Prynu ✪ papur i rwymo cloriau

Ni ddylai unrhyw gwmni fod â diffyg papur i rwymo cloriau gan ei fod yn rhywbeth perthnasol i gyflawni'r holl dasgau yn y ffordd gywir. Maent yn offer hanfodol a ddefnyddir i redeg busnes neu i wneud tasg addysgol.

Ymhobman mae angen papur arnoch i rwymo cloriau i unrhyw gynnyrch materol er mwyn gallu cyflawni gweithgaredd penodol.

DEWISGwerthwr GORAU 1af

Cymrodorion Gorchuddion rhwymo PVC tryloyw, fformat A4, 180 micron, pecyn o 100

Strwythur Cynnwys

 • Maen nhw'n amddiffyn eich dogfennau ac yn gwella dyluniad eich gwaith trwy ganiatáu i'r tu blaen ...
 • Yr ateb cywir i ddangos eich cyflwyniad
 • Maent yn darparu gorffeniad gwydn, amddiffynnol a phroffesiynol; Mae'r gorchudd PVC clir hwn yn sicrhau ...
 • Mae'r gorchuddion rhwymo clir hyn yn cynnig datrysiad gwydn i amddiffyn eich ...
 • Ar gael mewn ystod eang o feintiau pecyn, arddulliau a lliwiau i ddewis ohonynt, cymdeithion ...
Gwerthwr GORAU 2af

Llyfr Nodyn Brws Cyfnodolyn Bwled / Llyfr Nodiadau Dotiog - 14,5 x 21 cm- Rhwymo Suisse - Gorchudd caled mewn Brethyn- 188 Tudalen mewn Papur Premiwm (pinc)

 • Llyfr Nodyn Brws Argraffu Bujo Suisse
 • Mesuriadau: 14,5 x 21 cm
 • Patrwm Dot Mewnol. 188 Tudalennau ar bapur 120 gr
 • Clawr caled. Rhwymo Suisse (Agoriad 360º)
 • Yn cynnwys tapiau record a 4 templed
Gwerthwr GORAU 3af

Stiwdio Artway - Pad Rhwymo Mwydod - Papur Cetris Heb Asid - Clawr Caled - 170 gsm - Portread 1 x A5, du SKU-EC1F54DD

 • Pad braslunio clawr caled o ansawdd uchel (abwydyn troellog)
 • Capiau anhyblyg wedi'u gorchuddio â ffibr Wibalin du
 • 48 dalen (96 ochr) o bapur cetris 170 gsm di-asid maint A5
 • Mae gan y papur hwn y gwead cywir (rhyddhad arwyneb) i'w ddefnyddio gyda ...
 • Ar gael mewn meintiau A3, A4 ac A5
Gwerthwr GORAU 4af

Llyfr Nodyn Rhwymo Troellog Eachgoo, Llyfr Nodiadau Lluniadu Clawr Caled (A3)

 • MWY O OPSIYNAU: Tri maint o lyfr nodiadau troellog i ddewis ohono (A5, A4, A3).
 • ANSAWDD DA: Mae'r taflenni lluniadu yn 120gsm, 60 ochr (30 dalen) o bapur lluniadu o ansawdd da.
 • RHODD GORAU: Mae Taflenni Lluniadu yn berffaith ar gyfer lluniadu a phaentio i fynegi syniadau creadigol.
 • PROFIAD DA: Mae'r bwrdd pren naturiol yn cwmpasu'r llyfr braslunio sy'n ei wneud yn fwy ...
Gwerthwr GORAU 5af

Pavo - Clawr Tryloyw ar gyfer Rhwymo Llyfrau (A4, PVC, 0.25mm, Pecyn o 100), Tryloyw

 • Caeadau cyflwyno A4, PVC, 250 micron.
 • Blwch o 100, lliw tryloyw, sy'n addas ar gyfer plastig a metel.
 • Gellir eu defnyddio gan bob peiriant rhwymo.
 • --
DEWISGwerthwr GORAU 6af
Gwerthwr GORAU 7af

Capiau Rhwymo Leitz A4, Pecyn o 100, 250 micron, gorffeniad sgleiniog, Clir, 33682

 • Pecyn o 100 gorchudd rhwymol a4 tryloyw, wedi'u cynllunio i'w defnyddio gyda chlustdlysau a ...
 • Plastig gwrthsefyll rhwyg ar gyfer amddiffyn dogfennau, dyluniad tryloyw ar gyfer ...
 • Mae'n ddelfrydol cyfuno â pheiriannau rhwymo leitz neu rwymo gwifren neu unrhyw ...
 • Deunydd cadarn 250 micron, wyneb hawdd ei lanhau
 • Cynnwys: Pecyn leitz 1x o orchudd rhwymo 100 a4, dimensiynau: 210 x 297 mm, pwysau: 20 g, ...
Gwerthwr GORAU 8af

llyfr braslunio ideaz perffaith DIN A4, 96 Tudalen (48 Taflen), Lluniadu Proffesiynol, Clawr Caled Du, Rhwymo Modrwy Troellog gyda Phapur Gwag, 200g, Llyfr Braslunio Du Gwag

 • EIDDO CRYF - Llyfr braslunio artistig ar ffurf portread gyda phapur cryf a ...
 • FFORMAT STYLIZED - Dimensiynau llyfr union 210 x 297 mm (clawr llyfr), dimensiynau ...
 • EIDDO ARBENNIG - papur gwyn naturiol, ychydig yn ddi-sglein, arwyneb gyda strwythur ysgafn a ...
 • VERSATILE - amlbwrpas ac yn addas ar gyfer yr holl dechnegau sychu a chyfryngau (pensiliau ...
 • ARTISTIG - eitem gelf boblogaidd ac angenrheidiol ar gyfer y celfyddydau, llyfrau lloffion, graffiti, paentio ...
Gwerthwr GORAU 9af

Cyfnodolion Bwled Llyfr Nodiadau L Mocca / Llyfr Nodiadau Dotiog - 19 x 25 cm- Rhwymo Suisse - Gorchudd caled yn Leatherette- 188 Tudalennau Papur Premiwm - Agendâu Takenote (brown)

 • Llyfr Nodyn Mocca Lliw Bujo Suisse
 • Mesuriadau: 19,5 x 25,5 cm
 • Pwyntiau Gwead Mewnol. 188 Tudalennau ar bapur 120 gr
 • Gorchudd leatherette dau liw. Rhwymo Suisse (Agoriad 360º)
 • Yn cynnwys tapiau record a 4 stensil addurnol
Gwerthwr GORAU 10af

Llyfr Braslunio DIN-A5 ideaz perffaith, 96 Tudalen (48 Taflen), Lluniadu Proffesiynol, Clawr Caled Du, Rhwymo Modrwy Troellog gyda Phapur Gwag, 200 g, Llyfr Nodyn Du Gwag ar gyfer Lluniadu

 • EIDDO CRYF - Llyfr braslunio artistig ar ffurf portread gyda phapur cryf a ...
 • FFORMAT STYLIZED - Dimensiynau llyfr union 148 x 210 mm (clawr llyfr), dimensiynau ...
 • EIDDO ARBENNIG - papur gwyn naturiol, ychydig yn ddi-sglein, arwyneb gyda strwythur ysgafn a ...
 • VERSATILE - amlbwrpas ac yn addas ar gyfer yr holl dechnegau sychu a chyfryngau (pensiliau ...
 • ARTISTIG - eitem gelf boblogaidd ac angenrheidiol ar gyfer y celfyddydau, llyfrau lloffion, graffiti, paentio ...

Y gwir am hyn yw y gallwch nawr fynd â'r hyn rydych chi ei eisiau ar bapur i rwymo cloriau heb fynd yn chwerw, i gyd ar-lein. Bydd popeth yn llawer mwy ymarferol a diogel, mae'n rhaid i chi weld beth rydych chi ei eisiau, prynu'n ddiogel ac aros yng nghysur eich cartref. Bydd chwilio ar-lein am eich hoff gynhyrchion yn arbed llawer o amser ac arian i chi, gan y byddwch yn cael gostyngiadau o ansawdd a gwych tra yn eich cartref.

Y prisiau gorau ar bapur i rwymo gorchuddion i chi

Mae prynwyr wedi bod yn fodlon iawn gyda chanlyniadau'r chwilio am eu cynhyrchion ar y Rhyngrwyd, oherwydd mae popeth yn well nag mewn unrhyw siop gymdogaeth. I ddechrau, prynu papur rhwymo gorchudd ar-lein yw'r ffordd orau o gael y deunyddiau hyn am y pris gorau. Yn ogystal, fe welwch gannoedd o rinweddau, arddulliau a lliwiau. Bydd hynny'n gwneud eich pryniant yn llawer mwy delfrydol a hygyrch.

Hefyd, prynu papur i rwymo cloriau ar-lein Mae hefyd yn gyfystyr â chael deliwr diogel a chystadleuol iawn. Mae'n golygu cael cynghreiriad i wneud yn broffidiol a sicrhau y bydd y pryniant yn wych Rydych chi'n haeddu siop sy'n arbenigo ynddo papur i rwymo cloriau sy'n cynnig gwarant i chi, felly bydd eich arian yn y dwylo gorau. arbed amser. Nid oes raid i chi deithio i siop gorfforol, fel hyn rydych hefyd yn arbed ar gostau ychwanegol.

A chan fod yr hyn yr ydych ei eisiau yn union gyflymder, fe welwch bopeth mewn trefn fanwl gywir i wneud eich pryniant yn llawer haws. Byddwch chi'n synnu!. Boed ar gyfer eich cwmni, cartref neu faes gwaith arall, byddwch yn cael popeth yn fwy ymarferol nag yr ydych chi'n meddwl. Gyda chipolwg syml byddwch yn dewis yr hyn a nodir.

Bydd y disgrifiadau yn cynnig i chi syniad da o'r hyn sydd o ddiddordeb i chiyna ni allwch fynd yn anghywir, fel hyn, byddai amheuon yn cael eu gwagio fel y gellid gwneud y gorchymyn mewn llai o amser.

Ac os yw'n well gennych ofyn rhywbeth, os oes gennych bryderon, rydym yn cynnig ar eich rhan cefnogaeth arferiad. Waeth beth ydych chi'n ei brynu, rydyn ni'n gwybod beth yw eich gofynion a byddwn ni'n gwybod sut i'ch cynghori a'ch cynghori ynglŷn â'r papur i rwymo gorchuddion a allai fod fwyaf i chi. Felly, bydd eich pryniant yn cael gofal o'r dechrau.

Y papurau rhwymo clawr mwyaf poblogaidd

Mae moderneiddio wedi trawsnewid ein hamgylchedd cyfan ym mhobman, gan ei wneud mae swyddi'n esblygu a rhaid eu haddasu. Felly does dim ots bod gennych chi'r teclynnau mwyaf arbennig, y cyfrifiadur coolest, hefyd. rhaid i chi fodloni'r prif ofynion, mae'r manylion hynny'n hanfodol.

Chwilio am bapur rhwymo clawr? Rydych chi newydd gyrraedd y lle delfrydol. Ni fydd gennych unrhyw beth i'w ddifaru, oherwydd rydym yn dod â'r swm mwyaf sydd ar gael a'r costau na allwch eu colli ar gyflenwadau swyddfa. Croeso!.

Mae'n bosibl bod y papur rhwymo clawr rydych chi'n edrych amdano allan o stoc neu nad yw'n bodoli yn ein siop ar-lein. Peidiwch â phoeni, gallwch ofyn am ein cefnogaeth a byddwn yn falch o'ch cynorthwyo ac yn gwneud popeth posibl i gydweithio â chi i gael yr hyn sydd ei angen arnoch..

Clawr canllaw prynu papur rhwymol

Gall prynu papur rhwymo gorchudd yn yr un modd ag unrhyw gynnyrch arall ddod yn broblem. Fodd bynnag, peidiwch â phoeni, os byddwch yn parhau â'r camau yn y llawlyfr canlynol rydym yn eich sicrhau hynny fe welwch y cynnyrch mwyaf addas i chi:

Y peth mwyaf cywir yw eich bod chi'n gwneud eich holl bryniannau mewn un lle fel eu bod yn anfon yr holl erthyglau atoch gyda'i gilydd a'r un dyddiad.

Er mwyn gallu dewis y cynnyrch rydych chi ei eisiau yn gyntaf rhaid i chi lunio cyllideb.

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi ddewis yr hyn rydych chi ei eisiau, fe allech chi ddewis yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi ac anwybyddu'r hyn rydych chi'n meddwl na fydd yn bwysig iawn i chi.

Gwnewch eich pryniannau trwy becynnau, arbed amser ac arian.

Defnyddiwch frandiau lluosog a deunydd i'w daflu. Os ydych chi'n defnyddio brandiau adnabyddus, bydd gennych chi fwy o wybodaeth ac felly'n gwybod ai caffaeliad yw'r hyn rydych chi'n edrych amdano..

Mae'n iawn ceisio arbed arian, ond peidiwch â gorwneud pethau, cofiwch hynny nid eitemau effeithiolrwydd yw'r rhataf fel rheol.

 • Rheswm 1: Gofynnwch trwy'r amser am hyrwyddiadau.
 • 2il esgus: Pan fydd gennych eitem a ddewiswyd, ei ddewis neu ei anfon i'r drol.
 • Rheswm 3: Rhowch eich gwybodaeth i wneud y taliad, ond nid heb eu cadarnhau o'r blaen.
 • Awgrym 4: Pan fyddwch yn derbyn danfon eich archeb gallwch ddod â'r pryniant i ben.

Pam prynu papur i rwymo cloriau ar ein platfform ar-lein?

Rydym yn arweinydd yn gwerthu a dosbarthu dodrefn swyddfaFe allech chi ddod o hyd i bob un o'n heitemau yn ein siop ar-lein. Mae gennym brofiad yn y farchnad ac rydym yn gwybod pa rai yw'r modelau gorau a fydd yn gwneud eich swyddfa yn lle llawer mwy cyfforddus.

Rydyn ni'n chwarae i mewn y busnes ar-lein o bapur i rwymo cloriau oherwydd ein bod yn hyderus ei bod yn {ffordd} yn gynt o lawer, yn rhatach ac yn fwy ymarferol gwasanaethu'r prynwr. Er mwyn sicrhau eich bod yn llwyddo i gaffaeliadau, rydym hefyd yn cynnwys canllaw i siopa.

Mae gennym ni restr helaeth o fodelau offer swyddfa i chi, unrhyw beth arall sydd ei angen arnoch chi y gallwch chi ei gael yn ein platfform rhithwir. Er mwyn gwneud eich chwiliad yn haws, mae ein platfform yn categoreiddio'r holl fodelau.

Awgrymiadau Cwsmer

 1. Rydyn ni'n dangos i chi yma rai o farnau ein prynwyr:
 2. Mae'r papur rhwymo clawr a brynais yma yn effeithlon iawn. Rwy'n ei argymell yn fawr. Cyrhaeddodd hefyd ar amser a heb unrhyw anghyfleustra. Dychwelaf i brynu yn y lle hwn. Jordi.
 3. Yma llwyddais i gael y papur i rwymo cloriau yr oeddwn yn edrych amdanynt, mae'r siop yn eithaf dymunol i'w defnyddio, rwy'n ei argymell. Alfred.
 4. Dim problemau, mae'r gwasanaeth yn anhygoel, mae'r platfform yn ddefnyddiol iawn, llwyddais i gaffael y papur i rwymo cloriau yr oeddwn yn edrych amdanynt o fy nghartref ac roedd y llongau'n gyflym iawn. Daniel
A %d blogueros les gusta esto: