RICARDO MEIJIDE ROLDAN "Risto Mejide"

Ganed yn Barcelona, ​​Sbaen ar Dachwedd 24, 1974, ond mae o darddiad Galisia, gan fod ei dad Ricardo Meijide, yn frodor o Padrón, talaith (La Coruña, lle ymfudodd ei dad-cu tadol i Gatalwnia yn y 20au.

Mae gwybodaeth am ei rieni yn brin, ond mae'n amlwg bod y ddau yn ei edmygu, mae ei dad yn datgan ei hun fel ei brif gefnogwr ac yn gweld yn ei fab bersonoliaeth anodd ond dilys; rhwng hiwmor da a balchder mae'n mynegi edmygedd o'i fab. Ar y llaw arall, ei fam oedd y person mwyaf dylanwadol i newid ei ymdeimlad o fywyd a meithrin ei bersonoliaeth.

Ef yw'r hynaf o dri brodyr a chwiorydd, Julia Mejide a llysferch 7 oed.

Mae gan yr enw "Risto" ei darddiad mewn gwersyll lle daeth yn ffrindiau gyda rhai o blant y Ffindir, a ddechreuodd ei alw felly, yn lle Ricardo. Ac mae ei dad yn adrodd bod ei enw olaf Mejide, heb yr "i" cyntaf, yn ganlyniad gwall teipio gan y Cofrestrydd Geni yn ei dref enedigol, Meijide yw'r peth cywir i'w wneud.

Ei blentyndod

Roedd bob amser yn blentyn diwyd a digrif a oedd hefyd yn hoffi treulio oriau hir yn chwarae gwyddbwyll.

Cyflwynydd seren adnabyddus «Mediaset» Bu'n byw trwy eiliadau anodd yn ei blentyndod wedi'i ysgogi gan fwlio. Yn wyneb ei brofiadau ysgol, dim byd yn fwy gwastad, a'i fod bob amser yn gwneud i'w fam wybod a syfrdanu wrth ddarganfod ei hatebion, daeth Risto Mejide o hyd i'r offer i amddiffyn ei hun, ac roedd yn gwybod pŵer geiriau, byddai hyn yn newid ei fywyd am byth.

Mae'n ymwneud unwaith iddo ddod i gwyno wrth ei fam am yr hyn a wnaeth ei gyd-ddisgyblion iddo yn yr ysgol, yn lle ei faldodi neu deimlo tosturi tuag ato, gwnaeth iddi sylweddoli, yn lle erlid ei hun, iddo feddwl am ba gamau y byddai'n eu cymryd i atal y camdriniaeth honno. Ers y diwrnod hwnnw fe newidiodd rhywbeth, daeth yn gryf a siapiodd y bersonoliaeth arfog honno y mae'n ei chynnal heddiw fel un o'r dynion mwyaf dadleuol, ac ar yr un pryd yn dreiddgar ar deledu Sbaen.

Y tu ôl i'w ystumiau sullen a'i ferf feirniadol, mae bod hael a sensitif sydd weithiau'n gadael iddo'i hun gael ei weld.

Ei astudiaethau

Pan orffennodd yn yr ysgol uwchradd, penderfynodd barhau â'i astudiaethau uwch neu brifysgol gan ddechrau astudiaethau mewn Busnes a Gweinyddiaeth a Rheoli Busnes dan orchymyn ESADE, yn Barcelona Sbaen lle y graddiais yn 1997 fel un o'i myfyrwyr mwyaf datblygedig a chymhwysol, roedd bob amser yn cael ei gydnabod am ei ymroddiad a'i ddiddordeb mewn dysgu ac astudio. Mae ef ei hun wedi nodi ei fod bob amser wedi cael cefnogaeth ei fam i astudio a gwella ei hun a'i wneud yn ddyn llwyddiannus heddiw, rhesymau sy'n gwneud iddo deimlo cydnabyddiaeth arbennig iawn tuag ati.

Graddiodd fel Baglor mewn Gweinyddu a Rheoli Busnes, yna gwnaeth Feistr Gweinyddu Busnes ac ymunodd fel athro Creadigrwydd yn y Meistr mewn Cyfathrebu a Hysbysebu Ysgol Dylunio Superior ELISAVA, ynghlwm wrth yr UPF ac ef yw'r Athro Honoris Causa o Ysgol Gyfathrebu Superior Granada (ESCO), ond mae wedi gwahanu oddi wrth ei gyrfa addysgu i fynd i fyd hysbysebu a theledu; Fe’i hystyrir heddiw yn un o’r cyhoedduswyr gorau yn y byd oherwydd llwyddiant ei waith creadigol y tu mewn a thu allan i Sbaen.

Yn ogystal, dechreuodd ei ddiddordeb mewn cyhoeddi testunau ei awduraeth, i'r pwynt bod wedi llwyddo i gyhoeddi 9 llyfr, lle mae'n gadael y stamp personol hwnnw sy'n ei nodweddu, y naws amharchus a di-hid honno.

Ei yrfa gerddorol

Mae cerddoriaeth yn ymuno â'i nwydau gwych. Yn 21 oed, gan ei fod yn lleisydd ac yn allweddydd, creodd ei fand ei hun o'r enw OMHeb allu lleoli ei hun yn sylweddol oherwydd diffyg hyder y cynhyrchwyr ar gyfer pobl ifanc newydd a oedd am fentro i gerddoriaeth, parhaodd y band ychydig dros flwyddyn.

Yn ddiweddarach rhwng 2008 a 2010, yn ymuno fel cynhyrchydd gweithredol yn y prosiect cerddorol LABERANT, hefyd yn cyfansoddi sawl cân, y daeth sengl gyda'r un enw i'r amlwg ohoni, a oedd wedi gwneud hynny noddi i Columbia Record-Sony Music.

Ei yrfa yn y cyfryngau: Radio-Teledu - Hysbysebu.

Mae'n ddyn magnanimous ac amryddawn. Bu'n athro, cyflwynydd teledu, cynhyrchydd recordiau, cyfansoddwr caneuon, actor ffilm, awdur, cyhoeddwr, ac entrepreneur teledu a chyfathrebu.

Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, ganwyd y cymeriad difrifol gyda sbectol dywyll, symbol o'i hunaniaeth, gan wneud ei hun yn hysbys yn y canol, ond bron yn esbonyddol ers iddo ddechrau fel rheithgor mewn sioeau talent fel y "Get Talen" adnabyddus yn Sbaen. Ond serch hynny, roedd ei ymddangosiad cyntaf ar y sgrin fach trwy "Antena 3", yn 2006, hefyd fel rheithgor yn y rhaglen "El Invento del Siglo" ac yna "Operación Triunfo", lle mae'n cael ei gydnabod fel y rheithgor mwyaf trwyadl a dadleuol o ran gwerthuso'r cystadleuwyr, gan gynyddu sgôr y gynulleidfa gyda phob un. eu hymyriadau.

Yn 2007 ymunodd â'r rhaglenni radio "Protagonistas" a "Julia en la Onda".

Yn 2008 dychwelodd fel rheithgor yn y sioe realiti "Operación Triunfo 2008" a gynhaliwyd gan Jesús Vásquez, ar "Sianel Telecinco", er iddo gael ei ddiarddel yn 2009 gan yr orsaf deledu ei hun. Helpodd y prosiect hynod boblogaidd hwn i gatapultio ei yrfa a pharhaodd i sicrhau llwyddiant mawr. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, roedd yn aelod rheithgor unwaith eto ar gyfer yr un sianel ar gyfer y sioe dalent “Tu Sí que Vales”, a gyflwynwyd gan Christian Gálvez.

Yn 2014 a 2015 cynhaliodd ddwy sioe siarad yn y drefn honno: “Teithio gyda Chaer” (Pedair) “Al Rincón de Pensar” (Antena 3).

Cyfranogiad sylweddol arall fel rheithgor oedd yn 2018 "Ffactor X" lle mae'n cwrdd eto â'r cyflwynydd Jesús Vázquez, y cafodd ei lofruddiaethau ag ef yn y gorffennol, fel ei fod yn parhau i fod yn gysylltiedig â Telecinco, hyd yn oed hyd heddiw yn y rhaglen "Top Star" lle mae'n rheithgor gydag artistiaid o statws Isabel Pantoja. Yna yn 2019 fe gyfarwyddodd “Todo es Mentira”, fformat rhaglen yn seiliedig ar newyddion ffug gyda naws ddigrif.

Yn ddiweddar, ers Mehefin 2021 yn cyflwyno “Mae popeth yn Wirionedd”, Mewn deuawd gyda’r actores Marta Flich. Mewn gofod o bron i 2 awr maent yn cyflwyno adroddiadau ymchwiliol sy'n datgymalu newyddion ffug, felly'r amcan hanfodol yw'r chwilio am y gwir. Mae Risto, fel prif gyflwynydd y rhaglen, yn mynd trwy'r pumed rhandaliad yn llifo yn y cywair llym a beirniadol sy'n ei nodweddu, felly paratowch i weld yr ystod o bynciau dadleuol y bydd yn eu rhoi ar y bwrdd.

O ran byd hysbysebu a chyfathrebu, mae'r enwog hwn wedi cynnal cyfranogiad nodedig, fu'r ddelwedd mewn ymgyrchoedd hysbysebu rhai cwmnïau, ymhlith y rhai oedd yn sefyll allan cwmni cwmni technoleg mawr.

Gan ei fod yn dda iawn ar bob rôl yn y maes, Mae hefyd wedi bod yn olygydd yn ogystal â chyfarwyddwr creadigol yn rhai o'r asiantaethau mwyaf cydnabyddedig yn Sbaen, gan argraffu arnynt ei effeithlonrwydd a'i athrylith greadigol, sydd wedi ennill yr holl gydnabyddiaeth a gwobrau a gafodd.

Awdur - Essayist-Poet. Ei Lyfrau Mwyaf Poblogaidd

Mae ei nodweddion deallusol wedi'u nodi ers pan oedd yn blentyn ac yn ei oedran aeddfed mae wedi llwyddo i gynhyrchu 9 llyfr. Bu'n Olygydd colofn yn «DNA» del «Grŵp Planet«. Roedd yn golofnydd i El Periódico de Catalunya, tasg a enillodd Wobr GoliAD iddo am y Fenter Orau yn y Wasg 2013.

Yn ei agwedd fel ysgrifennwr mae cymysgedd o themâu sydd wedi'u haddasu i'r presennol, sy'n dangos nodweddion ei bersonoliaeth gydag iaith uniongyrchol, glir ac agored.  Meistroli a siarad am economeg, gwleidyddiaeth, hysbysebu, marchnata, brandio, teledu, ac ati. Yn ôl ei ddarllenwyr, mae ei lyfrau yn darparu arweiniad ar ffordd wahanol o ddeall llwyddiant.

Ym myd llenyddiaeth, mae wedi ysgrifennu barddoniaeth, erthyglau, traethodau, llyfrau, a'r deng mlynedd diwethaf yw'r mwyaf cynhyrchiol. Wedi'i archebu yn gronolegol, ei lyfrau yw: "The Positive Thought" 2008, "The Negative Sense" 2009, "May Death be with you" 2011, "Annoyomics" 2012, "Peidiwch â chwilio am waith" 2013, "Urbrands" 2014, " X "2016“ Geiriadur pethau na allwn i eu hegluro i chi ”2019, ac“ El Chisme ”2021. Mae hefyd yn gyd-awdur y cyhoeddiad“ Marketing y Publicidad para Dummies ”gyda Patricia de Andrés.

Mae ei lyfrau ar gael ar wahanol wefannau fel Amazon, La Casa del libro, a Planeta libro ymhlith eraill.

Gwobrau ac anrhydeddau

Yn ei yrfa helaeth ac amlochrog, mae wedi bod yn deilwng o wobrau a chydnabyddiaeth bwysig, i enwi dim ond rhai sydd gennym:

  • Awdur Datguddiad y Flwyddyn ”am ei waith cyntaf,“ El Pensamiento Negative ”yng Ngwobrau Radio VI Punto (2008).
  • Gwobr am y "Rhaglen Newyddion Orau" sy'n hysbys wrth yr enw "Aqui TV".
  • Gwobr Rhifyn XXXI o Wobr ESPASA gyda'i Draethawd "Urbrands". (2014)
  • "Gwobr II Gaudí Gresol am" Ragoriaeth mewn Hysbysebu "(2011),
  • Wedi'i ddewis fel un o'r Cyfarwyddwyr Creadigol Gorau yn Sbaen (2011).
  • Gwobrau Tweets 2013
  • Gwobrau Iechyd Dynion fel Cyfathrebwr y Flwyddyn (2014).
  • Gwobr Gofod Datguddiad y Tymor am 'Traveling to Chester (2014)
  • Aelod Anrhydeddus a Gwobr Arbennig am Gyrfa Broffesiynol (2015) yng Ngŵyl Ryngwladol Hysbysebu Cymdeithasol.
  • Cafodd ei gydnabod hefyd gan Esquire fel Cyfathrebwr Gorau TVR 2015, Personoliaeth Ddigidol y Flwyddyn yn 2015 a Gwobr Vertele 1af am Wyneb y Cyfryngau gyda’r llwyddiant mwyaf ar y teledu a Dilyniant ar Rwydweithiau Cymdeithasol, gyda’r “Gorau o’r Gorau, 2016 ”Yn ôl Robb Report, ac ymhlith y 25 Mwyaf Dylanwadol yn 2016.

Eich Dull Cyswllt

Mae gan y ffigwr cyfryngau enwog hwn wefan swyddogol, Yno fe welwch fwydlen wedi'i harchebu gyda data bywgraffyddol, erthyglau, llyfrau, cynadleddau, cwmnïau, newyddion a chyfweliadau.

Ar y wefan hon hefyd mae'r dolenni cyswllt â Gmail a'i holl rwydweithiau cymdeithasol, a chyfrif “Gyda mwy na 3,6 miliwn o danysgrifwyr; 2,7 miliwn o ddilynwyr ar Twitter a mwy na 1,3 miliwn ar Instagram, mae gan eu cyfrifon gyfanswm cyrhaeddiad amcangyfrifedig o 12 miliwn o drawiadau (Ffynhonnell: Pirendo), eu cyfrif Twitter yn safle # 1 mewn Ymgysylltu yn 2014 (Ffynhonnell: SocialWin) ar ôl derbyn y Gwobrau Tweets 2013 yng nghategori Tweet140 a chael ei enwebu ar gyfer Gwobrau Bitácoras 2013, y cyfrif personol mwyaf dylanwadol yn Sbaen yn 2013 (InfluyenTTes.org). " (1) https://ristomejide.com/

Perthynas

Mae'r cyflwynydd enwog ac amryddawn hwn hefyd wedi profi bywyd caru sy'n cael ei feithrin gan yr amgylchedd y mae'n gweithredu ynddo. Mae dwy berthynas wedi bod yn bwysig yn ei fywyd. Y cyntaf gyda'r newyddiadurwr Ruth Jiménez y ganed ei fab Julio Mejide Jiménez o'i berthynas, yn 2009.

Roedd ei ail berthynas arwyddocaol gyda'r model Laura Escanes priododd â nhw yn 2015, a gwnaethant gyhoeddi ei ferch Roma Mejide Escanes. Ar hyn o bryd cânt eu cadw fel teulu arferol.

O ystyried ei natur ddadleuol, mae ei ffordd o werthuso a mynegi ei farn wedi cael problemau dirifedi yn y cyfrwng, felly yn 2009 ei eithrio fel rheithgor o Operación Triunfo, o ganlyniad i ddadl a ddaliodd gyda Jesús Vázquez, yn ychwanegol at y gwahaniaethau gyda’r athrawon a’r dadleuon cryf a grëwyd gan ei feirniadaeth o’r cyfranogwyr.

Arhosodd i ffwrdd o sioeau realiti am gyfnod byr, ond mae'n dychwelyd i'r cyhuddiad yn “Tu Si que Vales”, mae'n gwneud saib arall fel rheithgor, y tro hwn yn hirach, i ymuno â Got Talent Sbaen yn ddiweddarach. Mae gwrthdaro rywsut bob amser yn bresennol yn ei yrfa deledu, ond mae wedi llwyddo i ddelio ag ef yn dda iawn a thu hwnt i effeithio ar ei yrfa, mae wedi rhoi hwb i'w lwyddiant, nid oes ganddo ateb cywir yn ei araith.

I gloi, mae Risto Mejide wedi dod o hyd i ffordd wych o gael sylw'r gynulleidfa ar y teledu. Mae darllenwyr ei lyfrau yn mynegi eu bod yn dod o hyd i ganllawiau hunan-ddysgu yn eu cynnwys, mentora a hyd yn oed twf personol i wynebu'r byd rydyn ni'n symud ynddo heddiw.

Mae wedi adeiladu busnes sefydlog a phroffidiol y mae'n ei adnabod yn dda iawn o'i wendidau a'i gryfderau, mae'n gwybod sut i gynhyrchu adborth mewn cyfathrebu cyhoeddus. Mae ei dafod viperine, a gydnabyddir gan nifer o ymadroddion, yn ennyn diddordeb ei gefnogwyr a'r cyfryngau yn gyffredinol, yn enwedig ym maes hysbysebu, y sgrin fach ac yn fwy diweddar ar rwydweithiau cymdeithasol.

A %d blogueros les gusta esto: