Yma gallwch brynu ⊛ troellog plastig i'w rwymo

Os oes angen i chi brynu troell blastig i'w rhwymo i'ch cwmni, rhaid bod gennych yr elfennau a nodwyd, gan fod gan y rhain rôl hanfodol. Ac mae'n rhaid i chi fod yn glir eu bod yn elfen na ddylech ei hanghofio wrth wneud eich gwaith.

Gyda'r peiriant chwilio hwn y byddwch chi'n ei gael o gynnyrch bach i'r offer perthnasol, ni ddylech golli'r wybodaeth hon.

Gwerthwr GORAU 1af

Grommets Plastig Cymrodorion (A4, 22mm) ar gyfer rhwymwr cylch plastig, rhwymwch o 151 i 180 dalen, pecyn o 50, du

Strwythur Cynnwys

 • Mae gromedau plastig cymrodyr yn rhoi gorffeniad proffesiynol i ddogfennau, gan eu hamddiffyn ...
 • Pan rydych chi wedi gweithio'n galed ar brosiect ac wedi buddsoddi amser ac arian yn ei gyflwyniad, ...
 • Rhwymo crib plastig yw'r dull rhwymo mwyaf poblogaidd, ...
 • Gorau ar gyfer cyflwyniadau
 • Mae'r crib plastig 22mm Cymrodorion hwn yn addas ar gyfer rhwymo dogfennau rhwng 151 a 180 ...
Gwerthwr GORAU 2af

Modrwy Rhwymo Plastig 20 Darn, Modrwyau Rhwymo Troellog Troellog Plastig Dail Rhydd 30 Twll ar gyfer Papur A4 (Clir 19mm)

 • Deunydd Uchel --- Bydd pigau rhwymo yn eich helpu i rwymo nifer fawr o ...
 • Defnydd Prefect: Mae crwybrau plastig gwydn yn ychwanegu cyffyrddiad proffesiynol at ddogfennau ...
 • Helpwch Fi i Sylwch: Gall ychwanegu gorffeniad proffesiynol wedi'i rwymo i'ch dogfennau eich helpu chi ...
 • Cribau Rhwymo Plastig --- Mae Cribau Rhwymo Plastig yn cynnig ...
 • Offeryn Defnyddiol --- Gellir defnyddio ein asgwrn cefn rhwymol gydag unrhyw system safonol ...
Gwerthwr GORAU 3af

Grommets Plastig Cymrodorion (A4, 16mm) ar gyfer rhwymwr cylch plastig, rhwymwch o 101 i 120 dalen, pecyn o 25, du

 • Mae gromedau plastig cymrodyr yn rhoi gorffeniad proffesiynol i ddogfennau, gan eu hamddiffyn ...
 • Pan rydych chi wedi gweithio'n galed ar brosiect ac wedi buddsoddi amser ac arian yn ei gyflwyniad, ...
 • Rhwymo crib plastig yw'r dull rhwymo mwyaf poblogaidd, ...
 • Gorau ar gyfer cyflwyniadau
 • Mae'r crib plastig 16mm Cymrodorion hwn yn addas ar gyfer rhwymo dogfennau rhwng 101 a 120 ...
DEWISGwerthwr GORAU 4af

Cymrodyr troellau rhwymo metel 6004301-25, traw 5: 1, 59 twll, 16 mm, du

 • Yn rhwymo hyd at oddeutu 100 dalen
 • Mae'n caniatáu i'r rhwymo gydag agoriad 360º o'r ddogfen hwyluso'r ymgynghoriad a'r ...
 • Mae'r pecyn yn cynnwys 25 uned
 • Diamedr yn 16mm
 • Mae lliw y cynnyrch yn ddu
DEWISGwerthwr GORAU 5af

20 cylch rhwymo plastig, 30 twll, modrwyau rhwymo plastig ar gyfer cynfasau, rhwymiad troellog ar gyfer papur A4 (11mm), lliw du

 • Deunydd o ansawdd uchel: byddai pigau rhwymol yn eich helpu i gysylltu nifer fawr o ddogfennau ...
 • Defnydd perffaith - Mae gromedau plastig gwydn yn ychwanegu cyffyrddiad proffesiynol at ddogfennau ...
 • Bydd yn eich helpu i sylwi - gall ychwanegu gorffeniad proffesiynol at eich dogfennau eich helpu chi ...
 • Gwm Plastig - Mae chwarennau rhwymo plastig yn cynnig amrywiaeth o ...
 • Offeryn Defnyddiol - Gellir defnyddio ein cefn rhwymol gydag unrhyw ...
Gwerthwr GORAU 6af

RAYSON - Modrwy rwymol (plastig, ar gyfer 21 cylch, 100 uned), lliw du 12 mm

 • Yn rhoi golwg broffesiynol ar ddogfennau wedi'u rhwymo.
 • Ar gael mewn amrywiaeth o liwiau i gyd-fynd â'ch cloriau
 • Ar gael mewn amrywiaeth o feintiau i rwymo dalennau 30-110 / 80g.
 • Mae'r cylch rhwymo 21 twll yn ffitio papur maint A4 (8,3 x 11,7 modfedd), ...
 • Cael mantais broffesiynol. Nifer: 100 uned.
Gwerthwr GORAU 7af

Cymrodorion Metel 25 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Mae ymyl ochr addasadwy yn alinio dogfennau yn union
Gwerthwr GORAU 8af

GBC 4020637 - Rhuban Plastig Din A4 21 Modrwyau 10 mm (Blwch 25) Lliw Gwyn

 • Isafswm pris a gynigir gan y gwerthwr hwn yn y 30 diwrnod cyn y cynnig: € 4.71
Gwerthwr GORAU 9af

Troellau troelli metel ESP008-100 Cymrodorion, traw 5: 1, 59 twll, 8 mm, du

 • Troell fetelaidd ar gyfer rhwymo sy'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 twll)
 • Rhwymo hyd at oddeutu 40 dalen A4
 • Mae rhwymo troellog yn galluogi rhwymo dogfen 360º ar gyfer ...
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
 • Blwch o 100 troellog lliw du 8 mm
DEWISGwerthwr GORAU 10af

Cymrodorion Gorchuddion rhwymo PVC tryloyw, fformat A4, 180 micron, pecyn o 100

 • Maen nhw'n amddiffyn eich dogfennau ac yn gwella dyluniad eich gwaith trwy ganiatáu i'r tu blaen ...
 • Yr ateb cywir i ddangos eich cyflwyniad
 • Maent yn darparu gorffeniad gwydn, amddiffynnol a phroffesiynol; Mae'r gorchudd PVC clir hwn yn sicrhau ...
 • Mae'r gorchuddion rhwymo clir hyn yn cynnig datrysiad gwydn i amddiffyn eich ...
 • Ar gael mewn ystod eang o feintiau pecyn, arddulliau a lliwiau i ddewis ohonynt, cymdeithion ...

A beth ddylai fod yn oerach na chael popeth rydych chi ei eisiau o rwymo troellog plastig? . Dewch o hyd i bopeth yn yr un lle, ni fyddwch yn colli ymdrech a chyllideb, rydych hefyd yn cario pethau o'r ansawdd gorau. Tra bod eich pecyn yn cyrraedd gallwch reoli tasgau eraill y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn eich cwmni neu'ch cartref, a dyna un o'r cysuron yn unig.

Prynu troellog plastig i'w rwymo y pris gorau

Mae prynwyr wedi bod yn falch iawn gyda'r canlyniadau chwilio am eich cyflenwadau ar-lein, oherwydd mae popeth yn oerach nag mewn siop frics a morter. Y troell plastig i'w rwymo ar-lein yw'r opsiwn mwyaf rhagorol, mae pawb yn ei wybod, ac mae'n rhywbeth na ddylech ei anghofio. Felly bydd gennych fwy o ddewisiadau amgen i benderfynu ar eich cynnyrch, ac mae'n rhywbeth na ddylai redeg allan o stoc ar blatfform Rhyngrwyd.

Yn ogystal â hyn, chwilio rhwymiad troellog plastig ar-lein Mae hefyd yn gyfystyr â chael cyflenwr dibynadwy a chystadleuol iawn. Mae'n golygu cael cynghreiriad i wneud yn broffidiol a gwarantu y bydd y caffaeliad yn rhagorol Rydych chi'n haeddu siop sy'n arbenigo ynddo troellog plastig i'w rwymo sy'n cynnig gwarant i chi, felly bydd eich cyllideb yn y dwylo mwyaf dibynadwy. Yr arbedion gweithredol byddant yn gadarnhaol iawnWel, ni ddylech adael eich tŷ i ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

gyda y catalogau fe welwch bopeth mewn ffordd drefnus iawn, heb ddim i'w golli ar unrhyw adeg. Nid oes ots pa fodel penodol rydych chi'n edrych amdano ar hyn o bryd. Gyda chipolwg syml byddwch chi'n dewis y peth iawn.

Hefyd, mae llun a disgrifiad yn cyd-fynd â phob model, ni fyddwch yn gwneud dewisiadau anghywir ynglŷn â'r hyn sydd ei angen arnoch mewn cyflenwadau swyddfa, bydd popeth yn union fel y mae ei angen arnoch.

Wrth gloi, rydym hefyd am danlinellu'r cyngor sydd gennym o lwyfannau arbenigol. Oherwydd os ydych chi eisiau tomen ynglŷn â troell plastig i rwymo dyma'r ffordd oeraf i'w gael. Felly, bydd eich pryniant yn cael ei fonitro o'r dechrau.

Gweler nawr y troellau rhwymo plastig mwyaf poblogaidd ar-lein

Mae pawb yn gwybod bod popeth yn ddiweddar yn symud yn wahanol mewn cwmnïau, nid yw fel o'r blaen (a heb sôn am fywyd academaidd). Felly does dim ots bod gennych chi'r dyfeisiau mwyaf soffistigedig, y cyfrifiadur gorau hefyd. rhaid i chi roi sylw i'r anghenion sylfaenol, mae'r manylion hynny'n hanfodol.

Y dull yw'r union beth yr oeddech yn edrych amdano i brynu'ch troellog plastig i'w rwymo fel y dymunwch. Rydym yn eich sicrhau y bydd y pryniant yn llawer mwy dymunol nag yr ydych chi'n meddwl, oherwydd rydyn ni'n dod â maint, economi a'r gwasanaeth gorau i chi.

Mae'n bosibl bod y troell plastig i rwymo yr ydych am ddod o hyd iddi wedi gorffen neu ddim yn bodoli yn ein platfform ar-lein. Peidiwch â phoeni. Ysgrifennwch ni heb rwymedigaeth. Byddwn yn hapus i roi sylw i chi a bodloni'ch ceisiadau..

Awgrymiadau i chi gaffael eich troell blastig i'w rhwymo

Mae yna fanylion na ddylid eu gwneud yn ysgafn gan y gallant ddod yn rhywbeth nad oeddech chi ei eisiau, ac mae caffael troellog plastig i'w rwymo yn un o'r un peth. Am y rheswm hwn, rydyn ni'n gosod y crynodeb canlynol o gamau sydd ar gael ichi byddant yn eich helpu i gael y model sydd ei angen arnoch, dyma beth sydd angen i chi ei gofio:

Y mwyaf a argymhellir yw canoli'r caffaeliad a phrynu popeth ar yr un pryd fel nad ydych yn derbyn cynhyrchion cyson yn ddiweddarach.

Os ydych chi am gael delwedd lawer mwy cywir na'r hyn y gallwch chi ei gaffael o'r blaenrhaid i chi wybod beth yw eich cyllideb.

Os ydych chi am iddo fod yn haws i chi ddewis yr hyn rydych chi'n edrych amdano, fe allech chi ddewis yn seiliedig ar yr hyn rydych chi ei eisiau a hepgorer yr hyn rydych chi'n meddwl na fydd yn angenrheidiol iawn.

Gallwch wneud eich pryniant o ystyried y dyfodol, hynny yw, os prynwch y deunyddiau trwy becynnau bydd yn rhatach na fesul uned a byddant yn para'n hirach..

Defnyddiwch frandiau lluosog ac offer i fynd i'w daflu. Os ewch i frandiau o fri bydd gennych fwy o wybodaeth a byddwch yn gwybod ai’r caffaeliad yw’r hyn yr ydych yn edrych amdano.

Mae'n iawn ceisio cynilo, ond peidiwch â gorwneud pethau, peidiwch ag anghofio hynny nid deunyddiau effeithlonrwydd yw'r rhataf bob amser.

 • 1il esgus: Bob amser gwiriwch a oes cynigion ar gyfer y model rydych chi ei eisiau.
 • 2il Wrthrych: Si rydych chi eisoes wedi penderfynu beth rydych chi'n mynd i'w wisgo, y cam nesaf yw ei anfon i'ch trol.
 • 3il Wrthrych: Darparwch eich data personol i wneud y taliad, fodd bynnag nid heb eu cadarnhau yn gyntaf.
 • Awgrym 4: Ar ôl i chi dderbyn eich archeb, gallwch derfynu'r caffaeliad.

Dewiswch ein siop ar-lein i gaffael eich troell plastig i rwymo

Rydym yn un llwyfan ar-lein wrth ddosbarthu a gwerthu offer swyddfa. . Mae gennym arbenigwyr yn y sector ac yn y modelau sy'n angenrheidiol i gyflawni tasgau gwaith neu ysgol am amser hir rydyn ni'n dod â'r dosbarth hwn o fodelau i mewn llinell.

Rydym yn poeni am, a dyna pam yr ydym wedi penderfynu darparu'r mynediad i'n rhwymiad troellog plastig diolch i'n rhith-blatfform. Rydym hefyd yn cynnwys llawlyfr caffael fel y gall unrhyw un arall wneud eu pryniannau heb unrhyw broblem.

Rydym hefyd yn rhoi amrywiaeth eang o opsiynau yn eich dwylo fel y gallwch gael a chario'r cynnyrch o'ch dewis. Mae ein platfform hefyd yn categoreiddio'r holl ddeunyddiau ac yn eu rhoi at ei gilydd yn y fath fodd fel ei bod yn llawer haws i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau..

Darganfyddwch am yr hyn y mae ein prynwyr yn ei ddweud

 1. Dyma rai o farn ein defnyddwyr:
 2. Mae gwasanaeth a gofal rhyfeddol, anhygoel, a troell rhwymo plastig yn fendigedig. Maria Teresa.
 3. Llwyddais i ddarganfod yn y lle hwn y troell plastig i rwymo yr oeddwn i eisiau, roedd y broses gyfan yn syml iawn a heb rwystrau, yn bendant yr opsiwn gorau. Joan.
 4. Mae effeithlonrwydd troellog rhwymo plastig yn ddigymar gan unrhyw siop arall ar-lein. Deunydd anhygoel, yn eithaf defnyddiol ac yn anad dim am bris da, af yn ôl i brynu mwy o bethau, oherwydd y gwir yw fy mod i wedi caru popeth.. Gogoniant.
A %d blogueros les gusta esto: