Beth yw Ffurflen 002 a sut i'w llenwi

Ymhlith y modelau a gyflwynwyd gan y Asiantaeth dreth gwelsom y Model 002. Er mwyn gorfodi rhwymedigaethau treth yn effeithiol, mae Asiantaeth Gweinyddu Treth y Wladwriaeth wedi cynhyrchu ffurflenni a elwir yn Modelau i arwain y dinasyddion.

Yn yr achos hwn, bydd ffurflen 002 yn ein helpu i dalu hunanasesiadau o'n dyledion treth mewn rhandaliadau neu mewn rhandaliadau. Bydd hyd yn oed yn ein gwasanaethu yn achos bod yn hunanasesiad mewn cyfnod gwirfoddol neu weithredol. Yn achos cymdeithasau o na preswylwyr en Sbaen, gallwch chi lenwi'r Model 202 ar gyfer ffracsiynu taliad y rhent.

Yn yr erthygl arall hon gallwch chi wybod beth yw'r Tystysgrif dal incwm yn ôl o irpf

Cyfnodau i'w talu

Gwirfoddol

Er mwyn talu hunan-ymddatod dyledion treth gallwn bob amser ei wneud yn y cyfnod a bennir ar ei gyfer gan y Asiantaeth Treth. Gelwir hyn yn gyfnod gwirfoddol, oherwydd mae'r trethdalwr yn cymryd y cam cyntaf i wneud y taliad o fewn y cyfnod sefydledig.

Pwyllgor Gwaith

Ar y llaw arall, a yw'r weithrediaeth neu allan o dyddiad cau a bennwyd gan yr Asiantaeth, y maent yn cael eu gorfodi arnom gordaliadau gan oedi amser o daliad.

Llenwch Ffurflen 002

Pennawd:

Yn gyntaf, rhaid i chi nodi'ch data adnabod ar y dudalen gyntaf:

 • Enw a chyfenw neu enw'r cwmni, DNI neu NIF.
 • Cyfeiriad cartref
 • Ffôn

Dyled treth

Adnabod beth yw'r ddyled bod yn rhaid i chi ei dalu a'i farcio yn y ffurflen. I wneud hyn, rhaid i chi osod beth rhif hunanasesu yn cyfateb a faint yw'r swm.

 • Rhif hunanasesu Dyled benodol.
 • Swm union.

Gohirio a ffracsiynu

Os nad oes gennych y symiau, gallwch ddewis opsiynau eraill sy'n hwyluso talu, boed yn gohirio o rhaniad ohono

Os penderfynwch ei rannu, mae'n rhaid i chi wirio'r opsiwn a phwyntio i mewn llawer ffracsiynau y byddwch yn gwneud y taliad.

Gyda'r posterior Datrys byddwch chi'n gwybod a oes ganddyn nhw yn wir cyfaddefwyd o gwadu yr opsiynau rydych chi wedi'u dewis.

gwarantau

Mae yna opsiwn o gynnig gwarant sy'n cefnogi'r foment o dalu'r ddyled.

Gallwch gyflwyno unrhyw un o'r rhain:

 • Tystysgrif sicr
 • Bond personol neu undod
 • Morgais
 • Dillad
 • Gwarant banc

Dim gwarant

Os nad oes gennych asedau neu deitlau i warantu taliad, bydd yn cael ei ystyried mewn sefyllfa o ollyngiad.

Gwybodaeth cyfrif debyd uniongyrchol

Yn olaf, mae'n ofynnol i ni ddarparu'r wybodaeth ynghylch y domiciliation o daliadau.

 

Gwnewch y taliad

Rydym yn argymell eich bod yn dadactifadu unrhyw un o rai eich porwr Cyn cyrchu'r ffurflen dalu, fe'ch cynghorir i ddadactifadu'r atalydd naidlen, oherwydd gallai hyn eich atal rhag cael y prawf talu yn gywir (cofiwch ei ail-farcio pan fyddwch wedi gorffen. y broses).

 • I wneud hyn rhaid i chi fynd i mewn i'r Swyddfa Electronig (trwy delemateg). Mewngofnodi yma. Cliciwch.
 • Yna, dewiswch "Taliad Treth" i agor yr opsiwn "setliadau / dyledion".

Taliad treth

Bydd angen a DNI Electronig i gael mynediad ac yna gwneud y taliad gyda cherdyn banc neu godi taliadau ar eich cyfrif.

Nid oes gennyf ID electronig

Os yw hyn yn wir, gallwch chi fynd i mewn gyda'r [e-bost wedi'i warchod] PIN, system bellach ar gael o 2015. Yn yr achos hwn, ni allech dalu gyda cherdyn banc, ond dim ond am daliadau i'ch cyfrif.

Beth bynnag, os nad ydych wedi cofrestru eich [e-bost wedi'i warchod] PIN gallwch ei wneud yma. cliciwch

 • Chi sy'n dewis y math o daliad y byddwch yn ei wneud naill ai trwy dâl cyfrif neu daliad cerdyn.

 • Gwirio bod y banc yn cydweithredu â'r Asiantaeth Drethi. Ar y gwaelod fe welwch beth yw'r endidau aelod, yn ogystal â gwybodaeth am eich oriau gweithredu.

 • Ar ôl cyrchu, dewiswch y cysyniad o fodel 002 a fydd yn cael ei lenwi â gwybodaeth yn ôl y cyfarwyddyd.
 • Rhowch y rhif derbynneb yn y llythyr talu y dylai'r banc dewis fod wedi'i gyhoeddi. Pwyswch "Derbyn data a pharhau"
 • Byddwch yn cael eich cyflwyno gyda ffurf y model 002 y bydd yn rhaid i chi ei lenwi. Ei wneud ac yna cliciwch cyflwyno.

 • Byddwch yn gallu gweld y ffenestr hon o ddata rydych chi eisoes wedi'i llenwi, gwirio eu bod yn gywir a marcio "Cytuno" i anfon ac yn olaf cadarnhau eich taliad.

 • Bydd y rhif yn cael ei gynhyrchu'n awtomatig NRC (Rhif Cyfeirnod Llawn) y dylech ei gadw, gan ei fod yn brawf o daliad ar-lein. Argymhellir argraffu'r sgrin i dderbyn y llawdriniaeth, sydd hefyd yn gadael crynodeb o'r data a gofnodwyd i chi.

Yn ogystal â NRC Ni fydd yn rhaid i chi gario dogfen arall mwyach.

Diffygion

Os oes amgylchiadau o fethiant mewn cyfathrebu (cysylltiad) gallwch adolygu a hyd yn oed adfer gwybodaeth eich NRC. Ymhlith yr opsiynau a gynigiwyd gan y dudalen setliadau / dyledion, mae'r un o "ymgynghori â thaliadau blaenorol". Yn achos o fod wedi gwneud y taliad.

Rhowch yr un wybodaeth ag a anfonoch o'r blaen i wneud y taliad. Fe ddylech chi weld y NRC cyfatebol

Dewisiadau eraill

Efallai na fydd gennych y system adnabod angenrheidiol i gael mynediad. Sylwch y gallwch chi gael y NRC yn bersonol neu trwy'r gwasanaeth bancio electronig. (os yw'r banc yn cynnig y gwasanaeth)

Yn yr achos cyntaf, mae'n rhaid i chi fynd i swyddfa'r banc a chyflwyno data'r setliad priodol. Rhaid i chi beidio â gwisgo model corfforol. Yn syml, sicrhewch fod y wybodaeth y maent yn gofyn amdani i wneud y taliad wrth law ar dudalen yr Asiantaeth:

 • Número de modelo
 • Cyfenw
 • Datganwr NIF
 • Ymarferiad
 • Cyfnod
 • Swm incwm union

 

A %d blogueros les gusta esto: