Tudalennau amgen i Divxatope yn 2021

Mae netizens yn gofyn yn gynyddol am ffeiliau cenllif. Am y rheswm hwn, crëwyd miliynau o lwyfannau sy'n cynnig y mathau hyn o lawrlwythiadau. Yn yr erthygl hon byddwn yn canolbwyntio ar Divxatope, sy'n un o'r rhai mwyaf poblogaidd.

Roedd gan y wefan hon enw da rhagorol, miliynau o ddefnyddwyr gweithredol a llyfrgell fawr o ffilmiau, gyfres, rhaglenni, cerddoriaeth a llawer mwy. Felly, roedd gan ddefnyddwyr fynediad o glasuron ffilm i premieres. Felly, roedd ei repertoire yn cael ei ddiweddaru'n gyson.

Fodd bynnag, ni wnaeth y platfform hwn ddianc rhag erledigaeth y gyfraith ac roedd yn rhaid iddynt greu a tudalen newydd; a ddaeth i ben hefyd wrth gau. Cododd y materion hyn oherwydd bod y tudalennau'n torri hawlfraint y cynnwys cyhoeddedig.

Rhestr o dudalennau amgen i Divxatope yn 2021

Fel y soniasom yn gynharach, bu’n rhaid cau safle Divxatope oherwydd adroddiadau o fôr-ladrad. Yn y modd hwn, gadawyd ei ddefnyddwyr yn yr awyr i barhau i fwynhau'r cynnwys. Fodd bynnag, nid oes raid i chi boeni, gan fod llawer o ddewisiadau amgen y gallwch eu defnyddio, megis:

Divxtotal

Divxtotal

Yr opsiwn amgen cyntaf i Divxatope a gyflwynwn yw Divxtotal. Yn y bôn, mae'n blatfform sy'n cynnig y Gwasanaeth lawrlwytho cenllif. Dylid nodi bod ganddo ymddangosiad ac enw tebyg, ond nid ydyn nhw yr un peth er y gallai fod gan yr un crewyr.

Ar y wefan hon gallwch gyrchu'r cynnwys canlynol: ffilmiau, cyfresi, lawrlwytho rhaglenni, cerddoriaeth a llawer mwy. Mae'r rhan fwyaf o'r cynnwys ffilm cyhoeddedig yn cael ei drosleisio i'r Sbaeneg ac un arall yn y fersiwn wreiddiol gydag isdeitlau. Hyd yn oed ynddo fe welwch ddeunydd 3D.

Ar y llaw arall, rhaid i chi fod yn ymwybodol bod y platfform hwn hefyd yn nhraws-groesau'r gyfraith. Felly bydd adegau pan fydd i lawr neu â goruchafiaeth arall. Heb amheuaeth mae'n opsiwn rhagorol.

Ewch i Divxtotal.

Cenllif Gorau1

Cenllif Gorau1

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â dewis arall yn lle Divxatope o'r enw Cenllif Gorau1. Os ydych chi'n gefnogwr ffilm neu'n gefnogwr cyfres, bydd yn swnio'n gyfarwydd i chi. Yn y bôn, mae'n a union gopi o'r fersiwn gyntaf hon o'r enw BestTorrent. Fel y soniasom yn gynharach, caeodd cyfiawnder Sbaen y gwreiddiol ac, felly, crëwyd y clôn hwn.

Mae'r ddau yn wahanol yn bennaf oherwydd yr addasiad bach yn eu parth. O ran y rhyngwyneb a'r cynnwys a gynigir, mae'n aros yr un peth yn union. Dylid nodi bod gweithrediad hyn yn rhagorol ac yn syml iawn. Yn ogystal â hyn, mae'r mae'r llyfrgell yn cael ei diweddaru'n aml, felly ni fyddwch yn colli dim.

Ewch i BestTorrent1.

EliteTorrent

Dewisiadau Amgen EliteTorrent

Fel Divxatope, mae'r dewis arall hwn o EliteTorrent mae wedi dioddef canlyniadau cosbau a gwarchaeau Sbaen. Fodd bynnag, ar hyn o bryd yn dal i weithio o dan barth arall oherwydd bod ei weinyddwyr yn gweithio i osgoi cau'n rhannol. Yn y bôn, mae'r wefan hon yn cynnig a catalog o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen.

Daw'r cynnwys clyweledol a gynigir yn Sbaeneg neu gydag isdeitlau. Yn ogystal â hyn, mae wedi ansawdd fideo rhagorol. Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi bod mynediad i'r wefan hon hollol rhad ac am ddim. Gellir gweld y cynnwys ar-lein trwy ddolenni neu drwy lawrlwythiadau a gynhelir ar y Torrent. Ychwanegiad o'i blaid yw bod ganddo bolisi gwrth-ad.

Ewch i EliteTorrent.

uTorrent

uTorrent

Yn yr un modd, mae yna uTorrent sy'n ddewis arall yn lle Divxatope. Fodd bynnag, dylech wybod yn gyntaf nad yw'n dudalen we. Hwn yw lawrlwythwr ar gyfer cleientiaid BitTorrent sy'n defnyddio'r rhwydwaith P2 P. Y prif nodwedd yw ei fod yn defnyddio ychydig o adnoddau cyfrifiadurol wrth iddo redeg.

Fodd bynnag, mae uTorrent yn cynnig yr un gwasanaethau â'r dewisiadau amgen eraill. Ynddo gallwch lawrlwytho ffeiliau a ffeiliau cenllif, fel: cerddoriaeth, cyfresi, ffilmiau, llyfrau, gemau a llawer mwy. Mae ei weithrediad yn hawdd ac yn syml, felly nid oes raid i chi boeni.

Ewch i uTorrent.

Vumoo

Vumoo

Mae gennym hefyd ddewis arall o'r enw Vumoo sef gwefan sy'n ymroddedig i gynnig a llyfrgell o ffilmiau a chyfresi o wahanol fathau. Yn y fan honno fe welwch gynnwys unigryw wedi'i ddiweddaru, fel: premières ffilm Hollywood, cyfres Amazon Prime a llawer mwy.

Mae defnyddwyr y wefan hon yn teimlo'n gyffyrddus iawn gyda'r nodweddion a chydag ansawdd da'r cynnwys cyhoeddedig. Dylid nodi nad yw'r llyfrgell wedi'i threfnu na'i dosbarthu yn ôl blynyddoedd o'i rhyddhau neu yn ôl genre. Yn ogystal, mae gan Vumoo a rhyngwyneb cain, hardd a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Vumoo.

Dospelis Ar-lein

Dospelis

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, un o'r tudalennau gwe mwyaf poblogaidd a poblogaidd fel dewis arall yn lle Divxatope yw Dospelis Ar-lein. Mae gan y platfform ryngwyneb rhagorol ac mae ganddo gynnwys cyfredol ac o ansawdd. Yn yr ystyr hwn, mae'n cynnig a Llyfrgell hynod helaeth ac amrywiol o dros fil o ffilmiau.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod yn rhaid i chi gofrestru a dilyn y tri cham a fydd yn cael eu hesbonio i chi er mwyn mwynhau ei gynnwys. Yno fe welwch gasgliadau o genres amrywiol. Yn ogystal â hyn, fel rhywbeth cadarnhaol o'ch plaid mae gennych chi'r posibilrwydd o gofyn am ffilm neu gyfres nad yw wedi'i chyhoeddi

Ewch i Dospelis Online.

RhyddhauGo

ReleasesGo Downloads2020

Ar y llaw arall, mae dewis arall yn lle Divxatope o'r enw RhyddhauGo daeth yn glasur heddiw. Fel y tudalennau tebyg hyn a'r lleill mae hyn yn troi at newid parth yn aml. Gwneir hyn er mwyn osgoi cosbau, rhwystrau a hyd yn oed cau'r platfform yn llwyr.

Yn y modd hwn, dylech wybod y gallwch chi lawrlwytho ffeiliau Torrent ac eraill trwyddo, fel: hysbysfwrdd, HDrip, DVDrip, cyfres, gemau, meddalwedd, cerddoriaeth a llawer mwy. O ran ei ddyluniad, mae ganddo logo eMule a rhyngwyneb hen-edrych. Felly, mae EstrenosGo yn ein cludo ar unwaith i dudalennau gwe ddegawd a hanner yn ôl.

Ewch i PremieresGo.

Torrentz2

Torrentz2

Fel dewis arall olaf rydym yn eich cyflwyno i Torrentz2. Ar hyn o bryd dyma'r unig un sy'n gweithredu heb unrhyw anghyfleustra. Ar y wefan hon, mae'r ffeiliau wedi'u labelu mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r wefan hon yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd â sawl opsiwn o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho am ddim.

Ewch i Tottentz2

A %d blogueros les gusta esto: