Sut ydw i'n gwybod a yw fy enw yn y BOE?

La Gazette Swyddogol Swyddogol Asiantaeth y Wladwriaeth neu fel y'i gelwir yn gyffredin Boe, yn gorff lle mae deddfau, cyfathrebiadau, gweithredoedd a darpariaethau'r Wladwriaeth yn cael eu cyhoeddi'n gyhoeddus. Fel papur newydd swyddogol lle mae'r statudau a gymeradwywyd gan y Cortes Generales yn cael eu hadlewyrchu, yn ogystal â'r darpariaethau a ddaw gan Lywodraeth Sbaen ynghyd ag amryw weinyddiaethau annibynnol.

Yn ogystal â hyn, mae'r BOE yn cyhoeddi llawer mwy o faterion, a gynhelir gan gyrff cyfansoddiadol y Wladwriaeth, gweinidogaethau, gweinyddiaethau cyhoeddus. Yn ogystal, cyhoeddir dyfyniadau, ymholiadau a gwys a sefydlwyd yn ddeddfwriaethol. Yn ogystal â grantiau, archddyfarniadau, apwyntiadau, galwadau am gymorth, golygiadau ac eraill.

Mae'n bwysig iawn bod yn ymwybodol ohono sut i ymgynghori â'r BOE a chael y wybodaeth mae hynny o fwy o ddiddordeb i ni, gan fod yna lawer o bethau sy'n cael eu hadlewyrchu ac sy'n effeithio arnom ni fel dinesydd.

Sut i wybod a yw fy enw yn y BOE

Sut i ymgynghori â'r BOE?

Mae Gazette Swyddogol Swyddogol Asiantaeth y Wladwriaeth yn cyhoeddi cyhoeddiadau arferol o ddydd Llun i ddydd Sadwrn unwaith y dydd yn unig, mae'r cyhoeddiadau hyn yn cymryd tua 4 i 8 diwrnod. Er bod cyhoeddiadau hefyd yn cael eu gwneud ar ddiwrnodau eraill o'r wythnos a mwy nag unwaith, ac os oes angen, gyda rhifynnau arbennig neu gyffredin. Felly, mewn amodau eithriadol, gall cyhoeddiadau brys gymryd 1 i 3 diwrnod, enghraifft o hyn yw sefyllfa'r dychryn oherwydd y pandemig coronafirws, mae'r BOE yn cyhoeddi cyhoeddiadau gan gynnwys dydd Sul.

Wrth wneud ymholiad, mae gennych chi wahanol ffyrdd o'i wneud. Fel opsiwn cyntaf, gallwch chi ewch i'r wefan www.boe.es a dewiswch yr opsiwn "Y BOE Olaf", ar ôl hyn, byddwch yn gallu gweld y cyhoeddiad diwethaf a wnaed gan y Cylchlythyr swyddogol y wladwriaeth, bydd yn cael ei nodi yn y rhan uchaf, lle mae'r pennawd, gyda rhif y bwletin a dyddiad ei gyhoeddi.

Unwaith y byddwch chi yma, mae yna sawl ffordd i chwilio: gallwch chi ymgynghori â'r mynegai neu'r crynodeb sy'n ymddangos ar y dechrau, lle mae rhestr yn cael ei harddangos sy'n nodi popeth sydd wedi'i gyhoeddi yn ystod y dydd, gallwch chi lywio o fewn y wefan wrth chwilio am y gwybodaeth benodol y mae angen i chi ymgynghori â hi. Hefyd os oes gennych wybodaeth am y lleoliad neu'r adran lle dylid arddangos y wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani, gallwch chi fynd i'r opsiwn perthnasol yn y gwymplenni rydych chi'n eu gweld ar y dechrau.

Ar waelod teitl y gwahanol ddarpariaethau, byddwch yn gallu gweld y dolenni y byddwch chi'n gallu mynd i mewn i'r cyhoeddiad rydych chi'n edrych amdano, a byddwch chi'n gallu eu gweld ar ffurf PDF neu mewn fformatau eraill sydd ar gael .

Ym mhorth y Cylchlythyr swyddogol y wladwriaeth Gallwch fynd yn uniongyrchol i'r cyhoeddiad i chwilio am y dyddiad penodol sy'n peri pryder iddo, os ydych chi'n ei wybod neu gallwch hefyd ddefnyddio'r peiriant chwilio i chwilio'n gyflymach ac yn fwy uniongyrchol.

A %d blogueros les gusta esto: