Prynu cardiau busnes ar-lein ✪ Yn y siop ar-lein hon gallwch weld popeth y gallai fod ei angen arnoch

Mewn unrhyw swyddfa ddifrifol, dylai cardiau busnes ar-lein fod yn brin gan ei bod yn berthnasol gwneud yr holl dasgau yn y ffordd gywir. O dasgau mawr i rai llai, rhaid bod ganddyn nhw'r cardiau busnes ar-lein perthnasol.

Mewn unrhyw le mae angen cardiau busnes ar-lein arnoch chi i unrhyw gynnyrch offer er mwyn gallu cyflawni gweithgaredd penodol.

Gwerthwr GORAU 1af

Sigel DP830 - Cerdyn busnes, 150 uned ar 15 dalen, 85 x 55 mm (A4)

Strwythur Cynnwys

 • Cardiau busnes micro-dyllog: Ymylon perffaith - go brin bod y pwyntiau tyllu yn amlwg
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 185 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 150 uned = 15 dalen
Gwerthwr GORAU 2af

Sigel LP795 - Cardiau busnes (100 uned mewn 10 dalen, A4), lliw gwyn

 • Y dechnoleg 3C ar gyfer cardiau busnes sy'n edrych yn broffesiynol: Glân - dim trydylliad, Cut -...
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 225 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 100 uned = 10 dalen
DEWISGwerthwr GORAU 3af

Croesi Anifeiliaid: Gorwelion Newydd (Nintendo Switch)

 • Addaswch eich tŷ a'ch cymeriad, addurnwch y dirwedd (hyd yn oed gyda dodrefn, os ydych chi eisiau!) Ac ewch ...
 • Dewch i weithio gyda system greu gyflawn iawn newydd: casglu deunyddiau i greu ...
 • Cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau hamddenol fel garddio, pysgota, ...
 • Gall hyd at wyth chwaraewr fyw ar ynys. Gall pedwar o drigolion yr un ynys chwarae ...
 • Gall wyth chwaraewr chwarae gyda'i gilydd ar ynys un ohonyn nhw trwy'r modd aml-chwaraewr yn ...
Gwerthwr GORAU 4af

SIGEL LP801 Cardiau busnes, 3C, 85x55 mm (A4), 250 g, 400 uned = 40 dalen

 • Y dechnoleg 3C ar gyfer cardiau busnes sy'n edrych yn broffesiynol: Glân - dim trydylliad, Cut -...
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 250 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 400 uned = 40 dalen
DEWISGwerthwr GORAU 5af

SIGEL DP839 150 Cardiau busnes wedi'u torri ymlaen llaw, 85 x 55 mm, 200 g / m², gwyn

 • Cardiau busnes micro-dyllog: Ymylon perffaith - go brin bod y pwyntiau tyllu yn amlwg
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 200 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 150 uned = 15 dalen
Gwerthwr GORAU 6af

SIGEL LP798 Cardiau busnes, 3C, 85x55 mm (A4), 225 g, 100 uned = 10 dalen

 • Y dechnoleg 3C ar gyfer cardiau busnes sy'n edrych yn broffesiynol: Glân - dim trydylliad, Cut -...
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 225 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 100 uned = 10 dalen
DEWISGwerthwr GORAU 7af

Call of Duty: Cerdyn Busnes Unigryw Black Ops IIII + (Rhifyn Unigryw Amazon)

 • Mae Rhifyn Unigryw Amazon yn cynnwys Cerdyn Busnes Unigryw sy'n cynnwys ...
 • Mae Call of Duty: Black Ops 4 yn cynnig tri dull gêm gwahanol: multiplayer, zombies, a blacowt.
 • Call of Duty: Mae multiplayer Black Ops 4 yn codi'r bar ar gyfer y profiad brwydro yn y pen draw ...
 • Mae Call of Duty: Black Ops 4 yn cynnwys y cynnig lansio mwyaf yn y modd Zombies gyda thri ...
 • Mae Blackout yn ddathliad o gymuned y Black Ops, profiad enfawr Battle Royale ...
Gwerthwr GORAU 8af

SIGEL LP791 Cardiau busnes, 3C, 85x55 mm (A4), 190 g, 400 uned = 40 dalen

 • Y dechnoleg 3C ar gyfer cardiau busnes sy'n edrych yn broffesiynol: Glân - dim trydylliad, Cut -...
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 190 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 400 uned = 40 dalen
Gwerthwr GORAU 9af

Sigel LP850 - Cerdyn busnes (100 uned, 85 x 55 mm)

 • Y dechnoleg 3C ar gyfer cardiau busnes sy'n edrych yn broffesiynol: Glân - dim trydylliad, Cut -...
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 225 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 100 uned = 10 dalen
Gwerthwr GORAU 10af

Cardiau Busnes Sigel IP526 - 3C ar gyfer Argraffydd Inkjet (85 x 55mm, 210gsm, Ymylon Llyfn, 2 Card), Gwyn Sglein

 • Y dechnoleg 3C ar gyfer cardiau busnes sy'n edrych yn broffesiynol: Glân - dim trydylliad, Cut -...
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 250 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 100 uned = 10 dalen

Y gwir am hyn yw y gallwch nawr fynd â'r hyn rydych chi ei eisiau mewn cardiau busnes ar-lein i'ch cartref heb broblemau, i gyd gyda'n cymhariaeth prisiau. Bydd popeth yn llawer haws ac yn fwy diogel, mae'n rhaid i chi ddelweddu'r hyn rydych chi ei eisiau, talu'n ddiogel ac aros yng nghysur eich desg. Yn ogystal, gellid cyflawni tasgau eraill nes bod y gorchymyn yn cyrraedd gyda phopeth a archebwyd ar-lein, felly mae'n ffordd i gyflymu'r gwaith.

Y prisiau mwyaf heb eu talu ar gardiau busnes ar-lein i chi

Mae prynwyr wedi bod yn fodlon iawn gyda chanlyniadau'r chwilio am eu deunyddiau ar y Rhyngrwyd, oherwydd mae popeth yn well nag mewn siop gorfforol. I ddechrau, prynu cardiau busnes ar-lein ar-lein yw'r ffordd fwyaf dyfeisgar o gael y modelau hyn am y gost orau. Bydd gennych yr opsiwn o ddewis y costau gweithgynhyrchu gorau ar hyn o bryd, ar yr un pryd ag y byddwch yn dewis o'r amrywiaeth fwyaf sydd ar gael ar-lein. Ni allwch fethu hynny.

hwn cardiau busnes ar-lein cywir Dim ond gyda darparwr y gallwch eu gweld sy'n gwarantu popeth rydych chi am fod yn hapus â'ch pryniant, fel hyn bydd popeth mewn trefn trwy gydol y broses. Gwelliant ychwanegol arall yn y gwasanaeth siopa ar-lein hwn yw na ddylech wastraffu amser yn gadael eich cyfeiriad , gwnewch y cyfan yn y ffordd fwyaf tawel posibl.

Yr olygfa o beth i'w brynu yw llawer symlach a mwy ymarferol, gan fod popeth wedi'i archebu gan rannau yn y ddewislen categorïau. Gall hyn amrywio o fodelau swyddfa i gwmnïau, sefydliadau cartref neu academaidd.. Mae'n rhaid i chi glicio a chael yr holl ddeunydd sydd ei angen arnoch chi.

Darllenwch luniau, sylwadau a manylion a fydd yn eich helpu i wneud y dewis mwyaf defnyddiol i'ch economi, wrth fodloni'ch disgwyliadau, ni fydd gennych unrhyw beth i'w golli ac fe welwch lawer i'w ennill.

A rhag ofn, dywedwch eich cwestiynau wrthym trwy'r gefnogaeth arbennig i'ch helpu gydag unrhyw broblem sydd gennych. Rydych chi mewn dwylo gwych!. Bydd popeth yn ymddangos yn anhygoel i chi gyda'r gwasanaeth hwn i brynu cardiau busnes ar-lein, yr amlycaf ar y Rhyngrwyd. Bydd ein tîm yn hollol hapus i'ch helpu chi i weld yr hyn rydych chi wir yn edrych amdano.

Yr enwocaf mewn cardiau busnes ar-lein

Mae pawb yn gwybod bod popeth yn yr eiliadau hyn yn symud yn wahanol yn y swyddfeydd, nid yw fel o'r blaen (a heb sôn am fywyd yr astudiaeth). Felly does dim ots bod gennych chi'r dyfeisiau mwyaf soffistigedig, y cyfrifiadur gorau hefyd. rhaid i chi roi sylw i'r anghenion sylfaenol, mae'r manylion hynny'n hanfodol.

Gyda ni rydych chi yn y lle delfrydol i ddod â'ch gorau i'r cartref mewn cardiau busnes ar-lein yn y 2020 hwn. Sicrhewch yr hyn rydych chi ei eisiau nawr gyda'r rhestr fwyaf helaeth ar-lein. Y prisiau coolest, y gwasanaeth gorau a'r platfform mwyaf dibynadwy yn unig i chi.

Methu â chael yr hyn rydych chi ei eisiau? Mae'n debyg y byddwch yn sylwi bod bodolaeth y cynnyrch rydych chi'n edrych amdano yn sero, neu nad yw'r cerdyn busnes ar-lein penodol rydych chi ei eisiau ar ein platfform ar-lein. Peidiwch â phoeni. Gofynnwch i ni heb unrhyw ymrwymiad. Byddwn yn hapus i roi sylw i chi a bodloni'ch ceisiadau..

Llawlyfr caffael cardiau busnes ar-lein

Os ydych chi am ddod o hyd i'r union gardiau busnes ar-lein, mae'n briodol eich bod chi'n talu sylw wrth eu prynu. Oherwydd hynny rydyn ni'n dod â'r canllaw hwn atoch chi. Felly bydd y caffaeliad yn llawer mwy llwyddiannus a llwyddiannus. Cymerwch y canlynol i ystyriaeth:

Y mwyaf delfrydol yw eich bod chi'n gwneud eich holl bryniannau mewn un lle fel eu bod yn anfon yr holl fodelau atoch gyda'i gilydd ac ar yr un diwrnod.

Mae angen gwerthuso'ch cyllideb yn gywir yn gyntaf, chi sy'n penderfynu beth rydych chi'n mynd i'w brynu er mwyn dewis y cynnyrch sy'n fwyaf addas i chi.

Awgrym eithaf angenrheidiol arall yw hynny caffael dim ond yr hyn y gallwch ei ddefnyddio a'ch bod chi wir eisiau.

Gallwch wneud i'ch pryniant feddwl am y dyfodol, hynny yw, os prynwch yr eitemau trwy becynnau bydd yn rhatach o lawer na fesul uned a byddant yn para'n hirach..

Edrychwch ar gynigion amrywiol y yr un eitem mewn sawl brand fel bod gennych lawer mwy o amrywiaeth o ran cario'r hyn rydych chi am ei brynu.

Peidiwch â chael eich cynnig â chynigion afradlon bob amser, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu cynhyrchion hynod effeithiol, peidiwch â chael eich cario i ffwrdd yn unig gan y gost.

 • Awgrym 1: Gofynnwch trwy'r amser am gynigion.
 • 2ydd Gwrthwynebiad: Dewiswch ac ychwanegwch at eich trol y model a ddewisoch i gaffael.
 • 3edd Dadl: Er mwyn i'ch pryniant fod yn llwyddiannus, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu'r wybodaeth gywir pan fyddwch chi'n gwneud y taliad.
 • 4il Wrthrych: Fel cam olaf, byddwch yn amyneddgar ac aros am ddanfoniad eich pryniant trwy ohebiaeth.

Dewiswch ein platfform ar-lein i brynu'ch cardiau busnes ar-lein

Mae ein siop ar-lein yn arweinydd ym maes marchnata erthyglau a dodrefn ar gyfer eich swyddfa. Mae ein taith helaeth yn y sector wedi rhoi'r ddealltwriaeth inni adael yr holl ddodrefn swyddfa yn eich dwylo gydag un clic yn unig.

Rydyn ni'n cystadlu yn busnes ar-lein cardiau busnes ar-lein oherwydd hyderwn ei bod yn {ffordd lawer cyflymach, rhatach a mwy ymarferol} gwasanaethu'r cleient. Rydyn ni'n ceisio nad oes gennych chi unrhyw anghyfleustra wrth wneud eich pryniannau, a dyna pam rydyn ni'n cynnwys hefyd llawlyfr prynu i hwyluso'r weithdrefn.

Ar ein platfform ar-lein gallwch ddod o hyd i ystod eang o eitemau i stocio'ch swyddfa, beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano fe welwch chi. Gan y gall fod yn anodd dod o hyd i un cynnyrch ymhlith llawer o opsiynau, ein siop ar-lein casglwch yr holl fodelau mewn gwahanol gategorïau i'w gwneud hi'n gyflymach i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano.

Darganfyddwch am yr hyn y mae ein defnyddwyr wedi'i brofi

 1. Gallwch weld yma beth yw barn ein defnyddwyr am ein herthyglau:
 2. Rwy'n hoffi prynu cardiau busnes ar-lein yma ac maen nhw i gyd yn dod allan o ansawdd uchel, nid wyf wedi cael unrhyw broblemau gyda llongau, yn gyfrifol iawn 10/10. Jordi.
 3. Llwyddais i ddod o hyd i'r cardiau busnes ar-lein yr oeddwn yn edrych amdanynt. Roeddwn i wrth fy modd â'r platfform ar-lein, yn hawdd ei ddefnyddio, rwy'n gobeithio dychwelyd i'w brynu yma. Gorffennaf.
 4. Gwasanaeth anhygoel, ansawdd a gofal, mae'r holl gardiau busnes ar-lein rydw i wedi'u prynu yma o ansawdd, ac mae prisiau'r eitem yn eithaf fforddiadwy, rydw i wrth fy modd. Maria Clara.