Yma i brynu ➤ fellowes metal 25

Os oes angen i chi gaffael metal metal 25 ar gyfer eich gwaith, rhaid bod gennych yr offer cywir, oherwydd mae gan y rhain swydd hanfodol. O dasgau mawr i rai llai, mae'n rhaid bod ganddyn nhw'r cymdeithion metel angenrheidiol 25.

Mae angen elfennau penodol ar bob gweithle, boed yn miniwr pensil i ffolder, mae hyn yn anghenraid sylfaenol.

Gwerthwr GORAU 1af

Cymrodorion 5111101 - Pecyn o 50 troell metelaidd 26 mm, du + 6004301 - 25 troellau metelaidd i'w rhwymo, traw 5: 1, 59 twll, 16 mm, lliw du

Strwythur Cynnwys

 • Cynnyrch 1: Troellog metel ar gyfer rhwymo llyfrau
 • Cynnyrch 1: Mae'r pecyn yn cynnwys 50 uned
 • Cynnyrch 1: Diamedr yn 26mm
 • Cynnyrch 1: Mae lliw y cynnyrch yn ddu
 • Cynnyrch 2: Yn rhwymo hyd at oddeutu 100 dalen
DEWISGwerthwr GORAU 2af

Cymrodorion 5110801 - Pecyn o 100 troell metelaidd 20 mm, du

 • Troellog metel i'w rwymo
 • Mae'r pecyn yn cynnwys 100 uned
 • Diamedr yn 20mm
 • Mae lliw y cynnyrch yn ddu
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
Gwerthwr GORAU 3af

Cymrodorion Metel 25 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Mae ymyl ochr addasadwy yn alinio dogfennau yn union
Gwerthwr GORAU 4af

Cymrodorion Metel 50 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol

 • Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Dewisydd ar gyfer diamedr troellog a dyfnder drilio
Gwerthwr GORAU 5af

Cymrodyr troellau rhwymo metel 6001001-25, traw 5: 1, 59 twll, 10 mm, du

 • Yn rhwymo hyd at oddeutu 60 dalen
 • Mae'n caniatáu i'r rhwymo gydag agoriad 360º o'r ddogfen hwyluso'r ymgynghoriad a'r ...
 • Mae'r pecyn yn cynnwys 25 uned
 • Diamedr yn 10mm
 • Mae lliw y cynnyrch yn ddu
Gwerthwr GORAU 6af

Metel Cymrodorion 25 - Rhwymwr Troellog Metel Llaw, Defnydd Achlysurol + ESP008-100 Rhwymo Troellog Metel, Cae 5: 1, 59 Tyllau, 8mm, Du

 • Cynnyrch 1: Yn rhwymo hyd at 450 o ddalennau A4 80g gyda troell 50mm
 • Cynnyrch 1: Lifer drilio ergonomig, wedi'i integreiddio yn y sylfaen
 • Cynnyrch 1: Mae ymyl ochr addasadwy yn alinio dogfennau yn union
 • Cynnyrch 2: Troell fetelaidd i'w rwymo'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 ...
 • Cynnyrch 2: Ar gyfer rhwymo hyd at oddeutu 40 dalen A4
Gwerthwr GORAU 7af

Troellau troelli metel ESP040-25 Cymrodorion, traw 5: 1, 59 twll, 40 mm, du

 • Troell fetelaidd ar gyfer rhwymo sy'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 twll)
 • Rhwymo hyd at oddeutu 360 dalen A4
 • Mae rhwymo troellog yn galluogi rhwymo dogfen 360º ar gyfer ...
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
 • Blwch o 25 troellog lliw du 40 mm
Gwerthwr GORAU 8af

Cymrodyr 6004301-25 troellau rhwymo metelaidd, traw 5: 1, 59 twll + gorchuddion rhwymo cardbord lledr dynwared Delta Leather, anhyblyg ychwanegol, 250 micron, 100% ailgylchadwy

 • Cynnyrch 1: Yn rhwymo hyd at oddeutu 100 dalen
 • Cynnyrch 1: Yn caniatáu rhwymo gydag agoriad dogfen 360º i hwyluso ...
 • Cynnyrch 1: Mae'r pecyn yn cynnwys 25 uned
 • Cynnyrch 1: Diamedr yn 16mm
 • Cynnyrch 2: Amddiffyn eich dogfennau a gwella dyluniad eich gwaith, sy'n addas i'w ddefnyddio fel ...
Gwerthwr GORAU 9af

Troellau troelli metel ESP026-50 Cymrodorion, traw 5: 1, 59 twll, 26 mm, du

 • Troell fetelaidd ar gyfer rhwymo sy'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 twll)
 • Rhwymo hyd at oddeutu 220 dalen A4
 • Mae rhwymo troellog yn galluogi rhwymo dogfen 360º ar gyfer ...
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
 • Blwch o 50 troellog lliw du 26 mm
DEWISGwerthwr GORAU 10af

Cymrodorion ESP020 - 100 Troellau Rhwymo Metel, Cae 5: 1, 59 Tyllau, 20mm, Du

 • Troell fetelaidd ar gyfer rhwymo sy'n ddilys ar gyfer peiriannau troellog cam 5: 1 (59 twll)
 • Rhwymo hyd at oddeutu 160 dalen A4
 • Mae rhwymo troellog yn galluogi rhwymo dogfen 360º ar gyfer ...
 • Rhwymo dogfennau hyd at fformat A4
 • Blwch o 100 troellog lliw du 20 mm

A beth allai fod yn fwy gwych na chael popeth rydych chi'n ei ddisgwyl gan gymheiriaid metel 25? . Sicrhewch yr hyn sydd ei angen arnoch yn yr un lle, byddwch yn arbed amser ac arian, ac rydych hefyd yn cario eitemau o'r effeithlonrwydd gorau. Yn ogystal, gellid gwneud tasgau eraill nes bod y pecyn yn cyrraedd gyda phopeth a archebwyd ar-lein, felly mae'n ffordd i gyflymu'r gwaith.

Y prisiau gorau ar gymdeithion metel 25 i chi

Mae gan yr holl eitemau amrywiol sydd gennym i'w cynnig effeithlonrwydd digonol y sector siopau e-fasnach, ac nid oes unrhyw golled i'r broses chwilio. Mewn gwirionedd, costau gweithgynhyrchu yw'r uchaf y gallwch ei gael yn unrhyw le y mae metal 25 yn ei werthu. Nid yn unig y byddwch yn manteisio ar gostau gweithgynhyrchu rhagorol, fe allech chi hefyd wneud eich ymchwil trwy ddewis o'r gorau sydd ar gael ar-lein.

Pan fyddwch chi'n sôn amdano dosbarthwyr metel cymdeithion 25 rydych chi am sicrhau ymddiriedaeth, yn gwybod yn iawn ble rydych chi'n rhoi eich arian, a dim ond gyda'r dull hwn y mae hynny'n bosibl. arbed amser. Nid oes raid i chi fynd i siop gorfforol, fel hyn rydych hefyd yn arbed ar gostau ychwanegol.

Delweddu beth i'w brynu yw llawer symlach a mwy ymarferol, gan fod popeth wedi'i drefnu gan adrannau yn y ddewislen categorïau. Peidiwch â phoeni am y math o fodel ydyw, byddwch yn ei weld yn gyflymach nag yr ydych chi'n meddwl. Bydd popeth yn barod ar eich cyfer mewn ychydig eiliadau.

Bydd y disgrifiadau yn cynnig i chi syniad iawn o'r hyn sy'n bwysig i chifelly ni allwch fynd yn anghywir, ni fyddwch yn gwneud dewisiadau anghywir o ran yr hyn rydych chi ei eisiau mewn cyflenwadau swyddfa, bydd popeth yn union fel y mae ei angen arnoch chi.

Yn ogystal, ni allwch fethu cefnogaeth berffaith i weld yr hyn rydych chi ei eisiau yn symlach o lawer, neu os oes gennych ddymuniadau penodol iawn. Nid oes dim byd tebyg i gael cymorth arbennig o ran prynu cymdeithion metel 25 ar-lein. Bydd gennych y gweithwyr proffesiynol mwyaf dibynadwy yn gweithio i chi, yn eich tywys bob amser.

Edrychwch ar y 25 cymrawd metel mwyaf poblogaidd ar y Rhyngrwyd nawr

Mae pawb yn gwybod bod popeth yn yr eiliadau hyn yn symud yn wahanol mewn cwmnïau, nid yw fel o'r blaen (heb sôn am fywyd addysgol). Gallwch chi gael holl ddyfeisiau soffistigedig y foment, neu'r dodrefn gorau, ond os nad oes gennych chi'r modelau cyffredinol (y rhai sy'n ymddangos yn fach) bydd gennych amgylchedd swyddfa eithaf bras.

Gyda ni rydych chi yn y lle delfrydol i ddod â'r gorau mewn cyd-fetel 25 o'r 2020 hwn adref. Nid yn unig y bydd gennych chi am y gost orau ar y farchnad, ond mae gennym hefyd amrywiaeth mor fawr fel y byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywbeth mwy na'r hyn yr oeddech wedi'i ddychmygu cyn mynd i mewn.

Yr hyn yr ydych yn edrych amdano na allwch ei gael? Gallai fod oherwydd dau reswm: mae ei fodolaeth ar ben neu nad oes gennym y cymdeithion metel 25 yr ydych chi eu heisiau. Peidiwch â phoeni, ysgrifennwch eich amheuon a'ch ceisiadau atom, gyda'n gilydd byddwn yn ei drwsio.

Llawlyfr Prynu Metel Cymrodorion 25

Wrth brynu cymdeithion metel 25 mae'n gyffredin ichi deimlo'n amheus ynghylch pa eitem i'w phrynu ai peidio. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, rydym yn cynnig llawlyfr i chi a fydd yn eich helpu i wneud a caffaeliad craff a llwyddiannus. Felly, dyma beth ddylech chi ei gofio:

Er mwyn eich atal rhag derbyn cynhyrchion am ychydig ddyddiau, mae'n well na hynny i gyd rydych chi'n gwneud eich pryniannau yr un diwrnod ac yn yr un lle.

Peidiwch ag anghofio gwneud cyllideb a gwerthuso ar sail yr hyn y gallwch ei brynu ai peidio.

Rhowch bwysigrwydd i cynhyrchion a all ymateb i'ch gofynion, rydym yn argymell na ddylech brynu unrhyw eitem nad ydych chi'n meddwl sy'n bwysig.

Caffael mewn pecynnau. Yn y modd hwn bydd yr unedau'n fforddiadwy iawn. Y peth gorau yw gwneud pryniant mawr sy'n para ychydig fisoedd. Mae hyn yn arbed mwy o amser ac mae llawer mwy o gynllunio..

Defnyddiwch wahanol frandiau a deunydd i'w daflu. Os ewch i frandiau adnabyddus gallwch gael llawer mwy o wybodaeth a thrwy hynny wybod ai’r pryniant yw’r hyn yr ydych yn edrych amdano.

Peidiwch â chael digon o hyrwyddiadau anghyffredin, edrychwch ar brynu eitemau effeithlon iawn, peidiwch â chael eich cario i ffwrdd yn ôl gwerth yn unig.

 • Awgrym 1: Gwiriwch trwy'r amser am hyrwyddiadau.
 • Achos 2af: Dewiswch ac ychwanegwch at eich trol y model y gwnaethoch chi ei wisgo i brynu.
 • Achos 3af: Peidiwch ag anghofio darparu eich manylion yn gywir wrth wneud y taliad.
 • 4il Wrthrych: Yn olaf, arhoswch i'ch llwyth gyrraedd.

Am gael Cymrodorion Metel 25? Ein siop ar-lein dyma'ch dewis mwyaf amlwg

Rydym yn un llwyfan ar-lein wrth ddosbarthu a gwerthu offer swyddfa. . Cefnogir ein gwaith rhithwir gan y sgiliau a gawn o'n profiad helaeth yn y fasnach cyflenwi swyddfa.

Rydym yn ceisio gwneud y profiad o prynu ein cymdeithion metel 25, ac am y rheswm hwn fe wnaethon ni greu ein platfform ar-lein. Rydyn ni am i chi beidio â chael unrhyw anawsterau wrth wneud eich pryniannau, dyna pam rydyn ni'n cynnwys hefyd llawlyfr prynu i symleiddio'r weithdrefn i chi.

Rydym hefyd yn rhoi amrywiaeth eang o ddewisiadau amgen yn eich dwylo fel y gallwch ddod o hyd i'r eitem o'ch dewis a'i gwisgo. Er mwyn gwneud eich chwiliad yn haws, mae ein platfform yn categoreiddio'r holl ddeunyddiau.

Darganfyddwch beth mae ein prynwyr yn ei ddweud

 1. Nawr, sawl sylw gan ein cwsmeriaid am ein modelau:
 2. Gwasanaeth a gofal rhyfeddol, anhygoel, a chymdeithion metel 25 yw'r unig beth yr oeddwn ei angen. Stephen.
 3. Mae pob un o'r 25 cymrawd metel rydw i wedi'u prynu ar y wefan hon wedi bod yn ffyddlon i'r hyn maen nhw'n ei gynnig, yn brydlon ac yn gyson iawn, rwy'n bwriadu prynu ar y wefan hon yn aml. Gorffennaf.
 4. Roeddwn i wrth fy modd â manylion y llawlyfr prynu, fe helpodd fi lawer, ac mae'r costau gweithgynhyrchu yn hygyrch iawn, byddaf yn parhau i brynu trwy'r platfform ar-lein. Daniel
A %d blogueros les gusta esto: