Caffael ➤ ffolderi thermol

Mae ffolderau thermol yn dda na ddylai fod ar goll mewn endid, a llawer llai yn eich cartref. O'r tasgau enfawr i'r rhai lleiaf, mae'n rhaid eu cynnwys gyda'r ffolderau thermol perthnasol.

Mewn unrhyw le mae angen ffolderau thermol ar unrhyw gynnyrch offer er mwyn gallu gwneud gweithgaredd penodol.

DEWISGwerthwr GORAU 1af

Blwch Amrywiol o Ffolderi Rhwymo

Strwythur Cynnwys

 • ID eirin gwlanog: PBT100-14
DEWISGwerthwr GORAU 2af

Ffolderi Cymrodorion ar gyfer rhwymo thermol safonol 3 mm, pecyn o 100, gwyn

 • Maen nhw'n amddiffyn eich dogfennau ac yn gwella dyluniad eich gwaith gan ganiatáu i'r clawr aros ...
 • Gan ddarparu gorffeniad gwydn, amddiffynnol a phroffesiynol, mae'r ffolder rhwymo llyfrau hon ...
 • Maent yn cynnig ffordd gyflym a hawdd i roi'r gorffeniad gorau posibl i lyfr gyda ...
 • Gorau ar gyfer cyflwyniadau
 • Ar gael mewn ystod eang o feintiau pecyn, arddulliau a lliwiau i ddewis ohonynt, cymdeithion ...
DEWISGwerthwr GORAU 4af

GBC IB451027 - IBILEATHER DIN A4 ffolder thermol gorchudd PVC 180 micron clawr cefn lledr dynwared 300 grs 4 mm (100 blwch) lliw glas

 • Creu dogfennau proffesiynol, wedi'u rhwymo'n barhaol i'w defnyddio gyda'r system thermabind ...
 • Yn rhwymo hyd at 40 o ddalenni A4, asgwrn cefn 4mm
 • Clawr blaen 150 micron o pvc tryloyw sy'n eich galluogi i weld y clawr blaen, y clawr cefn gyda ...
 • Gellir ei storio mewn ffolderau ffeilio confensiynol gan ddefnyddio stribed ffeilio gbc ...
 • Cynnwys: ffolder rhwymo thermol 100 x gbc lledr, 4 mm, 40 tudalen, a4, brenhinol ...
Gwerthwr GORAU 5af

LEITZ 177163 - Mae rhwymiad thermol tryloyw PVC yn cynnwys gorchudd cefn cardbord 150 micron 245 gr. Lliw gwyn 10 mm (blwch 100 uned)

 • Pecyn o 100 o orchuddion rhwymo thermol a4, wedi'u cynllunio i'w defnyddio gyda ...
 • Meingefn 10mm, gallu rhwymo 100 dalen (80g / m²), plastig sy'n gwrthsefyll y tywydd ...
 • Gellir hefyd ddrilio capiau blaen a chefn sydd ynghlwm wrth bapurau dal yn eu lle ...
 • Cardbord cryf a gwydn (240 g / m²) ar y asgwrn cefn a'r clawr cefn
 • Cynnwys: Pecyn 1x Leitz o 100 gorchudd rhwymo thermol A4, Dimensiynau: 215 x 11 x 300 ...
DEWISGwerthwr GORAU 6af

GBC IB370175 - ffolder thermol IBICOVER 12 mm (blwch o 100) lliw gwyn

 • Creu dogfennau proffesiynol, wedi'u rhwymo'n barhaol sy'n addas ar gyfer cyflwyniadau, ...
 • Mae fformat A4, asgwrn cefn 12mm, yn rhwymo hyd at 110 o ddalenni
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer y system thermabind gbc, rhwymwr thermol pvc gyda 150 micron a gorchudd ...
 • Gorchudd cefn sidanaidd 240 g / m² ar gyfer anhyblygedd ychwanegol
 • Cynnwys: Ffolder thermol rwymol safonol 100 x gbc, 12 mm, 110 dalen, a4, gwyn, ...
Gwerthwr GORAU 8af

LMG R1.5 Premiwm Dbl bmdlm LMG Strwythur croen rhwymol thermol gyda blaen Mater, 1.5 mm, 50 uned)

 • Thermobindemappen premiwm -. gyda blaen Matterhorn a rhan lledr Gen Arbter o ansawdd uchel ...
 • Lledr gronynnog gyda blaen Matterhorn tryloyw
 • Lliw: Glas Tywyll
 • Lled yr asgwrn cefn: 1,5 mm
 • Cynnwys pecyn: 50 darn
Gwerthwr GORAU 9af

OLYMPIA TB 1280 - Peiriant rhwymo thermol gyda 30 o ffolderau rhwymo thermol DIN A4, mewn tri lliw amrywiol

 • Hawdd i'w defnyddio gydag un llaw, hambwrdd oeri integredig, elfen wresogi wedi'i gwarchod ...
 • Mae agoriad yr hambwrdd hefyd yn agor y gard llwch ar gyfer mewnosod y ffolderau.
 • Mae'r LED sy'n fflachio yn dangos y cylch bondio mewn 1 munud o gysylltiad, 1 munud o bîp a golau ...
 • Max. Lled y fewnfa: 305 mm. Trwch ffolderi rhwymo: 1 mm (10 dalen) i ...
 • Cyflenwad pŵer: 220 - 240 V, 50 Hz Gofynion cyfredol: 1,0 A. Dimensiynau: 419 x ...
Gwerthwr GORAU 10af

GBC IB451614 - IBILEATHER DIN A4 ffolder thermol gorchudd PVC 180 micron clawr cefn lledr dynwared 300 grs 3 mm (100 blwch) lliw du

 • Creu dogfennau proffesiynol, wedi'u rhwymo'n barhaol i'w defnyddio gyda'r system thermabind ...
 • Yn rhwymo hyd at 30 o ddalenni A4, asgwrn cefn 3mm
 • Clawr blaen 150 micron o pvc tryloyw sy'n eich galluogi i weld y clawr blaen, y clawr cefn gyda ...
 • Gellir ei storio mewn ffolderau ffeilio confensiynol gan ddefnyddio stribed ffeilio gbc ...
 • Cynnwys: Ffolder rhwymo thermol 100 x gbc lledr, 3 mm, 30 tudalen, a4, du, ...

Y gwir am hyn yw y gallwch nawr fynd â'r hyn sydd ei angen arnoch mewn ffolderau thermol heb broblemau, i gyd ar-lein. Yn y modd hwn, fe'i cynhelir yn y cwmni, yn yr ysgol neu gartref mewn ffordd ymarferol ac ni fydd yn rhaid i chi fynd i unrhyw siop gorfforol i chwilio amdano. Heb amheuaeth, mae hwn yn ddull defnyddiol iawn oherwydd mae'n caniatáu ichi arbed amser o ansawdd ar gyfer gweithgareddau eraill.

Y prisiau mwyaf heb eu talu mewn ffolderau thermol i chi

Ni fydd y broses brynu yn achosi problemau i chi, gan ein bod yn dod â llwyfan ar-lein dymunol i chi, ac yn hawdd iawn i'w ddefnyddio. Y costau gweithgynhyrchu y gallwch eu cael yn eich ffolderau thermol yw'r gorau ar y farchnad, maent yn anhygoel, ac mae'n rhaid i chi fod yn hyderus o hynny. Bydd gennych lawer mwy o opsiynau i ddewis eich cynnyrch, ac mae'n rhywbeth na ddylid ei fethu mewn siop ar-lein.

Hefyd, chwilio ffolderau thermol ar-lein Mae hefyd yn gyfystyr â chael darparwr diogel a chystadleuol iawn. Mae'n golygu cael cynghreiriad i wneud yn broffidiol a sicrhau y bydd y caffaeliad yn wych Mae angen platfform sy'n arbenigo ynddo ffolderau thermol sy'n cynnig diogelwch i chiFelly mae eich cyllideb yn y dwylo gorau. Dim mwy o linellau hir ac yn gwastraffu gormod o amser. felly byddwch chi'n arbed llawer mwy.

Bydd hyd yn oed popeth yn cael ei drefnu fel bod gallwch adolygu popeth mewn ffordd lawer mwy ymarferol, heb eich colli chi. Boed ar gyfer eich cwmni, cartref neu faes gwaith arall, byddwch yn cael popeth yn fwy ymarferol nag yr ydych yn ei ddychmygu. Gyda chipolwg syml byddwch yn dewis yr hyn a nodir.

algo yn gyfleus ym mhob pryniant dros y Rhyngrwyd yn gweler disgrifiadau o ddeunyddiau, yma fe welwch nhw, ni fydd gennych unrhyw beth i'w golli a byddwch yn gweld llawer i'w ennill.

Yn olaf, rydym hefyd am dynnu sylw at y cyngor sydd gennym o siopau arbenigol. Byddwn yn gwybod sut i'ch cynghori i weld y ffolderau thermol rydych chi wir eu heisiau. Byddwch yn gallu dibynnu ar yr holl wybodaeth fanwl gywir i dewiswch yr hyn yr ydych chi ei eisiau mewn gwirionedd.

Edrychwch ar y ffolderau thermol mwyaf poblogaidd ar-lein nawr

Mae'r gwaith yn y swyddfeydd wedi rhoi a Swivel 180 ° dros amser, yn ogystal â gwaith cartref mewn ysgolion a cholegau. Bob tro rydych chi'n gweld teclynnau modern mwy llawer soffistigedig, ond mae yna dipyn o eitemau sylfaenol hynny maent yn dal yn anhepgor ym mhob cylch busnes neu academaidd.

Nawr cariwch y modelau mwyaf dibynadwy! Dewch o hyd i'ch ffolderau thermol gyda'r coolest yn yr ardal! . Rydym yn eich sicrhau y bydd y pryniant yn llawer mwy pleserus nag yr ydych chi'n meddwl, gan ein bod ni'n dod â maint, economi a'r gefnogaeth orau i chi.

Ni ddarganfyddir yr hyn yr ydych yn edrych amdano? Gallai fod oherwydd dau reswm: mae ei fodolaeth drosodd neu nad oes gennym y ffolderau thermol penodol yr ydych chi eu heisiau. Gallwch ofyn i ni yn bwyllog ar unwaith, rydym yn barod i roi sylw i'ch pryderon a'ch barn.

Llawlyfr i chi gaffael eich ffolderau thermol

Nid yw prynu ffolderi thermol fel unrhyw offer arall yn ddewis hawdd, nid yw'n unrhyw beth y dylid ei wneud yn ysgafn. Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi, rydyn ni'n cynnig y crynhoad canlynol o awgrymiadau a chyngor i chi defnyddiol iawn i ddod o hyd i'r cynnyrch mwyaf addas:

Si Gwneir eich holl bryniannau yn yr un diwrnod a chydag un dosbarthwr, byddech yn sicrhau eich bod yn derbyn yr holl gynhyrchion ar yr un pryd ac nid oes raid i chi aros iddynt gyrraedd y daith o sawl diwrnod.

Os ydych chi am gael syniad llawer mwy manwl gywir o'r hyn y gallech chi ei gaffael o'r blaenrhaid i chi fod yn ymwybodol o beth yw eich cyllideb.

Awgrym eithaf pwysig arall yw hynny dim ond yr hyn rydych chi'n mynd i'w ddefnyddio y byddwch chi'n ei gaffael a'ch bod chi wir eisiau.

Os ydych chi'n prynu'ch deunyddiau trwy becynnau, rydych chi'n gwarantu hyd, gallwch chi hefyd arbed arian ac amser.

Chwiliwch am amrywiaeth trwy'r amser, os gwiriwch cynhyrchion o wahanol frandiau rydych chi'n cynyddu'r siawns o ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

Nid oes unrhyw broblem wrth geisio economeiddio, ond peidiwch â gorwneud pethau, peidiwch ag anghofio hynny nid modelau ansawdd yw'r rhataf fel rheol.

 • 1ydd Gwrthwynebiad: Cofiwch gwirio pa hyrwyddiadau sydd mewn stoc.
 • Rheswm 2: Unwaith eitem a ddewiswyd, ei ddewis neu ei anfon i'r drol.
 • Awgrym 3: Yn dilyn hynny, darparwch y data er mwyn i'r pryniant fod yn llwyddiannus.
 • 4edd Dadl: Yn olaf, dim ond er mwyn i'ch cynnyrch gyrraedd eich cartref y mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar..

Pam prynu ffolderau thermol ar ein platfform ar-lein?

Rydym yn dosbarthu ac yn prynu ac yn gwerthu ein heitemau dodrefn i swyddfeydd cyflenwi trwy ein siop ar-lein. Ein system ar-lein yn cael ei ategu gan y gydnabyddiaeth a gawn yn ein profiad helaeth yn y busnes cyflenwadau swyddfa.

Mae'r byd yn ailddyfeisio ei hun ac felly hefyd ninnau, dyna pam y gwnaethom benderfynu cystadlu yn y gwerthu ffolderau thermol ar-lein, a thrwy hynny ddod â chi hyd yn oed yn agosach at ein herthyglau. Gobeithiwn na fyddwch yn cyflwyno unrhyw rwystrau wrth wneud eich pryniannau, a dyna pam yr ydym hefyd yn ychwanegu canllaw siopa i hwyluso'r weithdrefn.

Mae gennym gatalog helaeth o gynhyrchion offer swyddfa, felly beth bynnag sydd ei angen arnoch yn sicr gallwch ei gael ar ein platfform ar-lein. Gan y gall fod yn broblem dod o hyd i eitem sengl ymhlith llawer o ddewisiadau amgen, mae ein siop yn ar-lein yn cymharu pob eitem mewn amrywiol ddosbarthiadau i'w gwneud hi'n llawer haws i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano.

Adolygiadau cwsmeriaid

 1. Gallwch bori yma beth yw barn ein cwsmeriaid am ein modelau:
 2. Yn ddiweddar, prynais ffolder thermol ar y wefan hon ac mae'r ansawdd yn eithriadol, roedd y llwyth yn brydlon iawn ac yn ddi-drafferth. Raul.
 3. Mae'r holl ffolderau thermol rydw i wedi'u prynu yma wedi troi allan yn union yr hyn maen nhw'n ei gynnig, yn ddifrifol iawn ac yn gyfrifol, rwy'n bwriadu prynu yn y lle hwn trwy'r amser. Amanda.
 4. Hoffais fanylion y canllaw prynu, fe’i gwnaeth yn llawer haws i mi, ac mae’r prisiau’n rhy deg, byddaf yn parhau i brynu drwy’r siop rithwir. Gogoniant.
A %d blogueros les gusta esto: