se kontestasyonèl-administratif apèl la dirije kont yon aksyon an reyalite, peryòd ki koresponn lan pou pwosedi sa a pral 10 jou konte espesyalman nan jou ki vini apre nan fen peryòd la etabli nan Atizay 30, nan kote li ye. espesifye ke pati ki enterese a ka fòmile demann lan bay Administrasyon aji, entimite sispann li yo.

Si, sou kontrè a, avi a pa te formul oswa ale nan lespas dis (10) jou apre prezantasyon an nan demann lan, Lè sa a, yon kontestasyon-administratif apèl ka dirèkteman dedwi, si ka a se, ke pa te gen okenn kondisyon, tèm yo pral trant (30) jou konte soti nan jou a sou ki aksyon an administratif an reyalite te kòmanse.

A %d blogueurs tankou sa a: