Cristina Pardo Virto

Delwedd deiliad Cristina Pardo es newyddiadurwr a chyflwynydd arobryn y rhwydwaith teledu "Telecinco" o Sbaen, sydd wedi sefyll allan am ei gwaith digymar a'r ymdrech wedi'i drwytho i mewn i bob un ohonynt.

Fe'i ganed ar 5 Gorffennaf, 1977 yn Pamplona, ​​Sbaen, ar hyn o bryd mae ganddo fywyd iach iawn, yn llawn llawenydd, egni da ac wrth gwrs, diet iach iawn wedi'i seilio ar lysiau ac ychydig o gigoedd. Ar yr un pryd, mae ganddo nodweddion hynod iawn, mae ei uchder yn amrywio o 1.56 metr, mae ei lygaid yn ysgafn ac fel ei groen, mae ei wallt yn dywyll a'i lais yn aruchel.

Ei rieni

Gan ei rhieni gallwch wneud sylwadau ar y ffordd yr oeddent yn ei charu a'i meithrin, gan gyfeirio at astudiaethau ar lefel mor uchel, y gwerthoedd da a rhywbeth pwysig iawn, y gostyngeiddrwydd y bu'n rhaid iddi ei daflunio a'i ymarfer gyda'i holl bobl. . Fe wnaeth yr holl agweddau a nodweddion hyn ei helpu i wynebu bywyd a hyd yn hyn Mae hi'n diolch i'w thad Javier Pardo a'i mam Teresa Virto am gymaint o ymroddiad ac ymdrech iddi fabwysiadu'r delfrydau a'r agweddau hyn.

Yn yr un modd, er gwaethaf y ffaith bod ei dad yn feddyg wedi ymddeol o Maella, roedd Zaragoza a'i fam yn bediatregydd o Teruel, roedd amser bob amser i hyfforddi Cristina ar lwybr gwirionedd a chyfiawnder fel gyda'i frawd a fyddai wedyn yn dod yn ddylunydd graffig a storïwr chwaraeon.

Ble a beth wnaethoch chi ei astudio?

Astudio ym "Prifysgol Navarra Sbaen" lle cafodd ei hachredu fel gradd mewn gwybodaeth a newyddiaduraeth, gan ei fod yn un o'r ychydig bobl a raddiodd gyda'r holl rinweddau sy'n cyfateb i'w gyfartaleddau da.

Pryd ddechreuodd eich taith trwy newyddiaduraeth?

Aeth ei diddordeb mewn bod yn newyddiadurwr â hi pan oedd hi'n fach, ers iddo wrando ar raglen radio’r cyhoeddwr José María García wrth draed ei dad, a’i fod, ynghyd â’i frawd, wedi canolbwyntio’n benodol ar ddarllediadau chwaraeon. O'r eiliad hon canolbwyntiodd ar fod eisiau bod yn newyddiadurwr chwaraeon a blynyddoedd yn ddiweddarach astudiodd yn y Brifysgol i ennill gradd mewn newyddiaduraeth a thrwy hynny gael swydd yn yr un arddull â rhaglenni'r cyhoeddwr García, ond yr hyn na feddyliodd amdani. oedd y byddai ei llwyddiant yn mynd ymhellach.

Dechreuodd weithio fel artist trosleisio gyda'r diddanwr enwog Antonio Herre.ro, lle gwnaethant rannu'r meicroffonau radio ar rwydwaith COPE, yn y rhaglen o'r enw “La Mañana”. Yn ddiweddarach ar yr un orsaf radio bu’n gweithio gyda Luis Herrero, cymeriad gwych a adawodd wers wych iddo am ei oes gyfan, gan wybod sut i weithio a pharchu pawb sy’n gwneud ymdrech.

Yn 2006 gadawodd yr orsaf radio a daeth yn rhan o'r tîm ar gyfer y rhaglen deledu "La sexta" yn y newyddion., i roi gwybodaeth berthnasol a newyddion gwleidyddol i Madrid, lle cafodd ei arwain ganddo tan 2008.

hefyd, Am gyfnod 2012 roedd yn perthyn i Gymdeithas Newyddiadurwyr Seneddol Sbaen, lle arhosodd fel gwestai a gweinyddwr tan 2014.

Yn ddiweddarach mae'n dechrau un o'i hoff swyddi, y mae'n ei gofio gyda llawer o werthfawrogiad a chariad, Dyma'ch cyfle i gyflwyno'r rhaglen deledu "En Caldia" ar gyfer Wythnos Sanctaidd yn 2013, gan ddisodli Antonio García Ferreras yn y darllediad hwnnw.

Yn yr un flwyddyn, cymerodd ran yn "La Sexta Noche" fel cyflwynydd a chyfwelydd y rhaglenni gwleidyddol sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad. ac, yn y flwyddyn ganlynol 2014, cydweithiodd ar y darllediad radio “A vive que son dos Días” ar rwydwaith “Ser”.

Yn ei dro, yn 2014 dangosodd am y tro cyntaf adran "En que De y Andola Pardo" a'i thema allweddol oedd y maes gwleidyddol, cysylltiadau tramor y wlad a'r etholiadau. Roedd hi hefyd yn rhan o dîm “Sefydliad Vicente Ferrer” yn y rhaglen arbennig o’r enw “Mujeres del País”.

Yn 2017 fe gyflwynodd “Ema” mewn dwy ddarllediad arbennig, yn ogystal â “rhaglenni Papur” a’r rhaglenni Nadolig arbennig “Noche Buena” ac “El hormiguero Navideño”.  Yn yr un modd, cymerodd ran yn yr orymdaith "World Pride Madrid" ynghyd ag Iñaki López o "La Sexta" am ganol yr un flwyddyn ac ym mis Ionawr 2018 dechreuodd gynnal rhan chwaraeon "La Sexta".

Pa raglenni teledu ychwanegol ydych chi wedi cymryd rhan ynddynt?

Os gwnaethom fethu eiliad o'ch bywyd gwaith o'r blaen, yma byddwn yn ei atgyfnerthu, gan fod y rhaglenni teledu ychwanegol yn cael eu cyflwyno lle'r oedd eich wyneb yn gynrychioliadol o'r rhaglen gyfan:

  • Rhwng 2006 a 2013 yn "La Sexta Noticias" roedd hi'n sefyll allan fel gohebydd yn unig
  • Yng nghanol 2013 a than 2018 yn rhaglen "Al Rojo Vivo" y sianel deledu "La Sexta" roedd hi'n sefyll allan fel cyflwynydd
  • Rhwng 2014 a 2020 roedd hi'n westai arbennig i arwain y set yn "Zapeando", a'i sianel deledu yw "La sexta"
  • Yn 2017 a 2018 hi oedd cyflwynydd “Malas Compañía” ar y sianel deledu “la sexta”
  • Yn yr un modd, ar gyfer 2017 roedd hi'n gyflwynydd arbennig "Ymgyrchoedd Diwedd y Flwyddyn", y sianel deledu "La Sexta"
  • Yn 2018 a than 2021 cyflwynodd Liarla pardo ar gyfer y sianel
  • O'r diwedd yn 2020 cymerodd ran fel gwestai yn "Pasapalabras"
  • Ac yn 2021 roedd hi'n gyflwynydd ar sianel deledu "Better Later" "La Sexta"

Cyfres deledu sydd wedi cymryd rhan

Wedi cymryd rhan yn 2017 yn "La Casa de Papel" ar gyfer "Antena 3", a'i gymeriad a berfformiodd oedd personoliaeth Cristina Pardo ei hun. Hefyd, yn 2018 perfformio personoliaeth Karin yn "Elite Corps" am yr un "Antena 3".

A wnaethoch chi unrhyw ffilmiau?

Do, os gwnaeth sawl ffilm yn y flwyddyn 2020 o enwau "Dim ond un tad sydd" a "dyfodiad y fam-yng-nghyfraith" chwarae cymeriad o'r enw Nati gan y cyfarwyddwr Santiago Segura.

Eich bywyd emosiynol

Beth amser yn ôl ac o ddyfalu’r wasg wrth geisio gwybodaeth am fywyd preifat Dywedir bod Cristina Pardo wedi cael carwriaeth gyda gwleidydd sy'n arweinydd y blaid PP, Gellir dweud mai dyfalu ydyw neu ei fod yn wir yn y flwyddyn 2020.

Ar yr un pryd, ychydig a wyddys am ei fywyd personol a sentimental a'r peth mwyaf diweddar yw nad yw byth yn rhoi datganiadau amdani. Hyd yn hyn mae'n hysbys bod ganddo bartner milwrol, morwr yn benodol, nid oes unrhyw beth arall yn hysbys amdano, nid hyd yn oed yr enw na'r ffotograffau, na dim o gwbl, dylid nodi nad oes gan yr un ohonynt blentyn y tu allan i'w perthynas .

Dull cyswllt a dolenni

Heddiw mae gennym anfeidredd o foddion yr ydym yn cadw atynt i ddod o hyd i'r wybodaeth, felly mae achos Cristina Pardo sydd Yr unig beth y mae'n ei ddatgelu am ei bywyd yw popeth sy'n gysylltiedig â'i phroffesiwn, nid ei bywyd preifat fel cwpl, o bryd i'w gilydd mae'n cyhoeddi lluniau gyda'i frawd ond yn ei wneud yn achlysurol iawn, trwy'r rhwydweithiau cymdeithasol Facebook, Twitter ac Instagram, fe welwch fynediad a darganfod beth mae'n ei wneud bob dydd, pob delwedd, ffotograff a phoster gwreiddiol o bob un ohonynt, gan ddangos eu gyrfa gyfan i ni, ym myd busnes sioeau, ar y teledu.

A %d blogueros les gusta esto: