Morâl Antonia del Rocío Montserrat moreno "Toñi moreno"

Fe'i ganed ar 7 Mehefin, 1973 yn Nhalaith Barcelona, yn benodol yn rhanbarth Sbaen Bajo Llobregat, a fedyddiwyd fel Antonia del Rocío Montserrat Moreno Morales, ond Fe'i gelwir yn gyhoeddus fel Toñi Moreno.

Pwy oedd eu rhieni?

Daeth ei rieni o ddinas Sanlúcar de Barrameda, talaith Cádizen, cymuned ymreolaethol Andalusia, ar gyfer cyfeiriadau Toñi Moreno at ddirwest, symlrwydd a pharch, gwerthoedd a gafodd ac sydd wedi mynd gyda hi trwy gydol ei hoes.

Sut oedd eich plentyndod?

Mae Andalusia yn cynrychioli carreg filltir bwysig iawn yn ei fywyd, oherwydd er iddo gael ei eni a'i fagu yn Barcelona nes ei fod yn 8 oed, ailsefydlodd teulu Moreno Morales yn Cádiz ac yno y dechreuodd Toñi ei yrfa broffesiynol pan oedd yn ddim ond 12 oed.

Ni chafodd Toñi Moreno blentyndod tawel, Ers ers iddi fod yn fach, bu’n rhaid iddi lwyddo trwy gael ei gadael ar y naill law, yng ngofal ei dwy chwaer iau tra roedd ei rhieni’n gweithio, ac ar y llaw arall, gan gyfrannu at y treuliau ers iddi ddechrau ei swyddi cyntaf cyn gorffen yn yr ysgol elfennol.

hefyd, Fe greodd yr holl amgylchiadau hyn ynddo, ymlaen llaw, ei synnwyr o gyfrifoldeb ac ymrwymiadYn ogystal, roeddent yn sail i'r hyn oedd i ddod yn ei ddyfodol proffesiynol.

Gyrfa

Yn 48 newydd droi’n 2021 yn XNUMX, mae’r Toñi Moreno o Sbaen wedi cydgrynhoi gyrfa gydnabyddedig fel cyflwynydd, sydd wedi cychwyn o'i blentyndod ym myd radio a theledu, gan fentro i'r maes radio ym 1985 am oddeutu dwy flynedd, yn benodol ar Radio Sanlúcar, i gael ei ddangos am y tro cyntaf ym 1987, ar Tele Sanlúcar, lle bu'n gweithio am oddeutu 8 mlynedd wedi'i rannu'n ddau gyfnod, a daeth yr olaf ohonynt i ben ym 1998.

Cyfeiriodd y ddau waith ei fywyd a'i dwf yn y byd clyweledol, yn uniaethu â'r diwylliant Andalusaidd y mae'n teimlo gwreiddiau dwfn ar ei gyfer, oherwydd yno lle mae ei yrfa broffesiynol yn cychwyn.

Ar ôl ysgol uwchradd, mae cyfleoedd gwaith newydd yn parhau i ymddangos i Toñi Moreno, dyna sut, tra roedd yn astudio’r gyfraith yn ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Cádiz, y cafodd alwad gan gynhyrchwyr y rhaglen "Andalusia Uniongyrchol" del Canal Sur, a berfformiwyd am y tro cyntaf ym 1998.

"Andalusia Uniongyrchol", yn rhaglen arbennig, o amrywiaethau a newyddion yn ymwneud â diwylliant Andalusaidd, lle cafodd hi, er nad oedd yn newyddiadurwr gyrfa, ei chyflogi fel gohebydd, fel bod y rhaglen hon yn ysgol am ei bywyd. Er na allai fforddio gyrfa mewn newyddiaduraeth, wedi'i yrru gan ei alwedigaeth a'i alluoedd, mae Toñi yn ymgymryd â'r her newydd hon sydd wedi'i phlannu'n dda, unwaith eto.

Yn yr un modd, mae'r sioe yn dal i fod ymlaen heddiw ac wedi mwynhau cynnal cynulleidfa fawr Er gwaethaf y blynyddoedd, mae hi'n falch ei bod wedi perthyn i'r tîm hwnnw.

Ar y llaw arall, mae Toñi er 2004 yn dechrau gwneud lle i gwmnïau eraill fel "Antena 3", felly, yn 2006 yn dod yn westeiwr y rhaglen deledu Sbaenaidd “Libertad Vigilada, am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf yr un flwyddyn, sioe realiti, lle cymerodd 14 o bobl ifanc rhwng 19 a 24 oed ran, sy'n byw gyda'i gilydd am gyfnod yn unig - neu o leiaf "felly roedden nhw'n credu -, mewn gwesty moethus wedi'i leoli yn y paradisiacal" Fuerteventura ", un o'r Ynysoedd Dedwydd.

Roedd y bobl ifanc yn cael eu monitro 24 awr y dydd, gan ddod i gysylltiad â dim mwy a dim llai na'u rhieni a ddarganfu, gyda syndod, agweddau ar eu plant nad oeddent efallai yn eu hadnabod.

Sin embargo, mae ei brofiad yn y realiti hwn wedi cael ei ystyried gan rai cyfathrebwyr fel baglu, ond, cafodd y rhaglen ddadleuol ganlyniadau cynulleidfa da, roedd yn dro i yrfa Moreno, ers o'r blaen, roedd wedi gwasanaethu fel cydlynydd digwyddiadau a gohebydd ar wrthdaro rhyfel fel Afghanistan yn "Canal Sur" a hefyd, yn "Antena 3" fel sylwebydd ar ddigwyddiadau o fewn staff y newyddiadurwr a’r cyflwynydd enwog María Teresa Campos Luque, gan gyfaddef ei bod yn gyfeirnod yn ei bywyd oherwydd “dysgodd a dioddefodd lawer gyda hi”.

Yn ddiweddarach, Ym Madrid cychwynnodd llwyfan proffesiynol newydd ar gyfer Toñi Moreno, lle mae ei yrfa wedi'i rhagamcanu hyd yn oed yn fwy, gan weithio i "Antena 3", a elwir ar hyn o bryd yn "Atresmedia TV"; Er ar y pryd, dywedodd bod yr orsaf deledu yn sianel ifanc, dros amser, llwyddodd i leoli ei hun yn gystadleuol ym marchnad sgrin fach Sbaen.

Yn ddiweddarach yn cyfarwyddo'r rhaglen materion cyfoes "75 munud"; fel gofod teledu newydd ar gyfer adroddiadau “Canal Sur”, sy'n ceisio archwilio realiti llwm rhai o drigolion taleithiau Andalusia.

Pwrpas y rhaglen oedd gallu trosglwyddo profiadau uniongyrchol, a gafodd eu byw gan ei gohebwyr wrth ymyl y prif gymeriadau, felly rhyddhawyd y darllediad teledu cyntaf o'r enw “Gypsy Law” ar 10 Mehefin, 2009, lle cymerodd Toñi Moreno ran yn un o'r claniau sipsiwn i gyfweld â mam cyflawnwr honedig person a laddwyd mewn saethu. Daeth y digwyddiad â thîm o 18 o bobl ynghyd, gan gynnwys cyfranogiad 3 newyddiadurwr allweddol wrth ddilyn y straeon, derbyn yn 2011 y Wobr ATV am "Y rhaglen materion cyfoes ranbarthol orau".

Yna yn byrstio fel cyflwynydd yn "Gellir ei osod" yng nghwmni'r cyfathrebwr Fernando Díaz de la Guardia, rhaglen a ddarlledwyd am y tro cyntaf yn 2011, yn cwmpasu gofod o oddeutu 210 munud o ddydd Llun i ddydd Gwener, cynhyrchiad hefyd yn perthyn i "Canal Sur", yr orsaf deledu leol lle mae Toñi Moreno yn parhau i ehangu, mewn rhaglen a oedd yn hyrwyddo cyd-gefnogaeth ymhlith dinasyddion Andalusaidd.

Mewn gwirionedd, er bod ei gyfranogiad yn "Gellir ei osod" yn dod i ben yn fuan yn 2013, mae'r fenyw hon yn parhau eto ym Madrid gan wneud ei ffordd ar deledu cenedlaethol.

En 1 Tîm, o'r sianel deledu Sbaeneg Roedd Cuatro Toñi yn rhan o'r grŵp o gyflwynwyr, ynghyd â María Julia Olivan, Antonio Muñoz de Mesa a Pablo Carbonell, lle heb farn, fe wnaethant gyffwrdd â phynciau sensitif a dangos realiti o wahanol onglau, gydag ymdeimlad o brofiad, gan atgoffa ychydig o'r llinell 75 munud.

Hefyd, yn 2013 fe gyflwynodd “Ymhlith pawb " ar gyfer yr orsaf deledu "TVE", a barhaodd am gyfnod byr yn yr awyr, heb gyrraedd blwyddyn, oherwydd graddfeydd cynulleidfa isel; Ni ddechreuodd y rhaglen ar y droed dde, fe ddeliodd â materion sensitif iawn, derbyniodd fygythiadau achos cyfreithiol gan "Canal Sur" am lên-ladrad honedig y cysyniad o "Mae'n Trefnu", cafodd feirniadaeth lem yn ychwanegol at y cyhoedd, gan honni bod ei dull yn bygwth yn erbyn urddas dynol ac wedi datgelu aneffeithlonrwydd y Wladwriaeth ym materion nawdd cymdeithasol, gan chwarae mewn ffordd benodol ag anghenion y bobl.

Dros y blynyddoedd mae hi wedi gweithio fel cydweithredwr neu gyflwynydd ar y sioeau T gyda T.(2014), Ffrindiau a Chydnabod (2015), Ydyn ni'n dawnsio?(2015), yr Disgynyddion, Coeden eich bywyd (2017), Byw bywyd , am y tro cyntaf yn Telecinco y mae'n gweithio iddo o 2017 hyd heddiw, Pobl Rhyfeddol (2017/2019) eto gyda “Canal Sur”, Y blynyddoedd rhyfeddol hynny (2019) ar gyfer “Tele Madrid” ac yn fwy diweddar Haf eich Bywyd (2021), hyd yn oed ar “Canal Sur”, y mae hi wedi bod yn gysylltiedig â hi trwy gydol ei gyrfa.

Perthynas

Y cyflwynydd teledu ar gyrion ei bywyd proffesiynol, wedi achosi pryder ar y teledu am ei gyflwr neu ei ddewis rhywiol. Dosbarthodd cylchoedd cryf ei bod yn lesbiad, o ystyried ei agosrwydd at Marilo Montero a weithiodd gyda hi ar TVE, fodd bynnag cydnabod yn agored eich dewis rhywiol a'i berthnasau rhamantus eraill â menywod yn y canol.

Fodd bynnag, mae ei bywyd rhamantus wedi cael ei gysylltu â chymeriadau benywaidd eraill ym myd busnes sioeau a theledu, fel yr un sydd wedi ei wneud yn gyhoeddus gyda pherthynas â'r gantores Rosario, a hefyd gyda María Casado cyn cyhoeddi eich beichiogrwydd.

Cynhaliwyd y berthynas sentimental olaf hon am flwyddyn rhwng 2016 a 2017 a hynny Daeth i ben oherwydd y diffyg ymrwymiad ar ran María Casado yng ngham olaf ei beichiogrwydd a chyda genedigaeth Lola bach. Fodd bynnag, mae awydd Toñi Moreno i fod yn fam wedi rhoi ei drwgdeimlad sentimental o’r neilltu.

Ar ôl ei beichiogrwydd, mae'r Cyflwynydd yn cynnal bywyd sentimental ar wahân ac wrth gwrs mae'n caniatáu inni dybio y bydd yn ailgychwyn ei bywyd emosiynol ar unrhyw adeg, gan ei bod bellach yn ymroddedig i fagu ei Lola bach.

Dywedodd tad Little Lola yn bendant mai "rhodd”, Felly rydym yn deulu un rhiant, ac yn ei ystyried yn bwysig derbyn pob math o deuluoedd yn y gymdeithas sy'n rhoi pwysau mawr.

Pa wrthdaro mae Moreno wedi bod ynddo?

Mae dychwelyd Toñi Moreno i "Viva la Vida" fel cyflwynydd wedi bod yn ddadleuol iawn, a achoswyd yn bennaf gan ymladd y cyfryngau ag Emma García, y cyflwynydd sydd ar wyliau bryd hynny, a'r dieithrwch â María José Campanario oherwydd ei chyfeillgarwch â Belén Esteban.

Gadawodd y neges uniongyrchol gan Toñi Moreno, wrth ddeall y cyfeillgarwch rhwng y ddau, ei gydweithwyr yn synnu, yn enwedig Belén Esteban.

Toñi Moreno, wedi bod yn brif gymeriad sawl gwrthdaro ac anghytundeb â menywod eraill yn yr amgylchedd, yn deillio o newidiadau yn y rhaglenni a'u cyflwynwyr, sy'n effeithio'n uniongyrchol ar y gynulleidfa, mae hi wedi mynegi'r farn nad yw'n hawdd ymdopi ond o'r diwedd mae angen goresgyn sibrydion a phroblemau yn gadarnhaol.

Eich Prosiectau

Yn gyffredinol, mae ei weithgaredd proffesiynol wedi bod yn amrywiol ac, er ei fod weithiau wedi bod yng nghanol rhai dadleuon fel unrhyw ffigwr cyhoeddus, bu ei waith yn ddi-baid, ynghyd yn fwyaf diweddar â’i rôl fel mam, mewn cariad â’i merch fach Lola sydd bellach yn ganolbwynt ei bywyd.

Ar yr un pryd, mae wedi bod yn dda iawn am gyflawni nodau ochr yn ochr, mae ganddo brosiect newydd bob amser, felly ysgrifennodd "Mam ar ôl 40", a "Y Ferch nad oedd yn credu mewn Gwyrthiau", llyfrau sydd ar gael ar Amazon a gwefannau enwog eraill, gan fod yn angerddol am eu darllen nid yw'n syndod ei bod bellach yn ysgrifennu o dan ei hawduriaeth ei hun.

Yn ôl erthygl a gyhoeddwyd ar y wefan www.as.com, yn ei brosiect diweddaraf - ac ar yr un pryd â phopeth y mae'n ei wneud -bet fel partner mewn cwmni bwyd gwactod-, wedi'i leoli yn ei terroir Sanlúcar.

Dulliau o gysylltu a dulliau cyswllt

Mae Toñi Moreno yn ychwanegol at y teledu, yn weithredol ar rwydweithiau cymdeithasol, yn enwedig ar Instagram lle gallwch ei chael hi fel @ tmoreno73, hefyd mae ganddo gyfrifon ar Twitter, Facebook, Instagram Ymhlith eraill, lle gallwch arsylwi ar ei daith waith ac, yn fwy na hynny, ei eiliadau personol, eiliadau gyda'i deulu, ffrindiau, mewn dathliadau neu mewn swydd o eiliadau dilys y mae'n dymuno eu rhannu â phob un o'i ddilynwyr.

Hefyd, os oes angen cyswllt uniongyrchol â hi, neu os oes angen iddi dderbyn neges â chynnwys gweddus, heb unrhyw ffobia dan sylw, Mae'n bwysig cyfleu popeth rydych chi'n ei deimlo trwy'ch e-bost neu drwy neges breifat trwy'r rhwydweithiau cymdeithasol uchod.

A %d blogueros les gusta esto: