Cad a thugann an conradh saothair nua le tuiscint d’ealaíontóirí, teicneoirí agus cúntóirí i saol na healaíne? · Nuacht Dlí

Tá cúpla mí an-suaite tagtha ar an earnáil ealaíne ó tharla an t-athchóiriú saothair a d’athraigh go hiomlán an córas fruilithe inár dtír sna barraí deiridh de 2021. Tá córas ag an bhfírinniú le conraitheoireacht shealadach maidir le hobair agus céim shonrach a bheith ann inarb é an rud is tábhachtaí ná méid na gníomhaíochta sa chuideachta ar bhealach cineálach, agus ina ngearrtar pionós suntasach ar chonarthaí gearrthéarmacha.

Bhí tionchar iomlán ag an athrú rialála seo ar earnáil arb é a príomhthréith go bunúsach ná obair fhorbartha a fhreastalaíonn ar oibreacha nó ar ghníomhaíochtaí an-sonracha, agus a dhéantar go minic ag amanna sonracha.

Go dtí seo, bhí rialacháin shonracha ag ealaíontóirí a rialaíonn a gcaidreamh fostaíochta agus a dhéileáil le cuid dá shainiúlachtaí, ach ba cheart go mbeadh a gconarthaí faoi rialú ag na rialacha mionsonraithe atá i Reacht na nOibrithe, a thagann faoi chuimsiú an chonartha le haghaidh oibre nó seirbhíse de ghnáth. Mar sin féin, d’fhág an t-athrú ar an gcóras oibríochta conraitheoireachta de bharr an athchóirithe saothair is déanaí na cuideachtaí san earnáil ag bun an chapaill mar gheall ar an deacracht ollmhór a bhaineann leis an gcineál seo gníomhaíochta a fheistiú i gconradh sealadach nua nach féidir a shíniú ach amháin má tá. go bhfuil méadú nó luaineacht i ngníomhaíocht na cuideachta agus go gciallaíonn sé sin, ina theannta sin, go nglacfaí le costais slándála sóisialta breise do chonarthaí gearrthéarmacha.

Ar an 23 Márta, foilsíodh Foraithne-Dlí Ríoga 5/2022 sa BOE áit a bhfuil an fhadhb a bhí mar thoradh ar an athchóiriú saothair réitithe, agus tá conradh fostaíochta nua ann a bhfuil roinnt úrscéalta ann.

Réimse an iarratais

Struchtúr an Ábhair

Go dtí seo, ní raibh aon bhrí shoiléir le "ealaíontóir", agus níor sainmhíníodh na gairmithe seo ach mar na daoine sin a dhéanann "gníomhaíocht ealaíonta" a d'fhéadfadh a bheith os comhair an phobail nó a bheartaítear a thaifeadadh agus a chraoladh go poiblí nó seónna taibhiúcháin ealaíne. cineál. Rud éigin ró-chineálach agus míchruinn.

Dírítear níos mó ar an ábhar seo leis an noirm nua, agus tugann sé le fios gur ealaíontóirí iad “a dhéanann a ngníomhaíocht sna taibh-ealaíona, closamhairc agus ceoil”, agus go bhféadfadh sé iad siúd a chuireann “gníomhaíochtaí ealaíonta i gcrích, bíodh siad drámatúil, dubála, a áireamh ann. córagrafach, cineálacha, ceoldrámaí, amhránaíocht, damhsa, fíorach, speisialtóirí; an treo ealaíne, an phictiúrlann, na ceolfhoirne, oiriúnú ceoil, radharc, réadú, córagrafaíocht, saothar closamhairc; ealaíontóir sorcais, ealaíontóir puipéad, draíocht, scríbhneoirí scripte, agus, in aon chás, aon duine eile a n-aithnítear a ghníomhaíocht mar ealaíontóir, ateangaire nó taibheoir de réir na gcomhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme sna taibh-ealaíona, sa ghníomhaíocht chlosamhairc agus sa cheolfhoireann”.

Go praiticiúil, agus cé nach raibh roinnt fadhbanna san am atá caite, tá comhdhearcadh áirithe ann cheana féin maidir le healaíontóirí a mheas gurb iad na daoine sin a d'fhorbair gníomhaíochtaí cosúil leis na cinn atá díreach luaite, agus mar sin tagann an riail anois chun clúdach dlíthiúil a thabhairt do ghnáthchleachtas ,. deimhneacht dhlíthiúil a sholáthar do chomhaltaí na hearnála.

Is é an t-úrscéal iontach, in éineacht leis an rialachán nua seo ar chaidreamh saothair na n-ealaíontóirí, go n-áirítear ann an grúpa teicneoirí agus cúntóirí a sholáthraíonn seirbhísí san earnáil, a bhféadfaidh a luas oibre a bheith an-chosúil le luas na n-ealaíontóirí féin agus a bhfuil, dá bhrí sin, tá tréimhse dheacair acu ag luí isteach ar an bhfostú sealadach nua atá anois san áireamh i Reacht na nOibrithe. Ar an mbealach seo, as seo amach, beidh a gcineál sonrach conartha féin ag an ngrúpa teicneoirí agus cúntóirí don ghníomhaíocht ealaíonta, agus áireofar iad mar chaidreamh fostaíochta speisialta.

Chomh maith leis sin, ba mhaith liom a chur in iúl don aird sober agus ar an bhfíric go bhfuil an norm íogair do na réaltachtaí nua, tá an cuimsiú sa chineál seo conartha i gceist ionas go soláthraíonn siad seirbhísí le haghaidh a n-idirleathadh ar an Idirlíon.

conradh oibre

Ní féidir le duine ar bith neamhaird a dhéanamh go bhfuil saol na healaíne aisteach, agus i réimsí áirithe den earnáil tá a shainiúlacht ag an taobh sin go bhfuil conraitheoireacht bhriathartha tar éis éirí coitianta. Cuireann an riail deireadh leis an gcúinsí seo agus éilíonn sé, i gcónaí, conradh scríofa a shíniú.

Is fíor go mbíonn saintréith de chuid na gníomhaíochta ealaíonta go minic ag forbairt saothair thréimhsiúla nach féidir a dhéanamh i gcónaí ar dhátaí sonracha, agus cuireadh é seo san áireamh freisin. Sin é an fáth nach n-éilíonn an caighdeán íosmhéid ábhar an chonartha, agus go gceadaítear na "eilimintí riachtanacha agus na príomhchoinníollacha" a thuairisciú i ndoiciméad ar leith.

Féadfaidh an conradh a bheith éiginnte nó sealadach, agus féadfar é a dhéanamh le haghaidh léirithe amháin nó níos mó, le haghaidh séasúr, le haghaidh dráma, le haghaidh ceann de na céimeanna léirithe, etc. I bhfocail eile, is féidir í a theorannú d’obair shonrach, níos mó i dtiúin leis an gcóras atá ann cheana roimh an athchóiriú saothair, ag aithint go bhféadfadh an tseirbhís a bheith eatramhach laistigh den chonradh féin.

Mar sin féin, tá an t-athchóiriú saothair le feiceáil in dhá shaincheist atá ábhartha: (i) an gá atá le údar maith agus go beacht a thabhairt do nádúr sealadach an chonartha; agus (ii) an fhéidearthacht go n-aithneofaí an conradh mar chonradh éiginnte má tharlaíonn seicheamh na gconarthaí sealadacha a gheobhaidh Reacht na nOibrithe, arb é a mhairfeadh 18 mí laistigh de thréimhse 24 mhí.

Maidir leis na conarthaí sin, tá sé tábhachtach a mheabhrú nach mbunaítear leis an rialachán uasteorainn ama na gconarthaí sealadacha, nach mbeidh ach faoi réir thréimhse ama na hoibre nó na gníomhaíochta dár tugadh conradh dó. Sin é an fáth gur féidir le conradh aonair dul thar 18 mí gan é sin ann féin a thabhairt le tuiscint go ndéanfar é a chomhshó go huathoibríoch go ceann éiginnte, chomh fada agus nach bhfuil ceann eile aige díreach roimhe nó ina dhiaidh sin a thugann an slabhraíocht riachtanach le tuiscint.

Foirceannadh an chaidrimh oibre

Leis an rialachán roimhe seo, dá mbeadh conradh ag an ealaíontóir a raibh a thréimhse níos faide ná bliain amháin, bhí an ceart aige cúiteamh a fháil nach mór, ar a laghad, a bheith 7 lá de thuarastal in aghaidh na bliana oibrithe.

Athraíonn an lánléargas seo, áfach, go mór le foclaíocht nua Fhoraithne Ríoga 1435/1985, ach seachnófar cúiteamh, ar a laghad - más féidir é a dhéanamh níos fearr trí chomhaontú comhchoiteann - de 12 lá in aghaidh na bliana a oibríodh más uasmhéid ré na hoibre conartha. de 18 mí. Má sháraíonn tú an teorainn sin, is ionann an cúiteamh agus 20 lá den tuarastal in aghaidh na bliana a oibríodh.

Níl aon athruithe ann maidir leis an bhfógra riachtanach a chaithfidh an chuideachta a thairiscint don ealaíontóir, mar sin ag an am seo leathnaítear é freisin chuig an ngrúpa teicneoirí agus cúntóirí.

Speisialtóireacht in ábhair líonta

Beidh praghas laghdaithe ag ealaíontóirí atá cláraithe mar dhaoine féinfhostaithe má tá a n-ioncam bliantúil níos lú ná 3.000 euro.

Ar an láimh eile, tá cuideachtaí díolmhaithe ón oibleagáid an ranníocaíocht bhreise de 26,57 euro a íoc a éilíonn an riail anois a íoc i gcás go dtarlaíonn conradh níos lú ná 30 lá, agus seo d’ealaíontóirí agus do na hoibrithe a bhuannaíonn. an grúpa teicneoirí agus cúntóirí.

Tá na húrscéalta seo go léir atá san áireamh i bhForaithne-Dlí Ríoga 5/2022 tar éis téacs na Foraithne Ríoga 1435/1985 a mhodhnú, a d'athraigh, ina theannta sin, a ainmníocht chun grúpa teicneoirí agus cúntóirí gníomhaíochta ealaíne a áireamh ina ainm freisin. Mar sin féin, is é an riail sin atá á bheartú ina cúigiú foráil deiridh ná an gealltanas an Foraithne Ríoga a nuashonraíodh le déanaí a aisghairm laistigh de thréimhse 12 mhí chun riail nua a fhormheas. Beidh orainn leanúint de bheith airdeallach.