Y standiau nos gorau mewn siopau ar-lein

Elfen bwysig iawn i'w chael mewn unrhyw ystafell yn y tŷ ac yn ein hystafelloedd gwely, yw'r standiau nos. Mae'r darnau bach hyn o ddodrefn yn ymarferol iawn, ar gyfer storio pethau ac ar gyfer addurno, am y rheswm hwnnw mae cymaint o fathau o fyrddau wrth erchwyn gwely wedi dod i'r amlwg, mewn gwahanol siapiau ac arddulliau. Mae hyn yn golygu bod dewis y rhai priodol ar gyfer eich cartref, ac sy'n gweddu i'ch chwaeth, yn dasg feichus, ond dyna pam rydyn ni'n mynd i ddangos sawl un ohonyn nhw i chi yma.yr opsiynau gorau ar y farchnad.

Fel rheol, mae'r ffaith o ddewis y standiau nos ar gyfer yr ystafell yn cael ei danamcangyfrif, fe'i hystyrir heb fawr o bwysigrwydd yn y mwyafrif helaeth o'r amser, ond mewn gwirionedd, gall olygu newid a all wella ansawdd bywyd.

Beth yw pwrpas byrddau wrth erchwyn gwely?

Y dodrefn hyn maent yn ddefnyddiol iawn am eu hymarferoldeb a'u maint, sy'n eu gwneud yn addas i'w gosod ar ochrau'r gwely, neu mewn unrhyw gornel o'n tŷ. Darperir droriau iddynt lle gallwn storio pethau personol bach ac arnynt, gallwn osod ein heiddo yr ydym yn eu defnyddio fwyaf ac yr ydym am eu cael wrth law, megis llyfr, sbectol, symudol, cloc larwm, gemwaith, pethau ein bod ni'n tynnu i ffwrdd cyn mynd i gysgu, ond pan rydyn ni'n deffro rydyn ni am eu cael gyda ni yn gyflym.

a lamp fach ein bod yn goleuo'n fawr heb orfod codi o'r gwely i droi golau'r ystafell wely ymlaen.

Beth bynnag, mae'r stand nos wedi dod yn cist drysor pob person yn y cartref, a dyna pam mae gan bob un ohonom ni un yn gyffredinol.

Mathau o standiau nos

Mae yna wahanol mathau o standiau nos, ystod o opsiynau ar gyfer pob chwaeth, sy'n wahanol o ran arddull, siâp, maint a lliw. Yn y categorïau hyn mae 3 gwahanol arddull sydd, clasurol, modern a hen.

y clasurol Nhw yw'r arddull fwyaf traddodiadol, lliwiau pren hardd, gyda llinellau syml, ond gyda dyluniad deniadol.

y modern Mae ganddyn nhw siapiau a lliwiau newydd, afradlon sy'n sefyll allan i'r llygad, gyda deunyddiau newydd a thrawiadol.

y vintage Mae ganddyn nhw arddull sy'n mynd â ni yn ôl i'r gorffennol, ond nid dyna pam maen nhw wedi dyddio, mae eu harddwch yn cyd-fynd yn berffaith ag addurniadau cyfredol, nid yw ychydig o hiraeth yn cwympo'n wael pan ddaw i stand nos steil vintage.

Mae pob un ohonynt yn cynnig modelau amrywiol iawn ac yn addas ar gyfer popeth math o addurniadau. Fel rheol, ceisir modelau sy'n cyfuno'n berffaith â gweddill elfennau'r ystafell, yn y lle cyntaf, â phen gwely'r gwely ac yna gyda'r dodrefn eraill sydd gennym yn yr ystafell wely.

O ran gwelyau dwbl, y peth arferol yw bod dau fwrdd wrth erchwyn gwely yn union yr un fath i gyd-fynd, fodd bynnag, mae'r persbectif hwn wedi bod yn newid, ac ar hyn o bryd mae byrddau wrth erchwyn gwely wedi'u gosod gydag arddulliau hollol wahanol i weddill yr ystafelloedd, fel eu bod yn sefyll allan.

Mae hyn i gyd yn seiliedig ar y gwreiddioldeb a'r creadigrwydd rydych chi ei eisiau ar gyfer eich ystafell, pa mor feiddgar ydych chi am i'w ymddangosiad fod a'r cyferbyniadau a all fodoli rhwng ei elfennau.

Byrddau wrth erchwyn gwely ar olwynion

Dyma fath arall o stand nos, a all fod ymarferol iawn i ddiwallu anghenion pobl sydd â lle cyfyngedig yn eu hystafell. Yn meddu ar olwynion, gall lithro'n hawdd ac yn llyfn i ochr y gwely amser gwely, ac yna'r diwrnod wedyn, gellir ei symud i le arall yn y tŷ lle bo angen.

Mae ymarferoldeb bwrdd wrth erchwyn gwely gydag olwynion yn eithaf eang, yn hawdd ei gludo i unrhyw le yn y tŷ, ac yn y diwedd mae'n agwedd gadarnhaol iawn ar gyfer y math hwn o fyrddau.

Stondinau nos sy'n gwerthu orau

Yn seiliedig ar yr holl wybodaeth uchod, mae yna lawer o fyrddau wrth erchwyn gwely ar y farchnad, pob un â'i arddull wahanol ei hun. Yma rydym am ddangos i chi rai o'r rhai a brynwyd fwyaf ar y we.

VS Sale-stoc Tabl gwyn wrth erchwyn gwely gyda 2 ddror mewn amryliw: Wedi'i wneud o bren pinwydd solet, wedi'i ddarparu gyda 2 ddroriau gyda chanllaw metel ar gyfer llithro'n hawdd. Gwyn ond mae ei ddroriau mewn gwahanol liwiau.

Dimensiynau:

 • Uchder: 49 cm
 • Lled: 46 cm
 • Dyfnder: 35

Tabl Ochr 10220350-Drawer Di-frand 3, gyda Coesau Crwn: Darperir y bwrdd modern hwn ar erchwyn gwely gyda 3 droriau, wedi'u gwneud o bren gwrthsefyll. Ei nodwedd amlycaf yw ei goesau crwn a'i liw gwyn.

Dimensiynau:

 • Uchder: 58,1 cm
 • Lled: 44,1 cm
 • Dyfnder: 38,3cm

Bwrdd coffi Dogar Altea gyda 3 droriau, coed pinwydd: Mae'r bwrdd arddull gwladaidd hwn wedi'i wneud o bren pinwydd, sy'n rhoi gwydnwch mawr iddo. Lliw mêl lle gallwch weld grawn y pren. Mae ei dri droriau yn cael canllawiau ar gyfer eu symud yn hawdd ac mae ei dynnu hefyd wedi'i wneud o bren solet.

Dimensiynau:

 • Uchder: 55 cm
 • Lled: 48 cm
 • Dyfnder: 34cm

Bwrdd wrth ochr gwely Suenoszzz wedi'i glustogi mewn leatherette, gyda 3 droriau, du: Mae'r bwrdd hwn wrth erchwyn y gwely wedi'i glustogi â leatherette sy'n hawdd ei lanhau. Mae'n cael 3 droriau gwag arall. Wedi'i wneud gyda choedwigoedd poplys a pinwydd, gyda bwrdd DM. Mae ei dolenni yn fetel lacr gwyn.

Dimensiynau:

 • Uchder: 62 cm
 • Lled: 52 cm
 • Dyfnder: 40cm

Bwrdd ochr gwely model HomeSouth Lara, ar gyfer ystafell wely, Gwyn a Cambria: Mae'r bwrdd ochr gwely hwn wedi'i gynllunio ar gyfer ystafelloedd gwely, gyda 3 droriau i storio dillad neu wrthrychau eraill. Dolenni disylw ond cain. Mae'r dodrefn mewn lliw Cambria ac mae ei ddroriau mewn gwyn.

Dimensiynau:

 • Uchder: 60 cm
 • Lled: 50 cm
 • Dyfnder: 34,6cm

Bwrdd wrth erchwyn gwely Abitti gyda 2 ddror, ar gyfer ystafelloedd gwely plant neu ieuenctid, lliw ceirios a gwyrdd: Mae'r bwrdd ceirios a gwyrdd hwn ar ochr y gwely wedi'i wneud o bren cadarn, wedi'i orffen mewn melamin o ansawdd uchel, 25mm o drwch. Yn addas ar gyfer ystafelloedd plant neu ieuenctid.

Dimensiynau:

 • Uchder: 45 cm
 • Lled: 46 cm
 • Dyfnder: 37cm

Hogar24 Mae'n fwrdd gwyn wrth erchwyn gwely gyda 2 ddroriau: Mae gan y bwrdd hwn wrth erchwyn gwely ddyluniad syml ond deniadol, mae ganddo 2 ddroriau ac mae wedi'i wneud o fwrdd melamin gwrthsefyll iawn. Lliw gwyn.

Dimensiynau:

 • Uchder: 45 cm
 • Lled: 38 cm
 • Dyfnder: 34cm

Pencampwr Addurn Stiwdio, Nightstand, Cambria a White: Mae'r bwrdd hwn sydd wedi'i ddylunio'n hyfryd ar ochr y gwely wedi'i wneud o bren cadarn, gyda 2 ddror a dolen fetel. Mae'r dodrefn mewn lliw Cambria ac mae ei ddroriau mewn gwyn.

Dimensiynau:

 • Uchder: 44 cm
 • Lled: 43 cm
 • Dyfnder: 34cm

Bwrdd chiffonier plant gydag olwynion, lliw ceirios: Mae gan y bwrdd chiffonier hwn ddyluniad ieuenctid iawn, sy'n addas ar gyfer ystafelloedd gwely plant. Mae'n cael olwynion ar gyfer mwy o gysur wrth ei gludo. Wedi'i wneud â phren ceirios hynod o wydn gyda pistachio. Mae ganddo silff ar y brig a 2 ddroriau ar y gwaelod.

Dimensiynau:

 • Uchder: 78 cm
 • Lled: 55 cm

Mae cael ystafell wely neu ystafell addurnedig yn olygfa i'w gweld, i ni'n hunain ac i'n gwesteion, felly gall dewis da i stondinau nos sydd â'r arddull yr ydych chi'n ei hoffi fwyaf wneud gwahaniaeth. Gan ystyried yr holl wybodaeth yr ydym wedi'i chyflwyno ichi, gobeithiwn y gallwch ddewis y standiau nos sy'n gweddu orau i'r hyn yr ydych yn edrych amdano. Felly addurnwch eich ystafell yn y ffordd orau cynnig cynnig.

A %d blogueros les gusta esto: