Cardiau busnes argraffu cymhariaeth ⊛ Yn y siop ar-lein hon gallwch brynu popeth sydd ei angen arnoch chi

Ar gyfer eich cwmni (cartref, safle astudio) rydych chi eisiau'r deunyddiau mwyaf rhagorol, mae hyn yn rhywbeth angenrheidiol fel y gallwch chi weithio'n gywir. O dasgau enfawr i rai llai, mae'n rhaid iddynt gael yr argraffu cardiau busnes perthnasol.

Ar safle mae angen i chi argraffu cardiau busnes hyd at fodel penodol o offer er mwyn cyflawni tasg benodol.

Gwerthwr GORAU 1af

Sigel DP830 - Cerdyn busnes, 150 uned ar 15 dalen, 85 x 55 mm (A4)

Strwythur Cynnwys

 • Cardiau busnes micro-dyllog: Ymylon perffaith - go brin bod y pwyntiau tyllu yn amlwg
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 185 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 150 uned = 15 dalen
DEWISGwerthwr GORAU 2af

Cardiau Busnes Avery Dennison C32026-25 - 250 Cyfrif, 270gsm, Gwyn

 • Cardiau busnes proffesiynol gydag ymylon cwbl esmwyth
 • Argraffadwy ar y ddwy ochr
 • Cardbord cadarn o ansawdd uchel
 • Yn addas i'w argraffu ar unrhyw argraffydd inkjet
Gwerthwr GORAU 3af

Cardiau Busnes Metel Sublimation 0,45mm Trwchus, 3,4 x 2,1 x 0,018 Modfedd, Cerdyn Busnes Alwminiwm Gwyn ar gyfer Argraffu Engrafiad Custom Lliw UV (50 Darn)

 • Beth gewch chi: 50 o gardiau busnes metel gwyn aruchel, yn mesur 3,4 x 2,1 x 0,018 ...
 • Deunydd Dibynadwy: Mae ein cerdyn adnabod gwag metel wedi'i wneud o ddeunydd gradd uchel.
 • Hawdd i'w defnyddio: Mae cardiau busnes alwminiwm yn cael eu defnyddio'n bennaf i'w hargraffu gan ...
 • Cymhwysiad eang: mae cardiau busnes metel yn addas ar gyfer bron pob math o ...
 • Dangos Eich Personoliaeth - Mae gan y cardiau enw aruchel hyn grefftwaith cain a'u ...
DEWISGwerthwr GORAU 4af

Cardiau Gorffen Satin Argraffadwy Avery C32016-25 ar gyfer Argraffwyr Laser, 10 Cerdyn fesul Dalen A4, Gwyn

 • Gellir ei argraffu ar y blaen neu'r cefn
 • Mae technoleg Cyflym a Glân yn ei gwneud hi'n bosibl cael cardiau busnes gydag ymylon cwbl esmwyth fel ...
 • Cardbord satin, pwysau 220 gr / m2
 • Tystysgrifau FSC
Gwerthwr GORAU 5af

Apli 9087an - Bag o gardiau busnes 10 dalen, 89 x 51 mm, ar gyfer argraffu, lliw sgleiniog

 • Cardiau busnes gwyn maint 89 x 51 mm ar stoc cardiau 250 gsm; gorffeniad sgleiniog o ansawdd ...
 • Mae pob pecyn yn cynnwys 10 dalen (100 cerdyn)
 • Creu eich cerdyn busnes eich hun neu'ch cerdyn busnes o'ch argraffydd; peidiwch â rhoi terfynau ar eich ...
 • Ansawdd print rhagorol ar argraffwyr inkjet
Gwerthwr GORAU 6af

Sigel LP795 - Cardiau busnes (100 uned mewn 10 dalen, A4), lliw gwyn

 • Y dechnoleg 3C ar gyfer cardiau busnes sy'n edrych yn broffesiynol: Glân - dim trydylliad, Cut -...
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 225 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 100 uned = 10 dalen
DEWISGwerthwr GORAU 8af

Cerdyn Premier PVC Zebra Technologies, Cardiau Busnes, 30 ml, 5 Pecyn x 100

 • Pecyn o bum blwch o 500 cerdyn
 • Cardiau wedi'u gwneud o PVC
 • Gyda streipiau magnetig
 • Mae pob cerdyn yn 0.76mm o drwch
Gwerthwr GORAU 9af

Sigel- Papur ar gyfer argraffu cardiau busnes 85 x 55 mm (60 dalen, A4), lliw gwyn

 • Cardiau busnes micro-dyllog: Ymylon perffaith - go brin bod y pwyntiau tyllu yn amlwg
 • Gyda chymorth y rhaglen hon byddwch yn gallu creu cardiau busnes ar-lein, yn hawdd iawn ac yn gyflym
 • Papur / Pwysau: 200 g, Patrwm: gwyn llachar
 • Fformat sengl: 85x55 mm, Fformat argraffu: A4
 • Cynnwys: 600 uned = 60 dalen
Gwerthwr GORAU 10af

Avery Spain C32015-10 - Cardiau busnes gwyn, 85x54 mm, 10 dalen

 • Argraffadwyau dwy ochr
 • Mae'r dechnoleg lân gyflym yn caniatáu cael cardiau busnes gydag ymylon cwbl esmwyth fel petai ...
 • Cardbord Matt, pwysau 260 gr / m2
 • Tystysgrifau fsc
 • 10 dalen o gardiau wedi'u torri ymlaen llaw i wneud 80 o gardiau busnes, yn wyn

Mantais hyn yw nawr y gallwch chi fynd â'r hyn rydych chi am argraffu cardiau busnes adref heb broblemau, i gyd ar-lein. Mae gadael eich cartref i brynu yn fater o'r gorffennol, mae'r holl ddefnyddwyr sydd â diddordeb yn gwarantu mai hwn yw'r gwasanaeth gorau i ddod o hyd i'r modelau cywir. Siawns nad yw hon yn system angenrheidiol iawn oherwydd mae'n caniatáu ichi arbed amser o ansawdd ar gyfer gweithgareddau eraill.

chwilio argraffu cardiau busnes am y pris mwyaf gwych

Ni fydd y broses chwilio yn achosi problemau i chi, gan ein bod yn dod â llwyfan ar-lein cyfeillgar ac ymarferol iawn i chi. Y costau gweithgynhyrchu y gallwch eu cael yn eich cardiau busnes argraffu yw'r gorau ar y farchnad, maent yn anhygoel, gallwch fod yn hyderus o hynny. Rhaid i chi ddewis y costau gweithgynhyrchu gorau ar hyn o bryd, wrth ddewis o'r amrywiaeth fwyaf sydd ar gael ar y Rhyngrwyd. Ni allwch ollwng gafael ar hyn.

Gellid dweud bod yna lawer o ddarparwyr ar-lein, ond dim ond gydag ychydig y byddwch chi'n dod o hyd i'r hyn rydych chi wir yn edrych amdano Argraffu cardiau busnes yn y ffordd fwyaf dibynadwy a syml sydd ar gael Dim llinellau hir a gwastraffu gormod o amser felly byddwch chi'n arbed llawer mwy.

A chan fod yr hyn yr ydych ei eisiau yn benodol yn gyflym, byddwch yn cael popeth gydag archeb berffaith i wneud eich pryniant yn llawer cyflymach. Byddwch chi'n synnu!. Nid oes ots pa gynnyrch penodol rydych chi'n edrych amdano ar y foment honno. Bydd popeth ar gael i chi mewn ychydig eiliadau.

Yn ogystal â hyn, mae llun a disgrifiad yn cyd-fynd â phob model, ni fydd gennych unrhyw beth i'w golli a byddwch yn cael llawer i'w ennill.

Hefyd, ni allwch fethu cefnogaeth fanwl i ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau yn llawer mwy ymarferol, neu os oes gennych ofynion penodol iawn. Nid oes dim byd tebyg i gael cymorth proffesiynol o ran prynu cardiau busnes print ar-lein. Gyda'n hargymhelliad, rydych yn sicr o gael y wybodaeth angenrheidiol fel bod eich mae'r pryniant yn foddhaol .

Edrychwch ar yr argraffu cardiau busnes ar-lein mwyaf poblogaidd nawr

Gyda thechnoleg mae popeth wedi newid llawer, ac nid yw swyddi cwmni ac astudio yn eithriad. Rydych chi'n edrych ar lawer mwy o declynnau soffistigedig modern, ond mae yna lawer o eitemau sylfaenol sydd maent yn dal yn hanfodol mewn unrhyw gwmni neu gylch astudio.

Ein gwasanaeth yw'r union beth yr oeddech yn edrych amdano i brynu'ch argraffu cardiau busnes yn ôl yr angen. Ni fydd gennych unrhyw beth i'w golli, oherwydd rydym yn cynnig yr amrywiaeth fwyaf sydd ar gael a phrisiau'r erthygl na allwch eu hanwybyddu mewn cyflenwadau swyddfa. Croeso!.

O bryd i'w gilydd gall ddigwydd nad oes gennym yn ein stoc argraffu cardiau busnes rydych chi eu heisiau yn benodol. Peidiwch â phoeni, ysgrifennwch eich amheuon a'ch ceisiadau atom, gyda'n gilydd byddwn yn ei ddatrys.

Canllaw prynu i argraffu cardiau busnes

Nid penderfyniad syml yw prynu i argraffu cardiau busnes yn ogystal ag unrhyw offer arall, nid yw'n unrhyw beth y dylid ei wneud yn ysgafn.. Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi, rydyn ni'n cynnig y crynhoad canlynol o awgrymiadau a chyngor i chi pwysig iawn i ddod o hyd i'r cynnyrch gorau:

Y peth mwyaf cywir yw eich bod chi'n ei wneud eich holl bryniannau mewn un lle fel eu bod yn anfon yr holl gynhyrchion atoch gyda'i gilydd a'r un dyddiad.

I gael y cynnyrch rydych chi am ei wisgo yn gyntaf rhaid i chi lunio cyllideb.

Caffael yn gyntaf y deunyddiau sy'n cwrdd â'ch anghenion, rydym yn eich cynghori i beidio â chaffael unrhyw wrthrych nad ydych chi'n meddwl sy'n bwysig.

Gallwch wneud eich caffaeliad yn taflunio yn y dyfodol, hynny yw, os byddwch chi'n caffael y deunyddiau trwy becynnau bydd yn rhatach o lawer na manwerthu a byddant yn para llawer hirach..

Defnyddiwch frandiau lluosog ac offer i hepgor. Os trowch at frandiau o fri bydd gennych lawer mwy o wybodaeth a byddwch yn gwybod ai’r pryniant yw’r hyn yr ydych yn edrych amdano.

Peidiwch ag anghofio hynny mae ansawdd yn well trwy'r amser na maintRydym yn deall eich bod am arbed arian, ond fel rheol nid yw'r deunyddiau rhataf yn gwrthsefyll iawn.

 • 1il esgus: Cofiwch gwirio pa hyrwyddiadau sy'n berthnasol ar hyn o bryd.
 • 2il Sefydliad: Anfonwch at eich trol y model y gwnaethoch benderfynu ei brynu.
 • 3il Wrthrych: Os ydych chi am i'ch caffaeliad fod yn llwyddiannus, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu'r wybodaeth gywir pan fyddwch chi'n gwneud y taliad.
 • 4il Sefydliad: Ar ôl i chi dderbyn eich archeb, fe allech chi ystyried y caffaeliad wedi'i gwblhau.

Dewiswch ein platfform ar-lein i brynu'ch cardiau busnes argraffu

En bob platfform ar-lein gallwch ddod o hyd i'r deunyddiau gorau yn bodoli ar y farchnad. Diolch i'n sgil yn yr ardal, rydyn ni'n gwybod ac yn dod â phopeth rydych chi am ei gyflenwi i chi yn eich swyddfa ac ar hyn o bryd mae gennych chi o fewn cyrraedd clic.

Mae cymdeithas yn trawsnewid ac felly hefyd yr ydym ni, dyna pam y gwnaethom benderfynu cymryd rhan yn y cardiau busnes argraffu print ar-lein, a thrwy hynny ddod â'n herthyglau hyd yn oed yn agosach. Rydyn ni am i chi beidio â chyflwyno unrhyw rwystr wrth wneud eich pryniannau, a dyna pam rydyn ni'n ychwanegu hefyd canllaw caffael i symleiddio'r weithdrefn i chi.

Yn ein siop ar-lein Byddwch yn gallu dod o hyd i gatalog mawr o ddeunyddiau i gyflenwi'ch swyddfa, beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano fe gewch chi ef. I wneud eich chwiliad yn syml, mae ein platfform yn cymharu'r holl gynhyrchion.

Awgrymiadau gan ddefnyddwyr

 1. Dyma rai meddyliau gan ein cwsmeriaid am ein cynnyrch:
 2. Cardiau busnes print anghyffredin, prynais i un yn y lle hwn yn gwneud dim ac mae popeth wedi gweithio'n rhyfeddol, nid achos cyfreithiol yn ei gylch. Alexandra.
 3. Llwyddais i ddod o hyd i'r cardiau busnes argraffu yr oeddwn yn edrych amdanynt. Roeddwn i wrth fy modd â'r platfform ar-lein, yn hawdd ei ddefnyddio, rwy'n gobeithio dychwelyd i brynu yma. Joan.
 4. Hoffais y siop yn fawr ar-lein, Llwyddais i ddod o hyd i'r cardiau busnes argraffu yr oeddwn eu hangen yn gyflym, rwy'n bendant yn ei argymell. Isaac.