Y dewisiadau amgen gorau i Series Danko

Porth Cyfres Danko Nid yw'n gweithio. Dyma'r prif ganlyniad yn y peiriant chwilio Rhyngrwyd pan na fyddwn yn cyfeirio at y platfform ffilm. Y rheswm? Roedd cannoedd o bobl a oedd yn gwneud traffig dyddiol yn y porth yn clymu dwylo wrth leoli'r dudalen a sylwi ei bod allan o wasanaeth.

Roedd Cyfres Danko yn blatfform hynod syml a hawdd ei ddefnyddio lle y gallech chi gwyliwch ffilmiau nodwedd ar-lein o llwytho i lawr ar unrhyw ddyfais. Cynigiwyd yr holl gynnwys sydd yn y pyrth taledig neu danysgrifio yn llwyr gratis i bob defnyddiwr. Os ydych chi'n meddwl tybed Beth ddigwyddodd, Y cynsail hwn yw pam ei fod ar gau.

Mae deddfau Sbaen yn fwyfwy anhyblyg yn erbyn y tudalennau hyn sy'n torri yn erbyn eiddo deallusol. Mae rhai, er mwyn achub eu hunain, yn llwyddo i newid eu parth, ond nid oes gan eraill yr un dynged. Yn eu plith, dioddefodd y wefan ar gyfer ffilmiau a chyfresi, fel yr oedd llawer mwy. Felly, yma rydyn ni'n dangos y gorau a'r mwyaf diweddar i chi dewisiadau amgen i Series Danko ar y Rhyngrwyd

Dyma'r dewisiadau amgen gorau i Gyfres Danko Am Ddim ar y Rhyngrwyd

Ar y Rhyngrwyd mae yna atebion lluosog i broblem: pe bai tudalen ffilm yn mynd i lawr, mae 100 yn fwy ar gael. Mae'n bwysig nodi nad yw pob un yn cynnig yr un buddion, na'r un catalogau. Mae yno lle mae'n rhaid i'r defnyddiwr ryngweithio â sawl un i ddod o hyd i'r un delfrydol.

Roedd gan Series Danko ei nifer uchaf o ddefnyddwyr yn Sbaen ac America Ladin. Mae'r tiriogaethau hyn sy'n siarad Sbaeneg eisiau defnyddio cynnwys yn yr un iaith a dyna pam, ar y platfform hwn, y dangoswyd cyfresi a ffilmiau a gyfieithwyd i Sbaeneg neu Sbaeneg Lladin.

Yma, rydyn ni'n mynd i wneud rhestr o byrth a all weithio fel dewis arall i Series Danko i wylio a lawrlwytho ffilmiau ar y Rhyngrwyd.

Un Amgen: Cyfres Ar-lein 24

Cyfres ar-lein 24

Mae Series Online yn borth gyda llawer o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen i'w gwylio. Mae ymhlith y cyntaf i ddewisiadau amgen Series Danko oherwydd mae'n caniatáu ichi weld ffilmiau nodwedd ar-lein a'u lawrlwytho i unrhyw ddyfais. Mae'r dudalen yn lledaenu cysylltiadau â chynnwys clyweledol yn pob genre sy'n bodoli.

Mae'r rhyngwyneb yn hawdd ei ddeall, o ganlyniad, mae'n hawdd iawn dod o hyd i'r ffilmiau a ddymunir. Mae'r cychwyn wedi'i strwythuro'n dda iawn oherwydd mae'n caniatáu i'r defnyddiwr symud yn gyflym ac yn hawdd trwy'r platfform. Yn ogystal â gweld y prif ffilmiau yn rhan gyntaf y dudalen, gallwch weld hysbysfyrddau'r ffilmiau neu'r cyfresi diweddaraf yn cael eu hychwanegu.

Er mwyn mwynhau cynnwys Cyfres ar-lein 24 nid oes angen llenwi ffurflen danysgrifio, na rhoi'r data i unrhyw un arall. 'Ch jyst angen i chi fynd i mewn a gwylio'r ffilm o'ch dewis yn hollol rhad ac am ddim, neu ei lawrlwytho.

Ewch i Gyfres Ar-lein 24.

Dau amgen: VidCorn

VidCorn

Er mwyn arbed ei hun o'r caeadau, bu'n rhaid i VidCorn newid y parth ar sawl achlysur. Mae'r ystwythder hwn i aros ac osgoi problemau yn ei wneud yn un o'r hoff leoedd i ddefnyddwyr; sy'n mwynhau'r holl gynnwys a lle diogel i wylio'r holl ffilmiau a ddymunir.

Mae oriel y platfform yn amrywiol ac amrywiol iawn. Mae'n cynnwys catalog helaeth o ffilmiau a chyfresi i farathon. Y mwyaf newydd a mwyaf llwyddiannus o'r holl brif ddiwydiannau gweithgynhyrchu trwy Ffrydio. Un o anfanteision posibl y dudalen hon yw bod yn rhaid i chi, er mwyn gweld y cynnwys tanysgrifiwch i'r platfform. Mae'r cofrestriad hwn yn hollol rhad ac am ddim, ond nid yw llawer o bobl yn ymddiried i adael eu data.

Ar ôl cofrestru e-bost a chyfrinair, gellir cyrchu pob dolen i wylio ffilmiau ar-lein.

Ewch i VidCorn

Tair amgen: Pob cyfres

pob cyfres

Mae Todo Series yn blatfform sy'n gyfrifol am atgynhyrchu'r dolenni sy'n arwain at wylio ffilmiau neu gyfresi ar weinyddion eraill, megis: Megavideo, OpenLead, Megadade a llawer mwy; fodd bynnag, dylid nodi bod y mwyafrif yn dod o'r pyrth hyn.

Yma gallwch ddod o hyd i lawer o gyfresi a ffilmiau mwyaf poblogaidd y foment, yn ogystal â ffilmiau nodwedd clasurol nad ydyn nhw byth yn mynd allan o arddull. Maent yn diweddaru'r wybodaeth yn gyson i gyflwyno mwy o gynnwys clyweledol i ddefnyddwyr.

Ewch i Gyfres Pawb.

Pedwar amgen: PepeCine

Pepecine

Mae Pepe Cine yn un o'r pyrth mwyaf modern, trawiadol a rhyngweithiol sy'n bodoli. Diolch i'w gronfa ddata bwysig, mae'n cadw diweddariadau dyddiol ar y ffilmiau a'r cyfresi diweddaraf yn y diwydiant. Ond y tu hwnt i bawb, mae'n borth cyflawn iawn oherwydd, nid yn unig mae'n dangos dolenni i chi i wylio'r ffilmiau ar-lein, ond ar y brig mae'n cyfeirio at destunau o ddiddordeb am y ffilm, ei hactorion ac eraill.

Mae'r platfform yn ofod i wylio a dysgu am ffilmiau a chyfresi. Fe'i cynlluniwyd i ddelweddu a dadansoddi cynnwys. Os ydych chi'n hoffi gweld sinema fel celf a dysgu ychydig am farn yr arbenigwyr, mae hwn yn ofod delfrydol.

Ewch i PepeCine.

Pump Amgen: Cyfres Yonkis

Cyfres Yonki

Mae Series Yonkis yn ddewis arall yn lle Series Danko oherwydd ei fod yn blatfform amlswyddogaethol ar gyfer gwylio cyfresi a ffilmiau. Mae ganddo ryngwyneb lle gallwch weld yr holl gynnwys wedi'i gategoreiddio i hwyluso chwiliadau. Er enghraifft, gallwch weld y segmentau cyfres a welir fwyaf, y rhai mwyaf diweddar, a'r un categorïau â ffilmiau.

Ar y chwith uchaf gallwch weld y categorïau yn ôl rhyw. Yn y porth gallwch weld y cynnwys ar-lein, yn ogystal â lawrlwytho i unrhyw ddyfais.

Ewch i Gyfres Yonkis.

A %d blogueros les gusta esto: