Yma i brynu gorchuddion to i'w rhwymo

Mewn unrhyw fusnes gallwch fod heb orchuddion i'w rhwymo gan ei bod yn rhywbeth perthnasol i gyflawni'r holl dasgau yn y ffordd gywir. O dasgau mawr i rai llai, dylent fod â'r gorchuddion rhwymo angenrheidiol.

Gyda'n peiriant chwilio fe welwch o erthygl fach i'r offer mwyaf manwl gywir, ni allwch anwybyddu ein dadansoddiad o orchuddion i rwymo.

DEWISGwerthwr GORAU 1af

Cymrodorion Gorchuddion rhwymo PVC tryloyw, fformat A4, 180 micron, pecyn o 100

Strwythur Cynnwys

 • Maen nhw'n amddiffyn eich dogfennau ac yn gwella dyluniad eich gwaith trwy ganiatáu i'r tu blaen ...
 • Yr ateb cywir i ddangos eich cyflwyniad
 • Maent yn darparu gorffeniad gwydn, amddiffynnol a phroffesiynol; Mae'r gorchudd PVC clir hwn yn sicrhau ...
 • Mae'r gorchuddion rhwymo clir hyn yn cynnig datrysiad gwydn i amddiffyn eich ...
 • Ar gael mewn ystod eang o feintiau pecyn, arddulliau a lliwiau i ddewis ohonynt, cymdeithion ...
DEWISGwerthwr GORAU 2af

Exacompta 2783C - Llawer o 100 o orchuddion / cardiau coflen, A4, du

 • Llawer o 100 o orchuddion / cardiau coflenni A4 AM DDIM Lliw Lledr Grawn Du
 • Cardbord 270g / m2 wedi'i ailgylchu a'i ardystio Blue Angel
 • Mae'n addas ar gyfer pob math o rwymo (gyda chrib, Serodo, gyda modrwyau plastig neu fetel ...
 • Lliw: Negro
Gwerthwr GORAU 3af

Capiau Rhwymo Leitz A4, Pecyn o 100, 250 micron, gorffeniad sgleiniog, Clir, 33682

 • Pecyn o 100 gorchudd rhwymol a4 tryloyw, wedi'u cynllunio i'w defnyddio gyda chlustdlysau a ...
 • Plastig gwrthsefyll rhwyg ar gyfer amddiffyn dogfennau, dyluniad tryloyw ar gyfer ...
 • Mae'n ddelfrydol cyfuno â pheiriannau rhwymo leitz neu rwymo gwifren neu unrhyw ...
 • Deunydd cadarn 250 micron, wyneb hawdd ei lanhau
 • Cynnwys: Pecyn leitz 1x o orchudd rhwymo 100 a4, dimensiynau: 210 x 297 mm, pwysau: 20 g, ...
DEWISGwerthwr GORAU 4af

Apex 65011 - Pecyn o 100 gorchudd cardbord lledr ffug A4, lliw glas

 • 250 gram o drwch
 • Gorchuddiwch â gorffeniad cardbord lledr dynwaredol
 • Perffaith i'w ddefnyddio fel clawr cefn i roi gorffeniad proffesiynol premiwm
 • Yn addas ar gyfer unrhyw fath o rwymwr ac eithrio rhwymwyr thermol
 • Fformat A4
DEWISGwerthwr GORAU 5af

Gorchuddion Rhwymo Llyfr Pavo (A4, PVC, 25 Pecyn), Clir

 • Gorffeniad proffesiynol gwydn, gwrthsefyll a thryloyw ar gyfer unrhyw gyflwyniad.
 • Golchadwy, gwrth-rwygo a gwrthsefyll crafu.
 • Wedi'i wneud o blastig gwydn.
 • Yn ddelfrydol ar gyfer rhwymo gwialen, gwifren, crib, a troellog.
 • Ar gael mewn 3 dimensiwn: 150, 180 a 200 micron.
Gwerthwr GORAU 6af

Liderpapel TE16 - Pecyn o 50 gorchudd rhwymol, lliw tryloyw, A4, 0.8 mm

 • Gorchudd rhwymo liderpapel. Wedi'i wneud o polypropylen o ansawdd uchel sy'n gwrthsefyll.
 • Gorchudd rhwymo liderpapel
 • Wedi'i wneud o polypropylen o ansawdd uchel sy'n gwrthsefyll
 • Maint DIN A4 gyda thrwch o 0 mm
 • Pecyn o 50 uned
Gwerthwr GORAU 7af

Pavo - Clawr Tryloyw ar gyfer Rhwymo Llyfrau (A4, PVC, 0.25mm, Pecyn o 100), Tryloyw

 • Caeadau cyflwyno A4, PVC, 250 micron.
 • Blwch o 100, lliw tryloyw, sy'n addas ar gyfer plastig a metel.
 • Gellir eu defnyddio gan bob peiriant rhwymo.
 • --
Gwerthwr GORAU 8af

Pecyn 50 Gorchudd Rhwymo A4 Carton 750g Lliw Du

 • Set o 50 gorchudd gorchudd cardbord boglynnog lliw o 750 gram.
 • Mae'n addas ar gyfer pob math o rwymo (crib, Serodo, gyda modrwyau plastig neu fetel ...
 • Amrywiaeth o liwiau: coch, gwyrdd, glas tywyll a du.
 • Mae gennym bob math o gynhyrchion deunydd ysgrifennu: cardbord o bob lliw a maint, papur ...
 • Rydym bob amser ar gael i gynnig gwasanaeth cwsmer proffesiynol i chi. Ydw ...
Gwerthwr GORAU 9af

Cymrodorion Delta Leather Faux Leather Cardboard Binding Cover, anhyblyg ychwanegol, 250 micron, 100% ailgylchadwy, fformat A4, ardystiedig FSC, pecyn o 25, du

 • Maent yn amddiffyn eich dogfennau ac yn gwella dyluniad eich gwaith, yn addas i'w ddefnyddio fel clawr ac fel ...
 • Rhowch orffeniad gwydn, amddiffynnol a phroffesiynol, y gorchudd cardbord ychwanegol hwn sy'n edrych yn lledr ...
 • Maent yn cynnig ateb gwydn i amddiffyn eich dogfennau wedi'u rhwymo rhag traul bob dydd, gyda ...
 • Gorau ar gyfer cyflwyniadau
 • Ar gael mewn ystod eang o feintiau pecyn, arddulliau a lliwiau i ddewis ohonynt, cymdeithion ...
Gwerthwr GORAU 10af

Cymrodorion Gorchuddion rhwymo PVC tryloyw, fformat A4, 180 micron, pecyn o 25

 • Maen nhw'n amddiffyn eich dogfennau ac yn gwella dyluniad eich gwaith trwy ganiatáu i'r tu blaen ...
 • Yr ateb cywir i ddangos eich cyflwyniad
 • Maent yn darparu gorffeniad gwydn, amddiffynnol a phroffesiynol; Mae'r gorchudd PVC clir hwn yn sicrhau ...
 • Mae'r gorchuddion rhwymo clir hyn yn cynnig datrysiad gwydn i amddiffyn eich ...
 • Ar gael mewn ystod eang o feintiau pecyn, arddulliau a lliwiau i ddewis ohonynt, cymdeithion ...

Felly os ydych chi am i'r gorchuddion gorau rwymo ni ddylech adael eich tŷ, oherwydd gallwch chi brynu'r hyn rydych chi ei eisiau ar-lein. Yn y modd hwn bydd yn cael ei gymryd yn y swyddfa, yn yr ysgol neu gartref yn gyflym ac ni fydd yn rhaid i chi fynd i'w brynu mewn unrhyw siop deunydd ysgrifennu. Yn ogystal, gellir gwneud tasgau eraill nes bod y gorchymyn yn cyrraedd gyda phopeth a archebwyd ar-lein, felly mae'n ffordd i gyflymu'r gwaith.

Caffael gorchuddion rhwymol y pris gorau

Mae defnyddwyr y rhyngrwyd wedi bod yn fodlon iawn gyda'r canlyniadau chwilio am eu modelau ar-lein, gan fod popeth yn oerach nag mewn unrhyw siop gymdogaeth. Mae'r costau gweithgynhyrchu sy'n bodoli ar y we yn rhagorol, ac mae hynny'n rhywbeth na all unrhyw siop ar-lein yn unig ei gael i chi. Cael gwahanol opsiynau i ddewis eich cynnyrch, ac mae'n rhywbeth na ddylai redeg allan o stoc ar blatfform Rhyngrwyd.

Hefyd, prynu cloriau i'w rhwymo ar-lein mae hefyd yn gyfystyr â chael deliwr diogel a chystadleuol iawn. Mae'n golygu cael cynghreiriad i wneud yn broffidiol a gwarantu y bydd y pryniant yn rhagorol Rydych chi'n haeddu platfform sy'n arbenigo ynddo Gorchuddion rhwymo sy'n rhoi hyder i chi, felly bydd eich arian yn y dwylo mwyaf dibynadwy. Yr arbedion gweithredol byddant yn gadarnhaol iawn, oherwydd ni fydd yn rhaid i chi adael eich cartref i ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

A chan fod yr hyn yr ydych ei eisiau yn union gyflymder, fe welwch bopeth mewn trefn berffaith i wneud eich pryniant yn llawer cyflymach. Byddwch chi'n synnu!. Nid oes ots pa gynnyrch penodol rydych chi'n edrych amdano ar y foment honno. Eich pryniant yn bleserus ac yn ymarferol nawr, heb rwystrau.

Gweler lluniau, awgrymiadau a disgrifiadau a fydd yn eich helpu i wneud y penderfyniad mwyaf manteisiol i'ch economi, wrth fodloni eich gofynion, fel hyn ni fydd unrhyw amheuaeth yn eich pryniant ar-lein.

Yn ogystal, ni allwch anwybyddu ein cyngor perffaith i weld yr hyn rydych chi ei eisiau yn haws o lawer, neu os oes gennych anghenion teg iawn. Waeth beth rydych chi'n chwilio amdano, rydyn ni'n gwybod beth yw eich dymuniadau a byddwn ni'n gwybod sut i'ch cynghori a'ch cynghori ynglŷn â'r cloriau i'w rhwymo a allai fod orau i chi.. Bydd y tîm yn hollol hapus i'ch helpu chi. i weld beth rydych chi ei eisiau o ddifrif.

Y mwyaf clodwiw mewn cloriau rhwymol

Gyda globaleiddio mae popeth wedi newid llawer, ac nid yw swyddi corfforaethol ac academaidd yn eithriad. Gallwch chi gael holl ddyfeisiau soffistigedig y foment, neu'r dodrefn gorau, ond os nad oes gennych chi'r eitemau cyffredinol (y rhai sy'n ymddangos yn fach) bydd gennych gylch swyddfa anghyflawn iawn.

Yma fe gewch bopeth rydych chi eisiau ynddo gorchuddion i rwymo heb broblemau. Nid yn unig y bydd gennych chi am y gost orau yn yr ardal, ond mae gennym hefyd amrywiaeth mor eang fel y byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywbeth mwy nag oedd gennych mewn golwg cyn mynd i mewn.

Yn methu â dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi? Efallai y gwelwch fod bodolaeth y cynnyrch rydych chi am ddod o hyd iddo yn sero, neu nad yw'r gorchudd rhwymol penodol rydych chi'n edrych amdano ar ein platfform ar-lein. Peidiwch â chynhyrfu, ysgrifennwch eich amheuon a'ch ceisiadau atom, gyda'n gilydd byddwn yn ei ddatrys.

Mae rhwymo yn cynnwys llawlyfr prynu

Nid yw cael gorchuddion i rwymo yn ogystal ag unrhyw ddeunydd yn ddewis hawdd, nid yw'n rhywbeth y dylid ei wneud yn ysgafn. Am y rheswm hwn, rydyn ni'n gosod y crynodeb canlynol o awgrymiadau yn eich dwylo chi byddant yn eich helpu i gael yr eitem rydych chi ei eisiau, dyma beth sydd angen i chi ei gofio:

Er mwyn atal eitemau rhag cyrraedd am ychydig ddyddiau, mae'n fwyaf priodol bod popeth Gwnewch eich pryniannau yr un diwrnod ac yn yr un lle.

Cyn prynu, gwnewch gyllideb i allu cyfrif yn dda yr hyn y gallwch ei brynu.

Rhowch bwysigrwydd i deunyddiau a all ymateb i'ch gofynion, rydym yn argymell na ddylech brynu unrhyw beth nad ydych yn ei ystyried yn bwysig.

Gallwch wneud eich pryniant o ystyried y dyfodol, hynny yw, os prynwch y deunyddiau trwy becynnau bydd yn rhatach o lawer na manwerthu a byddant yn para llawer hirach..

Chwiliwch am amrywiaeth trwy'r amser, os gwiriwch erthyglau o wahanol frandiau rydych chi'n cynyddu'r siawns o ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

Peidiwch â chael eich cario i ffwrdd â llawer o gynigion anghyffredin, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu cynhyrchion hynod effeithiol, peidiwch â chael eich cario i ffwrdd yn unig gan y pris.

 • 1edd Dadl: Gofynnwch trwy'r amser am gynigion.
 • 2il reswm: Anfonwch at eich trol y model y gwnaethoch benderfynu ei brynu.
 • 3edd Dadl: Cofiwch ddarparu'ch gwybodaeth yn gywir wrth wneud y taliad.
 • Awgrym 4: Dim ond aros ac aros i'r eitem gyrraedd trwy'r post i gwblhau eich pryniant.

Pam prynu gorchuddion i'w rhwymo yn ein siop ar-lein?

Rydym yn un platfform rhithwir ar gyfer dosbarthu a marchnata cyflenwadau swyddfa. . Ein gwaith ar-lein yn cael ei ategu gan y gydnabyddiaeth a gawsom yn ein profiad helaeth o werthu cyflenwadau swyddfa.

Rydyn ni am wneud y dasg o prynwch ein cloriau i'w rhwymo, ac ar gyfer hyn rydym yn datblygu ein siop rithwir. Er mwyn sicrhau eich bod chi'n gallu prynu'n iawn, rydyn ni hefyd yn ychwanegu canllaw ar sut i brynu.

Yn ein platfform rhithwir gallwch ddod o hyd i stocrestr helaeth o fodelau i stocio'ch swyddfa, beth bynnag sydd ei angen arnoch chi fe ddewch o hyd iddo. Gan y gall fod yn anodd dod o hyd i gynnyrch sengl ymhlith llawer o opsiynau, ein platfform ar-lein yn casglu'r holl gynhyrchion mewn gwahanol ddosbarthiadau i'w gwneud hi'n llawer haws i chi gael yr hyn rydych chi ei eisiau.

Sut mae ein defnyddwyr yn teimlo?

 1. Cyflwynwn yma rai o farnau ein cleientiaid:
 2. Fel rheol, rydw i'n prynu gorchuddion i'w rhwymo yma ac maen nhw i gyd wedi bod yn effeithlon iawn, dwi erioed wedi cael problemau gyda danfon, yn gyfrifol iawn 10/10. Stephen.
 3. Llwyddais i ddod o hyd i'r cloriau i rwymo roeddwn eu hangen. Hoffais y platfform yn llinell, syml i'w ddefnyddio, rwy'n gobeithio prynu eto trwy'r wefan hon. Gorffennaf.
 4. Dim problemau, mae'r gwasanaeth yn dda iawn, mae'r siop yn eithaf defnyddiol, llwyddais i brynu'r cloriau i rwymo yr oeddwn eu hangen o fy nghartref ac roedd y dosbarthiad yn gyflym iawn. Gogoniant.