Cymhariaeth o: ffôn cartref diwifr

Os ydych chi'n bwriadu caffael ffôn diwifr cartref ar gyfer eich gwaith, mae'n rhaid bod gennych chi'r elfennau delfrydol, oherwydd mae gan y rhain swydd hanfodol bwysig. Gall bod ag offer priodol eich helpu i gael diwrnod gwell yn y cwmni neu astudio, naill ai yn eich cartref neu'ch swyddfa.

Gyda'r blog cymharol hwn fe welwch o erthygl fach i'r offer dodrefn mwyaf manwl gywir, ni allwch ei golli.

DEWISGwerthwr GORAU 1af

Gigaset A116 - Ffôn diwifr, Llyfr Ffôn 50 Cysylltiadau

Strwythur Cynnwys

 • Setup cyflym a hawdd - dim ond cysylltu a siarad
 • ID y galwr sy'n dod i mewn: mae'n caniatáu ichi nodi'r rhif ffôn sy'n eich ffonio
 • Rhestr ailosod o'r 10 rhif diwethaf
 • Dyddiad ac amser ar y sgrin
 • Ymreolaeth wych: 12 awr mewn sgwrs a 130 awr wrth gefn
DEWISGwerthwr GORAU 2af

Gigaset A170 - Ffôn diwifr, Arddangosfa Oleuedig, Llyfr Cyfeiriadau 50-Cyswllt, Glas

 • Llyfr ffôn 50-cyswllt
 • Arddangosfa graffig wedi'i goleuo gydag ID y galwr
 • Cysylltu a siarad gosodiad cyflym a hawdd
 • Ymreolaeth wych hyd at 18 awr o sgwrsio a 200 awr o amser wrth gefn
 • Dyddiad ac amser ar y sgrin
DEWISGwerthwr GORAU 3af

Panasonic KX-TGB612 - Ffôn Llinell Dir Di-wifr Duo, Blocio Galwadau, 18 Awr o Sgwrs, 200 Awr wrth Gefn, Llyfr Ffôn 50 cyswllt, Gwrthiant gollwng, Lliw Du

 • Blocio galwadau: anghofiwch am alwadau diangen gyda'r wasg botwm sengl. Yn caniatáu ichi gofrestru ...
 • Cyfaint gwell: sain glir a chlywadwy hyd yn oed gyda sŵn cefndir. Mae'r cyfaint uchaf yn dyblu i ...
 • Dyluniad modern a swyddogaethol, gyda manylion minimalaidd sy'n addasu i gartrefi XXI S.
 • Gwrthiant sioc: mae'n gwrthsefyll gostwng hyd at 1.2 m o uchder
 • Cynhadledd fewnol: galwch o'r brif ffôn i'r ffôn estyniad neu i'r gwrthwyneb yn hollol rhad ac am ddim
DEWISGwerthwr GORAU 4af

Motorola C1001, Ffôn Landline, jack DC-in, Du

 • 1 sylfaen, y gellir ei ehangu hyd at 4 clustffon
 • Gorsaf sylfaen / dyfais ddiogelwch
 • Modd deialu - tôn / pwls
 • Y gallu i enwi terfynellau
 • Y gallu i enwi terfynellau
DEWISGwerthwr GORAU 5af

Panasonic KX-TGK210 - Dylunio Ffôn Llinell Dir Di-dor, 1.5 "LCD, ID Galwr, Cyfeiriadur 50 Rhif, Blocio Galwadau, Modd ECO, Gwyn, 1 Uned

 • Ffôn diwifr digidol dylunydd gyda chof ar gyfer 50 eitem (rhif enw)
 • Sgrin LCD 1.5 "backlit gwyn
 • ID y galwr ac ID y Galwr wrth ddal, peidiwch ag aflonyddu modd a chyfyngiad ...
 • Blocio galwadau diangen: hyd at 30 ymgais
 • Bywyd batri wrth gefn: 200 awr
Gwerthwr GORAU 6af

Celf SPC - Ffôn diwifr gydag agenda, ID heb law a galwr - Lliw Gwyn

 • Ffôn diwifr gyda chyfeiriadur 50 enw a rhif fel y gallwch arbed eich holl ...
 • Adnabod galwadau fel y gallwch weld pwy sy'n eich ffonio bob amser, mae hefyd yn cynnwys ...
 • Er mwyn gweld pwy sy'n eich galw chi, mae'r sgrin wedi'i goleuo
 • Mae'r model ffôn diwifr hwn yn cynnwys 10 alaw ringer cludadwy gyda 5 polyffonig ...
 • Ymhlith ei nodweddion gallwn dynnu sylw at y ffaith ei fod yn cynnwys amser siarad di-law yn ...
Gwerthwr GORAU 7af

Gigaset AS405 - Ffôn diwifr, heb ddwylo, 100 o gysylltiadau, 1.8 "Arddangosfa Graffig Goleuedig, Ffont Fawr, Lliw Du

 • Llythyr maint enfawr
 • Llyfr ffôn 100-cyswllt
 • Dangosydd galwadau ar goll
 • Gosodiad cyflym a hawdd; cysylltu a siarad
 • Dyddiad ac amser ar y sgrin
DEWISGwerthwr GORAU 8af

Panasonic KX-TG1611 - Ffôn Llinell Dir diwifr (LCD, ID Galwr, Llyfr Ffôn 50 Rhif, Allwedd Llywio, Larwm, Cloc) Du / Coch, Un Maint

 • Allwedd llywio: Ydw
 • Llefarydd: Na
 • Jack Clustffon: Na
 • ID y galwr: Cymorth ID Galwr: Ydw
 • Log galwadau: 50 eitem (rhif ac enwau)
Gwerthwr GORAU 9af

Gigaset E290 - Ffôn Llinell Dir diwifr gyda Bysellau Mawr ac Arddangosfa Gwelededd Uchel, Di-law, Cymorth Clyw yn Cydweddu

 • Arddangosfa fawr wedi'i goleuo, llythrennau gwyn ar gefndir du - gan ei gwneud hi'n hawdd ei darllen
 • 2 allwedd deialu cyflymder uniongyrchol: ar gyfer unrhyw alwad frys
 • Cymeriadau ac allweddi maint jumbo
 • Llyfr ffôn 150-cyswllt
 • Gosod, cysylltu a siarad yn gyflym ac yn hawdd
DEWISGwerthwr GORAU 10af

Gigaset CL390 - Ffôn llinell dir diwifr ar gyfer y cartref, arddangosfa wedi'i goleuo, llyfr cyswllt 150, llwyd

 • DEFNYDD HAWDD - Mae'r ffôn diwifr yn hynod gyffyrddus ac yn hawdd ei ddefnyddio, gyda ...
 • NODWEDDION: modd heb ddwylo, 12 awr o sgwrs, agenda ar gyfer 150 o gysylltiadau, ...
 • DYLUNIO ELEGANT A ANSAWDD GORAU: Technoleg DECT gwydn a dibynadwy gyda dyluniad gwreiddiol, ...
 • GOSOD CYFLYM A HAWDD - Dadbacio, plygio i mewn a dechrau galw! Ni fu erioed mor ...
 • SYDD AR GAEL YN DUO: Mae Gigaset CL390 hefyd ar gael gyda therfynellau ychwanegol

A'r peth gorau yw y gallwch chi gymharu'ch ffôn cartref diwifr ar-lein. Bydd popeth yn llawer mwy ymarferol a chyffyrddus, mae'n rhaid i chi adolygu'r hyn rydych chi'n edrych amdano, talu'n ddiogel ac aros yn llonyddwch eich cartref. Heb amheuaeth, mae hwn yn ddull cyfleus iawn oherwydd mae'n caniatáu ichi arbed amser o ansawdd ar gyfer gweithgareddau eraill.

Dyma'r ffonau cartref diwifr gyda'r pris gorau

Mae prynu offer swyddfa mewn siop Rhyngrwyd yn hawdd iawn ac yn gyffyrddus i ddefnyddwyr y Rhyngrwyd. Mewn gwirionedd, y costau uned yw'r gorau y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn unrhyw le sy'n gwerthu ffôn diwifr cartref. Yn gymaint felly fel y gellir eu canfod am y pris gorau yn y sector mewn rhai achosion. Yn ogystal, fel mewn unrhyw brosiect siop ar-lein, mae gan y cwsmer fwy o opsiynau i benderfynu rhwng brandiau, modelau a'r lliwiau a ffefrir.

hwn union ffôn diwifr cartref Dim ond gyda darparwr y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw sy'n sicrhau popeth rydych chi am fod yn falch o'ch pryniant, dim ond wedyn y bydd popeth mewn trefn trwy gydol y broses. Gwelliant ychwanegol arall yn y gwasanaeth siopa ar-lein hwn yw na fydd yn rhaid i chi wastraffu amser yn gadael eich adref gwneud y cyfan yn y ffordd fwyaf tawel posibl.

Mae'r gwerthfawrogiad o'r hyn sydd i'w gaffael yn llawer haws ac yn gyflymach, gan fod popeth wedi'i drefnu gan rannau yn y ddewislen categorïau. Nid oes ots pa eitem benodol rydych chi'n edrych amdani ar y foment honno. Ni fydd yn rhaid i chi fod yn chwerw yn edrych, mater o eiliadau fydd popeth.

Hefyd, mae llun a disgrifiad yn cyd-fynd â phob model, ni fydd gennych unrhyw beth i'w ddifaru a byddwch yn cael llawer i'w ennill.

Peth arall i dynnu sylw ato yw bod gennym y gefnogaeth ddelfrydol sydd ei hangen arnoch i fod yn blatfform ar-lein gwych os oes gennych broblem, neu gwestiwn am y pryniant. Byddwn yn gwybod sut i'ch cynghori i gael y ffôn diwifr cartref sydd ei angen arnoch o ddifrif. Bydd gennych yr holl wybodaeth ddelfrydol ar gyfer dewiswch yr hyn yr ydych chi ei eisiau mewn gwirionedd.

Gweler nawr y ffonau cartref diwifr mwyaf poblogaidd ar y Rhyngrwyd

Mae'r swyddi yn y cwmnïau wedi rhoi a Swivel 180 ° dros amser, yn ogystal â gwaith cartref mewn ysgolion a cholegau. Nid yw popeth yn y dyfeisiau sydd gennych, ac er eu bod yn angenrheidiol, ni allai ddisodli'r cynhyrchion sylfaenol yn llwyr, oherwydd yw canolbwynt unrhyw swyddfa neu faes addysgol.

Yma fe gewch bopeth rydych chi eisiau ynddo cartref ffôn diwifr heb chwerwder. Ni fydd gennych unrhyw beth i'w ddifaru, oherwydd rydym yn cynnig yr amrywiaeth fwyaf sydd ar gael a'r costau uned na ddylech eu trosglwyddo i gynhyrchion swyddfa. Croeso!.

Mae'n bosibl bod y ffôn cartref diwifr rydych chi am ddod o hyd iddo wedi'i werthu allan neu nad yw ar gael ar ein platfform ar-lein. Gallech ymgynghori â ni'n uniongyrchol yn ddigynnwrf, rydym yn barod i roi sylw i'ch cwestiynau a'ch awgrymiadau.

Llawlyfr prynu ffôn cartref di-wifr

Os ydych chi am gael y ffôn diwifr cartref cywir, mae angen i chi dalu sylw wrth eu prynu. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, rydyn ni'n dod â llawlyfr atoch chi a fydd yn eich helpu i wneud a caffaeliad craff a llwyddiannus. Felly, dyma beth sy'n rhaid i chi ei gofio:

Os nad ydych am fod yn aros am gynifer o ddyddiau holl becynnau eich pryniannau, y peth gorau i'w osgoi yw hynny i gyd rydych chi'n gwneud eich pryniannau yn yr un lle.

I gael dewis yr eitem rydych chi'n edrych amdani yn gyntaf rhaid i chi lunio cyllideb.

Byddwch yn dewis yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Rydym yn eich cynghori i beidio â phrynu'r hyn rydych chi'n meddwl na fydd ei angen arnoch chi.

Caffael mewn pecynnau. Yn y modd hwn bydd yr unedau'n economaidd iawn. Y peth gorau yw gwneud pryniant mawr sy'n para am fisoedd lawer. Mae hyn yn arbed mwy o amser ac mae mwy o gynllunio.

Ymgynghori â deunyddiau masnachfraint a brandiau cydnabyddedigYn gyffredinol, mae'r rhain yn darparu gwybodaeth fanylach i'ch helpu chi i benderfynu a yw'n cwrdd â'ch gofynion..

Peidiwch ag anghofio hynny mae effeithlonrwydd bob amser yn fwy amlwg na maintRydym yn deall bod angen i chi arbed arian, ond yn gyffredinol nid yw deunyddiau llawer rhatach yn gwrthsefyll iawn.

 • Ystyriaeth 1af: Bob amser gwiriwch a oes cynigion ar gyfer y model rydych chi ei eisiau.
 • 2il Sefydliad: Dewiswch ac ychwanegwch at eich trol yr eitem y daethoch â hi i gymryd i ffwrdd.
 • 3ydd Gwrthwynebiad: Cadwch mewn cof i ddarparu'ch data yn union wrth wneud y taliad.
 • Achos 4af: Ar ôl i ddanfoniad eich archeb gyrraedd, gallwch ystyried y caffaeliad wedi'i gwblhau.

Pam prynu ffôn diwifr cartref yn ein siop ar-lein?

En yn platfform ar-lein gallwch gael y modelau mwyaf addas ar gael yn y farchnad. Mae ein taith hir yn yr ardal wedi ein cynysgaeddu â'r doethineb i roi'r holl gyflenwadau swyddfa yn eich dwylo gyda chlicio yn unig.

Rydym yn poeni am, a dyna pam yr ydym wedi penderfynu symleiddio'r mynediad i'n ffôn diwifr cartref trwy ein siop ar-lein. Rydym yn ceisio nad oes gennych unrhyw anghyfleustra wrth wneud eich pryniannau, a dyna pam rydym hefyd yn ychwanegu llawlyfr prynu i symleiddio'r broses.

Mae gennym restr helaeth o gynhyrchion a chyflenwadau swyddfa. Hyderwn yn llwyr y byddwch yn gallu dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano yn ein platfform ar-lein. Gan y gall fod yn broblem dod o hyd i un cynnyrch ymhlith llawer o ddewisiadau amgen, mae ein gwefan rithwir yn cymharu'r holl fodelau mewn gwahanol gategorïau fel ei bod yn llawer haws i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau.

Barn prynwyr

 1. Rydyn ni'n dangos rhai sylwadau i chi am ein modelau gan ein defnyddwyr:
 2. Ffôn diwifr cartref anghyffredin, prynais un ar y wefan hon yn ddiweddar ac mae popeth wedi gweithio'n wych, dim cwynion amdano. Maria Teresa.
 3. Llwyddais i ddod o hyd i'r ffôn diwifr cartref yr oeddwn ei angen. Hoffais y platfform ar-lein, yn syml i'w ddefnyddio, rwy'n gobeithio prynu eto yma. Amanda.
 4. Dim problemau, mae'r gwasanaeth yn rhagorol, mae'r platfform yn rhy swyddogaethol, llwyddais i brynu'r ffôn diwifr cartref yr oeddwn yn edrych amdano o fy nghartref ac roedd y llongau'n gyflym iawn. Daniel