Yma gallwch brynu ➤ peiriant rhwygo papur

Mae unrhyw un yn gwybod na ddylid anghofio deunyddiau fel peiriant rhwygo papur ar unrhyw adeg mewn swyddfa fodern, ni allant fod ar goll. Gyda hyn rhaid dweud bod y deunyddiau'n gyfrifol am wneud i bopeth weithio 100%.

P'un a ydych chi eisiau'r ychydig fanylion neu hyd yn oed yr eitemau mwy, mae angen i chi fod yn wybodus iawn.

Gwerthwr GORAU 1af

Cerdyn Credyd Trawsdoriad 8-Dalen Amazon Basics a Rhwystr Papur

Strwythur Cynnwys

 • Peiriant rhwygo papur traws-dorri capasiti 8 dalen; yn dinistrio cardiau credyd (un ...
 • Papur rhwygo i mewn i stribedi 0,48 x 4,68 cm, yn unol â safon diogelwch lefel ...
 • Gweithrediad parhaus 3 munud, gyda chylch oeri 30 munud a dangosydd LED ar gyfer ...
 • Slot mynediad wedi'i osod ar gyfer diogelwch, gyda modd cychwyn awtomatig a gwrthdroi â llaw ar gyfer ...
 • Basged 15,5 l gyda ffenestr dryloyw i benderfynu yn hawdd a yw'r fasged yn llawn. Trin ...
Gwerthwr GORAU 2af

Cymrodyr Trito 2S Shredder Shredder, Strip Cut, 5 Dalen, Du

 • Peiriant rhwygo gyda dyluniad cryno a phen symudadwy ar gyfer gwagio'r bin yn hawdd
 • Wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio'n achlysurol. Swyddfa gartref a chartref. 1 defnyddiwr
 • Dinistrio hyd at 5 dalen o 70 gr. mewn stribedi 7mm (lefel ddiogelwch sylfaenol, P-1)
 • Bin 11-litr, gyda chynhwysedd rhwygo dyddiol ar gyfer 100 dalen
 • Cylchred Dyletswydd 2 mun. Dimensiynau: 28,6 x 15,3 x 29,9 cm.
Gwerthwr GORAU 3af

Rexel Optimeed P4 Gronyn Torri Gronyn a Peiriant Bwydo Auto, Bin Symudadwy 20 Liter, 2020045X

 • Rhwygwr papur ar gyfer tynnu dogfennau, gyda swyddogaeth bwydo awtomatig ...
 • Yn addas ar gyfer papur maint a4, rhwygiadau cardiau credyd, styffylau a chlipiau a nodweddion papur ...
 • Gweithrediad parhaus 10 munud gydag oeri ffan, rheoli cyffwrdd a synhwyrydd ...
 • Mae dogfennau rhwygo yn cydymffurfio â'r rgpd (rheoliad cyffredinol ar ddiogelu data), y ...
 • Yn cynnwys: 1 x Rhwygwr Papur Bwydo Auto Autofeed Optimimum Optimum A Cut In ...
DEWISGwerthwr GORAU 4af

Cymrodyr Rhwygwr Rhwygwr P-25S, Torri Stribed, Rhwygiadau Hyd at 5 Taflen, Defnydd Personol, Du

 • Mae peiriant rhwygo papur wedi'i dorri â stribed defnydd personol Cymrodorion P-25S yn rhwygo hyd at 5 dalen ...
 • Gall peiriant rhwygo papur P-25S rwygo'n barhaus am 3 munud
 • Mae'n ymgorffori bin eang 11 litr gyda phen symudadwy
 • Daw'r peiriant rhwygo dogfen P-25S gyda gwarant 2 flynedd ar y peiriant a ...
DEWISGwerthwr GORAU 5af

Cymrodyr Peiriant Rhwygo Papur 6C, Torri Gronyn, 6 Dalen, Du

 • Clo diogelwch sy'n dadactifadu'r peiriant rhwygo i'w atal rhag cychwyn ...
 • Cylch dyletswydd: 3 mun
 • Capasiti pen symudadwy a bin 11 litr
 • Hefyd yn dinistrio staplau, cardiau credyd, a chlipiau papur
Gwerthwr GORAU 6af

Cymrodorion 6M - peiriant rhwygo papur, peiriant torri bach, 6 dalen. Ar gyfer y cartref a'r swyddfa gartref, gyda chlo diogelwch

 • Mae'r peiriant rhwygo 6m diogelwch uchel wedi'i dorri'n fân yn rhwygo pob dalen o bapur a4 gan fwy na 1000 ...
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer dinistr diogel a dyddiol yn y swyddfa gartref a chartref, gall y 6m rwygo ...
 • Pan gaiff ei symud i'r safle sydd wedi'i gloi, mae'r nodwedd clo diogelwch patent yn atal ...
 • Mae ei fin capasiti 13-litr a'i dorri'n ronynnau bach yn gwneud i'r bin gael ...
 • Roedd llafnau torrwr mini pwerus y peiriant rhwygo yn rhwygo dogfennau yn ogystal â ...
Gwerthwr GORAU 7af

Cymrodorion AutoMax 100M - peiriant rhwygo peiriant rhwygo, un maint, Multicolor

 • Rhwygiadau hyd at 100 dalen yn awtomatig a 10 dalen â llaw (70gr)
 • Rhwygo dalen o bapur A4 yn 1.500 darn, tua 4 gwaith yn llai na ...
 • Dinistriwch yn barhaus am 15 munud
 • Mae ei swyddogaethau AutoReverse, Sleep a ultra-quiet yn darparu dinistr diogel heb ...
 • Mae ei fin capasiti 23-litr a'i dorri'n ronynnau bach yn gwneud i'r bin gael ...
Gwerthwr GORAU 8af

Peiriant rhwygo papur Duronic PS391 gyda thorri meicro ar gyfer y diogelwch mwyaf, 5 l a 500W - Gwarantau cydymffurfiad â LOPD, rhwygiadau 3 dalen A4 wedi'u plygu - Sbwriel ar gyfer bwrdd gwaith a swyddfa

 • Os ydych chi'n chwilio am beiriant rhwygo papur rhad i'ch helpu chi i gydymffurfio â'r Gyfraith Diogelu Data ...
 • Mae'r peiriant rhwygo bwrdd gwaith hwn yn rhwygo hyd at 3 dalen o bapur Ags 4gsm ...
 • Diolch i'r mecanwaith torri metel, gallwch rwygo'ch dogfennau ar gyflymder diguro ...
 • Mae gan y peiriant rhwygo cryno hwn sylfaen gytbwys sy'n anodd ei docio. Diolch i'w ddyluniad ...
 • Mae'r peiriant rhwygo hwn yn rhwygo dalennau o bapur yn doriadau 3 x 9mm, gan atal ...
DEWISGwerthwr GORAU 9af

Cymrodyr peiriant rhwygo papur rhwygo 62Mc, torri Micro, rhwygiadau hyd at 10 taflen, defnydd personol, cardiau credyd rhwygiadau, du

 • Mae'r peiriant rhwygo papur diogelwch uchel 62Mc, gyda micro-dorri, at ddefnydd personol, yn rhwygo pob ...
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer rhwygo diogel, dyddiol, mae'r 62Mc yn rhwygo hyd at 10 dalen o bapur (70gr) yn ...
 • Mae gan y peiriant rhwygo 62Mc system cyd-gloi diogelwch patent sy'n dadactifadu ...
 • Mae gan ei fin symudadwy gapasiti o 19 litr. Mae micropartynnau yn caniatáu ichi gael ...
 • Daw'r peiriant rhwygo papur micro-dorri 62Mc defnydd personol gyda gwarant 2 flynedd ...
Gwerthwr GORAU 10af

Cymrodorion 53C - peiriant rhwygo peiriant rhwygo papur, torri gronynnau, rhwygiadau hyd at 10 dalen, defnydd personol, rhwygo CDs a chardiau credyd, du ac arian

 • Mae'r peiriant rhwygo torri gronynnau 53C yn rhwygo hyd at 10 dalen o bapur A4 yn ...
 • Mae llafnau torrwr gronynnol nid yn unig yn dinistrio dogfennau, gallant hefyd ...
 • Mae'r peiriant rhwygo papur 53C, at ddefnydd personol, yn crebachu'n barhaus am 3 munud, ar ôl ...
 • Mae'r peiriant rhwygo dogfen 53C yn ymgorffori bin eang 23 litr gyda phen ...
 • Roedd llafnau torrwr mini pwerus y peiriant rhwygo yn rhwygo dogfennau yn ogystal â ...

A'r peth gwirioneddol anhygoel yw y gallwch chi ddod o hyd i'ch peiriant rhwygo papur ar-lein. Mae gadael eich cartref i brynu yn rhywbeth o'r gorffennol, mae pob defnyddiwr yn sicrhau mai hwn yw'r gwasanaeth mwyaf rhagorol i gaffael y modelau a nodwyd. Bydd prynu'ch hoff eitemau ar-lein yn caniatáu ichi arbed llawer o amser ac arian, gan y byddwch yn gweld effeithlonrwydd a chynigion gwych gartref.

Prynu peiriant rhwygo papur am y pris mwyaf gwych

Mae gan yr holl fodelau amrywiol a gyflwynwn ar eich cyfer yr ansawdd gorau ar y farchnad, ac nid oes unrhyw golled i'r broses o'i gaffael mewn unrhyw ffordd. Prisiau'r erthygl y gallwch chi ddod o hyd iddi yn eich peiriant rhwygo papur yw'r rhai mwyaf rhagorol yn y farchnad, maen nhw'n anhygoel, ac o hynny gallwch chi fod yn hyderus. Byddwch hefyd yn gweld cannoedd o wahanol frandiau, arddulliau a lliwiau. Bydd hynny'n gwneud eich chwiliad yn llawer mwy cywir a rhatach.

Wrth ddelio â cyflenwyr peiriannau rhwygo papur mae angen i chi sicrhau ymddiriedaeth, gwybod yn iawn ble rydych chi'n rhoi eich arian, a dim ond gyda'r dull hwn y mae hynny'n bosibl. Digon o linellau hir a gwastraffu gormod o amser, felly byddwch chi'n arbed llawer mwy.

Y gwerthfawrogiad o beth i'w brynu yw llawer symlach a mwy ymarferol, gan fod popeth hierarchaeth yn ôl adrannau yn y ddewislen categorïau. Mae hyn yn rhoi ffordd hawdd i chi chwilio am unrhyw eitem swyddfa ni waeth beth rydych chi am ei defnyddio.. Mae'n rhaid i chi glicio a chael yr holl ddeunydd rydych chi ei eisiau.

Hefyd, mae llun a disgrifiad yn cyd-fynd â phob model, fel hyn, byddai amheuon yn cael eu gwagio fel y gellid gwneud yr erthygl mewn llai o amser.

Ac os ydych chi am ofyn rhywbeth, os oes gennych bryderon, rydym yn cynnig ar eich rhan cefnogaeth arferiad. Byddwn yn gwybod sut i'ch tywys i weld y peiriant rhwygo papur yr ydych chi o ddifrif ei eisiau. Yn y modd hwn, bydd eich pryniant yn cael ei amddiffyn o'r dechrau.

Rhwystrwr papur mwyaf clodwiw

Mae pawb yn gwybod bod popeth yn symud yn wahanol mewn swyddfeydd yn ddiweddar, nid yw fel o'r blaen (a heb sôn am fywyd academaidd). Felly does dim ots bod gennych chi'r dyfeisiau mwyaf soffistigedig, y cyfrifiadur gorau hefyd. rhaid i chi roi sylw i'r anghenion sylfaenol, mae'r manylion hynny'n hanfodol.

Nawr cariwch y cynhyrchion mwyaf dibynadwy! Sicrhewch eich peiriant rhwygo papur gyda'r coolest yn y diwydiant! . Rydym yn eich sicrhau y bydd y chwiliad yn llawer mwy dymunol nag yr ydych chi'n meddwl, oherwydd rydyn ni'n cynnig amrywiaeth, economi a'r gefnogaeth orau i chi..

Yn methu â dod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano? Efallai y byddwch yn sylwi bod bodolaeth y cynnyrch rydych chi'n edrych amdano yn sero, neu nad yw'r peiriant rhwygo papur penodol rydych chi'n edrych amdano i'w gael ar ein platfform rhithwir. Peidiwch â phoeni, gallwch gysylltu â ni yn ein cefnogaeth a byddwn yn falch o roi sylw i chi a byddwn yn gwneud popeth posibl i gydweithio â chi i ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau..

Canllaw i gaffael peiriant rhwygo papur

Nid yw caffael peiriant rhwygo papur fel unrhyw offer arall yn ddewis hawdd, nid yw'n rhywbeth i'w gymryd yn ysgafn.. Oherwydd hyn rydym yn dod â'r canllaw hwn i chi. Yn y modd hwn bydd y pryniant yn briodol ac yn llwyddiannus iawn. Cymerwch y canlynol i ystyriaeth:

Si mae pob un o'ch pryniannau'n cael eu gwneud yn yr un swp a chyda'r un dosbarthwr, byddwch yn sicrhau eich bod yn derbyn yr holl erthyglau ar yr un pryd ac ni fydd yn rhaid i chi aros iddynt gael eu hanfon atoch yn ystod cymaint o ddyddiau.

Er mwyn gallu dewis y cynnyrch sydd ei angen arnoch chi yn gyntaf rhaid i chi lunio cyllideb.

Argymhelliad eithaf pwysig arall yw hynny dim ond yr hyn rydych chi'n mynd i roi cyfleustodau iddo y byddwch chi'n ei gaffael a'ch bod chi wir eisiau.

Gallwch wneud i'ch pryniant feddwl am y dyfodol, hynny yw, os prynwch y modelau trwy becynnau bydd yn rhatach na fesul uned a byddant yn para'n hirach..

Gweler cynhyrchion masnachfraint a brandiau adnabyddusMae'r rhain fel arfer yn cynnig gwybodaeth lawer mwy manwl a fydd yn eich helpu i benderfynu a yw'n cwrdd â'ch gofynion..

Mae'n iawn ceisio arbed arian, ond peidiwch â gorwneud pethau, cofiwch hynny nid eitemau effeithlonrwydd yw'r rhataf bob amser.

 • 1il Sefydliad: Manteisiwch ar y cynigion a all ymddangos.
 • Achos 2af: Ychwanegwch at eich trol y cynnyrch y gwnaethoch benderfynu ei brynu.
 • Awgrym 3: Darparwch eich data personol i wneud y taliad, ond nid heb eu cadarnhau yn gyntaf.
 • 4edd Dadl: Yn olaf, dim ond er mwyn i'ch cynnyrch gyrraedd eich cartref y mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar..

Pam prynu peiriant rhwygo papur ar ein platfform? ar-lein?

Mae ein platfform rhithwir yw'r cyntaf mewn gwerthiant cynhyrchion a dodrefn cartref. Mae ein taith wych yn y sector wedi rhoi’r wybodaeth inni roi’r holl offer swyddfa yn eich dwylo gydag un clic yn unig.

Rydyn ni'n cystadlu yn gwerthu peiriant rhwygo papur ar-lein oherwydd hyderwn ei fod yn {ffordd gyflymach, rhatach a mwy ymarferol i gynorthwyo'r cleient. Yn ogystal, gyda'r gefnogaeth o'r llawlyfr caffael, bydd y cwsmer yn gallu prynu'n ymarferol ac yn llwyddiannus.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion dodrefn swyddfa i chi, gellir dod o hyd i unrhyw beth arall rydych chi'n edrych amdano ar ein platfform ar-lein. Mae ein gwefan hefyd yn trefnu pob un o'r erthyglau ac yn eu casglu yn y fath fodd fel ei bod yn dod yn haws i chi ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi..

Gweld beth mae ein defnyddwyr wedi'i brofi

 1. Nawr rhai o farnau ein cleientiaid:
 2. Mae'r peiriant rhwygo papur a brynais ar y wefan hon yn effeithlon iawn. Rwy'n ei argymell i bawb. Cyrhaeddodd hefyd ar amser a heb broblemau. Dof yn ôl i brynu yma. Raul.
 3. Mae'r holl beiriannau rhwygo papur rydw i wedi'u prynu ar y wefan hon wedi dod yn driw i'r hyn maen nhw'n ei addo, yn brydlon ac yn gyfrifol iawn, rwy'n bwriadu prynu ar y wefan hon trwy'r amser. Alfred.
 4. Dim byd drwg i'w ddweud, mae'r gwasanaeth yn dda iawn, mae'r platfform yn rhy dda, llwyddais i brynu'r peiriant rhwygo papur yr oeddwn ei angen o fy nghartref ac roedd y llongau'n gyflym iawn. Andrew.
A %d blogueros les gusta esto: