Tudalennau a argymhellir i Elitetorrent yn 2021

Diolch i'r Rhyngrwyd gallwch ddod o hyd i lawer o lwyfannau gwe sy'n cynnig y gwasanaeth lawrlwytho P2P. Mae'r math hwn yn caniatáu gwneud lawrlwytho diderfyn, wedi'i gysylltu rhwng dwy ran neu fwy. Heb amheuaeth, un o'r rhai mwyaf poblogaidd oedd Elitetorrent.

Fodd bynnag, mae yna bobl sy'n pendroni beth yw oherwydd eu bod yn anghyfarwydd. Yn y bôn, mae'n wefan a app sy'n darparu'r gallu i lawrlwytho ffeiliau Torrent, fel: gemau, rhaglenni a chyfresi neu ffilmiau.

Yn wyneb y cyfleuster hwn, mae cyfiawnder wedi cymryd camau fel gosod sancsiynau, archebu'r blocâd a hyd yn oed gau. Dyma oedd yr achos gydag Elitetorrent, Gnula a hyd yn oed Cenllif Gorau. Felly, dewisodd eu gweinyddwyr wneud newidiadau i'r parthau. Mae'r newid parth yn awgrymu creu tudalen newydd.

Y dewisiadau amgen Elitetorrent gorau yn 2021

Os oeddech chi'n ddefnyddiwr aml neu achlysurol Elitetorrent ac rydych chi'n teimlo eich bod chi wedi aros yn yr awyr i wylio ffilmiau a chyfresi, peidiwch â phoeni. Ar y Rhyngrwyd a'r farchnad ddigidol hon mae llwyfannau eraill sy'n cynnig yr un gwasanaeth. Yn ogystal, mae ganddyn nhw weithrediad tebyg. Isod rydym yn dod â rhestr o'r dewisiadau amgen Elitetorrent gorau heddiw.

Kickass Torrents

Kickass Torrents Elitetorrent

Fel y soniasom o'r blaen, mae yna ddewisiadau amgen eraill i Elitetorrent fel Torrents Kickass. Aeth y platfform hwn allan o fusnes am gwpl o flynyddoedd. Fodd bynnag, mae eisoes yn weithredol. Agorodd ei grewyr a'i weinyddwyr wefan newydd, ond fe wnaethant gadw'r edrychiad gwreiddiol.

Nawr mae ganddo leoliad da iawn ymysg defnyddwyr ledled y byd. Felly, mae disgwyl y bydd yn dod yn un o'r safleoedd lawrlwytho a ffefrir. Mae gan y dudalen Rhyngrwyd sawl categori sy'n casglu unrhyw fath o ffeil. Y rhai mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd yw'r canlynol: lawrlwytho ffilmiau, sioeau teledu, meddalwedd, gemau a cherddoriaeth.

Ewch i Kickass Torrents.

Y Bae Môr-ladron

Bae Môr-ladron

Ar hyn o bryd, Y Bae Môr-ladron Dyma'r dewis arall gorau y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar Rhyngrwyd Elitetorrent. Mae gan y wefan lawrlwytho hon amrywiaeth eang o ffilmiau a chyfresi o bob genre. Yn ogystal â hyn, mae ganddo restr o albymau gan artistiaid enwocaf y cyfnod diweddar.

Mae ganddo hefyd adran sy'n ymroddedig i rhaglenni cydnaws ar gyfer Windows a Mac. Am y rheswm hwn, mae wedi'i leoli fel platfform amrywiol ac effeithlon. Yn gyffredinol, mae popeth yn mynd yn dda gyda'r we tan y ffordd i'w gyrchu, gan fod yn rhaid i weinyddwyr greu cysylltiadau drych i barhau i weithio.

Hynny yw, crëir replica dolenni'r wefan wreiddiol i newid yr URL yn gyson. Yn y modd hwn, gallwch chi lawrlwytho'r un cynnwys, ond gydag amddiffyniad rhag rhwystrau a sancsiynau.

Ewch i The Pirate Bay.

Amser popcorn

Amser Popcorn Elitetorrent

Ar hyn o bryd, rydyn ni'n dod â dewis arall gwahanol i chi o'r enw Amser popcorn. Mae gan yr opsiwn hwn lawer o botensial i'w gynnig i'w ddefnyddwyr, gan ei fod yn a cais a ddefnyddir ar-lein. Trwy gyrchu ato fe welwch restr helaeth o'r cynnwys sydd ar gael.

Gellir cyrchu cynnwys trwy raglen sy'n hwyluso mynediad ac argaeledd teitlau. Wrth gwrs, mae'r rhain ar ffurf Torrent ac mae ganddyn nhw'r opsiwn i actifadu is-deitlau Sbaeneg. Yn ogystal â hyn, mae ganddo a thema amrywiol yn yr ardal sinematograffig ac mae ei gategorïau wedi'u rhannu fel a ganlyn: rhyw, blwyddyn rhyddhau, graddfeydd, ymhlith eraill.

Y gorau oll? Dadlwytho cynnwys yn hollol rhad ac am ddim. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi ei fod yn gydnaws ag unrhyw system weithredu a dyfeisiau. Fel fantais o'i blaid, gellir anfon y cynnwys rydych chi wedi'i ddewis i deledu clyfar.

Ewch i Amser Popcorn.     

Betterrtorrent1

Cenllif Gorau1

Mae rhai defnyddwyr yn ystyried Mejortorrent1 fel y platfform mwyaf cyflawn yn y dewisiadau amgen Elitetorrent. Mae hyn oherwydd bod ganddo a mae cynnwys amrywiol a'i borth yn rhyngweithiol iawn ac yn hawdd ei ddefnyddio. Ar y llaw arall, mae'r cynnwys wedi'i drefnu'n wyddor, felly rydych chi eisoes yn gwybod sut i chwilio amdano.

Rhag ofn eich bod am gynnal chwiliad syml, ewch i'r prif dab lle mae'r holl gategorïau'n ymddangos. Mae'r dudalen we i'w lawrlwytho yn cynnig y cynnwys canlynol: ffilmiau, cyfresi manylder uwch, rhaglenni dogfen, gemau a mwy na phum deg pum mil o ganeuon.

Ewch i Mejortorrent1.

Torrentz2

Torrentz2 Elitetorrent

Nawr rydym yn eich cyflwyno i Torrentz2 sy'n gweithredu heb unrhyw broblem. Ar y wefan hon, mae'r ffeiliau wedi'u labelu mewn unrhyw drefn benodol. Mae ei weithrediad trwy a peiriant chwilio sydd â sawl opsiwn o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Pan fydd y canlyniadau'n ymddangos, fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y platfform lawrlwytho. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r cymerir cynnwys o wefannau eraill sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho hollol rhad ac am ddim.

Ewch i Torrentz2.

Vidcorn

Vidcorn

Vidcorn sydd hefyd yn lawrlwytho ffilmiau. Mae'n blatfform sy'n cynnig y trosglwyddo ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch. Mae ganddo lyfrgell helaeth o gynnwys ar-lein, sy'n cynnwys y canlynol: ffilmiau, sioeau teledu, sioeau realiti, cyfresi a llawer mwy.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod gan y platfform ryngwyneb cyfeillgar a hawdd ei ddefnyddio i'r defnyddiwr lywio trwy ei adrannau. Nid oes unrhyw wahaniaeth os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd neu'n ddefnyddiwr a gofrestrwyd o'r blaen, ers y mae mynediad at gynnwys yn rhad ac am ddim ac yn hawdd Y gorau oll? Gallwch lawrlwytho unrhyw ffeil sy'n ymddangos ar gael.

Ewch i Vidcorn.

Repelisplus Vip

Repelisplus

Yn olaf ond nid lleiaf, mae gennym yr opsiwn tudalen i lawrlwytho ffilmiau a ffeiliau Torrent o'r enw: Repelisplus Vip. Mae'r platfform hwn hefyd yn boblogaidd iawn gyda ffilmgoers. Y wefan yn caniatáu ichi wylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, gellir lawrlwytho'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell heb unrhyw anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo a rhyngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, braf a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelisplus Vip.

A %d blogueros les gusta esto: