Cyfarfod Silvia Pantoja

Mae Silvia Pantoja yn cael ei adnabod yn artistig wrth yr enw Sylvia Pantoja, ac fe'i nodweddir gan fod yn enwog canwr ac actores o darddiad Sbaenaidd

Ei enw llawn yw Silvia Gonzales Pantoja, ganwyd ar 11 Mai, 1969 yn Seville, Sbaen. Mae'n 52 mlwydd oed ac mae ganddo yrfa eang ym myd y llwyfan a theledu, a fydd yn cael ei gyflwyno yn nes ymlaen.

Pwy yw eich teulu?

Pob teulu yw prif sail dysgu i bawb, yn ogystal ag uned addysgu Aberystwyth gwerthoedd ac egwyddorion sylfaenol, lle hebddyn nhw byddai pob un ohonom ni'n oen di-lwybr.

Am y rheswm hwn, yma mae Silvia Pantoja yn canmol ei theulu am yr ymdrech fawr a wnaed iddi hi a'i breuddwydion. Roedd ei rieni Maria del Carmen Pantoja y Delwedd deiliad Fernando Gonzales y ddau eisoes wedi marw, dynion bonheddig o lefel ddiwylliannol uchel, pobl anrhydeddus a pharchus.

Mae ganddo hefyd dim ond un brawd o'r enw Fernando Jesús Gonzales Pantoja, dyn sy'n ymroddedig fel dyn busnes yn yr ardal gwirod, yn briod â thri o blant hardd.

Yn ei dro, mae'r artist yn dod o deulu sydd wedi'i strwythuro'n dda ac sy'n cael ei gydnabod yn gerddorol, ers ei thadcu mamol Antonio Pantoja Jimenez, mae awdur fflamenco gwych yn canu a gofrestrwyd yn artistig fel Pipoño de Jerez, ffugenw y priodolir ei ystyr iddo oherwydd iddo gael ei eni yn Jerez ar Ebrill 10, 1899, yn anffodus bu farw ym 1922 gan adael ei holl repertoire a'i gynnwys coeth yn ei amgylchedd.

Un arall o'i hynafiaid yw Chiquete, a adwaenir wrth ei enw cyntaf Antonio José Cortes Pantoja, a anwyd ar Orffennaf 26, 1948 yn Seville ac a fu farw o ddamwain cardio-anadlol ar Ragfyr 16, 2018, gan gysegru ei hun mewn bywyd fel canwr baledi fflamenco a Sbaen, gan hyrwyddo cenedlaethol a llwyddiannau rhyngwladol fel “Esta Cobardía”, “Volveré” ac “Aprende a dream”.

Mae hi hefyd yn gefnder i Agustin Pantoja, a elwir yn gantores bop melodig Sbaenaidd, brawd y gantores Isabel Pantoja. Tarddodd ei fywyd ar Orffennaf 12, 1964 ac mae'n parhau i fod ar yr awyren ddaearol hon.

Sut mae eich bywyd preifat?

Ychydig iawn o gydnabyddiaeth sydd gan y cyfryngau i'r rhan hon o'i fywyd, gan fod Pantoja yn cadw pob symudiad o'i fywyd personol distawrwydd a disgresiwn llwyr. Felly osgoi anghyfleustra gyda gohebwyr, gwatwar neu unrhyw weithred y mae pobl o'r tu allan yn tueddu i'w rhyddhau am eu gweithredoedd.

Fodd bynnag, yr hyn y gellir ei ardystio yw ei fywyd gwaith, lle o bell ffordd balchder ac ymroddiad mae wedi cerfio'i ffordd yn gyhoeddus.

Beth yw eich llwybr gyrfa?

Dechreuodd yr arlunydd yn ifanc iawn yn y byd adloniant yn nwylo ei chefnder Chiquetete, canu iddo yn y cyflwyniadau lle gwnaethon nhw ei gyflogi fel rhan o'r ymrwymiadau a wnaed gan ei gynrychiolydd.

Yn eu harddegau recordiodd ei gân gyntaf dan y teitl "Un Millón de Sueños" gyda'r grŵp enwog "Bordón 4", grŵp ieuenctid lle Silvia Pantoja oedd prif seren cân Sbaeneg. Gyda'r grwpio hwn, roedd Pantoja ymhlith un o'r cantorion ieuenctid gorau Ymhlith y rhestr o artistiaid a chwaraewyd ar radios y wlad.

Yn 16 oed gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn y rhaglen arbennig “Nochevieja Viva” ar y rhwydwaith teledu TVE ym 1986, lle mae cymryd rhan fel canwr gyda’r thema “Pan Amanezca”. Fe wnaeth y cyflwyniad hwn agor y drysau i lwyddiant a rhoi hwb uniongyrchol i’w gyrfa, yn ddiweddarach fe’i gwahoddwyd i lawer o galas heb yr angen i gael albwm wedi’i recordio.

Yn fuan wedi hynny, dechreuodd ei yrfa recordio gyda'r albwm "18 Primaveras" a ddilynwyd gan ei lwyddiannau.

 • "Sylvia, cyfrinach cyfaddefiad"
 • "Gyda'i olau ei hun"
 • "O blaid y gwyntoedd"

Nesaf Marc Anthony Roedd yn ymddangos ei fod yn canu mewn gwahanol wledydd fel y Swistir, yr Almaen, yr Eidal, Iwgoslafia, Japan, Angola, Mecsico ac Ecwador, ymhlith llawer o genhedloedd eraill, gan gael presenoldeb llawn ym mhob un o'i gyflwyniadau a gwerthu'r cofnodion.

Yn yr un modd, dangosodd am y tro cyntaf ym 1989 yn theatr Abenuz ym Madrid fel actores, yn chwarae rhan eilradd yn y ddrama "María de la O" fel teyrnged i Rafael de León a ymroddodd mewn bywyd i wahanol agweddau artistig fel barddoniaeth, geiriau a phenillion. Gwnaed y gwaith hwn o dan gyfarwyddyd Joaquín Vidal, newyddiadurwr o Sbaen sy'n arbenigo mewn beirniadaeth ymladd teirw ac awdur llyfrau eraill ar ymladd teirw.

O ganlyniad, mynychodd fel gwahoddwyd yn y rhaglen “Noche VIP” ym 1991 ac yn y degawd canlynol dechrau'r ddrama "Carmen, teatro y flamenco" addasiad fflamenco o Carmen a ddaeth i'r byd cyfoes yn 2015.

Flwyddyn yn ddiweddarach, gadawodd Sbaen eto gyda Marc Anthony i recordiwch eich albwm ym Mecsico, yn casglu rhwng 8 i 9 cân yng nghwmni'r cyfieithydd hwn.

Yn yr un flwyddyn, cymerodd ran yn yr ŵyl gerddoriaeth "Mesam Belgrade" gan aros yn y yn ail ar gyfer dehongli "Canción Española".

Yn olaf, yn 2020 fe'i harddangoswyd yn rhifyn olaf yr ŵyl OTI, gan aros yn yr chweched safle hefyd gyda'r "Cân Sbaeneg"

Sut oedd eich camau ar y teledu?

Trwy gydol ei gyrfa, mae Sylvia Pantoja wedi ymddangos ar sawl achlysur mewn nifer o ddarllediadau teledu ar wahanol gadwyni cynhyrchu. Roedd y pwysicaf yn yr arbennig o "Nos Galan yn Fyw" o 1986.

Ar yr un pryd, mae'n pasio geiriau ar rwydwaith Telecinco fel gwahoddwyd ers yr ymyrraeth gyntaf yn 2003 ac mae'n cystadleuydd o'r wythfed rhifyn o "The Jungle of the Famous", ond cafodd ei ddiarddel yn boenus i'r bumed bennod.

Trwy'r sioe "El Club de Flo" ar y rhwydwaith teledu La Sexta, fe gyflwynodd ei hun fel cystadleuydd o'r trydydd argraffiad a chafodd ei ddiarddel yn 2007, am oddeutu ychydig wythnosau ar y rhaglen.

Yn y digwyddiad "Copia" yw Sianel y De, cymerodd ran fel rheithgor rhwng 2008 a 2009 ac ar gyfer “Tu cara me Suena” o Antena 3 mynychodd fel cystadleuydd ac roedd yn bedwerydd yn y rownd derfynol yn 2011.

Yn y modd hwn, roedd hi hefyd yn bresennol yn "Survivor", lle roedd hi'n weithgar cystadleuydd, bod y chweched a ddiarddelwyd ac yn "La Ultima Cena" o Telecinco fel sylwebydd rhaglen.

A welwyd eich wyneb ar sgriniau ffilm?

Yn fyr, roedd ei hwyneb hardd ymgolli mewn sawl cynhyrchiad sinematograffig pwysig, lle llwyddodd gyda chryn ymdrech ac ymroddiad i gaffael beirniadaeth a sylwadau llwyddiannus a oedd yn canmol ei waith a'i ddehongliad.

Dyma rai o'r cynyrchiadau hyn:

Fe’i dangoswyd yn y sinema gyda’r rôl eilaidd yn y ffilm "Reyes" a gyfarwyddwyd gan Juan Antonio Muñoz, a elwir yn ddigrifwr, actor, dynwaredwr a chyfarwyddwr ffilm Sbaenaidd a oedd yn rhan o'r ddeuawd ddigrif "Cruz y Raya".

Ar lefel y cyfweliad, ble oeddech chi?

Mae Silvia Pantoja wedi cymryd rhan mewn amryw o gylchgronau fel delwedd clawrRoedd un ohonyn nhw yn “la Interviú” am ddau gyfle, un ym mis Ebrill a’r llall ym mis Rhagfyr 2004.

Yn ogystal, gwnaeth sesiwn ffotograffig ar gyfer yr un cynhyrchydd y cylchgrawn, a gyhoeddwyd ganddynt trwy a calendr y flwyddyn 2005.

Beth yw eich disgograffeg?

Mae'r ddynes hon wedi datgelu disgiau amrywiol o amgylch ei yrfa trwy gynhyrchu labeli recordiau fel Warner, Music Spain, Delyles Music a Universal Music Spain sl

Yn yr un modd, digwyddodd ei ymddangosiad cyntaf erioed ym 1987 yn 18 oed gyda'r teitl o "18 Primaveras".

Yna, o 2006 hyd y dyddiad presennol cofnododd gyfanswm o 8 disg a gyda nhw aeth ar ran Sbaen yn 2000 yn Rhifyn Olaf Gŵyl OTI. Y cynyrchiadau hynny yw:

 • Blwyddyn recordio "18 Primaveras" 1987
 • "Heb gadwyn" 1990
 • "Sylvia" 1996
 • "Cyfrinachau" 2002
 • "Gyda'i olau ei hun" 2004
 • "O blaid y gwynt" 2009
 • "Teyrnged i Marc Anthony" 2016
 • "Bywyd byw" 2021

Pa wobrau ydych chi wedi'u mynychu?

Mwy na mynychu oedd cymryd y Gwobrau ac enwebiadau i'w gartref, ers ystyried ei ddehongliadau cerddorol a'i arddull benodol, roedd yn ddyledus i sawl un gydnabod ei weithredoedd yn ddilys. Felly, mae nifer o'r rhain yn:

 • "Aelod o anrhydedd" Sefydliad Cerdd America Ladin 2019
 • Dyfarnwyd "Gwobr Genedlaethol i Fenywod" ym Mecsico 2020
 • "Gwobr Aur Lladin" am ganwr gorau pop Lladin a fflamenco 2021.

Beth yw eich rhwydweithiau cymdeithasol?

I ddod o hyd i ragor o wybodaeth, data neu ddelweddau am yr artist hwn, nid oes ond angen mynd i mewn i'w gwahanol rwydweithiau cymdeithasol cysylltiedig fel Facebook, Instagram neu Twitter a gweld y riliau, ffotograffau a fideos hynny o'ch cyflwyniadau, prosiectau a mentrau newydd rydych chi'n eu prosesu yn ddiweddar.

A %d blogueros les gusta esto: