Rhestru Uchaf ✪ rhwymwr troellog metel rhad

Ni ddylai rhwymwr troellog metel rhad fod ar goll mewn unrhyw fusnes gan fod angen cwblhau'r holl dasgau yn yr union ffordd. Maent yn offer hanfodol a ddefnyddir i weithredu busnes yn iawn neu i gyflawni tasg addysgol.

P'un a ydych chi eisiau'r manylion lleiaf neu hyd yn oed y pethau mwy, mae'n rhaid i chi fod yn wybodus iawn.

Gwerthwr GORAU 1af

Olympia TB 1280 - Rhwymwr gyda swyddogaeth stopio awtomatig ar ôl 90 munud yn y modd segur

Strwythur Cynnwys

 • Llewys Rhwymo: 1mm (10 dalen) -25mm (200 dalen), Amser cynhesu: 3 - 5 munud
 • Lled mynediad: 335 mm DIN A 4, sgrin LED a signal acwstig
 • Cysylltiad prif gyflenwad: 220 - 240 V AC, 50 Hz
 • Dimensiynau: 420 x 130 x 167 mm, Pwysau: 870 g
DEWISGwerthwr GORAU 2af

Cymrodorion 5110801 - Pecyn o 100 troell metelaidd 20 mm, du

 • Troellog metel i'w rwymo
 • Mae'r pecyn yn cynnwys 100 uned
 • Diamedr yn 20mm
 • Mae lliw y cynnyrch yn ddu
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
Gwerthwr GORAU 3af

Rhwymwr Personol Peach A4 - PB200-09

 • ID eirin gwlanog: PB200-09
Gwerthwr GORAU 4af

Rhwymwr Plastig Peach PB200-30 (Ar gyfer Maint A4, Yn Cynnwys Set Cychwyn 15 Darn, 350 Dalen)

 • Defnyddir ar gyfer cyflwyniadau proffesiynol, cymwysiadau ac ati. Pwysau ysgafn, yn ddelfrydol ar gyfer bach ...
 • Peiriant rhwymo proffesiynol ar gyfer rhwymo troellog. Capasiti mwyaf: 12 dalen (80 g / m2) neu ...
 • Adeiladu sefydlog gyda phlât cefn dur. Bwcl ergonomig sy'n gofyn am ...
 • Canllaw lled papur tebyg i ganllaw argraffydd, sy'n gwarantu lleoliad perffaith o ...
 • Yn gynwysedig yn y gorchymyn mae pecyn cychwynnol 15 darn (rhwymwr cylch, clawr blaen a gorchudd ...
Gwerthwr GORAU 5af

Peach PB200-70 Rhwymwr perffaith, DIN A4, gwyn

 • Gweithrediad un botwm syml
 • System rwymo thermol gyda dangosyddion LED
 • Gydag amser cynhesu 3 munud ac amser rhwymo 1 munud
 • Capasiti 300 dalen
Gwerthwr GORAU 6af

Rayson PD-1501 46 Peiriant Rhwymo Troellog Trydan Twll. Y gallu i ddyrnu 15 dalen o faint A4. Lliw du ac arian, lliw arian PD-1501

 • Gweithrediad â llaw, mewnosod coil trydan. Capasiti dyrnu: 15 dalen o 80 ...
 • Capasiti rhwymo: diderfyn
 • Gyda llety metel solet, mae traed gwrthlithro, braich lifer fawr, yn llwytho'n llorweddol i ...
 • Yn cyd-fynd â sbŵls rhwymo troellog 4: 1; ffolder coil trydan i'w ddefnyddio ...
 • Adeiladu metel gwydn at ddefnydd hirhoedlog.
Gwerthwr GORAU 7af

Cymrodorion Metel 25 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Mae ymyl ochr addasadwy yn alinio dogfennau yn union
Gwerthwr GORAU 8af

Pecyn Rhwymo PAVO Smartmaster 2 (25 Gorchudd x Chwyrliadau), Arian a Du

 • Mae'n cynnwys 1 peiriant rhwymo, 25 troell rwymol, 25 gorchudd blaen o ...
 • Y gallu i ddyrnu hyd at 8 dalen o 80gsm ar y tro.
 • 145 capasiti rhwymo dalen A4 gyda chynhwysedd crib 18mm.
 • Mae ganddo ganllaw ymyl addasadwy ar gyfer union aliniad papur.
 • Mae ganddo hambwrdd papur annatod yn y sylfaen sy'n casglu'r papur gwastraff yn ofalus o'r ...
Gwerthwr GORAU 9af

Cymrodorion Metel 50 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Dewisydd ar gyfer diamedr troellog a dyfnder drilio
Gwerthwr GORAU 10af

Meistr Pavo Soho - Peiriant Compact ar gyfer Rhwymo Llyfrau, 15,8 x 8,1 x 44,7cm, Du ac Arian

 • Hawdd i'w defnyddio, yn ddelfrydol ar gyfer swyddfeydd cartref a bach.
 • Yn gallu gwneud 21 twll ar gyfer rhwymo troellog neu 4 twll ar gyfer ffeilio cypyrddau ...
 • Punch hyd at bedair dalen 80gsm ar y tro.
 • Capasiti rhwymo o 100 tudalen A4 gyda chynhwysedd troellog 12mm.
 • Mae ganddo ganllaw addasadwy ar yr ymyl felly mae eich gwaith wedi'i alinio'n berffaith.

A'r peth gorau yw y gallwch chi ddod o hyd i'ch rhwymwr troellog metel rhad ar-lein. Prynwch y rhataf ar yr un wefan, byddwch chi'n arbed ymdrech ac arian, rydych chi hefyd yn cario cynhyrchion o'r ansawdd uchaf. Tra bod eich eitem yn cyrraedd, gallwch gyflawni tasgau eraill y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn eich swyddfa neu'ch cartref, a dyna un o'r manteision yn unig.

Dyma'r rhwymwr troellog metel rhad gyda'r pris gorau

Mae gan yr holl wahanol fodelau a gyflwynwn i'w cynnig ddigon o effeithlonrwydd marchnad i chi, ac nid oes unrhyw golled o gwbl i'r broses o'i gaffael. I ddechrau, prynu rhwymwr troellog metel rhad ar-lein yw'r ffordd fwyaf dyfeisgar i gael y cynhyrchion hyn am y gost weithgynhyrchu uchaf. Yn gymaint felly fel y gellir eu canfod ar y gost orau yn y sector mewn rhai achosion. Yn ogystal, fel ym mhob e-fasnach, mae gan y cleient fwy o opsiynau i benderfynu rhwng brandiau, modelau a lliwiau.

Gellir dweud bod yna lawer o ddarparwyr ar-lein, ond dim ond gydag ychydig y byddwch chi'n gweld yr hyn rydych chi wir eisiau ynddo Rhwymwr troellog metel rhad yn y ffordd fwyaf diogel a chyflymaf sydd ar gael. Yr arbedion gweithredol byddant yn eithaf da, gan na ddylech adael eich cartref i gael yr hyn rydych chi ei eisiau.

Bydd hyd yn oed popeth yn cael ei restru fel bod gallwch weld popeth yn gynt o lawer, heb eich colli chi. Mae hyn yn rhoi ffordd hawdd i chi ddod o hyd i unrhyw eitem swyddfa ni waeth pa ddefnydd rydych chi am iddi fod. Bydd popeth yn barod ar eich cyfer mewn ychydig eiliadau.

Bydd y disgrifiadau yn cynnig i chi syniad manwl gywir o'r hyn sy'n bwysig i chiyna ni allwch fynd yn anghywir, Yn y modd hwn, bydd amheuon yn cael eu clirio fel y gellir llunio'r erthygl mewn llai o amser.

Yn olaf, rydym hefyd am dynnu sylw at y cyngor sydd gennym o siopau arbenigol. Byddwn yn gwybod sut i'ch cynghori i gael y rhwymwr troellog metel rhad yr ydych chi ei eisiau o ddifrif. Gyda'r canllaw gorau, mae'n sicr y byddwch chi'n dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol fel bod eich caffaeliad yn gywir .

Edrychwch nawr y rhwymwr troellog metel rhad mwyaf poblogaidd ar-lein

Rhaid i dasgau gwaith ac astudio heddiw fod yn unol â threigl amser, mae'n fater o wirionedd. Rydych chi'n edrych ar lawer mwy o ddyfeisiau soffistigedig modern iawn, ond mae yna sawl cynnyrch sylfaenol hynny maent yn dal i fod yn bendant mewn unrhyw swyddfa neu gylch academaidd.

Ydych chi'n chwilio am rwymwr troellog metel rhad? Rydych chi newydd gyrraedd y lle iawn. Cynigion, amrywiaeth a'r gwasanaeth gorau mewn un lle.

Efallai y bydd yn digwydd hynny nid yw'r rhwymwr troellog metel rhad yr ydych yn edrych amdano yn benodol yn ymddangos wrth ddewis deunyddiau sy'n bodoli ar ein platfform ar-lein. Peidiwch â phoeni, byddwch yn gallu ymgynghori ag ef, cyn bo hir a byddwn yn falch o'ch ateb.

Canllaw i chi brynu'ch rhwymwr troellog metel rhad

Gall prynu rhwymwr troellog metel rhad yn yr un modd ag gydag unrhyw eitem fynd yn ddiflas braidd. Fodd bynnag, peidiwch â phoeni, os byddwch yn parhau â'r camau yn y canllaw canlynol rydym yn gwarantu hynny fe welwch yr erthygl fwyaf addas i chi:

Y mwyaf a argymhellir yw canoli'r pryniant a chaffael popeth ar yr un pryd fel na dderbynnir pecynnau diweddarach bob hyn a hyn.

Rhaid ichi gwerthuso faint yw eich cyllideb yn gyntaf byddwch chi'n dewis yr hyn rydych chi'n mynd i'w brynu er mwyn dewis yr eitem sy'n fwyaf addas i chi.

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi gario'r hyn rydych chi ei eisiau, gallwch ddewis yn seiliedig ar yr hyn rydych chi ei eisiau a hepgorer yr hyn y credwch na fydd yn ddefnyddiol iawn.

Os ydych chi'n prynu'ch cynhyrchion gyda phecynnau, rydych chi'n sicrhau hyd, gallwch chi hefyd arbed arian ac amser.

Defnyddiwch frandiau amrywiol ac offer i hepgor. Os ewch chi i frandiau cydnabyddedig bydd gennych chi fwy o wybodaeth ac felly byddwch chi'n gwybod ai pryniant yw'r hyn rydych chi ei eisiau.

Peidiwch ag anghofio bod y nid pris yw popeth ac y gall rhatach fod yn ddrytach yn y tymor hir.

 • 1il esgus: Trwy'r amser gwiriwch a oes cynigion ar gyfer yr eitem rydych chi ei eisiau.
 • 2edd Dadl: Dewiswch ac ychwanegwch at eich trol y model y gwnaethoch chi ei wisgo i gymryd i ffwrdd.
 • Achos 3af: Peidiwch ag anghofio darparu eich gwybodaeth yn union wrth wneud y taliad.
 • Awgrym 4: Pan fyddwch chi'n derbyn danfon eich archeb gallwch chi derfynu'r caffaeliad.

Ydych chi eisiau peiriant rhwymo troellog metel rhad? Ein platfform ar-lein yw eich opsiwn gorau

Mae ein platfform rhithwir yw'r cyntaf mewn masnacheiddio offer a dodrefn ar gyfer y cartref. Mae gennym arbenigedd yn y maes ac rydym yn gwybod pa rai yw'r cynhyrchion mwyaf addas a fydd yn trawsnewid eich swyddfa yn lle llawer mwy cyfforddus.

Rydym yn poeni am, a dyna pam yr ydym wedi penderfynu hwyluso'r mynediad i'n rhwymwr troellog metel rhad trwy ein siop ar-lein. Er mwyn sicrhau y gallwch brynu yn gywir, rydym hefyd yn cynnwys llawlyfr ar sut i siopa.

Ar ein platfform ar-lein gallwch ddod o hyd i ystod eang o eitemau i gyfarparu'ch swyddfa, beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano fe gewch chi hynny. Gan y gall fod yn broblem cael eitem sengl ymhlith cymaint o opsiynau, ein platfform ar-lein grwpiwch yr holl gynhyrchion i wahanol ddosbarthiadau i'w gwneud hi'n gyflymach i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano.

Edrychwch ar yr hyn y mae ein cwsmeriaid wedi'i brofi

 1. Rydyn ni'n dangos ychydig o farnau i'n defnyddwyr i chi yma:
 2. Yn ddiweddar, prynais rwymwr troellog metel rhad ar y wefan hon ac mae'r effeithlonrwydd yn rhagorol, roedd y dosbarthiad yn brydlon iawn a heb broblemau. Jordi.
 3. Yma llwyddais i ddod o hyd i'r rhwymwr troellog metel rhad yr oeddwn i eisiau, mae'r platfform yn eithaf syml i'w ddefnyddio, rwy'n ei argymell. Amanda.
 4. Gwasanaeth anhygoel, effeithlonrwydd a sylw, mae'r holl rwymwr troellog metel rhad rydw i wedi'i brynu yma yn effeithlon, ac mae prisiau'r erthygl yn eithaf hygyrch, rwy'n ei hoffi'n fawr. Andrew.