Sut i ddod o hyd i gyfeirnod stentaidd eich cartref neu'ch eiddo?

Fel y gwyddoch yn iawn y Deddf Cadastre Eiddo Tiriog yn ei gwneud yn glir iawn bod yn rhaid i'r cyfeirnod stentaidd ymddangos ym mhob dogfen sydd ag unrhyw berthynas o natur economaidd neu sydd ag arwyddocâd treth.

Os oes angen y cyfeirnod hwn neu ddynodwr swyddogol eich eiddo tiriog arnoch, rydych wedi cyrraedd y lle a nodwyd gan y byddwn yn esbonio'n fanwl isod sut i ddod o hyd i gyfeirnod stentaidd eich cartref neu'ch eiddo.

Beth yw cyfeiriad y stentiau a beth yw ei bwrpas?

La cyfeiriad stentaidd Mae'n god alffaniwmerig sy'n cael ei aseinio i'r eiddo er mwyn cael un cyfeiriad i'w leoli heb wallau o unrhyw fath yn y cartograffeg stentaidd.

Gan fod y cod hwn yn arwain at leoliad cywir unrhyw eiddo tiriog, mae'n bosibl gwybod pa ddaioni sy'n cael ei siarad ym mhob busnes cyfreithiol, p'un a ydynt yn bryniannau, yn werthiannau, yn etifeddiaethau, ac ati. Yn y modd hwn mae unrhyw ddryswch rhwng eiddo yn cael ei osgoi.

Mae hyn yn darparu sicrwydd cyfreithiol i reoli contractau sy'n gysylltiedig ag eiddo penodol, felly fe'i hystyrir yn offeryn effeithiol ar gyfer osgoi twyll. Yn ogystal, mae cyhoeddi'r cyfeirnod stentaidd yn y Gofrestrfa Eiddo yn caniatáu i'r adnabod yr eiddo yn gorfforol, symleiddio trafodion eiddo tiriog

Sut i gael y cyfeirnod stentaidd ar-lein?

Mae'r cyfeiriad stentaidd yn y derbyn y dreth stentaidd eiddo a cheir y ddogfen hon yn gyflymach ac yn fwy effeithlon trwy gyrchu'r Pencadlys Electronig y Castell. Porth digidol sydd wedi'i greu gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Cadastre i gasglu gwybodaeth bwysig sy'n ymwneud ag adeiladau yn Sbaen.

 

pencadlys electronig y cadastre

 

Unwaith y byddwch chi y tu mewn i'r porth rhaid i chi ddewis y dalaith a'r fwrdeistref lle mae'ch cartref neu'ch eiddo trwy glicio ar y Peiriant chwilio eiddo a gwyliwr cartograffig. Dewiswch y math o ffordd ac enw'r stryd, llenwch y wybodaeth y gofynnwyd amdani a chliciwch ar yr opsiwn Data ac ymgynghori disgrifiadol a graffig.

Felly byddwch yn derbyn yr holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r eiddo ac os ydych chi eisiau gwybod y cyfeirnod stentaidd, dewiswch yr opsiwn a darparu'r data gofynnol sy'n gysylltiedig â'r polygon a'r llain lle mae wedi'i leoli.

 

ceisiwr na ellir ei symud

 

Gallwch ddod o hyd i ffordd arall o ymgynghori o fewn yr un porth, trwy ddewis yr opsiwn Eiddo tiriog mae hynny'n ymddangos yn y blwch Fy Cadastre, felly cewch eich ailgyfeirio i dudalen newydd a fydd yn gofyn am y dystysgrif electronig neu'r DNI.

Trwy adnabod eich hun, byddwch yn gallu gwneud datganiadau, gweld statws ffeil, lawrlwytho cartograffau a chael y wybodaeth stentaidd alffaniwmerig a ddymunir.

Ffyrdd eraill o ddod o hyd i'r cyfeirnod stentaidd

Ymgynghoriad ffôn

Gallwch chi wneud y math hwn o ymholiad trwy gysylltu â'r Gwifren y Gofrestrfa Tir. I wneud hyn, deialwch y rhif 902 37 36 35.

Mae'r oriau agor yn dechrau am 9 am ac yn gorffen am 19pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os byddwch chi'n ffonio y tu allan i'r oriau hynny mae'n bosib gadael neges. Os yw'n well gennych yr opsiwn hwn, rhaid i chi gynnwys y wybodaeth sydd ei hangen arnoch a'ch rhif ffôn, mewn uchafswm o 24 awr byddwch yn derbyn galwad gan reolwr a fydd yn cyflawni'r broses.

I wneud y cais ffôn hwn bydd angen cyfeiriad yr eiddo arnoch a bydd rhywun yn mynd iddo ar unwaith, oni bai ei fod yn cydymffurfio â rhywfaint o gymhlethdod sy'n arwain at aros cyfnod o 24 awr.

Cais wyneb yn wyneb 

Os yw'n well gennych wneud y gweithdrefn wyneb yn wyneb Rhaid i chi fynd i swyddfa diriogaethol eich Cymuned Ymreolaethol. Mae'r swyddfeydd hyn yn gwasanaethu'r cyhoedd ar yr oriau canlynol: rhwng 9:00 a 14:00 rhwng dydd Llun a dydd Gwener. Ym Madrid, gellir eich mynychu tan 17:30 p.m.

Gallwch hefyd wneud yr ymholiad yn bersonol yn y pwyntiau gwybodaeth stentaidd Cyfarwyddiaeth Gyffredinol y Gofrestrfa Tir, yng Nghyngor Dinas eich ardal neu yng Nghyngor y Dalaith.

A %d blogueros les gusta esto: