Dewisiadau amgen i'w lawrlwytho tebyg i 1337X

Mae'r Rhyngrwyd yn ffenestr wych i unrhyw fath o wybodaeth a chynnwys. Felly fe welwch dudalennau gwe o wahanol themâu. Heb os, y rhai mwyaf poblogaidd yw'r rhai ar gyfer lawrlwytho ffeiliau Torrent, fel 1337X.

Yn gyntaf oll, dylech gofio bod y platfform hwn yn un o'r rhai gorau i lawrlwytho Torrents o unrhyw fath. Fodd bynnag, roedd y wefan hon yn sefyll allan o'r gweddill arbenigo mewn ffilmiau. Yn yr un modd, fe allech chi lawrlwytho cerddoriaeth, gemau, apiau, rhaglenni dogfen a llawer mwy.

Yn ogystal â hyn, ar y wefan hon mae gan ddefnyddwyr fynediad at ddeunydd manwl o bob cynnwys cyhoeddedig. Mae yna hefyd a rhestr o Torrents mwyaf poblogaidd y dydd, yr wythnos a'r mis. Fodd bynnag, ni allai ddianc o gyfiawnder Sbaen.

Mae 1337X wedi derbyn sancsiynau a blociau sy'n gwneud mynediad yn ansefydlog. Felly, mae yna adegau pan fydd y dudalen i lawr, er bod ganddi sawl parth. Y problemau hyn yw canlyniadau torri hawlfraint.

Gwefannau amgen i 1337X

Yn y paragraffau blaenorol gwnaethom grybwyll y problemau a gyflwynwyd gan y platfform digidol hwn. Am y rheswm hwn, mae defnyddwyr 1337X wedi bod ar yr awyr i barhau i fwynhau'r cynnwys. Yn y modd hwn, mae'n rhaid troi atynt tudalennau gwe amgen eraill, fel:

Yts

Yts

Fel opsiwn cyntaf mae gennym y dewis arall yn lle 1337X o'r enw Yts. Yn y bôn, mae'n dudalen we sydd wedi'i lleoli cwbl weithredol. Ar hyn o bryd, y ffigur hwn fel ffefryn ar gyfer lawrlwytho ffilmiau, gan eu bod ar gael mewn gwahanol fformatau. Ar y platfform, wrth fynd i mewn, fe welwch argymhelliad i lawrlwytho VPN.

Os nad ydych chi'n gwybod sut i'w lawrlwytho, peidiwch â phoeni, dim ond argymhelliad ataliol ydyw. Llyfrgell yn cynnwys mwy na deng mil o ffilmiau, sydd wedi'u trefnu'n glir. Mae ganddo beiriant chwilio hefyd i fynd yn uniongyrchol i'r teitl a ddymunir.

Ewch i Yts.

uTorrent

uTorrent

Gelwir yr ail ddewis arall yn lle 1337X uTorrent, ond nid yw'n dudalen we. Hwn yw lawrlwythwr ar gyfer cleientiaid BitTorrent Maen nhw'n defnyddio'r rhwydwaith P2P. Y brif nodwedd yw ei fod yn defnyddio ychydig o adnoddau cyfrifiadurol wrth redeg.

Fodd bynnag, mae uTorrent yn cynnig yr un gwasanaethau â'r dewisiadau amgen eraill. Ynddo gallwch lawrlwytho ffeiliau a ffeiliau cenllif, fel: cerddoriaeth, cyfresi, ffilmiau, llyfrau, gemau a llawer mwy. Mae ei weithrediad yn hawdd ac yn syml, felly nid oes raid i chi boeni.

Ewch i uTorrent.

Zoogle

Zoogle

Un arall o'r dewisiadau amgen a gyflwynwn yw Zoogle, sy'n dechrau blodeuo. Ganwyd y wefan hon diolch i gau llwyfannau lawrlwytho torrent eraill. Ar hyn o bryd, mae wedi mwy na thair miliwn o ffeiliau wedi'u gwirio.

Yn ddyddiol, mae ei weinyddwyr yn ychwanegu miloedd o gynnwys. Mae'r Mae'r llyfrgell yn cynnwys oddeutu mwy na 160 mil o raglenni teledu a mwy na deng mil ar hugain o ffilmiau. A siarad yn gyffredinol, dywedir bod ganddo fwy na dwy fil o dracwyr yn rhannu mwy na deg ar hugain miliwn o gynnwys.

Ar y llaw arall, ynddo fe welwch hefyd gemau, cymwysiadau, llyfrau a chynnwys anime. Yn yr un modd, mae popeth wedi'i drefnu'n ofalus yn gategorïau.

Ewch i Zoogle.

EZTV

EZTV

Yn yr un modd, rydym yn argymell ichi wneud hynny EZTV, sy'n ceisio disodli ei gyfoedion; yn enwedig wrth chwilio am ddeunydd teledu. Dylid nodi bod y porth hwn wedi'i erlid gan gyfiawnder am nifer o flynyddoedd, ond ailymddangos. Heb amheuaeth, mae'n gyfeiriad ar gyfer cariadon y sgrin fach gyda ffilmiau a chyfresi.

Yn ogystal â hyn, mae'r platfform hwn yn cynnig y cynnwys canlynol: cyfweliadau, sioeau realiti, digwyddiadau chwaraeon a llawer mwy. Mae'r sefydliad wedi'i ymhelaethu'n dda iawn gyda chloriau sy'n cynrychioli ac yn nodi pob cynnwys cyhoeddedig.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig sôn bod ganddo hidlwyr chwilio fel y gallwch ddod o hyd i'r teitl yn hawdd, megis: blwyddyn rhyddhau, gwlad wreiddiol, tiwtorialau defnydd a chynnwys Apple TV +.

Ewch i EZTV.

Demonoid

Demonoid

Yn yr un modd, mae gennym ddewis arall yn lle 1337X a elwir Demonoid. Mae'n dudalen a sefydlwyd yn 2003 sy'n cynnig gwasanaeth Dadlwythwch ffeiliau Torrents.

Fel ei debyg The Pirate Bay, fe wnaethant leoli eu hunain yn berffaith ac yn llwyddiannus yn y farchnad; dod yn dracwyr pwysicaf ar y Rhyngrwyd. Ynddo gallwch lawrlwytho unrhyw gynnwys, fel y canlynol: rhaglenni, cerddoriaeth, ffilmiau, llyfrau, cyfresi, ymhlith eraill.

Ewch i Demonoid.

Y Bae Môr-ladron

Bae Môr-ladron

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â dewis arall o'r enw Y Môr-leidr; sy'n opsiwn arall y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar y Rhyngrwyd i'r dudalen a grybwyllir yn yr erthygl. Y wefan lawrlwytho hon Mae ganddo amrywiaeth eang o ffilmiau a chyfresi o bob genre. Yn ogystal â hyn, mae ganddo restr o albymau gan artistiaid enwocaf y cyfnod diweddar.

Mae ganddo hefyd adran sy'n ymroddedig i raglenni cydnaws ar gyfer Windows a Mac. Am y rheswm hwn, mae wedi'i leoli fel platfform amrywiol ac effeithlon. Yn gyffredinol, mae popeth yn mynd yn dda gyda'r we tan y ffordd i'w gyrchu, gan fod yn rhaid i weinyddwyr greu cysylltiadau drych i barhau i weithio.

Ewch i The Pirate Bay.

Torrentz2

Torrentz2

Yn yr un modd, rydym yn cyflwyno dewis arall arall: Torrentz2. Ar hyn o bryd dyma'r unig un sy'n gweithredu heb unrhyw anghyfleustra. Ar y wefan hon, mae ffeiliau mewn tagiau mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r wefan hon yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd â sawl opsiwn o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho. hollol rhad ac am ddim.

Ewch i Tottentz2.

EliteFreak

EliteFreak

Ar y llaw arall, y mae EliteFreak sy'n ddewis arall cwbl weithredol arall. Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae gan y platfform ychydig o olwg freak. Fodd bynnag, mae'r platfform wedi'i wneud yn dda ac mae ganddo llyfrgell eang ac amrywiol.

Yn y porth hwn gallwch ddod o hyd i sawl adran ddiddorol, fel: mynediad fforwm, ffilmiau hysbysfwrdd mwyaf newydd, a welir fwyaf y clasuron. Mae'r fforwm hwn yn gweithio fel y gall defnyddwyr gyfnewid ffeiliau a gwybodaeth.

Ar y llaw arall, y platfform nid oes ganddo hysbysebion na pop-ups sy'n tarfu ar brofiad y defnyddiwr wrth ei ddefnyddio. Mae gweinyddwyr yn sicrhau bod dolenni lawrlwytho yn cael eu hadolygu bob dydd i drwsio rhai sydd wedi torri.

Ewch i EliteFreak.

Limetorrents

Limetorrents

Y dewis arall olaf ond nid lleiaf sydd gennym yw Limetorrents. Yn flaenorol, rhestrwyd y wefan hon fel y gorau ar gyfer lawrlwythiadau P2P ledled y byd. Dylid nodi bod yr enw da hwn wedi'i gyflawni oherwydd bod ganddo a llyfrgell fawr o ffilmiau, cyfresi, gemau, meddalwedd, llyfrau a llawer mwy. Felly, mae'r dudalen wedi'i lleoli fel un o'r llwyfannau cryfaf ar y farchnad.

Heb amheuaeth, mae hwn yn safle cyflawn iawn ac, felly, mae'n well gan ddefnyddwyr. Yn ogystal â hyn, mae wedi cyflymder lawrlwytho anhygoel oherwydd ei fod wedi gwirio gweinyddwyr. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi ei fod yn cynnwys ychydig o gyhoeddusrwydd, sy'n gwella profiad pori pobl.

Ewch i Limetorrents.

A %d blogueros les gusta esto: