Cymhariaeth • rhwymo tŷ troellog

Ar gyfer eich swyddfa fodern (cartref, safle astudio) bydd angen yr offer mwyaf rhagorol arnoch chi, mae hyn yn rhywbeth angenrheidiol fel y gallwch chi weithio heb broblemau. Mewn gwirionedd, mae'n rhaid i chi fod yn glir eu bod yn ffactor na ddylech ei anghofio wrth gyflawni eich rhwymedigaethau gwaith.

Dylai rhwymo troellog gartref fod ag ansawdd a'ch helpu chi yn yr holl dasgau sydd eu hangen arnoch, boed yn fach neu'n fwy.

Gwerthwr GORAU 1af

Cymrodorion Metel 25 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol

Strwythur Cynnwys

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Mae ymyl ochr addasadwy yn alinio dogfennau yn union
Gwerthwr GORAU 2af

Metal Fellowes 50R - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Aml, gyda Rholer Mewnosodwr Trydan

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Rholer Mewnosodwr Trydan
 • Dewisydd diamedr troellog
 • Dewisydd dyfnder drilio
Gwerthwr GORAU 4af

Cymrodorion Metel 50 - Rhwymwr troellog metel â llaw, defnydd achlysurol + 5110301 - Pecyn o 100 troellog metel 10 mm, du

 • Cynnyrch 1: Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Cynnyrch 1: Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Cynnyrch 1: Diamedr troellog a dewisydd dyfnder drilio
 • Cynnyrch 2: Troellog metel ar gyfer rhwymo llyfrau
 • Cynnyrch 2: Mae'r pecyn yn cynnwys 100 uned
Gwerthwr GORAU 5af

Peiriannau Rhwymo TIANSE, 21 Tyllau, 450 Taflen, Rhwymwr Troellog gyda Phecyn Cychwyn 100 PCS 3/8 '' Troellau Rhwymo Crib, Peiriant Rhwymo Crib Du

 • Hawdd i'w Defnyddio --- Dim ond swipe a chysylltu, dau gam syml. Yn rhwymo hyd at 450 o ddail (2 '' bigau o ...
 • Yn ddelfrydol ar gyfer Papur Dogfen A4 - - - Dimensiynau Cynnyrch: 14.5 x 10.2 x 9.2 Fodfedd
 • Maint Twll: petryal 3 * 8mm, Cyfanswm 21 - - - Capasiti Rhwymo ...
 • Gwerth gwych am eich arian --- Daw'r rhwymwr gyda'r pecyn cychwynnol 100 darn o 3/8 ''21 ...
 • Cynhwysedd Punch Uchaf: 12 dalen o bapur 80g
DEWISGwerthwr GORAU 6af

Cymrodorion 5110401 - Pecyn o 100 troell metelaidd 12 mm, du

 • Troellog metel i'w rwymo
 • Mae'r pecyn yn cynnwys 100 uned
 • Diamedr yn 12mm
 • Mae lliw y cynnyrch yn ddu
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
DEWISGwerthwr GORAU 8af

Cymrodorion 5600601 Gefail Torri Rhwym a Phlyg, Lliwiau Amrywiol

 • Yn sicrhau nad yw dogfennau'n llithro allan o'r troell
 • Pen wedi'i atgyfnerthu er hwylustod
 • Yn addas ar gyfer troellau metel
 • Mae gan y cynnyrch hyd o 13 cm
 • Mae gan y cynnyrch liwiau amrywiol
Gwerthwr GORAU 9af

Genie CB 850 - Rhwymwr, hyd at 350 o ddalenni, DIN A4, yn cynnwys set o 75 darn, arian a du

 • Mae die-cutter a rhwymwr hyd at DIN A4 ar gyfer crib plastig, yn cynnwys 75 o ategolion sy'n ...
 • Ar gyfer fformatau hyd at DIN A4 (21 trydylliad), trin yn hawdd, canlyniad proffesiynol mewn dim ond ychydig ...
 • Gyda'r gromedau plastig, mae'n hawdd fflipio a phlygu'r tudalennau'n llwyr (180 °). Iddo ef ...
 • Capasiti rhwymo uchafswm: 350 dalen o bapur (80 g / m²), capasiti dyrnu mwyaf.: ...
 • Cwmpas y dosbarthiad: Genie CB 850 - rhwymwr mewn arian / du a 75 ategolion fel set o ...
Gwerthwr GORAU 10af

Felly os ydych chi am gael y gorau o rwymo troellog gartref, ni ddylech adael eich gweithle, oherwydd gallwch archebu ar-lein yr hyn rydych chi'n edrych amdano ar-lein. Sicrhewch yr hyn sydd ei angen arnoch yn yr un lle, byddwch yn arbed ymdrech a chyllideb, rydych hefyd yn cario modelau o'r ansawdd uchaf. Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud gan wybod bod eich pecyn yn cyrraedd, fel hyn bydd popeth yn llawer cyflymach.

Y prisiau mwyaf heb eu talu ar rwymo cartref troellog i chi

Ni fydd y broses brynu yn achosi anghyfleustra i chi, oherwydd rydyn ni'n dod â llwyfan ar-lein i chi gyda phrofiad siopa da, ac yn hawdd iawn i'w ddefnyddio. Rhwymo troellog ar-lein gartref yw'r opsiwn amlycaf, mae pawb yn ei wybod, ac mae'n rhywbeth na allwch ei anghofio. Yn gymaint felly fel y gellir eu cael am y gost orau yn y sector mewn rhai achosion. Hefyd, fel mewn unrhyw brosiect siop ar-lein, mae gan y prynwr fwy o ddewisiadau amgen i benderfynu rhwng gwahanol frandiau, arddulliau a lliwiau.

Pan fyddwch chi'n sôn amdano delwyr rhwymo cartref troellog mae angen i chi warantu ymddiriedaeth, gwybod yn iawn ble rydych chi'n rhoi eich cyllideb, a dim ond gyda'r dull hwn y mae hynny'n bosibl.Mae pob cwsmeriaid sy'n rhoi cynnig ar y dull hwn cytuno ar ddibynadwyedd, hefyd o'r arbedion y mae'n eu cynrychioli ar eu cyfer.

A chan eich bod yn chwilio'n benodol am gyflymder, fe welwch bopeth mewn trefn fanwl gywir i wneud eich caffaeliad yn llawer cyflymach. Byddwch chi'n synnu!. Nid oes ots pa fodel penodol rydych chi'n edrych amdano ar hyn o bryd. Mae'n rhaid i chi glicio a dod o hyd i'r holl ddeunydd rydych chi ei eisiau.

algo yn angenrheidiol mewn unrhyw bryniant ar-lein yn adolygu disgrifiadau deunydd, yma fe welwch nhw, fel hyn ni fydd unrhyw amheuaeth yn eich pryniant ar-lein.

Hefyd, ni allwch anwybyddu cyngor manwl gywir i weld beth rydych chi ei eisiau yn llawer mwy ymarferol, neu os oes gennych ofynion penodol iawn. Wel, os ydych chi'n chwilio am gyngor ynghylch rhwymo troellog gartref dyma'r ffordd oeraf i'w gael.. Bydd y tîm yn hollol hapus i'ch helpu chi i gael yr hyn yr ydych ei angen mewn gwirionedd.

Y mwyaf clodwiw am rwymo cartref troellog

Rhaid i swyddi a thasgau academaidd heddiw gyd-fynd â threigl amser, mae'n rhywbeth na ellir ei wadu. Gallwch chi gael yr holl offer soffistigedig ar hyn o bryd, neu'r dodrefn coolest, ond os nad oes gennych chi'r eitemau cyffredinol (y rhai sy'n ymddangos yn fach) bydd gennych gylch swyddfa eithaf anghyflawn.

Chwilio am rwymo cartref troellog? Rydych chi newydd gyrraedd y lle delfrydol. Nid yn unig y bydd gennych chi am y gost orau yn yr ardal, ond mae gennym hefyd amrywiaeth mor fawr fel y byddwch yn sicr o gael rhywbeth mwy nag yr oeddech wedi'i ddychmygu cyn mynd i mewn.

Onid ydych chi'n dod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano? Mae'n debyg y byddwch yn gweld bod bodolaeth yr eitem rydych chi am ddod o hyd iddi yn sero, neu nad yw'r rhwymiad cartref troellog penodol sydd ei angen arnoch chi ar ein platfform ar-lein. Ymlaciwch, ysgrifennwch eich pryderon a'ch gofynion atom, gyda'n gilydd byddwn yn ei ddatrys.

Canllaw Caffael Rhwymo Cartref Troellog

Gall prynu rhwymiad troellog yn yr un modd ag unrhyw eitem fod yn ddiflas braidd. Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi, rydyn ni'n cynnig y llawlyfr awgrymiadau a chyngor canlynol i chi pwysig iawn dod o hyd i'r erthygl briodol:

Y peth a argymhellir fwyaf yw canoli'r pryniant a chaffael popeth ar unwaith fel nad yw pecynnau diweddarach yn cyrraedd trwy'r amser.

Er mwyn gallu cario'r eitem rydych chi'n edrych amdani Mae'n berthnasol eich bod yn llunio cyllideb yn gyntaf.

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi ddewis yr hyn rydych chi ei eisiau, gallwch ddewis yn seiliedig ar yr hyn rydych chi ei eisiau a thaflu'r hyn na fydd yn ddefnyddiol iawn yn eich barn chi.

Gwnewch eich pryniannau trwy becynnau, arbed amser ac arian.

Chwiliwch am amrywiaeth bob amser, os gwiriwch erthyglau o wahanol frandiau rydych chi'n cynyddu'r siawns o ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

Mae'n iawn ceisio economeiddio, ond peidiwch â gorwneud pethau, peidiwch ag anghofio hynny nid deunyddiau effeithlonrwydd fel rheol yw'r rhataf.

 • Awgrym 1: Cadwch mewn cof gofynnwch pa gynigion sy'n berthnasol ar hyn o bryd.
 • 2il Sefydliad: Si rydych chi eisoes wedi penderfynu beth rydych chi'n mynd i'w wisgo, 'ch jyst angen i chi ei ychwanegu at eich trol.
 • 3il esgus: Rhowch eich data yn gywir adeg y taliad.
 • Rheswm 4: Pan fydd dosbarthiad eich archeb yn cyrraedd, fe allech chi derfynu'r pryniant.

Edrych i rwymo gartref troellog? Ein platfform ar-lein yw eich dewis arall gorau

Rydym yn un siop ar-lein wrth ddosbarthu a gwerthu offer swyddfa. . Oherwydd ein sgil yn y sector rydym yn gwybod ac yn cynnig popeth rydych chi am ei gyflenwi i chi yn eich swyddfa ac ar hyn o bryd mae gennych chi ef o fewn cyrraedd clic.

Rydyn ni am wneud y profiad o prynwch ein rhwymiad cartref troellog, ac am y rheswm hwn rydym yn dylunio ein siop yn llinell. Rydym yn ceisio nad ydych yn cyflwyno unrhyw rwystr wrth wneud eich pryniannau, a dyna pam rydym hefyd yn ychwanegu llawlyfr prynu i hwyluso'r weithdrefn.

Yn ein platfform ar-lein gallwch ddod o hyd i ystod eang o fodelau i arfogi'ch swyddfa, beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, fe ddewch o hyd iddo. Gan y gall fod yn broblem dod o hyd i fodel sengl ymhlith llawer o opsiynau, ein gwefan ar-lein yn casglu'r holl ddeunyddiau mewn sawl categori i'w gwneud hi'n llawer cyflymach i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

Gweld beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

 1. Rydyn ni'n dangos ychydig o farnau i'n cleientiaid i chi yma:
 2. Mae pob gwasanaeth a gofal gwych, anhygoel, a rhwymo troellog cartref yn wych. Jordi.
 3. Llwyddais i ddod o hyd i'r rhwymiad cartref troellog yr oeddwn yn edrych amdano. Roeddwn i wrth fy modd â'r siop ar-lein, yn hawdd ei defnyddio, rwy'n gobeithio prynu eto trwy'r wefan hon. Alfred.
 4. Dim problemau, mae'r gwasanaeth yn fendigedig, mae'r platfform yn ddefnyddiol iawn, llwyddais i gaffael y rhwymiad cartref troellog yr oeddwn yn edrych amdano o fy nghartref ac roedd y llongau'n gyflym iawn. Gogoniant.