Yma i brynu peiriant rhwygo papur

mae peiriant rhwygo papur cymrodyr yn beth na ddylai fod ar goll mewn unrhyw swyddfa, a llawer llai yn eich lle teleweithio. Mewn gwirionedd, mae'n rhaid i chi fod yn glir eu bod yn ffactor na ddylech ei anghofio wrth gyflawni eich gwaith.

Gyda'n gwasanaeth y byddwch chi'n ei gael o gynnyrch bach i'r offer mwyaf manwl gywir, ni allwch golli'r wybodaeth hon.

Gwerthwr GORAU 1af

Cymrodyr Trito 2S Shredder Shredder, Strip Cut, 5 Dalen, Du

Strwythur Cynnwys

 • Peiriant rhwygo gyda dyluniad cryno a phen symudadwy ar gyfer gwagio'r bin yn hawdd
 • Wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio'n achlysurol. Swyddfa gartref a chartref. 1 defnyddiwr
 • Dinistrio hyd at 5 dalen o 70 gr. mewn stribedi 7mm (lefel ddiogelwch sylfaenol, P-1)
 • Bin 11-litr, gyda chynhwysedd rhwygo dyddiol ar gyfer 100 dalen
 • Cylchred Dyletswydd 2 mun. Dimensiynau: 28,6 x 15,3 x 29,9 cm.
DEWISGwerthwr GORAU 2af

Cymrodyr Rhwygiadau Rhwystr Papur Torri Mini 8Mc Hyd at 8 Taflen, Defnydd Personol, Rhwygwr Cerdyn Credyd, Du

 • Mae'r peiriant rhwygo 8Mc yn rhwygo hyd at 8 dalen o bapur yn ronynnau bach 3 x 10 mm (DIN ...
 • Mae'r peiriant rhwygo 8Mc yn rhwygo'n barhaus am 5 munud, ac ar ôl hynny mae angen ...
 • Mae gan y peiriant rhwygo papur 8Mc, at ddefnydd personol, system patent o ...
 • Mae'r peiriant rhwygo dogfen hwn yn ymgorffori bin 14-litr eang gyda phen ...
Gwerthwr GORAU 3af

Cymrodorion 12C - peiriant rhwygo papur, toriad gronynnau, rhwygiadau hyd at 12 taflen, defnydd personol, cardiau credyd rhwygiadau, lliw du

 • Gall y peiriant rhwygo Cymrodorion 12C rwygo hyd at 12 dalen ar unwaith yn ronynnau ...
 • Mae'r peiriant rhwygo papur personol hwn yn rhwygo'n barhaus am 20 munud, ac ar ôl hynny ...
 • Pan gaiff ei symud i'r safle sydd wedi'i gloi, mae'r clo diogelwch patent yn atal y ...
 • Diolch i'w llafnau torri gronynnau, mae'r peiriant rhwygo dogfennau 12C nid yn unig yn dinistrio ...
 • Mae gan y peiriant rhwygo papur hwn fin 19-litr helaeth, sy'n cael ei dynnu am fwy ...
Gwerthwr GORAU 4af

Cymrodorion 6M - peiriant rhwygo papur, peiriant torri bach, 6 dalen. Ar gyfer y cartref a'r swyddfa gartref, gyda chlo diogelwch

 • Mae'r peiriant rhwygo 6m diogelwch uchel wedi'i dorri'n fân yn rhwygo pob dalen o bapur a4 gan fwy na 1000 ...
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer dinistr diogel a dyddiol yn y swyddfa gartref a chartref, gall y 6m rwygo ...
 • Pan gaiff ei symud i'r safle sydd wedi'i gloi, mae'r nodwedd clo diogelwch patent yn atal ...
 • Mae ei fin capasiti 13-litr a'i dorri'n ronynnau bach yn gwneud i'r bin gael ...
 • Roedd llafnau torrwr mini pwerus y peiriant rhwygo yn rhwygo dogfennau yn ogystal â ...
DEWISGwerthwr GORAU 5af

Cymrodyr Rhwygwr Rhwygwr P-25S, Torri Stribed, Rhwygiadau Hyd at 5 Taflen, Defnydd Personol, Du

 • Mae peiriant rhwygo papur wedi'i dorri â stribed defnydd personol Cymrodorion P-25S yn rhwygo hyd at 5 dalen ...
 • Gall peiriant rhwygo papur P-25S rwygo'n barhaus am 3 munud
 • Mae'n ymgorffori bin eang 11 litr gyda phen symudadwy
 • Daw'r peiriant rhwygo dogfen P-25S gyda gwarant 2 flynedd ar y peiriant a ...
DEWISGwerthwr GORAU 6af

Olew iro Cymrodyr Cymysg, 355ml

 • Maent yn saimio'r llafnau peiriant rhwygo, gan wella eu perfformiad ac ymestyn eu hoes ddefnyddiol
 • Mae cymrodyr yn argymell defnyddio ychydig o olew iro bob tro mae'r bin yn cael ei wagio
 • Rhowch ychydig bach yn uniongyrchol ar y llafnau trwy'r gilfach neu ...
 • Argymhellir ar gyfer Cymrodyr peiriannau rhwygo neu unrhyw frand arall
DEWISGwerthwr GORAU 7af

Cymrodorion Powershred 8Mc - peiriant rhwygo papur (rhwygo Micro-dorri, 22 cm, 3 x 10 mm, 14 L, Botymau, P-4)

 • Mae peiriant rhwygo papur diogelwch cartref uchel wedi'i dorri'n torri pob dalen o bapur A4 ...
 • Wedi'i gynllunio i rwygo'r cartref yn ddiogel bob dydd, mae'r 8 Mc yn rhwygo hyd at wyth dalen ...
 • Pan gaiff ei symud i'r safle sydd wedi'i gloi, mae'r clo diogelwch patent yn atal eich ...
 • Mae'r sbwriel 14-litr gyda phen symudadwy yn berffaith ar gyfer rhwygo achlysurol; y ...
 • Wedi'i adeiladu i bara'r peiriant rhwygo papur Mc Mc Cut Home hefyd yn dod gyda pheiriant ...
DEWISGwerthwr GORAU 8af

Cymrodyr peiriant rhwygo papur rhwygo 62Mc, torri Micro, rhwygiadau hyd at 10 taflen, defnydd personol, cardiau credyd rhwygiadau, du

 • Mae'r peiriant rhwygo papur diogelwch uchel 62Mc, gyda micro-dorri, at ddefnydd personol, yn rhwygo pob ...
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer rhwygo diogel, dyddiol, mae'r 62Mc yn rhwygo hyd at 10 dalen o bapur (70gr) yn ...
 • Mae gan y peiriant rhwygo 62Mc system cyd-gloi diogelwch patent sy'n dadactifadu ...
 • Mae gan ei fin symudadwy gapasiti o 19 litr. Mae micropartynnau yn caniatáu ichi gael ...
 • Daw'r peiriant rhwygo papur micro-dorri 62Mc defnydd personol gyda gwarant 2 flynedd ...
Gwerthwr GORAU 9af

Cymrodorion 53C - peiriant rhwygo peiriant rhwygo papur, torri gronynnau, rhwygiadau hyd at 10 dalen, defnydd personol, rhwygo CDs a chardiau credyd, du ac arian

 • Mae'r peiriant rhwygo torri gronynnau 53C yn rhwygo hyd at 10 dalen o bapur A4 yn ...
 • Mae llafnau torrwr gronynnol nid yn unig yn dinistrio dogfennau, gallant hefyd ...
 • Mae'r peiriant rhwygo papur 53C, at ddefnydd personol, yn crebachu'n barhaus am 3 munud, ar ôl ...
 • Mae'r peiriant rhwygo dogfen 53C yn ymgorffori bin eang 23 litr gyda phen ...
 • Roedd llafnau torrwr mini pwerus y peiriant rhwygo yn rhwygo dogfennau yn ogystal â ...
DEWISGwerthwr GORAU 10af

Cymrodorion 79Ci - peiriant rhwygo peiriant rhwygo papur, torri gronynnau, rhwygiadau hyd at 16 dalen, swyddfa fach, rhwygo CDs a chardiau credyd, du

 • Mae peiriant rhwygo papur Cymrodorion 79Ci yn rhwygo hyd at 16 dalen yn ronynnau 4 x 38 mm (DIN P-4), ...
 • Mae llafnau torri gronynnau nid yn unig yn rhwygo dogfennau, gallant hefyd ddinistrio staplau, ...
 • Mae'r peiriant rhwygo papur 79Ci yn ymgorffori'r system gwrth-jam 100% Cymrodorion i osgoi ...
 • Wedi'i ddylunio gyda diogelwch mewn golwg, mae eich peiriant rhwygo torri gronynnau yn mynd oddi ar-lein ...
 • Mae gan y peiriant rhwygo papur 79Ci, at ddefnydd swyddfa fach, gylchred dyletswydd hir a ...

Cyfleustra hyn yw y gallwch nawr fynd â'r hyn sydd ei angen arnoch mewn peiriant rhwygo papur i'ch cartref heb gur pen, i gyd trwy ein gwefan. Mae gadael eich cartref i brynu yn rhywbeth o'r gorffennol, mae pob defnyddiwr yn sicrhau mai dyma'r dull mwyaf rhagorol i brynu'r deunyddiau delfrydol. Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud gan wybod bod eich cynnyrch yn cyrraedd, felly bydd popeth yn llawer mwy ymarferol.

Dyma'r peiriannau rhwygo papur gyda'r pris isaf

Mae gan yr holl fodelau amrywiol a gyflwynwn ichi effeithlonrwydd digonol y sector siopau e-fasnach, ac nid oes unrhyw golled i'r broses o'i gaffael yn unrhyw un o'r ffyrdd. I ddechrau, chwilio peiriant rhwygo papur ar-lein yw'r ffordd fwyaf dyfeisgar i weld y deunyddiau hyn ar y gost weithgynhyrchu orau. Byddwch yn gallu dewis y costau uned coolest ar hyn o bryd, wrth ddewis o'r swm mwyaf sydd ar gael ar-lein. Ni allwch anwybyddu hyn.

Hefyd, prynu peiriant rhwygo papur ar-lein mae hefyd yn gyfystyr â chael dosbarthwr cystadleuol a dibynadwy iawn. Mae'n golygu cael cynghreiriad i wneud yn broffidiol a sicrhau y bydd y pryniant yn anhygoel. Mae angen siop arbenigol arnoch chi peiriant rhwygo papur sy'n rhoi hyder i chi, felly bydd eich cyllideb yn y dwylo gorau.Mae pob cwsmeriaid sy'n rhoi cynnig ar y dull hwn cytuno ar ddibynadwyedd, hefyd o'r arbedion y mae'n eu cynrychioli ar eu cyfer.

Bydd hyd yn oed popeth yn cael ei drefnu fel bod gallwch edrych ar bopeth yn haws o lawer, heb eich colli chi. Gallai hyn amrywio o gynhyrchion swyddfa i fusnesau, cartref, neu sefydliadau academaidd.. Gyda chipolwg syml byddwch yn dewis y peth iawn.

Yn ogystal â hyn, mae llun a disgrifiad yn cyd-fynd â phob cynnyrch, ni fydd gennych unrhyw beth i'w golli ac fe welwch lawer i'w ennill.

Yn olaf, rydym hefyd am danlinellu'r cyngor a gynigiwn o siopau arbenigol. Wel os oes angen tomen arnoch chi am beiriant rhwygo papur, dyma'r ffordd orau o'i gael. Gyda'n cyngor, mae'n siŵr y dewch o hyd i'r wybodaeth briodol ar gyfer eich nodir caffaeliad .

Wedi'i ganmol fwyaf mewn peiriant rhwygo papur

Mae pawb yn gwybod bod popeth yn symud yn wahanol mewn cwmnïau ar hyn o bryd, nid yw fel o'r blaen (a heb sôn am fywyd yr astudiaeth). Gallwch chi gael yr holl offer soffistigedig ar hyn o bryd, neu'r dodrefn gorau, ond os nad oes gennych chi'r cynhyrchion sylfaenol (y rhai sy'n ymddangos yn fach) bydd gennych amgylchedd swyddfa eithaf bras.

Gyda ni rydych chi yn y lle iawn i ddod â peiriant rhwygo cymrodyr coolest eleni. Nid yn unig y bydd gennych chi am y gost orau ar y farchnad, ond mae gennym hefyd amrywiaeth mor eang fel y byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywbeth mwy nag oedd gennych mewn golwg cyn mynd i mewn.

Yn methu â dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi? Mae'n debyg y byddwch yn sylwi bod bodolaeth yr eitem rydych chi am ddod o hyd iddi yn sero, neu nad yw'r peiriant rhwygo cymdeithion penodol sydd ei angen arnoch chi ar ein platfform ar-lein. Ymlaciwch, ysgrifennwch eich pryderon a'ch gofynion atom, gyda'n gilydd byddwn yn ei ddatrys.

Llawlyfr prynu peiriant rhwygo papur

Wrth brynu peiriant rhwygo papur cymrodyr mae'n arferol eich bod chi'n teimlo'n ddi-benderfyniad ynghylch pa eitem i'w phrynu ai peidio. Fodd bynnag, ni ddylid poeni, os parhewch â'r camau yn y canllaw canlynol, fe'ch sicrhaf hynny fe welwch y model mwyaf priodol i chi:

Os nad ydych am aros am sawl diwrnod am holl fodelau eich caffaeliadau, y ffordd orau i'w atal yw hynny i gyd gwneir eich pryniannau yn yr un dosbarthwr.

Rhaid ichi amcangyfrif faint yw eich cyllideb cyn i chi ddewis yr hyn rydych chi'n mynd i'w brynu er mwyn gwisgo'r model sy'n fwyaf addas i chi.

Os ydych chi am iddo fod yn haws i chi gario'r hyn sydd ei angen arnoch chi, gallwch ddewis yn seiliedig ar yr hyn rydych chi ei eisiau ac anwybyddu'r hyn rydych chi'n meddwl na fydd yn bwysig iawn i chi.

Os ydych chi'n prynu'ch modelau trwy becynnau, rydych chi'n sicrhau eu hyd, byddwch chi hefyd yn arbed arian ac amser.

Chwiliwch am amrywiaeth bob amser, os gwiriwch deunyddiau o wahanol frandiau rydych chi'n cynyddu'r siawns o ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

Cadwch mewn cof hynny mae ansawdd yn well trwy'r amser na maintRydym yn gwybod bod angen i chi arbed arian, ond mae cynhyrchion llawer rhatach fel arfer yn rhai byrhoedlog.

 • 1ydd Gwrthwynebiad: Cadwch mewn cof gwiriwch pa gynigion sydd ar gael.
 • 2ydd Gwrthwynebiad: Dewiswch ac anfonwch at eich trol yr eitem a ddewisoch i gymryd i ffwrdd.
 • 3il reswm: Os ydych chi am i'ch caffaeliad fod yn llwyddiant, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu'ch gwybodaeth yn gywir pan fyddwch chi'n gwneud y taliad..
 • 4edd Dadl: Pan fyddwch yn derbyn danfon eich archeb, byddwch yn gallu terfynu'r caffaeliad.

Pam prynu peiriant rhwygo papur o'n siop ar-lein?

Rydym yn arloeswyr yn marchnata a dosbarthu dodrefn swyddfaGallwch ddod o hyd i bob un o'n cynhyrchion ar ein platfform ar-lein. Diolch i'n gwybodaeth yn y farchnad, rydyn ni'n gwybod ac yn cynnig popeth rydych chi am ei gyflenwi i chi yn eich swyddfa ac mae gennych chi eisoes wrth glicio botwm.

Mae gennym ddiddordeb ynoch chi, felly rydym wedi penderfynu ei gwneud yn bosibl i chi mynediad i'n peiriant rhwygo papur trwy ein siop ar-lein. Er mwyn sicrhau y gallwch brynu yn iawn, rydym hefyd yn ychwanegu llawlyfr ar sut i brynu.

Mae gennym ni restr helaeth o fodelau o gyflenwadau swyddfa i chi, beth bynnag arall rydych chi'n edrych amdano y gallwch chi ei gael yn ein siop yn llinell. Oherwydd ein hamrywiaeth fawr mewn modelau, rydyn ni wedi'u trefnu fel ei bod hi'n haws i chi ddod o hyd i bopeth rydych chi ei eisiau.

Gweld beth mae ein prynwyr wedi'i brofi

 1. Gallwch wirio yma beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud am ein herthyglau:
 2. Fel rheol, rydw i'n prynu peiriant rhwygo papur cymdeithion yma ac mae pob un wedi bod o ansawdd da iawn, dwi erioed wedi cael problemau gyda danfon, yn sylwgar iawn 10/10. Stephen.
 3. Llwyddais i ddod o hyd yma i'r peiriant rhwygo papur yr oeddwn ei angen, roedd y weithdrefn gyfan yn syml iawn a heb anghyfleustra, heb amheuaeth y dewis arall mwyaf addas. Joan.
 4. Dim byd drwg i'w ddweud, mae'r gwasanaeth yn anhygoel, mae'r platfform yn dda iawn, llwyddais i gaffael y peiriant rhwygo cyd-aelodau yr oeddwn ei angen o fy nghartref ac roedd y cludo yn gyflym iawn. Andrew.
A %d blogueros les gusta esto: