Yma gallwch brynu ➤ troellog plastig

Os oes angen i chi brynu troell plastig i'ch cwmni mae'n rhaid bod gennych yr union elfennau, gan fod gan y rhain rôl bwysig iawn. O dasgau mawr i rai llai, rhaid bod y troellau plastig angenrheidiol gyda nhw.

Yn unrhyw le mae angen coil plastig arnoch chi i unrhyw eitem offer i allu gwneud gweithgaredd penodol.

DEWISGwerthwr GORAU 1af

GBC A9665904 - traw troellog plastig COLORCOIL 4: 1 6 mm (blwch o 100) lliw du

Strwythur Cynnwys

 • Blwch o 100 troell plastig
 • Cam 4: 1
 • Nid yw'r troell blastig yn dirywio, mae'n ecolegol gan ei fod wedi'i wneud o polypropylen ...
 • Lliw du
DEWISGwerthwr GORAU 2af

20 cylch rhwymo plastig, 30 twll, modrwyau rhwymo plastig ar gyfer cynfasau, rhwymiad troellog ar gyfer papur A4 (11mm), lliw du

 • Deunydd o ansawdd uchel: byddai pigau rhwymol yn eich helpu i gysylltu nifer fawr o ddogfennau ...
 • Defnydd perffaith - Mae gromedau plastig gwydn yn ychwanegu cyffyrddiad proffesiynol at ddogfennau ...
 • Bydd yn eich helpu i sylwi - gall ychwanegu gorffeniad proffesiynol at eich dogfennau eich helpu chi ...
 • Gwm Plastig - Mae chwarennau rhwymo plastig yn cynnig amrywiaeth o ...
 • Offeryn Defnyddiol - Gellir defnyddio ein cefn rhwymol gydag unrhyw ...
Gwerthwr GORAU 3af

Pryse 4240066 - Ffolder troellog gyda 60 poced, A4, lelog

 • Deunydd Polypropylen
 • Yn cynnwys amlen ddogfen y tu mewn
 • Clawr customizable
Gwerthwr GORAU 4af

GBC 4020637 - Rhuban Plastig Din A4 21 Modrwyau 10 mm (Blwch 25) Lliw Gwyn

 • Isafswm pris a gynigir gan y gwerthwr hwn yn y 30 diwrnod cyn y cynnig: € 4.71
DEWISGwerthwr GORAU 5af

Rhydychen 400042330 - Llyfr nodiadau troellog, gorchudd plastig, Fº / 215 x 310 mm, pecyn o 5 [lliwiau amrywiol]

 • Gyda troell ddu syml, i allu troi'r tudalennau'n 360º
 • Caead plastig, gwrthiant ac ysgafnder mewn un; a chyda'r ymylon di-fin i atal y cloriau rhag ...
 • Ar ffurf Fº
 • 80 dalen gyda chanllaw 2,5mm gydag ymyl chwith
 • Lliwiau sydd ar gael: melyn, coch, pinc, gwyrdd a glas
Gwerthwr GORAU 6af

Rhwymwr Troellog - 30 80 Llewys Micron - Gwyrdd

 • Ffolder gyda 30 poced maint a4 a gorchudd polypropylen afloyw 800 micron
 • Gorchuddion tryloyw y tu mewn i 80 micron
 • Troellog plastig lliw a bandiau elastig sy'n cyfateb
Gwerthwr GORAU 7af

Modrwyau Troellog Troellog Troellog Plastig Dail Rhydd Zerone 20pcs 30 Twll ar gyfer Papur A4 (Clir 19mm)

 • Modrwy blastig dail rhydd yw hon, wedi'i gwneud o ddeunydd plastig o ansawdd da.
 • Mae gan y cylch plastig gryfder da a gellir ei ddefnyddio dro ar ôl tro.
 • Mae gweithredu rhwymo â llaw yn gyfleus, gallwch chi dorri'r cylch gormodol ar ôl ...
 • Gall 11mm rwymo 75 dalen o bapur, gall 13mm rwymo 85 dalen o bapur, gall 19mm rwymo 150 dalen ...
 • Yn addas ar gyfer papur A4 30 twll, papur B5 26 twll, papur A5 20 twll ...
Gwerthwr GORAU 8af

Grafoplás 39822405. Ffolder Ysgol gyda Gorchuddion, A4, 30 Gorchudd Tryloyw gyda Troellog, Cau Rwber Elastig, Byddwch yn Ddylunio Cadarnhaol, Casgliad Be You

 • Ffolder gorchudd gyda chau troellog a rwber.
 • Gyda 30 o orchuddion polypropylen tryloyw.
 • Yn cynnwys amlen dryloyw gyda chau gludiog tecstilau.
 • Mae ei orchuddion wedi'u gwneud o polypropylen anhyblyg.
 • Maent yn perthyn i fodel Sé Positivo o gasgliad deunydd ysgrifennu Sé tú ar gyfer Grafoplás.
DEWISGwerthwr GORAU 9af

Grafoplás Maxiplás Rwy'n Hoffi - Ffolderi Achos Troellog, 60 Achos Pinc Ysgafn

 • Ffolder o 60 gorchudd tryloyw mewn pinc
 • Gorchuddion polypropylen anhryloyw anhyblyg
 • Mecanwaith troellog pvc a chau rwber
 • Yn cynnwys llewys drilio polypropylen ychwanegol
 • Yn cynnwys amlen gyda chau tâp tecstilau gludiog
Gwerthwr GORAU 10af

Grommets Plastig Cymrodorion (A4, 16mm) ar gyfer rhwymwr cylch plastig, rhwymwch o 101 i 120 dalen, pecyn o 25, du

 • Mae gromedau plastig cymrodyr yn rhoi gorffeniad proffesiynol i ddogfennau, gan eu hamddiffyn ...
 • Pan rydych chi wedi gweithio'n galed ar brosiect ac wedi buddsoddi amser ac arian yn ei gyflwyniad, ...
 • Rhwymo crib plastig yw'r dull rhwymo mwyaf poblogaidd, ...
 • Gorau ar gyfer cyflwyniadau
 • Mae'r crib plastig 16mm Cymrodorion hwn yn addas ar gyfer rhwymo dogfennau rhwng 101 a 120 ...

A'r peth cŵl yw y gallwch ddod o hyd i'ch troellau plastig ar-lein. Yn y modd hwn bydd yn cael ei gadw yn y cwmni, yn yr ysgol neu gartref mewn ffordd ymarferol ac ni fydd yn rhaid i chi fynd i chwilio amdano mewn siop gorfforol. Bydd chwilio ar-lein am eich hoff fodelau yn caniatáu ichi arbed llawer o amser ac arian, oherwydd fe welwch fod effeithlonrwydd a chynigion rhagorol gartref.

chwilio troellog plastig am y pris mwyaf gwych

Mae prynu cyflenwadau swyddfa ar wefan ar-lein yn bleserus ac yn fanteisiol iawn i gwsmeriaid. Troellau plastig ar-lein yw'r dewis arall gorau, mae pawb yn glir yn ei gylch, ac mae'n rhywbeth na allwch ei anwybyddu. Dylech fynd â'r prisiau gorau adref ar hyn o bryd, tra byddwch chi'n dewis o'r swm mwyaf sydd ar gael ar-lein. Ni allwch ei golli.

Hefyd, prynu troell plastig ar-lein Mae hefyd yn gyfystyr â chael dosbarthwr dibynadwy a chystadleuol iawn. Mae'n golygu cael cynghreiriad i wneud yn broffidiol a sicrhau y bydd y caffaeliad yn anhygoel Rydych chi'n haeddu platfform sy'n arbenigo ynddo troellog plastig sy'n cynnig diogelwch i chi, felly bydd eich arian yn y dwylo gorau. Cyfleustra ychwanegol arall yn y dull prynu ar-lein hwn yw na ddylech wastraffu amser yn gadael eich cartref, gwnewch y cyfan yn y ffordd fwyaf tawel sy'n bodoli.

Bydd hyd yn oed popeth yn cael ei archebu fel bod gallwch adolygu popeth mewn ffordd lawer mwy ymarferol, heb eich colli chi. Gall hyn amrywio o gyflenwadau swyddfa i gwmnïau, sefydliadau cartref neu academaidd. Mae eich caffaeliad yn ddymunol ac yn syml nawr, heb rwystrau.

Darllenwch luniau, awgrymiadau a disgrifiadau a fydd yn eich helpu i wneud y dewis mwyaf defnyddiol i'ch poced, wrth fodloni'ch disgwyliadau, A yw cyfleusterau'r gwasanaeth siopa ar-lein hwn yn wych? ac ni ddylech eu colli.

Peth arall i'w danlinellu yw ein bod ni'n siop fawr ar-lein rydyn ni'n dod â'r cyngor delfrydol rydych chi ei eisiau os oes gennych broblem, neu gwestiwn ynglŷn â'r chwiliad. Bydd popeth yn ymddangos yn wych i chi gyda'n gwasanaeth i brynu troellog plastig ar-lein, yr amlycaf ar y Rhyngrwyd. Yn y modd hwn, bydd eich pryniant yn cael ei fonitro o'r dechrau.

Troellog plastig mwyaf clodwiw

Mae technoleg wedi trawsnewid ein hamgylchedd cyfan ym mhobman, gan ei wneud mae swyddi'n esblygu a rhaid eu haddasu. Nid yw popeth yn y dyfeisiau sydd gennych, na allent, er eu bod yn berthnasol, ddisodli'r eitemau sylfaenol yn llwyr, ers hynny nhw yw calon unrhyw swyddfa neu faes academaidd.

Cymerwch nawr yr erthyglau mwyaf dibynadwy! Dewch o hyd i'ch troell blastig gyda'r gorau ar y farchnad! . Rydym yn eich sicrhau y bydd y pryniant yn llawer mwy dymunol nag yr ydych chi'n meddwl, oherwydd mae gennym ni amrywiaeth, cynilion a'r gwasanaeth gorau i chi.

Efallai y bydd yn digwydd hynny ni cheir hyd i'r troell blastig yr ydych yn edrych amdani yn benodol wrth ddewis erthyglau sy'n bodoli yn ein siop rithwir. Peidiwch â phoeni, ysgrifennwch eich pryderon a'ch ceisiadau atom, gyda'n gilydd byddwn yn ei drwsio.

Llawlyfr i chi brynu eich troell blastig

Nid penderfyniad syml yw prynu troellog plastig yn ogystal ag unrhyw ddeunydd arall, nid yw'n rhywbeth y mae'n rhaid ei gymryd yn ysgafn.. Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi, rydyn ni'n dod â'r crynhoad canlynol o awgrymiadau a chyngor i chi defnyddiol iawn i ddod o hyd i'r cynnyrch mwyaf addas:

Y peth mwyaf priodol yw canoli'r caffaeliad a phrynu popeth ar yr un pryd fel na dderbynnir cynhyrchion cyson diweddarach.

Cyn prynu, gwnewch gyllideb i allu gwerthuso'n dda yr hyn y gallwch ei gaffael.

A allech ystyried eich blaenoriaethau Wrth ddewis yr hyn rydych chi am ei brynu, fel hyn rydych chi'n sicrhau eich bod chi'n prynu eitem sy'n bwysig i chi.

Gallwch wneud i'ch pryniant feddwl am y dyfodol, hynny yw, os prynwch y deunyddiau trwy becynnau bydd yn rhatach na fesul uned a byddant yn para'n hirach..

Gwiriwch hyrwyddiadau amrywiol y yr un eitem mewn gwahanol frandiau felly gallwch chi gael mwy o amrywiaeth wrth ddewis yr hyn rydych chi am ei brynu.

Peidiwch ag anghofio hynny mae'r holl effeithlonrwydd amser yn cael ei nodi'n fwy na maintRydym yn deall eich bod am gynilo, ond fel rheol nid yw eitemau llawer rhatach yn para'n hir.

 • 1ydd Gwrthwynebiad: Manteisiwch ar y cynigion a all ymddangos.
 • 2ydd Gwrthwynebiad: Dewiswch ac anfonwch at eich trol yr eitem a ddewisoch i brynu.
 • 3il esgus: Rhowch eich data yn gywir adeg y taliad.
 • 4il Sefydliad: Ar ôl i chi dderbyn eich archeb, fe allech chi derfynu'r caffaeliad.

Dewiswch ein platfform rhithwir i brynu'ch troell plastig

Rydym yn arloeswyr yn prynu a gwerthu a dosbarthu dodrefn swyddfa, fe allech chi gael ein holl gynhyrchion ar ein platfform ar-lein. Mae gennym wybodaeth yn y sector ac yn y deunyddiau sydd eu hangen i gyflawni swyddogaethau proffesiynol neu addysgol ers amser maith rydym wedi dod â'r dosbarth hwn o fodelau ar-lein.

Rydyn ni'n cystadlu yn y busnes ar-lein troellog plastig oherwydd ein bod yn hyderus ei bod yn {ffordd} yn gyflymach, yn rhatach ac yn fwy ymarferol gwasanaethu'r cwsmer. Ar ein platfform ar-lein gallwch chi hefyd gael llawlyfr caffael bydd hynny'n ei gwneud hi'n haws i chi wneud pryniannau priodol.

Mae gennym gatalog eang o fodelau offer swyddfa, felly beth bynnag sydd ei angen rydym yn eich sicrhau y gallwch ei gael yn ein siop rithwir. Mae ein gwefan hefyd yn dosbarthu'r holl ddeunyddiau ac yn eu casglu yn y fath fodd fel ei bod yn llawer haws i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

Awgrymiadau Defnyddwyr

 1. Nawr, rhai meddyliau gan ein cleientiaid am ein deunyddiau:
 2. 100% yn cael ei argymell, gwasanaeth a sylw da iawn, ac mae troellau plastig yn wych. Alexandra.
 3. Yn y lle hwn llwyddais i ddod o hyd i'r troell blastig yr oeddwn yn edrych amdani, mae'r platfform yn syml iawn i'w ddefnyddio, rwy'n ei argymell. Alfred.
 4. Mae effeithiolrwydd y coil plastig yn ddigymar gan unrhyw blatfform rhithwir arall. Deunydd rhagorol, yn ddefnyddiol iawn ac yn enwedig am gost isel, byddaf yn dychwelyd i gaffael llawer mwy o bethau, oherwydd y gwir yw fy mod yn hoffi popeth.. Maria Clara.