Tudalennau amgen i Seriespepito Online

Mae pobl sy'n hoff o gyfresi a ffilmiau yn aml yn troi at dudalennau gwe sy'n cynnig y gwasanaeth hwn. Felly, yn y blynyddoedd diwethaf y porth Seriespepito daeth yn feincnod yn y maes hwn. Mae'r platfform hwn yn cynnig y lawrlwythiadau trwy ddolenni allanol neu eu gweld trwy ffrydio.

Fodd bynnag, mae gweinyddwyr y we wedi gorfod wynebu cyfiawnder Sbaen. Y platfform ar-lein ei gyhuddo o dorri hawliau deallusol ac, felly, bu’n rhaid iddo gau. Yn wyneb y cau hwn, mae'n rhaid i wneuthurwyr ffilmiau a rhai sy'n hoff o gyfresi droi atynt dewisiadau eraill de tudalennau i wylio cyfresi sy'n debyg.

Y dewisiadau amgen mwyaf argymelledig yn lle SeriesPepito

Ar yr adeg hon mae Seriespepito yn ôl arbenigwyr Rhyngrwyd yn sicrhau hynny dal i redeg, ond gyda gwahanol barthau. Mae hyn wedi gwneud mynediad yn anodd iddynt, gan fod adegau pan fydd y ddolen i lawr. Am y rheswm hwn, mae defnyddwyr y wefan hon yn gwneud y penderfyniad i fudo i lwyfannau eraill. Isod, byddwn yn rhoi rhestr i chi o'r rhai a argymhellir fwyaf:

Inkaseries

Inkaseries seriespepito

Ar hyn o bryd, un o'r dewisiadau amgen a argymhellir yn lle Seriespepito yw Inkaseries. Yn y bôn, mae'n dudalen we sy'n cynnig cyfresi o ansawdd da iawn. Mae gan y platfform hwn oriel eang i chi ddewis y gyfres o'ch dewis chi.

Dylid nodi ei fod yn unig arbenigo mewn cyfresi, felly, ni fyddwch yn dod o hyd i ffilmiau yno. Ar y llaw arall, mae'n bwysig sôn y gall y gyfres edrychwch arnyn nhw ar-lein a'u lawrlwytho i'ch cyfrifiadur. Isdeitlir y rhain ac yn gyffredinol maent yn Saesneg, Sbaeneg a Sbaeneg Lladin. Yn ogystal â hyn, mae wedi'i drefnu yn gategorïau, fel: nofelau, cyfresi a premières mwyaf poblogaidd.

Ewch i Inkaseries.

Cuevana3

Cuevana3                                             

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Ogof. Mae'r porth gwe hwn yn ddewis arall yn lle Seriespepito, ond rydyn ni'n dod â'i drydedd fersiwn yn benodol. Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio perffeithio ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys cyfresi teledu a ffilmiau.

Heb os, mae catalog Cuevana3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr ystyr hwn, mae'n bwysig sôn y gellir hidlo'ch tudalen yn ôl yr iaith o'ch dewis, fel: Saesneg, Sbaeneg a Sbaeneg Lladin. Mae'r Gellir chwilio cynnwys yn ôl ei fynegai yn nhrefn yr wyddor neu ei grwpio yn y genre sinematograffig cyfatebol. Mae gan bob cyfres neu ffilm ei glawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, gwylio'r ôl-gerbyd a'r opsiwn lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i'r drydedd fersiwn o Cuevana.

Cyfres Danko

Cyfres Danko

Yn yr un cyd-destun hwn, rydym yn dod â Cyfres Danko sy'n ddewis arall yn lle Seriespepito. Mae'r wefan yn ymroddedig i gynnig a catalog cymedrol, ond yn amrywio rhwng cyfresi, rhaglenni dogfen, ffilmiau ac animeiddio. Ar hyn o bryd mae'n cael ei gynnal gan weinydd arall gan ei fod yn gwella ei arddangosfa ar gyfer platfform mwy deniadol.

Mae'r chwiliad cynnwys ar y dudalen yn cynnwys hidlydd sengl sy'n cael ei gategoreiddio yn ôl genre ffilm. Fodd bynnag, mae yna hefyd peiriant chwilio lle gallwch chi nodi enw'r ffilm neu'r gyfres rydych chi'n edrych amdani. Yn ogystal â hyn, mae gennych y posibilrwydd i adael sylwadau ar y cynnwys, sy'n hwyluso'r rhyngweithio â defnyddwyr eraill. Yn yr un modd, mae ganddo'r posibilrwydd o gysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol fel: Facebook, Twitter a Google.

Ewch i Series Danko.

Vidcorn

Vidcorn

Y dudalen we Vidcornyn y bôn, mae'n blatfform sy'n cynnig y trosglwyddo ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch. Mae ganddo lyfrgell helaeth o gynnwys ar-lein, sy'n cynnwys y canlynol: ffilmiau, sioeau teledu, sioeau realiti, cyfresi a llawer mwy.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod gan y platfform a rhyngwyneb cyfeillgar a hawdd ei ddefnyddio i'r defnyddiwr lywio yn ei adrannau. Nid oes unrhyw wahaniaeth os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd neu'n ddefnyddiwr a gofrestrwyd o'r blaen, gan fod mynediad i'r cynnwys yn rhad ac am ddim ac yn hawdd. Y gorau oll? Gallwch chi dadlwythwch unrhyw ffeil sy'n ymddangos ar gael.

Ewch i Vidcorn.

CyfresZ

CyfresZ

Yn yr un modd, rydyn ni'n eich cyflwyno chi i CyfresZ sy'n wefan gymharol newydd. Mae'r platfform yn cynnig a llyfrgell fawr o gynnwys clyweledol sydd yn iaith Sbaeneg. Yn bennaf, fel y mae'r enw'n awgrymu, ydyw canolbwyntio ar gyfresi, ond hefyd yn cynnig ffilmiau.

Ar y llaw arall, fel fantais o'i blaid, mae defnyddwyr y wefan hon wrth eu boddau, ers hynny ddim yn cynnwys gormod o hysbysebu. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl i bobl weld unrhyw gynnwys heb ymyrraeth na hysbysebion annifyr.

Ewch i SerieZ.

Repelisplus Vip

Repelisplus

Dewis arall yn lle Seriespepito yw Repelisplus Vip sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Mae'r wefan hon yn caniatáu gwylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, y cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell gallwch ei lawrlwytho heb unrhyw anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelisplus Vip.

Cyfres24 Ar-lein

Cyfres24 Ar-lein

Yn olaf ac wrth gwrs, nid lleiaf mae gennym Series24 Online fel dewis arall. Mae'r platfform Rhyngrwyd hwn yn cynnig y gwasanaeth i chi gwylio ar-lein a lawrlwytho ffilmiau a chyfresi. Trefnir y cynnwys yn nhrefn yr wyddor.

Fodd bynnag, mae ganddo hefyd didoli yn ôl trefn sinematig fel bod gennych well syniad o'r cynnwys a gynigir. Yn ogystal â hyn, mae gennych y segmentau canlynol ar gael i'w cyrchu: rhestr cyfresi, rhestr o ffilmiau a ffilmiau premiere.

Ewch i Series24 Online.

A %d blogueros les gusta esto: