Y tudalennau amgen gorau i Gnula

Ar y Rhyngrwyd mae yna ddiddiwedd tudalennau ymroddedig i gynnig allyriad ffilmiau am ddim y gyfres. Un o'r top o bob amser oedd Gnula Yn y bôn, mae'n blatfform sy'n cynnig catalog eang o adloniant ffrydio.

Dyma un o'r gwefannau mwyaf llwyddiannus ymhlith cefnogwyr ffilmiau a chefnogwyr cyfres oherwydd mae ganddyn nhw'r opsiwn hefyd i'w lawrlwytho. Mae gan y cynnwys clyweledol a gynigir ansawdd gweledol a sain. Fodd bynnag, gadawyd ei ddefnyddwyr yn yr awyr, gan fod parth y dudalen yn all-lein ac ddim yn gweithio.

Roedd cyfiawnder Sbaen yn ymroddedig i gau llwyfannau ffrydio oherwydd bod y mwyafrif ohonyn nhw'n torri hawlfraint y cynnwys. Am y rheswm hwn, ers tair blynedd maent wedi bod yn dymchwel parthau’r tudalennau hyn.

Rhestr o dudalennau amgen argymelledig i Gnula

Fel y soniasom yn gynharach, ni all defnyddwyr Gnula gael mynediad iddo mwyach. Felly, maent wedi gorfod troi at opsiynau eraill i barhau i fwynhau cynyrchiadau ffilm. Felly yn yr erthygl hon rydym yn paratoi rhestr o'r dewisiadau eraill argymhellir fwyaf:

Megadede

Megadede

Yr opsiwn cyntaf o ddewisiadau amgen i Gnula a gyflwynwn yw Megadede. Yn y bôn, mae'n wefan sydd â llydan casgliad o ffilmiau a chyfresi. Dylid nodi bod y rhan fwyaf o'r ffilmiau'n cael eu cyfieithu i'r Sbaeneg.

Defnyddwyr a oedd â chyfrif yn Plusdede, Gallant gyrchu Megadede trwy fewnbynnu eu data. Mae'r gynghrair hon oherwydd y ffaith eu bod yn gweithio gyda'r un gweinyddwyr. Ar y llaw arall, ar y platfform hwn mae eich hoff deitlau wedi'u marcio. Mae'n gydnaws â Windows, Mac OS X, Android ac iOS.

Ewch i Megadede.

Ogof

Cuevana3

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Cuevana. Mae'r porth gwe hwn yn un arall o'r opsiynau gorau i wylio a hyd yn oed lawrlwytho ffilmiau, ond rydym yn dod â'i drydedd fersiwn yn benodol. Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio gwella ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys cyfresi teledu a ffilmiau.

Heb os, mae catalog Cuevana3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr un ystyr, mae'n bwysig sôn bod ei Gellir hidlo tudalen yn ôl iaith eich dewis, fel: Saesneg a Sbaeneg (gan gynnwys Lladin). Mae gan bob cyfres neu ffilm ei glawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, gwylio'r ôl-gerbyd a'r opsiwn lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i'r drydedd fersiwn o Cuevana.

Repelis Plus Vip

Repelisplus

Yn yr un modd, rydyn ni'n cyflwyno'r opsiwn tudalen i chi fel dewis arall yn lle Gnula o'r enw Repelis Plus Vip; sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Y wefan hon yn caniatáu ichi wylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, mae'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell gallwch ei lawrlwytho dim anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelis Plus Vip.

Teledu Pelispedia

Pelispedia

Un arall o'r dewisiadau amgen amlycaf i Gnula yw Teledu Pelispedia. Yn nodedig, am nifer o flynyddoedd, hon oedd y gystadleuaeth gryfaf ar y platfform uchod. Yn ffodus, mae hyn yn dal i fod ar waith fel y gall defnyddwyr barhau i fwynhau eich cyfres a'ch ffilmiau ar-lein.

Mae gan y we catalog helaeth ac amrywiol o deitlau sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Fodd bynnag, mae ganddo agwedd negyddol sy'n aml yn cythruddo defnyddwyr, y cyhoeddusrwydd gormodol. Felly, dylech chi wybod y byddwch chi'n dod ar draws llawer o faneri a ffenestri naid sy'n eithaf goresgynnol.

Ewch i Pelispedia TV.

Teledu Cliver

Teledu Cliver

Yn yr un modd, mae gennym ni Teledu Cliver sy'n ddewis arall pwysig i Gnula. Heddiw, mae'n un o'r llwyfannau adloniant mwyaf ac ymwelwyd â nhw fwyaf. Yn y bôn, mae wedi amrywiaeth o deitlau meddwl yn benodol amdano Cynulleidfa Sbaenaidd.

Yn ogystal, mae mynediad a defnydd yn llwyr am ddim Mae gan y cynnwys clyweledol cyhoeddedig ansawdd sain a fideo rhagorol. Felly rydym yn sicr na fyddwch yn colli sesiynau ffilm a chyfresi da gartref gyda'ch teulu a'ch ffrindiau.

Ewch i Cliver TV.

Peliculator

Peliculator Gnula

Galwodd y wefan Peliculator yn ddewis arall pwysig a phoblogaidd arall i Gnula. Ar yr achlysur hwn, rydym yn cyfeirio at blatfform sydd mae'n gymharol newydd. Fodd bynnag, mae'n cynnig amrywiaeth o ddeunydd clyweledol, sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n hoff o adloniant.

Mae ei gronfa ddata yn cael ei diweddaru'n gyson, felly ni fyddwch yn colli'r premières cyfres a ffilm newydd. Ar y llaw arall, ochr negyddol yw bod ganddyn nhw hysbysebu ymosodol. Felly byddwch yn barod i redeg yn faneri a defnyddio pop. Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r gwasanaeth hwn yn llwyr am ddim

Ewch i Peliculator.

Teledu Pelisplay

Gnula Pelisplay

Yn yr un modd, mae gwefan Teledu Pelisplay sef dewis arall Gnula arall a argymhellir. Mae hyn yn cynnig y gwasanaeth ffrydio lle mae ganddyn nhw pob genre o ffilm a theledu. Yno fe welwch oriau o hwyl gyda'r ansawdd uchaf. Yn ogystal, gall defnyddwyr lawrlwytho cynnwys heb unrhyw broblem.

Ar y llaw arall, mae'r platfform yn sefyll allan am ei rhyngwyneb modern sy'n hwyluso profiad y defnyddiwr ym mhob agwedd. Yn anad dim, mae'r broses chwilio am deitl penodol yn dod yn haws, beth bynnag fo'i genre.

Ewch i Pelisplay TV.

Ultradede

Ultradede Gnula

Yr opsiwn olaf fel dewis arall yn lle Gnula yw Ultradede. Mae'n cynnwys a platfform ar-lein newydd sy'n cynnig atgynhyrchu ffilmiau a chyfresi. Mae eu llyfrgell yn cael ei diweddaru bob dydd, felly mae ganddyn nhw'r rhaglennu gorau ar gyfer defnyddwyr.

Dylid nodi bod y wefan hon yn dal i fod wrthi'n cael ei ddatblygu. Felly, dim ond tudalen a chyfrif swyddogol sydd ganddyn nhw ar y rhwydwaith cymdeithasol, Twitter. Ar yr adeg hon, nid oes dadlwythiad o'r fersiwn APK oherwydd ei fod yn dal mewn cyfnod prawf. Ar y llaw arall, dylech wybod bod y catalog o hwn bron yn union yr un fath â chatalog Megadede a Plusdede.

Ewch i Ultradede.

A %d blogueros les gusta esto: