Sut i lawrlwytho ffilmiau am ddim

Yn gyffredinol, mae ffans o ffilmiau a chyfresi yn chwilio am y datganiadau neu'r clasuron diweddaraf. Am y rheswm hwn, maen nhw'n troi at y Rhyngrwyd i'w gweld ar-lein, ond mae yna rai sydd eisiau hefyd lawrlwytho ffilmiau ar gyfer pc yn gyfan gwbl gratis. Yn yr ystyr hwn, fe welwch tudalennau we i'w lawrlwytho heb gofrestru.

 

Yn Sbaen, mae dinasyddion yn aml yn cyrchu llwyfannau electronig i ddefnyddio cynnwys adloniant. Ar hyn o bryd, mae yna lawer o opsiynau, ond y rhai mwyaf poblogaidd heb amheuaeth yw rhai ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen. Felly, byddwn yn dweud wrthych sut y lawrlwytho ffilmiau cwblhewch yn gyflym y yn Sbaeneg

Tudalennau ar gael i lawrlwytho ffilmiau am ddim

Dadlwythwch ffilmiauBydd cysylltu â'r Rhyngrwyd yn agor drysau i opsiynau nad ydych efallai wedi'u dychmygu hyd yn oed. Mae hyn oherwydd ar y we mae anfeidredd o lwyfannau a rhaglenni ar-lein sy'n caniatáu ichi lawrlwytho ffilmiau am ddim.

Fodd bynnag, dylech wybod nad yw pob un ohonynt yn dda a bod rhai sy'n sefyll allan fel y rhai mwyaf poblogaidd a phoblogaidd. Isod, byddwn yn rhoi rhestr i chi o'r rhai yr ydym yn eu hystyried fel y gorau:

EliteTorrent

Elitetorrent

Yr opsiwn cyntaf rydyn ni'n dod ag ef lawrlwytho ffilmiau mae'n dudalen o'r enw EliteTorrent. Dylid nodi bod hyn wedi dioddef canlyniadau cosbau a gwarchaeau Sbaen. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae'n dal i weithredu o dan barth arall oherwydd bod ei weinyddwyr yn gweithio ar osgoi cau i lawr yn rhannol.

Yn y bôn, mae'r wefan hon yn cynnig a catalog o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen.

Daw'r cynnwys clyweledol a gynigir yn Sbaeneg neu gydag isdeitlau. Yn ogystal â hyn, mae ganddo ansawdd fideo rhagorol. Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi bod mynediad i'r wefan hon yn hollol rhad ac am ddim.

Gellir gweld y cynnwys ar-lein trwy ddolenni neu drwy lawrlwythiadau a gynhelir ar y Torrent. Ychwanegiad o'i blaid yw ei fod wedi gwneud hynny polisi gwrth ad.

Ewch i EliteTorrent.

Cuevana3

Ogof

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Ogof. Mae'r porth gwe hwn yn un arall o'r opsiynau gorau ar gyfer lawrlwytho ffilmiau, ond rydym yn dod â'i drydedd fersiwn yn benodol.

Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio perffeithio ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys cyfresi teledu a ffilmiau.

Heb os, mae catalog Cuevana 3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr ystyr hwn, mae'n bwysig sôn y gellir hidlo'ch tudalen yn ôl yr iaith o'ch dewis, fel: Saesneg, Sbaeneg a Sbaeneg Lladin.

Gellir chwilio'r cynnwys yn ôl ei fynegai yn nhrefn yr wyddor neu ei grwpio yn y genre ffilm sy'n cyfateb iddo.

Mae gan bob cyfres neu ffilm ei glawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, edrych ar yr opsiwn trelar a lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i Cuevana3.

Repelisplus

Repelisplus lawrlwytho ffilmiau

Rydyn ni'n cyflwyno'r opsiwn tudalen i chi lawrlwytho ffilmiau o'r enw Repelisplus Vip; sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Mae'r wefan hon yn caniatáu gwylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, mae'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell y gallwch ei lawrlwytho dim anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelisplus.

Vidcorn

Vidcorn

Yn yr un ystyr, mae gennym ni Vidcorn sydd hefyd yn lawrlwytho ffilmiau. Yn y bôn, mae'n blatfform sy'n cynnig y ffrydio ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch.

Mae ganddo lyfrgell helaeth o gynnwys ar-lein, sy'n cynnwys y canlynol: ffilmiau, sioeau teledu, sioeau realiti, cyfresi a llawer mwy.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod gan y platfform ryngwyneb cyfeillgar a hawdd ei ddefnyddio i'r defnyddiwr lywio trwy ei adrannau.

Nid oes unrhyw wahaniaeth os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd neu'n ddefnyddiwr a gofrestrwyd o'r blaen, gan fod mynediad i'r cynnwys yn rhad ac am ddim ac yn hawdd. Y gorau oll? Gallwch chi dadlwythwch unrhyw ffeil mae hynny'n ymddangos ar gael.

Ewch i Vidcorn.

CyfresZ

SerieZ lawrlwytho ffilmiau

Rydym yn eich cyflwyno i CyfresZ sy'n wefan gymharol newydd. Mae'r platfform yn cynnig llyfrgell fawr o gynnwys clyweledol sydd yn Sbaeneg. Yn bennaf, fel y mae'r enw'n awgrymu, Mae'n canolbwyntio ar gyfresi, ond mae hefyd yn cynnig ffilmiau.

Ar y llaw arall, fel fantais o'i blaid, mae defnyddwyr y wefan hon wrth eu bodd, gan nad yw'n cynnwys gormod o hysbysebu. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl i bobl weld unrhyw gynnwys heb ymyrraeth na hysbysebion annifyr.

Ewch i SerieZ.

Gnula

Gnula

Ymhlith yr opsiynau sydd gennym hefyd Gnula eich bod i bob pwrpas yn lleoli'ch hun ymhlith y gynulleidfa. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r ychydig dudalennau gwe sy'n cyflwyno llai o broblemau wrth drosglwyddo cynnwys. Yn yr un ystyr, dylid nodi bod gan y wefan hon a llyfrgell helaeth.

Mae'r cynnwys clyweledol a gynigir yno ar gael i unrhyw ddefnyddiwr a gallwch ei weld o'r cyfrifiadur neu unrhyw ddyfais symudol. Gallwch hefyd weld y ffilmiau a chyfresi mewn diffiniad uchel gydag isdeitlau mewn sawl iaith.

Ewch i Gnula.

Cyfres Danko

Cyfres Danko

O'r diwedd rydyn ni'n dod â hi i Cyfres Danko. Mae'r wefan yn ymroddedig i gynnig a catalog cymedrol, ond yn amrywio rhwng cyfresi, rhaglenni dogfen, ffilmiau ac animeiddio. Ar hyn o bryd mae'n cael ei gynnal gan weinydd arall gan ei fod yn gwella ei arddangosfa ar gyfer platfform mwy deniadol.

Mae'r chwiliad cynnwys ar y dudalen yn cynnwys hidlydd sengl sy'n cael ei gategoreiddio yn ôl genre ffilm. Fodd bynnag, mae yna beiriant chwilio hefyd lle gallwch chi nodi enw'r ffilm neu'r gyfres rydych chi'n edrych amdani.

Yn ogystal â hyn, mae gennych y gallu i adael sylwadau ar y cynnwys, sy'n hwyluso rhyngweithio â defnyddwyr eraill. Yn yr un modd, mae gennych chi'r posibilrwydd o cysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol fel: Facebook, Twitter a Google.

Ewch i Series Danko.

Fel y gwnaethoch sylwi efallai, mae yna lawer o opsiynau y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar y Rhyngrwyd i lawrlwytho ffilmiau am ddim. Wrth gwrs, rydyn ni'n gwybod bod rhai yn well nag eraill, ond gyda'ch profiad eich hun byddwch chi'n penderfynu pa un yw'r gorau i chi.

A %d blogueros les gusta esto: