Sut i lawrlwytho Excel gyda Thempledi Cofnod Gwaith Oriau Dyddiol?

Ar sawl achlysur, yn siarad am Cofnodion Dyddiol o ran Diwrnod Gwaith, gall fod yn fater eithaf beichus, i gwmnïau a gweithwyr. Gan nad yw'n hawdd cyflawni'r rheolaeth hon, a gall ddod yn swydd gymhleth os nad oes gennych yr offer priodol sy'n nodi'r holl fanylion y mae'n rhaid i weithiwr gydymffurfio â nhw wrth fynd i mewn neu adael ei safle gwaith.

Pob digwyddiad sy'n digwydd yn ystod diwrnod gwaith ac y dylai'r cwmni gael y wybodaeth ddiweddaraf am bob un o'r bobl sy'n gweithio yno.

Yn y Diwygiad Llafur diwethaf o statud gweithwyr 2019 yn Sbaen, fe’i haddaswyd a chytunwyd bod yn rhaid i bob cwmni llofnodi ym mhresenoldeb eich gweithwyr, yn ogystal â rheolaeth yr amserlen yn y gwahanol fathau o ddiwrnod gwaith, boed yn rhan amser, amser llawn a goramser misol. Mae'r ddeddfwriaeth rheoli presenoldeb hon wedi'i chynnwys yn Neddf Archddyfarniadau Brenhinol 1561/95 ac erthygl 34 o statud y gweithwyr.

I gyflawni'r rheolaeth ddyddiol hon, yn gyffredinol, mae a Excel templed eu bod yn eithaf cyflawn a'u bod yn nodi'r holl fanylion a all ddigwydd cyn belled ag y mae gweithiwr yn y cwestiwn.

Dadlwythwch y Templed Excel ar gyfer y Cofnod Dyddiol o Oriau Gwaith

Gellir lawrlwytho'r templed hwn am ddim trwy'r ddolen isod. Gallwch agor y ffeil y gallwch ei lawrlwytho ar unrhyw gyfrifiadur sydd â'r rhaglen Excel wedi'i gosod ac fel hyn dechreuwch ei defnyddio ar unwaith.

Dadlwythwch Statud y Gweithwyr Yma

 

Pa wybodaeth sydd yn y templed Excel i gadw golwg ar Oriau Gwaith gweithiwr?

Mae'r templed hwn yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Data personol penodol pob gweithiwr, fel enwau a chyfenwau, rhif ffôn, e-bost, ymhlith eraill.
 • Cofnodion mynediad ac allanfa o'r amgylchedd gwaith.
 • Nifer yr oriau a weithiwyd yn ystod y dydd.
 • Amser gorffwys i ginio.
 • Y digwyddiadau a allai ddigwydd gyda gweithiwr yn ystod diwrnod gwaith.
 • Roedd goramser yn gweithio yn ystod y dydd ac yn cronni yn ystod y mis.
 • Gwybodaeth ychwanegol arall sy'n cael ei hystyried o ddiddordeb a phwysigrwydd.

Pam ei bod yn bwysig cadw'r Templedi Excel hyn ar gyfer Cofnod Dyddiol y Diwrnod Gwaith?

Ar gyfer cwmnïau a gweithwyr, mae'n bwysig cael yr offeryn gwerthfawr hwn fel y Templed Excel ar gyfer rheoli'r diwrnod gwaith yn ddyddiol, Ers trwyddo gallwch wella cynhyrchiant busnes a gweld y cofnod mewn ffordd fwy effeithlon o wybod perfformiad gweithiwr yn fanwl, gwybod a oes oedi yn eu horiau mynediad, pe byddent yn gweithio goramser, cyfanswm yr amser a weithiwyd, mewn yn fyr, swm o wybodaeth.

Ond mae'r daenlen hon hefyd yn caniatáu ychwanegu mwy o resi neu golofnau a all ddarparu gwybodaeth o ddiddordeb ar adeg arolygiad neu yn achos hawliad gweithiwr, hefyd trwy rai cyfluniadau gellir ei chydamseru â thaenlenni eraill sy'n gysylltiedig â'r diwrnod gwaith.

Gellir addasu'r holl ddata a nodir yn y daenlen, gan nad ydynt yn cael eu hamddiffyn rhag cyfrineiriau, ond os ydych am newid unrhyw res neu golofn rhaid i chi fod yn ofalus i beidio ag addasu unrhyw fformiwla a ddyluniwyd eisoes a pheidio ag allyrru unrhyw anghywir. canlyniad. Yn gyffredinol, mae'r templedi hyn wedi'u strwythuro mewn tabiau, data a rhestrau.

Manteision defnyddio'r Templed Excel ar gyfer y Cofnod Dyddiol o Oriau Gwaith

 • Mae Excel yn rhaglen sylfaenol y mae bron pawb yn gwybod sut i'w defnyddio neu sy'n gallu dysgu'n gyflym ac yn hawdd trwy sesiynau tiwtorial.
 • Mae'r holl wybodaeth yn cael ei lawrlwytho mewn un lle, gan fod ganddo sawl taenlen ar y brif sgrin.
 • Gellir ei olygu'n llawn yn unol ag anghenion y cwmni.
 • Gellir cyflwyno'r wybodaeth yn drefnus ac yn unol â'r darpariaethau os cynhelir archwiliad llafur gan y cyrff cymwys.
 • Gellir ei addasu i reoliadau rheoli amser Sbaen.
 • Mae'n caniatáu cyflawni'r arwyddo mewn ffordd syml ac effeithlon, oherwydd swyddogaethau eang y rhaglen.
A %d blogueros les gusta esto: