Pwy yw Yolanda Ramos?

Mae Yolanda Ramos yn a actores, cyflwynydd a digrifwr Sylw o darddiad Sbaenaidd, sy'n adnabyddus am ei hymddangosiadau lluosog mewn sioeau comedi fel "Homo Zapping", sioe lle mae sawl cymeriad yn cyflwyno parodiadau a dynwarediadau o enwogion o'r sioe, yn ogystal â gwleidyddion ac athletwyr, a grëwyd gan José Corbacho yn y cwmni "El Telat ”, law yn llaw â’r sgript gan Fernando Gamero.

Yn yr un modd, mae Ramos yn fenyw sy'n adnabyddus am dderbyn cyfres o gwobrau a ddyrchafodd ei waith, un yn benodol oedd ei addurn fel actores orau yn y "Gwobrau Goya" yng nghategori sinema Sbaen am ei gyfranogiad yn y ffilm o'r enw "Carmina y Amen".

Pryd cafodd ei eni?

Ganwyd y fenyw a oedd yn cael ei chyflwyno 4 Medi o 1968 yn nhalaith Barcelona, ​​Sbaen, dan fynwes teulu Catalaneg gostyngedig a bach, a arweiniodd hi gydag ymdrech a chariad ar lwybr da a buddugoliaeth.

Beth oedd eich rhamant annisgwyl?

Mae'r foment honno pan syrthiom mewn cariad wedi digwydd i bob un ohonom yn sydyn a heb feddwl am y gwahaniaethau. Ac, yr achlysur hwn, mae'n bryd datgelu sut oedd rhamant annisgwyl Yolanda a'i chariad mawr.

Mario Matute yw partner Yolanda Ramos, gŵr bonheddig sydd wedi ei chysegru fel chwaraewr pêl-droed proffesiynol yng nghynghrair CESC FEBREGAS, a gyfarfu ag Yolanda ar y rhaglen deledu “Saturday Saturday live” lle bu’n gweithio fel actores ac yntau fel hyfforddwr.

Mae gan y ddau wahaniaeth oedran o Mlynedd 11, gan dynnu sylw bod y dyn ifanc yn iau na Yolanda, ond heb broblemau cyn hyn maent yn cario a perthynas gariad daFelly, fe wnaethant lwyddo i ddod yn rhieni pan oedd yn 29 oed ac roedd hi'n 40 oed, lle heddiw mae'r ferch fach yn 8 oed.

Beth sy'n hysbys am eich merch?

Ganwyd ffrwyth cariad rhwng Mario ac Yolanda yn 2013 ac fe’i henwir Charlotte, dynes fach gyda chroen ysgafn a llygaid brown, sy'n cario nodweddion artistig ei mam ond dwyn a gwên ei thad.

Beth yw agweddau pwysicaf eich bywyd?

Ganwyd yr actores a’r digrifwr yn nhref Catalwnia Cerdéanosla del Valles ac ar ôl cyfnod hir yn byw yn y dref honno symudodd gyda’i theulu i Poblé Ces, gyda’r pwrpas o astudio a rhoi cynnig ar ei lwc mewn swydd neu broffesiwn.

Dechreuodd ei yrfa fel Sylw, hynny yw, fel y prif arlunydd o sioe leol yn Barcelona yn "El Molino", yn ddiweddarach ehangodd ei orwelion trwy gymryd rhan yng nghwmni sioeau "El Terrat" a "La cubana" am sawl blwyddyn.

Yn ddiweddarach, mentrodd i faes y sgrin fach ac, oherwydd ei gyfranogiadau lefel uchel amrywiol, llwyddodd i gael ymyrraeth yn y rhaglen "Homo Zapping 2003" ar y rhwydwaith teledu Antena 3, parodying sawl merch bwysig ym myd teledu, gan gynnwys María Teresa Campos, newyddiadurwr o Sbaen a gydnabuwyd am ei chyflwyniadau teledu a radio, arbenigwr mewn rhaglenni cyfweld a chylchgronau addysgiadol, yn 80 oed mae hi oddi ar yr awyr, ond mae ei hetifeddiaeth yn dal i fodoli diolch i'r dehongliadau hwyliog. o duswau.

hefyd, chwarae Ana Obregón, yn nodedig am fod yn actores, cyflwynydd, model, ysgrifennwr sgrin a biolegydd Sbaenaidd gwych, a werthfawrogir ym maes teledu am ei pherfformiadau mewn cyfresi ffuglen fel sioeau gemau teledu, a Belén Esteban a elwir yn gydweithredwr teledu a chymeriad cyfryngau o Sbaen.

Yn olynol, ar ôl y daith o amgylch “Homo Zapping” a barhaodd tan 2005, gwnaeth Yolanda Ramos waith cyd-gyflwynydd yn y rhaglen deledu "El intermedio" o'r rhwydwaith teledu La Sexta am y flwyddyn 2006.

Yn y flwyddyn 2009 cydweithiodd ar gyfer y rhaglen "El Cuarto" o'r fersiwn Sbaeneg a fethwyd o ddarllediad chwedlonol yr Unol Daleithiau o'r un enw. Ar yr un pryd, roedd yn bresennol yn y rhaglen “Saturday Night Live” yn ystod y blynyddoedd cyntaf, yn “7 Vidas” o’i bymthegfed rhifyn a’r olaf, “El club de Flo”, “La Escobilla Nacional” ac “El club del jôc ”.

Hefyd, Rwy'n cymryd rhan yn y ffilm boblogaidd "Volver”Gan y gwneuthurwr ffilm Pedro Almodóvar, sy’n gyfarwyddwr ffilm, ysgrifennwr sgrin a chynhyrchydd Sbaenaidd, cymeriad sydd â’r clod a’r cyseiniant mwyaf ar y lefel ddogfen yn ystod y degawdau diwethaf, yn ogystal â "Lethalcrisis" (argyfwng angheuol) gan y cyfarwyddwr Santiago Segura.

Ar y llaw arall, mae wedi archwilio sawl agwedd yn y theatr lle gallwch chi sôn am ei hymyrraeth yng nghynulliad "Confessions of Women of 30" yn 2013, gan fod yn llwyddiant llwyr. Yn yr un flwyddyn cyflwynwyd y ddrama "La Cavernícola" yn y theatr fach ym Madrid.

Ar gyfer 2014 cofrestrodd yn y rhaglen "Last Night" lle mae'n siarad am ei bywyd personol, ei gyflawniadau, ei frwydrau a'i waradwydd sydd wedi codi mewn eiliadau o'i daith. Yn ogystal, mae'n dangos ei sgiliau potensial a doniol ac yn dwyn pob un o'r bobl i chwerthin a chymeradwyo.

Ym mis Ebrill yr un flwyddyn, yn un o raglenni cyntaf “Hablé con Ella” cynhyrchodd ddadl pan hawliwch eich arian a gasglwyd diolch i'r gwerthiant tocynnau i un o'i ddigwyddiadau preifat gan José Luis Moreno, cynhyrchydd teledu amlwg o Sbaen sy'n enwog am ei berfformiadau fel mentriloquist mewn cynyrchiadau fel Monchito Macario ac El Cuervo Rockefeller.

Erbyn mis Mai 2014 cymerodd ran yn y ffilm "Carmina ac Amen" gan y cyfarwyddwr a’r actor Paco León, brawd yr actores María León, enillydd y wobr am yr actores gefnogol orau yng “Ngŵyl Malaga” gyda’r Silver Biznaga.

Ar yr un pryd, yn 2014 a rhaglen wleidyddol a elwid yn “Un Tiempo Nuevo” ar rwydwaith teledu Telecinco, lle cydweithiodd yn y penodau cyntaf gyda Dani Rovira, María Valverde, Clara Lago, Jordi Sánchez a’r gantores Melody neu Melodía Ruiz Gutiérrez.

Yn ddiweddarach, yn 2018 fe serennodd yn y gyfres "Benvinguts a la familia" a ddarlledwyd ar y rhwydwaith teledu TV3 a thrwy Netflix yn ystod ei ddau dymor, gan sicrhau a buddugoliaeth ysgubol a chyrraedd oddeutu miliwn o atgynyrchiadau ac ymweliadau â'r platfform er mwyn arsylwi ar y gwaith hwn.

Yn yr un modd, roedd ganddi bresenoldeb pwysig yn nhrydydd tymor “Paquita Salas”, gan chwarae rôl y Rheolwr Cymunedol ecsentrig Noemí Arguelles, a oedd dyfarnwyd yn y "Gwobrau Feroz". Yn ystod yr un flwyddyn cymerodd ran yn y sioe gerdd "La Llamada" gan Javier Ambrossi, cyfarwyddwr, sgriptiwr, cynhyrchydd, actor a chyflwynydd Sbaenaidd.

Yn y mis Medi hwn yr oedd cystadleuydd o'r pedwerydd caethiwed o "Masterchef Celebrity Spain", gan lwyddo i ddosbarthu fel semifinalist ond ildio safle enillydd i'w gwrthwynebydd am sgoriau a blasau gwell.

Yn olaf, rhwng 2019, 2020 a 2021 mynychu amryw o gystadlaethau yn “Prime Video”, y rhaglen gomedi a gyflwynwyd gan Santiago Segura, actor a gwneuthurwr ffilmiau poblogaidd o Sbaen am ei flodeugerdd Torrente yn yr ornest o’r enw “Si Te Ríes Pierde”.

Yn ogystal ag yn y rhaglen "Coginio ymhlith artistiaid" a gyflwynwyd gan Paula Vázquez a Brays Fernández, ac yn ddiweddarach ar “Tu Cara Me Suena” ar rwydwaith teledu Antena 3.

Yn gyfwerth, dechreuodd ffilmio'r gyfres "Cardo" ar gyfer Atresplaye Premium a gynhyrchwyd gan y Javis, cyfarwyddwyr Sbaenaidd a brodyr sgriptiwr, gyda Ana Rujas a Paco Cabello, gŵr bonheddig disglair ar blatfform Netflix.

Ym mha ffilmiau allwn ni ei weld?

Mae ei yrfa yn cynnwys a hir a chynaliadwy taith o amgylch y sinema. Ac, er mwyn i chi allu ei weld a gwybod am ei ddehongliad, mae'n angenrheidiol eich bod chi'n darllen y rhestr ganlynol o lwyddiannau:

 • "Volver", gan y cyfarwyddwr Pedro Almodóvar, blwyddyn 2006. Cymeriad wedi'i berfformio: cyflwynydd teledu
 • "Lethalcrisis" gan y cyfarwyddwr Santiago Segura, blwyddyn 2011. Cymeriad perfformio: Mariví
 • "Ashes of Lloren Castaño", cymeriad wedi'i chwarae: Luisa, blwyddyn 2013
 • “Carmina y Amen” gan y cyfarwyddwr Paco León, blwyddyn 2014. Cymeriad perfformio: Yolo
 • "Now or Never" gan y cyfarwyddwr Maroa Ripoll, cymeriad: Nines a "Barcelona, ​​nos aeaf" gan y cyfarwyddwr Dani de Orden, cymeriad: Rosa. Y ddau gynhyrchiad sy'n cyfateb i'r flwyddyn 2015
 • "Nid yw'r dyfodol yr hyn ydoedd mwyach" gan y cyfarwyddwr Pedro Almodóvar, cymeriad: Rosa a "Villaviciosa" gan y cyfarwyddwr Nacho Velilla, law yn llaw â'r cymeriad: Visi, blwyddyn 2016.

Ym mha gyfres deledu mae'n ymddangos?

Mae ei fywyd amlochrog trwy'r camerâu wedi cwmpasu'r byd sinematograffig yn ei holl ogoniant. Mae un o'r agweddau hyn yn cynnwys y actio yn y gyfres, a gynrychiolir isod:

 • "7 bywyd" o rwydwaith teledu Telecinco. Cymeriad wedi'i berfformio: Charo Rivas
 • "Cafetería Manhattan" o gadwyn Antena 3. Cymeriad wedi'i berfformio: Yolanda
 • Mae Premiwm od ac od yn sianelu Antena 3 a Neox. Cymeriad: Maite
 • "Kubala Moreno Manchón" o tv3. Cymeriad: Gyrrwr y tacsi
 • "Eugenia Barranco" o Telecinco
 • "Paquita Salas" o gyfrwng digidol Netflix. Cymeriad: Noemia Arguelles
 • "Ariannwr María Victoria" o t3
 • Cyfrwng teledu "cariad Foodie" HBO Sbaen. Cymeriad wedi'i wneud: Yolanda Shaker

Gwobrau ac enwadau

Fel pob actores ragorol, dyfernir ei gwaith gyda chariad a cydnabyddiaethau gwerthfawr. Am y rheswm hwn, y bydd ei gofrestr anrhydedd a'i addurniadau mwyaf arwyddluniol yn cael eu cyflwyno cyn bo hir.

 • "Gwobr Datguddiad" am yr actores orau, 2014
 • "Gwobr Datguddiad" am yr actores a'r fedal orau o'r cylch o awduron ffilm a Gwobr Arian Biznaga am yr actores gefnogol orau, 2015
 • "Gwobr Zapping" fel yr actores orau 2018
 • "Gwobr undeb actorion ac actores dosbarthu teledu", blwyddyn 2019
 • "Gŵyl Ffilm Sbaeneg Malaga", yr Actores Gefnogol Orau, 2019
 • "Gwobr Feroz" am yr actores orau, 2020

Sut ydyn ni'n gwybod mwy amdani?

Mae Yolanda Ramírez er gwaethaf ei hoedran, bob amser yn chwilio am newydd cyfleoedd a phrosiectau sy'n gweddu i'ch personoliaeth, egni a chyflwr corfforol.

Ac, i wybod am y symudiadau hyn a'u contractau newydd, mae angen nodi eu rhwydweithiau cymdeithasol a gweld popeth mae'r fenyw yn ei bostio, fel ei gwybodaeth bersonol, cyflawniadau, mentrau a delweddau newydd sy'n cyd-fynd â'i theulu a'i bywyd caru.

Mae rhai o'r cyfryngau gwe y mae'n eu trin Facebook, Instagram, Twitter ac yn ddiweddar Tik Tok, rhwydweithiau y byddwch bob amser yn cael eu hysbysu ac yn gyfredol, gan fod Ramírez bob amser yn chwilio am ddewisiadau amgen fel y gall ei dilynwyr ei chyrraedd a mwynhau ei chynnydd.

A %d blogueros les gusta esto: