Prynu cardiau busnes cain • Ar y dudalen hon fe welwch bopeth rydych chi'n edrych amdano

Mae unrhyw un yn gwybod na ddylid anwybyddu offer busnes fel cardiau busnes cain ar unrhyw adeg, ni ddylent fod ar goll. Gyda hyn, gellir dweud bod yr elfennau'n gyfrifol am sicrhau bod popeth yn gweithio'n gywir.

Mae angen eitemau penodol ar bob safle gwaith, boed yn gorlan i agenda, mae hwn yn rhwymedigaeth gyffredinol.

Gwerthwr GORAU 1af

Deiliad Cerdyn Quantum Abacus / Achos Cerdyn Busnes, mewn dur gwrthstaen a lledr PU, gyda chau magnetig, ceinder clasurol bob amser, Mod. 701-06 (DE)

Strwythur Cynnwys

 • Deiliad y cerdyn delfrydol ar gyfer edrychiad proffesiynol
 • Dyluniad cain a chadarn
 • Am hyd at 25 o gardiau busnes
 • Dimensiynau: 9,5cm x 6,3cm x 1,4cm
 • o wyn
Gwerthwr GORAU 2af

Deiliad Cerdyn Lledr Quantum Abacus a Deiliad Cerdyn Lledr PU / Deiliad Cerdyn Busnes gyda Cau Magnetig, Cywydd Clasurol bythol, 704-01 (DE)

 • Deiliad y cerdyn delfrydol ar gyfer edrychiad proffesiynol
 • Dyluniad cain a chadarn
 • Am hyd at 25 o gardiau busnes
 • Dimensiynau: 9,5cm x 6,4cm x 1,3cm
 • mewn du
Gwerthwr GORAU 3af

SENHAI - 2 uned o ddeiliaid ar gyfer cardiau busnes proffesiynol, lliw Gorchudd dur gwrthstaen

 • SET O 2 PECYN - Gall pob achos ddal tua 10-12 cerdyn, sy'n addas ar gyfer ...
 • ANSAWDD UCHEL: Wedi'i wneud o ddur gwrthstaen o ansawdd uchel a gyda gorffeniad satin, mae deiliad y cerdyn hwn ...
 • EDGES MEDDAL: Mae'r gorffeniad yn ardderchog heb unrhyw ymylon miniog yn unman. Ymylon llyfn ...
 • DYLUNIO YMARFEROL - Mae'n hawdd rhoi cardiau i mewn ac allan, ac mae'r cau yn braf ac yn ddiogel. Mae'r ...
 • DURABLE - Mae defnyddio colfachau a chaledwedd o ansawdd uchel yn ei gwneud hi'n ddigon da i ...
Gwerthwr GORAU 4af

SENHAI - 2 uned. Llawes lledr ffug ar gyfer cardiau adnabod ar gyfer dynion a menywod, gyda chau magnetig, i gadw'r cardiau'n lân (lliw du, glas)

 • Deunydd arbennig: Mae'r deiliad cerdyn busnes main hwn wedi'i wneud o ledr ffug unigryw a dur gwrthstaen ...
 • MAINT A GALLU: Mae'r achos hwn yn dal oddeutu 93 o gardiau busnes ....
 • Cau: Mae'n hawdd agor y trefnydd cardiau busnes lledr hwn gyda chymorth magnetau ...
 • Hawdd i'w gario: Hawdd ei agor a'i gau, mae'n ymarferol cario gyda chi naill ai yn eich ...
 • EDRYCH PROFFESIYNOL: Dyluniad cain, adeiladwaith cadarn ac arwyneb lledr synthetig sy'n ...
Gwerthwr GORAU 5af

Deiliad Cerdyn Lledr Quantum Abacus a Deiliad Cerdyn Lledr PU / Deiliad Cerdyn Busnes gyda Cau Magnetig, Cywydd Clasurol bythol, 701-05 (DE)

 • Deiliad y cerdyn delfrydol ar gyfer edrychiad proffesiynol
 • Dyluniad cain a chadarn
 • Am hyd at 25 o gardiau busnes
 • Dimensiynau: 9,5cm x 6,3cm x 1,4cm
 • pinc
Gwerthwr GORAU 6af

Deiliad Cerdyn Busnes Alwminiwm Proffesiynol HomEdge Super Light Tenau 3 Pecyn Llawes Cerdyn Busnes a Theithio Du

 • Mae deiliad y cerdyn busnes wedi'i wneud o alwminiwm o ansawdd uchel.
 • Yn gryno â chynhwysedd mawr, gall ddal hyd at 13 - 18 o gardiau busnes, yn dibynnu ar y trwch ...
 • Mae'n cynnig amddiffyniad a threfniadaeth wych i'ch cardiau.
 • Maint: 3,7 x 2,3 x 0,3 modfedd.
 • Mae'r pecyn yn cynnwys: 3 deiliad cerdyn busnes, du.
Gwerthwr GORAU 7af

Deflect-o 19200 - Deiliad cerdyn bwrdd gwaith (hyd at 50 cerdyn), lliw tryloyw

 • Yn dal cardiau busnes o drwch 17mm (50 yn nodweddiadol)
 • Sylfaen gefnogaeth sefydlog fawr
 • Cardiau busnes wedi'u cadw'n berffaith yn eu lle
 • Nid oes angen braced mowntio a dim ond ar unwaith y bydd yn barod i'w ddefnyddio
Gwerthwr GORAU 8af

Deiliad Cerdyn Busnes Lledr Di-staen Proffesiynol SENHAI Set o 2 gyda Phoced Magnetig ar gyfer Cerdyn Enw a ID ar gyfer Dynion a Merched

 • Capasiti mawr: storiwch hyd at 20 cerdyn (yn dibynnu ar drwch). Yn addas ar gyfer cardiau busnes ...
 • Grym Magnetig Gwydn: Deiliad cerdyn lledr gyda chau magnetig cryf, cyfleus i agor ...
 • Deunydd: cas dur gwrthstaen gydag arwyneb lledr. Maint: 9,4 cm o hyd x 6,3 cm o led ...
 • Dyluniad fain: Gellir rhoi deiliad y cerdyn busnes poced yn eich poced, ...
 • Ymylon Llyfn - Mae'r gorffeniad yn wych ac nid oes ymylon miniog yn unman. Ymylon llyfn ...
Gwerthwr GORAU 9af

Sigel VZ300 - Deiliad cerdyn cylch, am hyd at 200 o gardiau (uchafswm o 90 x 58 mm)

 • Storiwch eich cardiau busnes a'ch cysylltiadau yn daclus ac yn ddiogel gyda'r ymarferol ...
 • Gyda 25 llewys tryloyw ar gyfer 200 o gardiau busnes (uchafswm. 90 x 58 mm), Arddangos llewys ...
 • Yn cynnwys mynegai A-i-Z cadarn ar gyfer didoli'r wyddor yn gyflym ac yn gywir ...
 • Yn gorchuddio deunydd satin gyda chyffyrddiad o fotiff llinellau moethus a boglynnog, lliw: mat-du
 • Ehangu hyd at 280 o gardiau busnes, llewys ychwanegol: 10 llewys (capasiti 80 cerdyn) ...
Gwerthwr GORAU 10af

Y gwir am hyn yw, gallwch nawr ddod â'r hyn rydych chi ei eisiau adref mewn cardiau busnes chwaethus heb y cur pen, i gyd o amazon. Digon o deithiau cerdded hir i brynu'r hyn rydych chi ei eisiau ar gyfer eich swyddfa fach, i gyd diolch i lwyfannau ar-lein. Gallwch hefyd gyflawni tasgau eraill nes bod y gorchymyn yn cyrraedd gyda phopeth a archebwyd ar-lein, felly mae'n ffordd i gyflymu'r gwaith.

Dyma'r cardiau busnes chwaethus gyda'r pris isaf

Caffael cyflenwadau swyddfa ar blatfform ar-lein yn gyflym iawn ac yn fanteisiol i brynwyr. Mae'r costau gweithgynhyrchu sydd ar gael yn y siop ar-lein hon yn dda iawn, ac mae hynny'n rhywbeth na all unrhyw siop ar-lein yn unig ei roi i chi. Felly gallwch ddewis y prisiau gorau ar gyfer yr erthygl ar hyn o bryd, ar yr un pryd ag y byddwch chi'n dewis o'r swm mwyaf sydd ar gael ar y Rhyngrwyd. Ni allwch fethu hynny.

Gellid dweud bod yna lawer o ddarparwyr ar-lein, ond dim ond gydag ychydig y byddwch chi'n dod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych o ddifrif ynddo cardiau busnes chwaethus yn y ffordd fwyaf dibynadwy a syml sydd ar gael. arbed amser. Nid oes raid i chi fynd i siop gorfforol, fel hyn byddwch hefyd yn arbed ar gostau ychwanegol.

Bydd hyd yn oed popeth yn cael ei drefnu fel bod gallwch edrych ar bopeth yn gynt o lawer, heb eich colli chi. P'un ai ar gyfer eich swyddfa, cartref neu faes gwaith arall, fe welwch bopeth yn fwy ymarferol nag yr ydych chi'n meddwl. Gyda golwg syml byddwch yn dewis y peth iawn.

Bydd y disgrifiadau yn rhoi i chi syniad delfrydol o'r hyn sy'n bwysig i chifelly ni fyddwch yn gallu gwneud camgymeriadau, dim ond wedyn na fydd unrhyw amheuaeth yn eich pryniant ar-lein.

Peth arall i'w danlinellu yw bod gennym ni'r gefnogaeth ddelfrydol rydych chi ei eisiau fel siop ar-lein fawr os oes gennych broblem, neu gwestiwn ynglŷn â'r pryniant. Byddwn yn gwybod sut i'ch helpu chi i weld y cardiau busnes chwaethus sydd eu hangen arnoch chi o ddifrif.. Bydd ein tîm yn hollol hapus i'ch helpu chi i gael yr hyn yr ydych ei angen mewn gwirionedd.

Y cardiau busnes cain mwyaf poblogaidd

Mae pawb yn gwybod bod popeth yn symud yn wahanol mewn swyddfeydd yn ddiweddar, nid yw fel o'r blaen (heb sôn am fywyd academaidd). Rydych chi'n edrych ar lawer mwy o declynnau soffistigedig modern, ond mae yna lawer o eitemau sylfaenol sydd maent yn dal yn anhepgor mewn unrhyw amgylchedd busnes neu astudio.

Nawr cariwch y modelau mwyaf dibynadwy! Sicrhewch eich cardiau busnes chwaethus gyda'r coolest ar y farchnad! . Ni fydd gennych unrhyw beth i'w ddifaru, oherwydd mae gennym y maint a'r prisiau mwyaf presennol o'r erthygl na allwch eu colli mewn cynhyrchion swyddfa. Croeso!.

Yr hyn yr ydych yn edrych amdano na allwch ei gael? Efallai ei fod oherwydd dau reswm: mae ei fodolaeth drosodd neu nad oes gennym y cardiau busnes cain mor benodol sydd eu hangen arnoch chi. Peidiwch â phoeni. Ysgrifennwch atom heb unrhyw broblem. byddwn yn falch o'ch cynorthwyo ac yn bodloni'ch gofynion.

Cyngor prynu cardiau busnes chwaethus

Nid yw prynu cardiau busnes cain yn ogystal ag unrhyw ddeunydd yn ddewis dymunol, nid yw'n rhywbeth i'w gymryd yn ysgafn.. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, mae gennym ganllaw i chi a fydd yn eich helpu i wneud caffael dyfeisgar a llwyddiannus. am yr un peth, dyma beth sy'n rhaid i chi ei ystyried:

Si Gwneir eich holl bryniannau yn yr un swp a chydag un lleoliad, byddwch yn gwarantu derbyn yr holl erthyglau ar yr un pryd ac nid oes raid i chi aros iddynt gyrraedd y darn o sawl diwrnod.

Cyn gwneud eich pryniant, gwnewch gyllideb i gael amcangyfrif perffaith o'r hyn y gallwch ei brynu.

Rhowch bwysigrwydd i deunyddiau a all ddiwallu eich anghenion, rydym yn eich cynghori i beidio â chaffael unrhyw wrthrych nad ydych chi'n meddwl ei fod yn effeithlon.

Os ydych chi'n prynu'ch modelau trwy becynnau, rydych chi'n gwarantu hyd, byddwch chi hefyd yn arbed arian ac amser.

Ymgynghorwch â deunyddiau masnachfraint a brandiau adnabyddus, mae'r rhain fel arfer yn cynnig gwybodaeth lawer mwy manwl a fydd yn eich helpu i benderfynu a yw'n cwrdd â'ch disgwyliadau..

Cadwch mewn cof bod y nid pris yw'r unig beth sy'n bwysig ac y gallai llawer rhatach fod yn llawer mwy costus yn y tymor hir.

 • 1edd Dadl: Trwy'r amser gwirio a oes hyrwyddiadau ar gyfer y model sydd ei angen arnoch chi.
 • 2il Sefydliad: Si Rydych chi eisoes wedi penderfynu eich bod chi'n mynd i gaffael, y peth nesaf yw eu hychwanegu at eich trol.
 • 3il Sefydliad: Rhowch eich gwybodaeth i wneud y taliad, fodd bynnag, heb eu cadarnhau yn gyntaf.
 • Rheswm 4: Yn olaf, arhoswch ichi dderbyn eich llwyth.

Ydych chi eisiau cardiau busnes cain? Ein platfform ar-lein dyma'ch dewis mwyaf amlwg

Rydym yn dosbarthu ac yn gwerthu ein deunyddiau dodrefn i swyddfeydd cyflenwi trwy ein platfform ar-lein. Mae ein taith hir yn y sector wedi rhoi doethineb inni roi'r holl ddodrefn swyddfa yn eich dwylo gydag un clic yn unig.

Rydym yn poeni am, a dyna pam yr ydym wedi penderfynu symleiddio'r mynediad i'n cardiau busnes cain trwy ein siop rithwir. Er mwyn sicrhau eich bod yn llwyddo i gaffaeliadau, rydym hefyd yn ychwanegu llawlyfr ar sut i brynu.

Mae gennym gatalog mawr o fodelau o gyflenwadau swyddfa, felly beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano rydyn ni'n eich sicrhau y gallwch chi ei gael ar ein platfform ar-lein. Gan y gall fod yn ddiflas dod o hyd i un cynnyrch ymhlith sawl opsiwn, ein siop ar-lein casglwch yr holl fodelau mewn gwahanol ddosbarthiadau i'w gwneud hi'n haws i chi gael yr hyn rydych chi'n edrych amdano.

Adolygiadau defnyddwyr

 1. Rydyn ni'n dangos y sylwadau ar ein herthyglau i chi gan ein cleientiaid:
 2. Rwy'n hoffi prynu cardiau busnes cain yn y lle hwn ac maen nhw i gyd wedi bod yn effeithiol iawn, dwi erioed wedi cael problemau gyda danfon, yn gyfrifol iawn 10/10. Alexandra.
 3. Llwyddais i ddod o hyd yma i'r cardiau busnes cain yr oeddwn eu hangen, roedd y broses gyfan yn ddymunol iawn a heb gymhlethdodau, heb amheuaeth yr opsiwn mwyaf priodol. Gorffennaf.
 4. Mae ansawdd cardiau busnes cain yn ddigymar gan unrhyw blatfform arall yn llinell. Offer anhygoel, yn ddefnyddiol iawn ac yn anad dim am bris da, byddaf yn prynu llawer mwy o bethau eto, oherwydd y gwir yw fy mod i wedi caru popeth.. Andrew.
A %d blogueros les gusta esto: