Tudalennau amgen argymelledig i Zoogle

Daeth tudalennau lawrlwytho cenllif yn firaol ac yn boblogaidd ledled y byd. Mae defnyddwyr rhyngrwyd yn aml yn eu defnyddio i gael mynediad ffilmiau, cyfresi, cerddoriaeth, sioeau a llawer mwy, fel sy'n wir Zoogle.

Yn y bôn, mae'n dudalen sy'n dechrau dod i'r amlwg. Crëwyd y platfform oherwydd cau pyrth eraill i lawrlwytho. Ar yr adeg hon, mae wedi mwy na thair miliwn o ffeiliau wedi'u gwirio.

Mae gweinyddwyr yn ychwanegu miloedd o gynnwys yn ddyddiol. Felly, mae ganddyn nhw lyfrgell sydd â mwy na 160 mil o raglenni teledu a mwy na deng mil ar hugain o ffilmiau.

Yn ogystal â hyn, gall defnyddwyr gyrchu cynnwys amrywiol fel: gemau, apiau, llyfrau ac anime. Trefnir yr holl gynnwys yn ôl categori ar y platfform.

Beth yw'r tudalennau gwe amgen mwyaf argymelledig i Zoogle?

Yn y paragraffau blaenorol rydym wedi siarad am Zoogle. Fodd bynnag, mae gan y platfform hwn broblemau ac weithiau Nid yw'n gweithio. Mae'r problemau hyn yn ganlyniad i'r ffaith bod yr awdurdodau yn erlid y tudalennau lawrlwytho; gan yr honnir eu bod yn torri hawlfraint.

Am y rheswm hwn, rydym yn creu rhestr o'r tudalennau dewisiadau eraill argymhellir fwyaf i Zoogle:

Y Bae Môr-ladron

Bae Môr-ladron

Yn gyntaf oll, rydyn ni'n dod â dewis arall i Zoogle o'r enw Y Môr-leidr; sy'n opsiwn arall y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar y Rhyngrwyd i'r dudalen a grybwyllir yn yr erthygl. Y wefan lawrlwytho hon Mae ganddo amrywiaeth eang o ffilmiau a chyfresi o bob genre. Yn ogystal â hyn, mae ganddo restr o albymau gan artistiaid enwocaf y cyfnod diweddar.

Mae ganddo hefyd adran sy'n ymroddedig i raglenni cydnaws ar gyfer Windows a Mac. Am y rheswm hwn, mae wedi'i leoli fel platfform amrywiol ac effeithlon. Yn gyffredinol, mae popeth yn mynd yn dda gyda'r we tan y ffordd i'w gyrchu, gan fod yn rhaid i weinyddwyr greu cysylltiadau drych i barhau i weithio.

Ewch i The Pirate Bay.

Limetorrents

Limetorrents

Yr ail ddewis arall a argymhellir gennym gan Zoogle yw Limetorrents. Yn flaenorol, rhestrwyd y wefan hon fel y gorau ar gyfer lawrlwythiadau P2P ledled y byd. Dylid nodi bod yr enw da hwn wedi'i gyflawni oherwydd bod ganddo a llyfrgell fawr o ffilmiau, cyfresi, gemau, meddalwedd, llyfrau a llawer mwy. Felly, mae'r dudalen wedi'i lleoli fel un o'r llwyfannau cryfaf ar y farchnad.

Heb amheuaeth, mae hwn yn safle cyflawn iawn ac, felly, mae'n well gan ddefnyddwyr. Yn ogystal â hyn, mae wedi cyflymder lawrlwytho anhygoel oherwydd ei fod wedi gwirio gweinyddwyr. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi ei fod yn cynnwys ychydig o gyhoeddusrwydd, sy'n gwella profiad pori pobl.

Ewch i Limetorrents.

Inkaseries

Inkaseries seriespepito

Ar hyn o bryd, un o'r dewisiadau amgen a argymhellir yw Inkaseries. Yn y bôn, mae'n dudalen we sy'n cynnig cyfresi o ansawdd da iawn. Mae gan y platfform hwn oriel eang i chi ddewis y gyfres o'ch dewis chi.

Dylid nodi ei fod yn unig arbenigo mewn cyfresi, felly, ni fyddwch yn dod o hyd i ffilmiau yno. Ar y llaw arall, mae'n bwysig sôn y gall y gyfres edrychwch arnyn nhw ar-lein a'u lawrlwytho i'ch cyfrifiadur. Isdeitlir y rhain ac yn gyffredinol maent yn Saesneg, Sbaeneg a Sbaeneg Lladin. Yn ogystal â hyn, mae wedi'i drefnu yn gategorïau, fel: nofelau, cyfresi a premières mwyaf poblogaidd.

Ewch i Inkaseries.

EliteTorrent

Dewisiadau Amgen EliteTorrent

Fel Zoogle, y dewis arall hwn o EliteTorrent mae wedi dioddef canlyniadau cosbau a gwarchaeau Sbaen. Fodd bynnag, ar hyn o bryd yn dal i weithio o dan barth arall oherwydd bod ei weinyddwyr yn gweithio i osgoi cau'n rhannol.

Yn y bôn, mae'r wefan hon yn cynnig a catalog o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen. Daw'r cynnwys clyweledol a gynigir mewn iaith Sbaeneg neu gydag isdeitlau. Yn ogystal â hyn, mae ganddo ansawdd fideo rhagorol.

Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi bod mynediad i'r wefan hon hollol rhad ac am ddim. Gellir gweld y cynnwys ar-lein trwy ddolenni neu drwy lawrlwythiadau a gynhelir ar y Torrent. Ychwanegiad o'i blaid yw bod ganddo bolisi gwrth-ad.

Ewch i EliteTorrent.

uTorrent

uTorrent

Y tro hwn rydyn ni'n dod â dewis arall arall o'r enw uTorrent, ond nid yw'n dudalen we. Hwn yw dadlwythwr ar gyfer cleientiaid BitTorrent sy'n defnyddio'r rhwydwaith P2 P. Y brif nodwedd yw ei fod yn defnyddio ychydig o adnoddau cyfrifiadurol wrth iddo redeg.

Fodd bynnag, mae uTorrent yn cynnig yr un gwasanaethau â'r dewisiadau amgen eraill. Ynddo gallwch lawrlwytho ffeiliau a ffeiliau cenllif, megis: cerddoriaeth, cyfresi, ffilmiau, llyfrau, gemau a llawer mwy. Mae ei weithrediad yn hawdd ac yn syml, felly nid oes raid i chi boeni.

Ewch i uTorrent.

Legittorrents

LegitTorrents (1)

Yn yr un modd, rydym am gyflwyno opsiwn arall i chi o'r enw Legittorrents. Yn y bôn, porth gwe ydyw sy'n cynnig gwasanaeth tebyg i Full HD. Mae gan y platfform hwn a rhyngwyneb eithaf syml sy'n hwyluso ei drin a'i lywio. Mae ganddo hefyd a peiriant chwilio sy'n dangos ffeiliau cenllif wedi'u trefnu o'r mwyaf diweddar i'r lleiaf.

Yn yr un ystyr, mae'n briodol sôn bod yn well gan ddefnyddwyr hynny oherwydd bod ganddo a cyflymder lawrlwytho gwych. Yn ogystal â hyn, mae'r we bob amser yn gweithio ar-lein, yn ogystal ag ar gyfer lawrlwythiadau. Mwynheir y gwasanaeth ar ôl cwblhau'r broses gofrestru sy'n cynnwys ychydig o gamau. Ychwanegiad o'i blaid yw nad oes ganddo lawer o hysbysebion.

Ewch i Legittorrents.

RhyddhauGo

ReleasesGo Downloads2020

Ar y llaw arall, mae dewis arall arall o'r enw RhyddhauGo daeth yn glasur heddiw. Fel y tudalennau tebyg hyn a'r lleill mae hyn yn troi at newid parth yn aml. Gwneir hyn er mwyn osgoi cosbau, rhwystrau a hyd yn oed cau'r platfform yn llwyr.

Yn y modd hwn, dylech wybod y gallwch chi lawrlwytho ffeiliau Torrent ac eraill trwyddo, fel: hysbysfwrdd, HDrip, DVDrip, cyfres, gemau, meddalwedd, cerddoriaeth a llawer mwy. O ran ei ddyluniad, mae ganddo logo eMule a rhyngwyneb hen-edrych. Felly, mae EstrenosGo yn ein cludo ar unwaith i dudalennau gwe ddegawd a hanner yn ôl.

Ewch i PremieresGo.

Torrentz2

Torrentz2

Fel dewis arall olaf rydym yn eich cyflwyno i Torrentz2. Ar hyn o bryd dyma'r unig un sy'n gweithredu heb unrhyw anghyfleustra. Ar y wefan hon, mae ffeiliau mewn tagiau mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r wefan hon yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd â sawl opsiwn o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r cCymerir cynnwys o wefannau eraill sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho am ddim.

Ewch i Tottentz2

A %d blogueros les gusta esto: