Cymhariaeth o ⊛ mathau o orchuddion i'w rhwymo

Ni ddylai bron unrhyw gwmni fod ar goll mathau o orchuddion i'w rhwymo gan ei fod yn rhywbeth perthnasol i wneud yr holl dasgau yn y ffordd iawn. Mewn gwirionedd, rhaid i chi fod yn glir eu bod yn elfen na ddylech ei hanghofio wrth gyflawni eich tasgau.

dylai mathau o orchuddion i'w rhwymo fod yn effeithlon a'ch helpu chi yn yr holl dasgau sydd eu hangen arnoch, p'un a ydyn nhw'n fach neu angen cynnyrch gwell.

DEWISGwerthwr GORAU 1af

Cymrodorion 5135701 - Gorchuddion Rhwymo Cardbord Anhyblyg Ychwanegol, A4, Du

Strwythur Cynnwys

 • Mae cardbord anhyblyg ychwanegol yn gorchuddio lledr dynwared
 • Perffaith i'w ddefnyddio fel clawr cefn i roi gorffeniad proffesiynol premiwm
 • Yn addas ar gyfer unrhyw fath o rwymwr ac eithrio rhwymwyr thermol
 • Deunydd ailgylchadwy 100%
 • Dyfeisiau cydnaws: unrhyw fath o rwymwr ac eithrio rhwymwr thermol
DEWISGwerthwr GORAU 2af

Cymrodorion 5477502 Adeilad C. Gorchuddion Rhwymo Polypropylen Lego F-1 A4

 • 700 micron o drwch
 • Wedi'i wneud o polypropylen
 • Mae'r pecyn yn cynnwys 50 uned
 • Mae gan y cynnyrch y lliw du
 • Yn addas ar gyfer unrhyw fath o rwymwr ac eithrio rhwymwyr thermol
Gwerthwr GORAU 3af

LEITZ 33666 - Mae rhwymo cardbord yn cynnwys 240 gr. Gwead tebyg i ledr (Pecyn 100 uned) lliw du

 • Gorchudd cardbord tebyg i ledr i wneud argraff dda
 • Ansawdd wedi'i atgyfnerthu, 240 g / m²
 • Mae caead yn cyd-fynd yn berffaith â ferrules Leitz Combind a Wirebind
 • I orffen dogfennau'n berffaith ac yn broffesiynol
 • Cynnwys: Clawr rhwymo 1x leitz, fformat a4, cardbord, dimensiynau: 210 x 297 mm, pwysau: ...
DEWISGwerthwr GORAU 4af

Cymrodorion Gorchuddion rhwymo PVC tryloyw, fformat A4, 180 micron, pecyn o 100

 • Maen nhw'n amddiffyn eich dogfennau ac yn gwella dyluniad eich gwaith trwy ganiatáu i'r tu blaen ...
 • Yr ateb cywir i ddangos eich cyflwyniad
 • Maent yn darparu gorffeniad gwydn, amddiffynnol a phroffesiynol; Mae'r gorchudd PVC clir hwn yn sicrhau ...
 • Mae'r gorchuddion rhwymo clir hyn yn cynnig datrysiad gwydn i amddiffyn eich ...
 • Ar gael mewn ystod eang o feintiau pecyn, arddulliau a lliwiau i ddewis ohonynt, cymdeithion ...
Gwerthwr GORAU 5af

Cymrodorion Delta Leather Faux Leather Cardboard Binding Cover, anhyblyg ychwanegol, 250 micron, 100% ailgylchadwy, fformat A4, ardystiedig FSC, pecyn o 25, du

 • Maent yn amddiffyn eich dogfennau ac yn gwella dyluniad eich gwaith, yn addas i'w ddefnyddio fel clawr ac fel ...
 • Rhowch orffeniad gwydn, amddiffynnol a phroffesiynol, y gorchudd cardbord ychwanegol hwn sy'n edrych yn lledr ...
 • Maent yn cynnig ateb gwydn i amddiffyn eich dogfennau wedi'u rhwymo rhag traul bob dydd, gyda ...
 • Gorau ar gyfer cyflwyniadau
 • Ar gael mewn ystod eang o feintiau pecyn, arddulliau a lliwiau i ddewis ohonynt, cymdeithion ...
DEWISGwerthwr GORAU 6af

Exacompta 2783C - Llawer o 100 o orchuddion / cardiau coflen, A4, du

 • Llawer o 100 o orchuddion / cardiau coflenni A4 AM DDIM Lliw Lledr Grawn Du
 • Cardbord 270g / m2 wedi'i ailgylchu a'i ardystio Blue Angel
 • Mae'n addas ar gyfer pob math o rwymo (gyda chrib, Serodo, gyda modrwyau plastig neu fetel ...
 • Lliw: Negro
Gwerthwr GORAU 7af

Cymrodorion CRC53906 - Pecyn o 50 ffolder ar gyfer rhwymo thermol, asgwrn cefn 20 mm

 • Spine gyda glud sydd, wrth ei gynhesu yn y rhwymwyr thermol, yn gwneud y dogfennau ...
 • Dewisir asgwrn cefn y rhwymwr priodol yn seiliedig ar nifer y dalennau wedi'u rhwymo
 • Argymhellir asgwrn cefn 20mm ar gyfer rhwymo hyd at 200 dalen
 • Gorchuddiwch mewn PVC tryloyw o 150 micron a gorchudd cefn mewn cardbord gwyn sgleiniog o 220 g
Gwerthwr GORAU 8af

Gorchuddion Rhwymo Genie 11185 (Pecyn 50, Fformat A4, 100 Micron, ar gyfer Pob Math o Rwymwr), Clir

 • Pecyn o 50 gorchudd tryloyw i'w rwymo. Yn addas ar gyfer pob dyfais o ...
 • Fformat: DIN A4 (30 cm)
 • Gorffen: ffoil glir (clir a sgleiniog) gyda thrwch o 150 µm (micron / mic)
 • Dyluniwch a chlymwch eich bwydlenni, calendrau, llyfrau coginio, albymau lluniau, pamffledi, adroddiadau, ...
 • Cynnwys dosbarthu: 1 x 50 Gorchudd Genie / pecyn ffoil tryloyw (nifer o ...
Gwerthwr GORAU 9af

Pecyn 50 Gorchudd Rhwymo A4 Carton 750g Lliw Du

 • Set o 50 gorchudd gorchudd cardbord boglynnog lliw o 750 gram.
 • Mae'n addas ar gyfer pob math o rwymo (crib, Serodo, gyda modrwyau plastig neu fetel ...
 • Amrywiaeth o liwiau: coch, gwyrdd, glas tywyll a du.
 • Mae gennym bob math o gynhyrchion deunydd ysgrifennu: cardbord o bob lliw a maint, papur ...
 • Rydym bob amser ar gael i gynnig gwasanaeth cwsmer proffesiynol i chi. Ydw ...
Gwerthwr GORAU 10af

Cymrodorion 5476602 - Gorchudd rhwymo

 • Wedi'i wneud o polypropylen fel eich bod chi'n cael y canlyniadau gorau
 • Mae'n ddelfrydol ar gyfer cloriau blaen a chefn
 • Yn addas ar gyfer unrhyw fath o rwymwr ac eithrio rhwymwyr thermol
 • 280 micron o drwch

Mantais hyn yw y gallwch fynd â'r hyn sydd ei angen arnoch mewn mathau o orchuddion i rwymo heb gur pen, i gyd ar-lein. Mae'n ddigon o deithiau cerdded i ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau ar gyfer eich swyddfa, i gyd diolch i byrth ar-lein. Siawns nad yw hwn yn ddull defnyddiol iawn oherwydd mae'n arbed amser o ansawdd i chi ar gyfer tasgau eraill.

Dyma'r mathau o orchuddion i'w rhwymo gyda'r pris sydd wedi'i addasu fwyaf

Mae cwsmeriaid wedi bod yn hapus iawn gyda chanlyniadau prynu eu cynhyrchion ar-lein, oherwydd mae popeth yn well nag mewn cyflenwr. Y mathau o orchuddion i'w rhwymo ar-lein yw'r opsiwn amlycaf, mae pawb yn glir yn ei gylch, ac mae'n rhywbeth na ddylech ei wneud hebddo. Felly gallwch ddewis ar hyn o bryd y costau uned coolest, wrth ddewis o'r swm mwyaf ar y Rhyngrwyd. Ni allwch ei golli.

hwn y mathau o orchuddion rhwymo a nodir Dim ond gyda darparwr y gallwch eu cael sy'n sicrhau popeth rydych chi am fod yn hapus â'ch pryniant, fel hyn bydd popeth mewn trefn trwy gydol y broses.Mae pob cwsmeriaid sy'n rhoi cynnig ar y gwasanaeth hwn cytuno ar ddibynadwyedd, hefyd o'r arbediad sy'n golygu iddyn nhw.

gyda y rhestrau fe welwch bopeth mewn ffordd hierarchaidd iawn, heb ddim i'w anwybyddu ar unrhyw adeg. Peidiwch â phoeni am y math o erthygl ydyw, byddwch yn ei chael yn gyflymach nag yr ydych chi'n meddwl. Ni fydd yn rhaid i chi fod yn chwerw yn edrych, mater o eiliadau fydd popeth.

Fe welwch yr holl fanylion perthnasol yn y disgrifiadau, Yn y modd hwn, byddai amheuon yn cael eu gwagio fel y gellid gwneud y gorchymyn mewn llai o amser.

Yn olaf, rydym hefyd am dynnu sylw at y cyngor yr ydym yn dod â nhw o lwyfannau arbenigol. Nid oes dim byd tebyg i gael cymorth proffesiynol o ran chwilio am fathau o orchuddion i'w rhwymo ar-lein.. Felly, bydd eich pryniant yn cael ei amddiffyn o'r dechrau.

Y mathau mwyaf poblogaidd o orchuddion rhwymo

Mae pawb yn gwybod bod popeth yn symud yn wahanol mewn swyddfeydd ar hyn o bryd, nid yw fel o'r blaen (heb sôn am fywyd addysgol). Felly does dim ots bod gennych chi'r teclynnau mwyaf arbennig, y cyfrifiadur gorau hefyd. rhaid i chi fodloni'r prif ofynion, mae'r manylion hynny'n bendant.

Gyda ni rydych chi yn y lle iawn i ddod â'r mathau gorau o orchuddion adref i'w rhwymo eleni. Rydym yn eich sicrhau y bydd y chwiliad yn llawer mwy dymunol nag yr ydych chi'n meddwl, oherwydd rydyn ni'n dod â maint, economi a'r gefnogaeth orau i chi.

Yn methu â dod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano? Efallai y gwelwch fod stoc yr eitem rydych yn edrych amdani yn sero, neu nad yw'r math o orchuddion rhwymo penodol sydd eu hangen arnoch i'w cael ar ein platfform ar-lein. Peidiwch â phoeni, gallwch ymgynghori â ni ar unrhyw adeg a byddwn yn falch o roi sylw i chi.

Llawlyfr prynu mathau o orchuddion i'w rhwymo

Gall prynu mathau o orchuddion i'w rhwymo fel gydag unrhyw gynnyrch arall fod yn dipyn o broblem. Am y rheswm hwn, rydyn ni'n rhoi'r crynodeb canlynol o gamau yn eich dwylo chi byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'r model rydych chi ei eisiau, dyma beth sydd angen i chi ei gofio:

Os nad oes angen i chi aros am sawl diwrnod am holl eitemau eich pryniannau, y peth gorau i'w osgoi yw hynny i gyd rydych chi'n gwneud eich pryniannau yn yr un lle.

Er mwyn gallu dewis yr eitem rydych chi'n edrych amdani mae'n berthnasol eich bod chi'n llunio cyllideb o'r blaen.

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi gario'r hyn rydych chi'n edrych amdano, fe allech chi ddewis yn seiliedig ar yr hyn rydych chi ei eisiau a thaflu'r hyn nad ydych chi'n meddwl fydd yn bwysig iawn i chi.

Byddwch yn gallu gwneud eich pryniant o ystyried y dyfodol, hynny yw, os byddwch chi'n caffael y deunyddiau trwy becynnau bydd yn rhatach na fesul uned a byddant yn para llawer hirach..

Defnyddiwch wahanol frandiau a deunydd i hepgor. Os ydych chi'n defnyddio brandiau cydnabyddedig bydd gennych lawer mwy o wybodaeth a byddwch chi'n gwybod ai caffaeliad yw'r hyn rydych chi'n edrych amdano.

Peidiwch â chael cymaint o hyrwyddiadau rhyfeddol, edrychwch ar gaffael deunyddiau o ansawdd uchel, peidiwch â chael eich cario i ffwrdd yn unig gan y gost.

 • Rheswm 1: Manteisiwch ar y cynigion a all ymddangos.
 • 2il Wrthrych: Dewiswch ac ychwanegwch at eich trol y model a ddewisoch i gaffael.
 • 3edd Dadl: Cadwch mewn cof i ddarparu'ch gwybodaeth yn union wrth wneud y taliad.
 • Rheswm 4: Fel cam olaf, byddwch yn amyneddgar ac aros am ddanfon eich pryniant trwy'r post.

Pam prynu mathau o orchuddion i'w rhwymo ar ein platfform ar-lein?

Mae ein siop ar-lein yn arloeswr ym maes gwerthu erthyglau a deunyddiau i'ch swyddfa. Rydym yn cael ein cydnabod yn y sector ac rydym yn gwybod pa rai yw'r cynhyrchion gorau a fydd yn gwneud eich ardal waith yn lle llawer mwy cyfforddus.

Rydyn ni am wneud y profiad o prynwch ein mathau o orchuddion i'w rhwymo, a chan feddwl amdano fe wnaethon ni ddylunio ein platfform ar-lein. Er mwyn sicrhau eich bod yn llwyddo i brynu yn gywir, rydym hefyd yn cynnwys llawlyfr ar sut i brynu.

Mae gennym ni amrywiaeth eang o fodelau a chyflenwadau swyddfa, rydyn ni'n ymddiried yn llwyr y byddwch chi'n gallu cael yr hyn rydych chi'n edrych amdano yn ein platfform ar-lein. I symleiddio'ch chwiliad, mae ein siop yn cymharu'r holl fodelau.

Adolygiadau prynwyr

 1. Rydyn ni'n dangos i chi yma farn ein defnyddwyr:
 2. Mae'r math o orchuddion rhwymol a brynais yma o ansawdd rhagorol. Rwy'n ei argymell i bawb. Cyrhaeddodd hefyd ar amser a heb broblemau. Byddaf yn prynu eto yn y lle hwn. Stephen.
 3. Mae caffael mathau o orchuddion i'w rhwymo yn cwrdd â'r nodweddion penodol yr oeddwn i eisiau. Ni allaf gwyno. Rwy'n bwriadu parhau i brynu'r hyn sydd ei angen arnaf ar gyfer y lle hwn, roeddwn i wrth fy modd â'r ffordd i brynu'r modelau ar y platfform ar-lein hwn. Lewis.
 4. Gwasanaeth anhygoel, ansawdd a sylw, mae'r holl fathau o orchuddion i'w rhwymo yr wyf wedi'u caffael yma o effeithlonrwydd, ac mae'r costau uned yn eithaf da, rwy'n ei hoffi'n fawr. Daniel
A %d blogueros les gusta esto: