Y dewisiadau amgen gorau i Exvagos2 yn 2021

Yn oes dechnolegol heddiw, mae defnyddwyr yn troi at y Rhyngrwyd i gael mynediad at dudalennau gwe sy'n darparu adloniant. Ar gyfer hyn, crëwyd llwyfannau lle gallant lawrlwytho ffilmiau, cyfresi, cerddoriaeth, gemau, rhaglenni dogfen o sinema a mwy. Yn y cyd-destun hwn, fe wnaethant greu'r wefan o'r enw Exvagos2, a ddaeth yn boblogaidd iawn ac a ddaeth yn feincnod.

Fodd bynnag, y dudalen hon ddim yn gweithio oherwydd iddo ddioddef dirwy a achosodd y cau llwyr. Digwyddodd yr anghyfleustra oherwydd yn ôl cyfiawnder Sbaen roedd yn torri hawliau eiddo deallusol. Mewn geiriau eraill, roedd yn borth a oedd yn ymroddedig i hacio yn ogystal ag unrhyw un tudalen debyg.

Y Dewisiadau Amgen a Argymhellir yn lle Exvagos2 yn 2021

Rydym yn gwybod bod llawer o bobl yn Sbaen a oedd yn gyson yn troi at wefan Exvagos2. Fodd bynnag, mae hyn oherwydd y cau yn cwympo a rhyfeddant sut i gystadlu. Ar y dechrau, creodd gweinyddwyr y platfform hwn barth newydd o'r enw Exvagos1 ac yna daeth allan Exvagos2. Dyma'r dewisiadau amgen y gallwch eu defnyddio:

identi

Identi Exvagos2

Yn gyntaf oll, rydyn ni'n dod â dewis arall o'r enw Identi, sy'n cael ei gymharu'n aml â Taringa. Yn y bôn, porth gwe ydyw sy'n caniatáu i ddefnyddwyr berfformio lawrlwythiadau diderfyn. Heb amheuaeth mae hwn yn opsiwn sydd wedi'i leoli yn y deg uchaf.

Yn gyffredinol, mae ganddo a cronfa ddata fawr, dyluniad syml a rhyngwyneb cyfeillgar. Yn ogystal â hyn, mae wedi profi gweinyddwyr sy'n hwyluso'r broses o lawrlwytho'r ffeiliau. Ar hyn o bryd mae ganddo fwy na thri chan mil o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd.

Ewch i Identi.

Rarbg

RARBG

Dewis arall yn lle Exvagos2 yw porth o'r enw Rarbg. Ar hyn o bryd mae'n gweithio trwy ddolenni drych. Yno fe welwch cynnwys unigryw wedi'i ddiweddaru. Yn ogystal â hyn, mae hefyd yn cyflwyno adran newyddion ar ei blatfform.

Felly, gallwch fod yn sicr na fydd unrhyw broblemau, gan fod y deunydd clyweledol wedi'i drefnu'n llwyr yn ôl categorïau. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi hynny ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw hysbyseb, felly bydd rhwyddineb llywio gennych. Fodd bynnag, mae ganddo fanylion bach fod Google Chrome wedi cuddio'r wefan, felly, rhaid i chi ddefnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox neu Opera.

Ewch i Rarbg.

Legittorrents

LegitTorrents (1)

Yn yr un modd, rydym am gyflwyno'r trydydd opsiwn i chi o'r enw Legittorrents. Yn y bôn, porth gwe ydyw sy'n cynnig gwasanaeth tebyg i Exvagos2. Mae gan y platfform hwn a rhyngwyneb eithaf syml sy'n hwyluso ei drin a'i lywio. Mae ganddo hefyd beiriant chwilio sy'n dangos ffeiliau cenllif wedi'u trefnu o'r rhai mwyaf diweddar i'r lleiaf.

Yn yr un ystyr, mae'n briodol sôn bod yn well gan ddefnyddwyr hynny oherwydd bod ganddo wych cyflymder lawrlwytho. Yn ogystal â hyn, mae'r we bob amser yn gweithio ar-lein, yn ogystal ag ar gyfer lawrlwythiadau. Mwynheir y gwasanaeth ar ôl cwblhau'r broses gofrestru sy'n cynnwys ychydig o gamau. Ychwanegiad o'i blaid yw nad oes ganddo lawer o hysbysebion.

Ewch i Legittorrents.

Limetorrents

Limetorrents

Y dewis arall arall sydd gennym o Exvagos2 yw Limetorrents. Yn flaenorol, rhestrwyd y wefan hon fel y gorau ar gyfer lawrlwythiadau P2P ledled y byd. Dylid nodi bod yr enw da hwn wedi'i gyflawni oherwydd bod ganddo a llyfrgell fawr o ffilmiau, cyfresi, gemau, meddalwedd, llyfrau a llawer mwy. Felly, mae'r dudalen wedi'i lleoli fel un o'r llwyfannau cryfaf ar y farchnad.

Heb amheuaeth, mae hwn yn safle cyflawn iawn ac, felly, mae'n well gan ddefnyddwyr. Yn ogystal, mae ganddo gyflymder lawrlwytho anhygoel diolch i'w weinyddion wedi'u gwirio. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi ei fod yn cynnwys ychydig o gyhoeddusrwydd, sy'n gwella profiad pori pobl.

Ewch i Limetorrents.

Y Bae Môr-ladron

Bae Môr-ladron

Actualmente, Y Bae Môr-ladron Mae'n ddewis arall arall y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar Rhyngrwyd Exvagos2 a gwefannau cysylltiedig. Mae gan y wefan lawrlwytho hon amrywiaeth eang o ffilmiau a chyfresi o bob genre. Yn ogystal â hyn, mae ganddo restr o albymau gan artistiaid enwocaf y cyfnod diweddar.

Mae ganddo hefyd adran sy'n ymroddedig i rhaglenni cydnaws ar gyfer Windows a Mac. Am y rheswm hwn, mae wedi'i leoli fel platfform amrywiol ac effeithlon. Yn gyffredinol, mae popeth yn mynd yn dda gyda'r we tan y ffordd i'w gyrchu, gan fod yn rhaid i weinyddwyr greu cysylltiadau drych i barhau i weithio.

Ewch i The Pirate Bay.

Kickass Torrents

Kickass Torrents Rarbg

Fel y soniasom yn gynharach, mae yna ddewisiadau amgen eraill fel Kickass Torrents. Peidiodd y platfform hwn â bod ar waith am bron i ddwy flynedd. Fodd bynnag, gwnaeth benawdau eto gyda'i ail ryddhad.

Agorodd ei grewyr a'i weinyddwyr wefan newydd, ond fe wnaethant gadw'r edrychiad gwreiddiol. Ar hyn o bryd mae ganddo safle da iawn ymhlith defnyddwyr yn Sbaen. Felly, mae disgwyl y bydd yn dod yn un o'r safleoedd lawrlwytho a ffefrir ledled y byd yn ystod y misoedd nesaf.

Mae gan y dudalen Rhyngrwyd sawl categori sy'n casglu unrhyw fath o ffeil. Y rhai mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd yw'r canlynol: lawrlwytho ffilmiau, sioeau teledu, meddalwedd, gemau a cherddoriaeth.

Ewch i Kickass Torrents

Yts

Yts Exvagos2

Yn olaf mae gennym y dewis arall o Yts sy'n dudalen we sy'n gwbl weithredol. Ar hyn o bryd, mae'r ffigur hwn yn un o'r ffefrynnau i lawrlwytho ffilmiau, gan eu bod ar gael mewn gwahanol fformatau. Ar y platfform, wrth fynd i mewn, fe welwch argymhelliad i lawrlwytho VPN.

Os nad ydych chi'n gwybod sut i'w lawrlwytho, peidiwch â phoeni, dim ond argymhelliad ataliol ydyw. Mae'r mae'r llyfrgell yn cynnwys mwy na deng mil o ffilmiau, sydd wedi'u trefnu'n glir. Mae ganddo beiriant chwilio hefyd i fynd yn uniongyrchol i'r teitl a ddymunir.

Ewch i Yts.                         

A %d blogueros les gusta esto: