Prynu rhwymwr ➤ fellowes metal 25

mae peiriant rhwymo metal 25 yn rhywbeth na all fod ar goll mewn unrhyw gwmni, a llawer llai yn eich cartref. Felly gellir dweud bod y deunyddiau'n gyfrifol am sicrhau bod popeth yn gweithio hyd eithaf ei allu.

Gyda'n peiriant chwilio y byddwch chi'n ei gael o fodel bach i'r offer dodrefn perthnasol, ni ddylech anwybyddu ein dadansoddiad o beiriant rhwymo metel 25 y cymheiriaid.

Gwerthwr GORAU 1af

Cymrodorion Metel 25 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol

Strwythur Cynnwys

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Mae ymyl ochr addasadwy yn alinio dogfennau yn union
Gwerthwr GORAU 2af

Cymrodorion Metel 50 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Dewisydd ar gyfer diamedr troellog a dyfnder drilio
Gwerthwr GORAU 3af

Troellau troelli metel ESP040-25 Cymrodorion, traw 5: 1, 59 twll, 40 mm, du

 • Troell fetelaidd ar gyfer rhwymo sy'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 twll)
 • Rhwymo hyd at oddeutu 360 dalen A4
 • Mae rhwymo troellog yn galluogi rhwymo dogfen 360º ar gyfer ...
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
 • Blwch o 25 troellog lliw du 40 mm
Gwerthwr GORAU 4af

Metel Cymrodorion 25 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol + ESP008-100 Rhwymo Troellog Metel, Cae 5: 1, 59 Tyllau, 8mm, Du

 • Cynnyrch 1: Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Cynnyrch 1: Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Cynnyrch 1: Mae ymyl ochr addasadwy yn alinio dogfennau yn union
 • Cynnyrch 2: Troell fetelaidd i'w rwymo'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 ...
 • Cynnyrch 2: Ar gyfer rhwymo hyd at oddeutu 40 dalen A4
Gwerthwr GORAU 5af

Cymrodorion 5111101 - Pecyn o 50 troell metelaidd 26 mm, du + 6004301 - 25 troellau metelaidd i'w rhwymo, traw 5: 1, 59 twll, 16 mm, lliw du

 • Cynnyrch 1: Troellog metel ar gyfer rhwymo llyfrau
 • Cynnyrch 1: Mae'r pecyn yn cynnwys 50 uned
 • Cynnyrch 1: Diamedr yn 26mm
 • Cynnyrch 1: Mae lliw y cynnyrch yn ddu
 • Cynnyrch 2: Yn rhwymo hyd at oddeutu 100 dalen
Gwerthwr GORAU 6af

Troellau troelli metel ESP050-25 Cymrodorion, traw 5: 1, 59 twll, 50 mm, du

 • Troell fetelaidd ar gyfer rhwymo sy'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 twll)
 • Rhwymo hyd at oddeutu 450 dalen A4
 • Mae rhwymo troellog yn galluogi rhwymo dogfen 360º ar gyfer ...
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
 • Blwch o 25 troellog lliw du 48 mm
DEWISGwerthwr GORAU 7af

Cymrodyr troellau rhwymo metel 6004301-25, traw 5: 1, 59 twll, 16 mm, du

 • Yn rhwymo hyd at oddeutu 100 dalen
 • Mae'n caniatáu i'r rhwymo gydag agoriad 360º o'r ddogfen hwyluso'r ymgynghoriad a'r ...
 • Mae'r pecyn yn cynnwys 25 uned
 • Diamedr yn 16mm
 • Mae lliw y cynnyrch yn ddu
Gwerthwr GORAU 8af

Cymrodyr 6004301-25 troellau rhwymo metelaidd, traw 5: 1, 59 twll + gorchuddion rhwymo cardbord lledr dynwared Delta Leather, anhyblyg ychwanegol, 250 micron, 100% ailgylchadwy

 • Cynnyrch 1: Yn rhwymo hyd at oddeutu 100 dalen
 • Cynnyrch 1: Yn caniatáu rhwymo gydag agoriad dogfen 360º i hwyluso ...
 • Cynnyrch 1: Mae'r pecyn yn cynnwys 25 uned
 • Cynnyrch 1: Diamedr yn 16mm
 • Cynnyrch 2: Amddiffyn eich dogfennau a gwella dyluniad eich gwaith, sy'n addas i'w ddefnyddio fel ...
DEWISGwerthwr GORAU 9af

Cymrodorion 5111701 - Pecyn o 25 troell metelaidd 36 mm, du

 • Troellog metel i'w rwymo
 • Mae'r pecyn yn cynnwys 25 uned
 • Diamedr yn 36mm
 • Mae lliw y cynnyrch yn ddu
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
DEWISGwerthwr GORAU 10af

Cymrodorion ESP020 - 100 Troellau Rhwymo Metel, Cae 5: 1, 59 Tyllau, 20mm, Du

 • Troell fetelaidd ar gyfer rhwymo sy'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 twll)
 • Rhwymo hyd at oddeutu 160 dalen A4
 • Mae rhwymo troellog yn galluogi rhwymo dogfen 360º ar gyfer ...
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
 • Blwch o 100 troellog lliw du 20 mm

Felly os ydych chi'n disgwyl y gorau gan beiriant rhwymo metal 25, ni ddylech adael eich cartref, oherwydd gallwch chi gadw'r hyn rydych chi'n chwilio amdano ar-lein. Yn y modd hwn, bydd yn cael ei gadw yn y swyddfa, yn yr ysgol neu yn eich cartref mewn ffordd syml ac ni fydd yn rhaid i chi fynd i chwilio amdano mewn unrhyw siop swyddfa. Tra bod eich archeb yn cyrraedd gallwch reoli tasgau eraill y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn eich swyddfa neu'ch cartref, a dyna un o'r cysuron yn unig.

Y prisiau mwyaf heb eu talu ar rhwymwr metel 25 i chi

Mae defnyddwyr y rhyngrwyd wedi bod yn fodlon iawn gyda chanlyniadau prynu eu heitemau ar-lein, gan fod popeth yn oerach nag mewn unrhyw siop gymdogaeth. I ddechrau, prynu rhwymwr metel 25 ar y cyd yw'r ffordd orau o gael y cynhyrchion hyn am y gost weithgynhyrchu uchaf. Fe welwch hefyd gannoedd o frandiau, modelau a lliwiau. Bydd hyn yn gwneud eich chwiliad yn llawer mwy cywir a rhatach.

Yn ogystal â hyn, chwilio rhwymwyr metel 25 rhwymwr ar-lein mae hefyd yn gyfystyr â chael cyflenwr dibynadwy a chystadleuol iawn. Mae'n golygu cael cynghreiriad i wneud yn broffidiol a sicrhau y bydd y pryniant yn anhygoel Rydych chi'n haeddu siop sy'n arbenigo ynddo rhwymwr metel 25, sy'n cynnig diogelwch i chi, felly bydd eich arian yn y dwylo mwyaf dibynadwy. Mantais ychwanegol arall yn y dull hwn o brynu ar-lein yw na fydd yn rhaid i chi dreulio amser yn gadael eich cartref, gwnewch y cyfan yn y ffordd fwyaf tawel mae.

Bydd hyd yn oed popeth yn cael ei archebu fel bod gallwch weld popeth yn llawer haws, heb eich colli chi. Nid oes ots pa gynnyrch penodol rydych chi'n edrych amdano ar y foment honno. Cliciwch a dod o hyd i'r holl offer rydych chi eu heisiau.

Adolygwch luniau, awgrymiadau a disgrifiadau a fydd yn eich helpu i wneud y penderfyniad mwyaf defnyddiol i'ch poced, wrth ateb eich gofynion, fel hyn ni fydd unrhyw amheuaeth yn eich pryniant ar-lein.

I gloi, rydym hefyd am dynnu sylw at y cyngor yr ydym yn dod â nhw o lwyfannau arbenigol. Ers os ydych chi eisiau tomen ynglŷn â rhwymwr metel 25, dyma'r ffordd oeraf i'w gael.. Byddwch yn gallu cael yr holl wybodaeth gywir ar gyfer dewiswch yr hyn yr ydych chi ei eisiau mewn gwirionedd.

Rhwymwr metel 25 y cymdeithion mwyaf poblogaidd

Mae'r gwaith yn y swyddfeydd wedi rhoi a Swivel 180 ° dros amser, yn ogystal â gwaith ysgol a phrifysgol. Felly does dim ots bod gennych chi'r dyfeisiau mwyaf soffistigedig, y cyfrifiadur coolest, hefyd. rhaid i chi roi sylw i'r anghenion sylfaenol, mae'r manylion hynny'n hanfodol.

Ydych chi'n chwilio am fetel rhwymwyr metel 25? Rydych chi newydd ddod i'r lle perffaith. Rydym yn gwarantu y bydd y pryniant yn llawer mwy pleserus nag yr ydych chi'n ei ddychmygu, gan fod gennym ni faint, cynilion a'r gwasanaeth mwyaf rhagorol i chi.

Weithiau gall ddigwydd nad oes gennym yn ein rhestr rhwymwr metal 25 y cymdeithion yr ydych chi ei eisiau yn benodol. Peidiwch â phoeni. Ymgynghorwch â ni heb unrhyw anghyfleustra. Byddwn yn hapus i wrando arnoch chi a bodloni'ch gofynion..

Prynu cyngor ar gyfer rhwymwr metel 25

Mae yna bethau na ddylid eu cymryd mor ysgafn ag y gallen nhw droi yn rhywbeth nad oeddech chi ei eisiau, ac mae prynu rhwymwr metel 25 yn gymrawd yn un ohonyn nhw.. Ond peidiwch â phoeni, os dilynwch y camau yn y llawlyfr canlynol rydym yn eich sicrhau hynny fe welwch y cynnyrch mwyaf addas i chi:

Y peth mwyaf priodol yw canoli'r caffaeliad a phrynu popeth ar yr un foment fel nad yw pecynnau diweddarach yn cael eu derbyn yn gyson.

Os ydych chi am gael syniad llawer mwy manwl gywir o'r hyn y gallwch chi ei brynu, o'r blaenmae angen i chi fod yn ymwybodol o beth yw eich cyllideb.

Gallwch ystyried eich anghenion wrth ddewis yr hyn rydych chi am ei brynu, fel hyn rydych chi'n gwarantu prynu eitem sy'n bwysig i chi..

Gallwch wneud eich pryniant o ystyried y dyfodol, hynny yw, os prynwch yr eitemau trwy becynnau bydd yn rhatach na manwerthu a byddant yn para llawer hirach..

Adolygu erthyglau o fasnachfreintiau a brandiau nodedig, mae'r rhain bron bob amser yn cynnig gwybodaeth fanylach a fydd yn eich helpu i ddatrys os yw'n cwrdd â'ch disgwyliadau.

Nid oes unrhyw broblem yr ydych yn ceisio ei heconomeiddio, ond peidiwch â gorwneud pethau, peidiwch ag anghofio hynny nid eitemau o ansawdd yw'r rhataf.

 • Ystyriaeth 1af: Manteisiwch ar yr hyrwyddiadau a allai godi.
 • 2il esgus: Dewiswch ac ychwanegwch at eich trol y model a ddewisoch i gaffael.
 • Ystyriaeth 3af: Os ydych chi am i'ch pryniant fod yn llwyddiannus, rhowch sylw i ddarparu'ch gwybodaeth yn gywir pan fyddwch chi'n gwneud y taliad.
 • Achos 4af: Yn olaf, arhoswch ichi dderbyn y llwyth.

Pam prynu rhwymwr metel 25 ar ein platfform rhithwir?

Rydym yn dosbarthu ac yn prynu ac yn gwerthu ein deunyddiau dodrefn i swyddfeydd cyflenwi trwy ein siop rithwir. Oherwydd ein sgil yn y sector rydym yn gwybod ac mae gennym bopeth yr ydych am ei gyflenwi i chi yn eich swyddfa ac ar hyn o bryd mae gennych chi o fewn cyrraedd clic.

Rydyn ni am wneud y dasg o prynwch ein rhwymwr metel 25 ein cymdeithion, a chan feddwl amdano fe wnaethom ddatblygu ein platfform rhithwir. Rydyn ni'n ceisio nad ydych chi'n cyflwyno unrhyw rwystr wrth wneud eich pryniannau, a dyna pam rydyn ni'n ychwanegu hefyd llawlyfr prynu i symleiddio'r weithdrefn i chi.

Ar ein platfform ar-lein gallwch gael rhestr helaeth o ddeunyddiau i arfogi'ch swyddfa, beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano fe gewch chi hynny. Gan y gall fod yn broblem dod o hyd i eitem sengl ymhlith sawl dewis arall, mae ein siopau rhithwir yn grwpio'r holl ddeunyddiau mewn gwahanol ddosbarthiadau fel ei bod yn gyflymach i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

Adolygiadau cwsmeriaid

 1. Nawr, ychydig o sylwadau gan ein cwsmeriaid am ein deunyddiau:
 2. Rwyf wrth fy modd yn prynu rhwymwr metal 25 companes yma ac maen nhw i gyd wedi bod yn effeithlon iawn, nid wyf wedi cael unrhyw broblemau gyda llongau, yn gyfrifol iawn 10/10. Maria Teresa.
 3. Llwyddais i gael yn y lle hwn rhwymwr metal 25 y cymdeithion yr oeddwn ei angen, roedd y broses gyfan yn syml iawn a heb broblemau, yn bendant yr opsiwn a nodwyd fwyaf. Amanda.
 4. Roeddwn i wrth fy modd â'r siop rithwir, roeddwn i'n gallu cael rhwymwr metel 25 y cymheiriaid yr oeddwn ei angen yn gyflym, rwy'n ei argymell yn bendant. Maria Clara.